ചേർക്കുക
അര്ച്ഗിസ്-എസ്രി

ArcGIS Pro ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യുക

പൊതു പരിഗണനകൾ

ArcGIS പ്രോ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്, ചുവടെയുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ കണക്കിലെടുക്കണം.

  1. ഇമെയിൽ: ArcGIS Pro- മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അക്കൌണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, ഒരു ഇമെയിൽ സജീവമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഈ വിവരങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
  2. ആർക്കിജിസ് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഇതിനകം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, അവർ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അക്കൗണ്ടുകളുള്ളതിനാൽ, ആർക്കിജിസ് പ്രോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അതേ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ArcGIS Pro ൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ArcGIS ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇമെയിലിൽ, ഇവ സ്വയം ബന്ധപ്പെടുത്തും കൂടാതെ വെബിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ദൃശ്യമാകും.
  3. ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ: കീ ഉപയോക്തൃ നാമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധം അവ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം.

ഡൗൺലോഡ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ആക്സസ് ആർക്ക്ജിസ് പ്രോ.

മുകളിലുള്ള പരിഗണനകൾ പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം, ArcGIS Pro ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനും, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും, ആക്സസ് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ്.ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, ArcGIS ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിനായി എന്റെ എസ്റി അക്കൗണ്ട് കൂടി സൃഷ്ടിക്കും.

  1. ബ്രൗസറിൽ വെബ് പേജിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക ആർക്ക് ഗാസ് പ്രോ, സൗജന്യ ട്രയൽ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

2. ഡാറ്റ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ പ്രധാനമാണ്, വ്യക്തമാക്കിയ ഇമെയിൽ മുതൽ, അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

3. അതിനുശേഷം, ഇമെയിൽ പരിശോധിച്ച് ആക്ടിവേഷൻ സന്ദേശം വന്നാൽ അത് പരിശോധിച്ച്, ആക്ടിവേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് തുറക്കുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ആർഗീസ് പ്രോസ് അക്കൌണ്ടുള്ള ഉപയോക്തൃ നാമത്തിൽ അത് സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യവാക്ക്. ഉപയോക്താവ്: abc123_ab / password: xxxxx

4. പിന്നെ, സംഘടനയുടെ പാരാമീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പേജ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ഫോമിലാക്കി ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. തുടരുന്നതിന്, ഇതിനകം സൃഷ്ടിച്ച ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേജ് തുറക്കപ്പെടും, എല്ലാ ഡാറ്റയും സംഭരിക്കുന്ന, ഓർഗനൈസേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ, അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിച്ച ക്രെഡിറ്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

6. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉപയോഗം സജീവമാക്കുന്നതിന്, ലൈസൻസുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറന്നു, പിന്നീട് അവ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനായി ഒന്നായി നിയോഗിക്കുന്നു.

7. ലൈസൻസുകളുടെ അസൈൻമെന്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അത് യൂസർ മെനുവിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ എസ്സിഐ ഓപ്ഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം, കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താവ്, പാസ്വേഡുകൾ എന്നിവ ആർക്ക് ഗൈഡ് പ്രോയുടെ ക്രെഡൻഷ്യലുകളുമായി യോജിക്കുന്നില്ല.

8. ആരംഭിക്കുന്നതിന്, ഒരു പുതിയ പൊതു അക്കൌണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഫോമിലെ ഡാറ്റ പൂരിപ്പിക്കുക. ArcGIS Pro- യ്ക്കു് മുമ്പു് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം ഉപയോക്താവിനൊപ്പം പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നു് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക. .: ഉപയോക്താവ്: abc123_ab123 / പാസ്വേഡ്: xxxxx

9. മുമ്പത്തെ നടപടിക്രമത്തിനുശേഷം, എന്റെ എസ്സി അക്കൗണ്ടിനായി ആക്ടിവേഷൻ ഇമെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.

10. അനുബന്ധ ഡാറ്റ ഫോമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സജീവമാക്കൽ കൂടി, മറ്റൊരു ക്രെഡൻഷ്യലാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, അത് എസ്.ആർ.ഒ. വെബ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 1200 ചേർക്കും.

11. അവസാനം, നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേജിലേക്ക് തിരികെ വരും, ഉപയോക്തൃ മെനുവിൽ, "ട്രയൽ ഡൌൺലോഡുകൾ" എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കപ്പെടും.

12. ഡൌണ്ലോഡ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം, അത് കമ്പ്യൂട്ടറില് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യല്, വളരെ ലളിതമായി, മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം പോലെ.

13. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അവസാനം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കും, പ്രവേശന ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ഉപയോക്താവ് സ്ഥാപിച്ചു (ഉപയോക്താവ്: abc123_ab / password: xxxxx)

നടപടികൾ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് വിജയിക്കും, മാത്രമല്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

ഈ പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതാ.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

വൺ അഭിപ്രായം

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ