ഭൂ ഭരണത്തെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും? - XX cadastre ദർശനം

ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം സംഭവിച്ച എത്ര മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ ക്സനുമ്ക്സ ഭൂമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഒരു എളുപ്പ ആശയം തോന്നുന്നില്ല എത്ര നിർദ്ദേശിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, വ്യാഖ്യാനം 2034 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം ആണ്. ഈ പ്രസ്താവനകളോട് അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചിലയാളുകൾക്കോ ​​ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ​​ഒരു രാഷ്ട്രം പോലും ചെലവായിരിക്കാം.

വുമാനർ ഫോമിലെ പൗരന്മാർ അപരിഷ്കൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ XADX കഡാട്രറിൻറെ വിസ്തരിച്ചെടുക്കാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സഹകരണ മാപ്പിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാനും മാത്രം .ചെവിയിലൂടെ പ്രവൃത്തികൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് നിലവിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടയോ ചോദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് ഒപെംസ്ത്രെഎത് മാപ്പ്, മുന്പ് മാപ്പിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്, ഈയം സ്ഥിരമായ ഭൂപ്രദേശം, പുതുക്കിയ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അടിസ്ഥാന ഇൻപുട്ടുകൾ പുതുക്കുന്നു.

എൺപത് വർഷത്തെ ഭാവിയിൽ കഡസ്ട്രീകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ

കേഡ്രെറിലെ വ്യതിയാന മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്, കാരണം ഇവ അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ മറ്റ് ശീർഷകങ്ങളുടെ മാപ്പിംഗിനെക്കാൾ കൂടുതൽ കർശനമായിരിക്കും. നിയമപരമായി, സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങളുമായി ബന്ധം പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, മാത്രമല്ല പ്രക്രിയകളിൽ മാത്രമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അതുപോലെ മാഹാത്മ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അയാൾ മരിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുംടെക്നോളജി കൂടുതൽ ജനാധിപത്യവും തൽസമയ ടൈം ഡിമാൻഡും സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടെ, കൃത്യതയുടെ കൃത്യത, പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഒപ്പ്, രീതികളുടെ ഒഴുക്ക് എന്നിവ ഒരു പുനർനിർമ്മിക്കാനാവാത്ത ആവശ്യം കണക്കിലെടുക്കാത്ത റിസ്ക് നടത്തുന്നു. ഉദാഹരണമായി, നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഈയിടെ എത്ര വിസമ്മതിച്ച എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയകൾ പരിശോധിക്കാം, അവർ തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചുമതലകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ അവരുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കണം; വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ അക്കാദമിക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എൻജിനൊപ്പം അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമതയും സഹകരണപരമായ അപ്ഡേറ്റും അനുയോജ്യതയും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ ലൈബ്രറികളും അയയ്ക്കുന്നു.

കഡസ്റ്ററി വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാന്ദർഭിക സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുല്യമല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ 100% മുതൽ അവരുടെ അടിസ്ഥാന അടിത്തറയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക്, ഒരു സാധാരണ സിവിൽ സർവീസ് കരിയറിൽ, മൂന്ന്, നാല് മാനങ്ങളിലുള്ള മോഡലിംഗ് അടിയന്തിരമാണ്. മുഴുവൻ കഷണങ്ങളും പൂർത്തിയാകാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, മുഴുവൻ അനുമാനവും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്, കൂടാതെ എല്ലായിടത്തും രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ടീമിനെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു പ്രൊഫഷണലുകൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിംഗുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കൈമാറുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം നഷ്ടമാവുന്നതും -അത് നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കില്ല- മേയർ ഓഫീസിൽ ഒരു തീയുടെ ഭാഗമാകാൻ, മറ്റ് താൽപര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, അഴിമതിയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഭാവിയിലേക്കുള്ള കാഡ്സ്റ്റാറിലെ ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനർഥം ഉപയോഗത്തിലുളള നല്ല രീതിയിലുള്ള സാമഗ്രികൾക്കും വിദഗ്ധങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാത്ത വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യായാമമാണ് ഇത്. എന്നാൽ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ട്രെൻഡുകൾ കുറുക്കുവഴികളുടെ ദത്തെടുക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ പാടില്ല; അടുത്ത തലമുറ മൊബൈൽ ടെലിഫോണിയിലേക്കുള്ള വയർ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കാഡസ്ട്റെ പോലുള്ള മോഡലുകൾ fit-for-purpose ഈ വിഷയത്തിൽ വിനാശകരമായ സുവിശേഷവത്ക്കരണത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു; തലക്കെട്ട് നൽകേണ്ട ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കളുടെ നിലവിലുള്ള ഡിമാൻഡും ഒരു പർവതത്തിൽ ഒരു പൗരന്റെ സ്വീകാര്യതയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തലക്കെട്ട് ഒരു അളവനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു «കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ»എന്നാൽ അയൽക്കാരുമായി യോജിക്കുന്ന അതിരുകൾ ഉള്ളിടത്ത്; ഒന്നുമില്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ സ്പഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഒരു ദർശനമുളള കാമുകന്റെ കൈകളിലാണ് 20- ലേക്കുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ്അവകാശങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരിപാടി ആയി കണക്കാക്കുന്നതിന് മുൻപായി പൊതു കൺസൾട്ടേഷന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക; ഈ ഭ്രാന്തൻ - കാലാകാലങ്ങളിൽ ന്യായശേഷിയില്ലായ്മ, സുതാര്യത, സുതാര്യത എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, പരമ്പരാഗതമായ വാദപ്രതിരോധ ശേഷിയും ചില ഏകാധിപതികളും ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത രീതികൾ മായ്ച്ചുകളയാൻ കഴിയും. പരമ്പരാഗത രീതികൾ പ്രതിരോധക്കാർക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ബാങ്കിൻറെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന ആക്സസ് എന്ന നിലയിൽ യഥാർത്ഥ സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ നിലവിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഔപചാരികപത്രം (പാരമ്പര്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും) രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും, കൂടാതെ വഴിയിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകുക എന്നത് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു അലിയെ എക്സ്പ്രസ് ട്രേസിബിളിറ്റി വിൻഡോയിലൂടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇടനിലക്കാരുടെ ഇടനിലക്കാർ.

എന്നാൽ ഹേയ്, നീ ഒരു ഭ്രാന്തൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ആ തിരിച്ചറിയാൻ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രസ്താവനകൾ ചദസ്ത്രല് ക്സനുമ്ക്സ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചദസ്ത്രല് ക്സനുമ്ക്സ നൽകിയത് രണ്ടാം വർഷം, എന്നു, ഈ എഴുത്തു ആദ്യ ഖണ്ഡിക പറയുന്ന തിരികെ.

CADASTRE 2014- ന് മുമ്പ്

യഥാർഥ, ചലിക്കുന്ന, വാണിജ്യപരമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ നിയമത്തെ മറികടക്കുന്ന രജിസ്ട്രി തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട കോഡുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കാഡർട്രേ താരതമ്യേന പുതിയതാണ്. കാഡ്രട്രൽ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനസാന്തരത്തെ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള contextualized paradigms മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം വൈകിട്ടുണ്ട്. വിജയങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, അനുഭാവികൾ, വ്യവസായവൽക്കരണം, കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണം; കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക മോഡലുകളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ് ടെക്നിക്കുകളും പ്രവർത്തനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു പരുക്കൻ നിലപാടിലേക്ക് നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഡാസ്റ്ററിനുണ്ടാക്കിയ മഹത്തായ ഉദാഹരണങ്ങളെ ഇൻഫോകസ് സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

 • മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെയും മാതൃഭൂമി നികുതിയുടെയും മാതൃകഫ്യൂഡലിസത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറിയ സമ്പത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം. സ്പെയിനിലെ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷവും, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അടിത്തറയായി തുടരുകയെന്നത് കോളനിവൽക്കരണത്തിന് ഇടയാക്കി എന്നതിനാലാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ഈ സമീപനം ഇത്രയേറെ നീണ്ടുനിന്നത് ആശ്ചര്യമല്ല. ഇൻകോഗ്രാഫിക് ഈ ആദ്യ പസിൽ ആണ്, ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രയോഗമായി നികുതി കേഡർമാർ.
 • ഭൂമി കമ്പോളത്തിന്റെ പരിധിഭൂമിയുടെ ആന്തരഘടനയെന്ന ആശ്വാസത്തിന്റെ പരിണാമം. ഇത് 1800- നും 1950 നും ഇടയിലുള്ള വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ വന്നു. ഭൂമിയിലെ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പല ദേശങ്ങളിലെയും ക്ലാസിക്കൽ ഫൌണ്ടേഷനുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭാവന പാരിതോഷികം ധനകാര്യരംഗത്തിന് ഒരു പരിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ കേഡറാണ്.
 • ഭൂ ഭരണ നിർവ്വഹണംഒരു വിഭവം എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയായിരുന്നു അത്. യുദ്ധാനന്തര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ പുതിയ ദർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് ഉയർന്നുവന്നത്, പല പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും കാഡാസ്റ്ററിലും രജിസ്ട്രിയിലും രസകരമായ പുതുക്കൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ബുക്ക്-അധിഷ്ഠിത രജിസ്റ്ററിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു, മൈക്രോഫിലിം തുടങ്ങിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ, കഡാസ്റ്ററിൻറെ കാര്യത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര വിഭവങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, കഡാട്രൽ ടെക്നിക്കുകളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം, പ്രത്യേകിച്ച് ശീതയുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപര്യങ്ങൾ. അതിന്റെ ഫലമായി, ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലളിതമായ മാതൃകയിൽ നിന്ന് മൂല്യനിർണ്ണയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ആധുനിക സാമഗ്രികൾ കസ്റ്റാറിന്റെ പരിധി ആവർത്തന ചെലവും ഈ കാലമത്രയും അവർ നിലനിൽക്കുന്നു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ.
 • സുസ്ഥിരമായ വികസനം, പരിമിതമായ പൊതുവായ ഉറവിടമായി ഭൂമി. ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ സാധ്യത ചദസ്ത്രല് വിവരങ്ങൾ ഇവയ്ക്കായി ചർച്ച ഇടപെടലും ബോർജ, മാപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ് പകരം അവിടെ വിവരങ്ങൾ വിപ്ലവം, ക്സനുമ്ക്സ ദശകം തുടക്കം, കൂടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹകരണവും ഡാറ്റ കൈമാറ്റം, പ്രക്രിയകൾ സംയോജിപ്പിച്ചുവേണം ഇവ പൗരന്മാർക്കായുളള എളുപ്പമാക്കാൻ അപ്പുറം ഭൂമി രജിസ്ട്രി തമ്മിലുള്ള സമാനമായി, പലിശ സംയോജനം. രണ്ടാമത്തേത് ഷീറ്റ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ടോക്കണുകളിൽ ശേഖരിക്കേണ്ട വക്രതകളിൽ നിന്നാണ് «ബോർഹെസ്Ad കാഡസ്ട്രെക്കും രജിസ്ട്രിക്കും ഇടയിൽ ഒരു കേബിൾ ഇടുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങൾ വരെ അവ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. മൾ‌ട്ടിഫിനിറ്റി ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ സമഗ്രതയിലാണെന്നും പിടിച്ചെടുക്കൽ ഘട്ടത്തിലല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നുവരെ വേദനാജനകമാണ്; മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങളാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പൗരന്റെ ദ്രോഹത്തിന്.

ഭൂ രജിസ്ട്രി 2014

ഈ അവസാന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാഡസ്ട്രോ 2014 ജനിച്ചു. തൊണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തിൽ, അന്തർദേശീയ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ജിയോമെട്രി (എച്ഐജി) അതിന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്, കഡസ്ട്രെ അടുത്ത 20 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്രമാത്രം ഉയർത്തണം എന്ന് ഉന്നയിക്കുന്ന മുൻകൈയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുക. ലോകവ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രവണതകളും കണക്കിലെടുക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കുന്നു. കഡാട്രർ 2014- ൽ എങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്.

ഈ പേപ്പർ ഇന്ന് പല ഒരു ദാർശനികാടിസ്ഥാനമെന്നും പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ, മുൻകൈ തുടങ്ങി ക്സനുമ്ക്സ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമയം കുറിച്ചാണ് വളരെ വ്യക്തമായ തോന്നിയാലും. ക്സനുമ്ക്സ മാത്രം ഒരു വാഗ്ദാനം വിൻഡോസ് ക്സനുമ്ക്സ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വിൻഡോസ് ക്സനുമ്ക്സ ഉപയോഗിച്ച അനുകരണ വിൻഡോകൾ AutoCAD ര്ക്സനുമ്ക്സ എക്സഹുബെരംതെസ് എന്നാൽ ചെലവേറിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഇംതെര്ഗ്രഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ക്ലിപ്പർ ഉസ്തതിഒന് ന് സാധാരണ ഇരുണ്ട സ്ക്രീൻ ര്ക്സനുമ്ക്സ, മിച്രൊസ്തതിഒന് അർജൻറീന മുമ്പാകെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ യാഹൂ, ലൈക്കോസ്, ആവേശഭരിതരാക്കുമെന്നും ആള്ട്ടാവിസ്റ്റ തുടങ്ങിയ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പോർട്ടലുകൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്ലൈൻ ഫോൺ കണക്ട് ഒരു മോഡം എന്ന വേതാളം നിന്ന് ആക്സ്സുചെയ്യേണ്ടതാണ് നിന്ന് വാശിക്കാർക്കുള്ള, ഇന്റർനെറ്റ് സൃഷ്ടിയുടെ വിഭാഗവും ഒരു ആയിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റൽ പാൻ നിർദേശങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, നിലവിലുള്ള നിലവിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, ഉപാധികൾ, പരിപാടികൾ, ബന്ധം, പ്രദേശം

6 XX CADastre ഡിക്ളറേഷൻ.

1. പൊതു നിയമവും നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാഹചര്യം

ഈ സമീപനം പരമ്പരാഗത കാഡസ്ട്രെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം കാണുന്നത് നിർത്തലാക്കി, പക്ഷപാതപരമായ ഒരു യുക്തിക്ക് കീഴിൽ formal പചാരികത രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യത്തിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതിനോ മാത്രം. The പചാരികതയെയും അന mal പചാരികതയെയും കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നതിന്റെ ഫോട്ടോയോടുകൂടി "വസ്തുതകളിൽ" കാഡസ്ട്രെ അതിന്റെ പങ്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സമ്പൂർണ്ണത എന്ന ആശയം, അതിനാൽ സ്വത്തുക്കളുടെ അതിരുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ വസ്തുക്കൾ, തെരുവുകൾ, നദീതീരങ്ങൾ, ബീച്ചുകൾ മുതലായവ. തുടർച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെ ഒരു സ്വത്തിന്റെ അതേ യുക്തിയിൽ അവ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയും, ഭാവിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പൊതു ഉപയോഗ മേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വീണ്ടും അളവുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

ഈ പ്രസ്താവനയുടെ മറ്റൊരു സാധ്യത പ്രോപ്പർട്ടി ഇതര ഡാറ്റ ലിങ്കുചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത് ഡൊമെയ്ൻ, ഉപയോഗം, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കളുടെ വിനിയോഗം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. പരിരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ഭൂവിനിയോഗ പദ്ധതികൾ മുതലായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുമായുള്ള സ്പേഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ formal പചാരിക പരസ്യത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സ്വാധീനങ്ങളായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ലൈസൻസ് നൽകുകയോ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്. ആർ‌എസ്ആർ (അവകാശങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ) എന്ന ചുരുക്കത്തിന്റെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളുടെ ബന്ധത്തെ ഐ‌എസ്ഒ-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മാനദണ്ഡത്തിൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം ലളിതമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ "സ്വത്തല്ലാത്ത" ഡാറ്റയെ നിയമപരമായ പ്രദേശിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഈ വരിയിൽ തന്നെ, XXX ൽ FIG പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത 5 കഡസ്ട്രൽ പ്രമാണത്തിൽ മറ്റ് 2014 പ്രസ്താവനകൾ ഉയർത്തി. ഉദാഹരണം ടെംപ്ലേറ്റ് വലതുഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറബിളിറ്റി നിയമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു ഒരു തരം ഫയൽ ചരിത്രപരമായി വ്യത്യസ്ത അത്തരം ഡാറ്റ എടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇടയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മാസ്റ്റര് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഭരണ ഫോളിയോ ചദസ്ത്രെ യുക്തി ആണ് നിയമാനുസൃത പ്രമാണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു യുക്തി ഉപയോഗിച്ച്:

 • 36 അടിസ്ഥാന നാമ പദപ്രയോഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അതുല്യ ദേശീയ നമ്പർ,
 • സാധുത, ഔപചാരിക സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, താത്പര്യ കക്ഷികൾ എന്നിവയുടെ യാഥാസ്ഥിതിക / അനൌപചാരിക, അലർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരുടെ നിയമപരമായ സ്വഭാവം കാഡ്രാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ.
 • വിവിധ മിഷൻ പ്രക്രിയകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച അലേർട്ടുകൾ (ഫയൽ ചെയ്തവ) എന്നാൽ അവയ്ക്ക് റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൽ ലഭിച്ചില്ല.
 • ശാരീരികവും നിയമപരവുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കായി നിരന്തരമായ അലേർട്ടുകൾ.

LADM സത്തയുടെ ഫലമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:

 • ഇടപാടിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സംയോജിതമായ നടപടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടിയുടെ സ്രോതസ്സുകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെ മുൻഗണന കാരണങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് മുമ്പിലെ ലളിതമായ സുതാര്യത എന്നിവയ്ക്കോ താൽപര്യമുള്ളവ.
 • മുൻകാല പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ലഘുലേഖ കാണാനുള്ള സാധ്യത, നിയന്ത്രിതയുടേയും ദൃശ്യമായ സംസ്ഥാനങ്ങളായും ദൃശ്യമാകുന്ന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ (ഔപചാരികവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള) ഫലങ്ങൾ.
 • നിയന്ത്രണ / ബാധ്യത തരത്തിന്റെ സ്പേഷ്യൽ ഇഫക്റ്റുകളുടെ ഫലങ്ങൾ.

ഡാറ്റ ദൗത്യം സിസ്റ്റങ്ങൾ ഭൂമി രജിസ്ട്രി, രജിസ്ട്രി അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി നിന്ന് വരുന്നു, ഓരോ വ്യക്തി മിഷനറി കാരണം പരമാവധിയാക്കാനും മടങ്ങുകയും കഴിയും ഒരു പ്രക്രിയയുടെ പൗരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് ഈ ഡാറ്റ ആത്യന്തിക സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിയാലിറ്റി വസ്തുക്കളുടെ മേൽ ആലോചിച്ചു എങ്കിൽ ടാബ് നിയമപരമായ യാഥാർഥ്യത്തിൽനിന്ന് പോലുള്ള പോലുള്ള വ്യാപാരം, ബൌദ്ധിക, സെക്യൂരിറ്റി താൽപ്പര്യവും അതുപോലെ മറ്റ് രേഖകൾ .പ, കളിയും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കുകൾ വകഭേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യുക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഷീറ്റ് ഒരു സമാനമായ ഡിസ്പ്ലേ കഴിഞ്ഞില്ല നന്നായിരുന്നേനെ കൂടാതെ ഇവയ്ക്കായി / നിയന്ത്രണം ബാധിച്ചു നിയമ ഭൂമി പലിശ സ്വത്തിനെ ചെയ്തു. സർക്കാരിതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ഈ മുഴുവൻ കാര്യം ദൃശ്യമായ അംഗീകാരം നയങ്ങൾ നോട്ടറി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, നഗര ക്യൂറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർവേയർ പോലെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും പൗരന്മാർക്കും ഉടൻ അഭിനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഭരണക്രമവും എന്ന ഇടപാടുകൾക്കുള്ള കാര്യക്ഷമതയും വിണ്ടുകീറൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം. ബാക്കി മങ്ങിയ പതിപ്പ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് കൊണ്ട്, അത് മുകളിൽ (മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ) ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് സൗജന്യമായി കഴിയുന്ന എന്തു ഈ പൗരൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു ആക്സസ് ആയിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയ സുതാര്യത ലാഭവും മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിർവചിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അടിയന്തര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

2. മാപ്പുകളും റെക്കോർഡുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കൽ ഇല്ല

ഈ പ്രസ്താവന സ്പഷ്ടമായതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ മികച്ചതാണ്, എങ്കിലും ഒരു ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു അത്, ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഒരു കാഡ് സ്പേസ് ബേസ് റിക്കോർഡിലെ ഹൈപ്പർലിങ്കോടുകൂടിയ സ്റ്റാക്കുമായി കണ്ടു, ഒന്നിലധികം ലോട്ടറുകളുള്ള ഒന്നിലധികം ഉടമസ്ഥരോ ഉടമകളോ ചീട്ടിട്ടുപോലുള്ള ധാരാളം ബന്ധങ്ങളുള്ള അധ്യാപകർ; അതിനാൽ ഒരു ഉടമയുടെ പേര് ആ പ്രദേശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ പല റെക്കോർഡുകളിലായി ആവർത്തിക്കപ്പെടണം ... വെറുതെ ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് 90 ബിറ്റുകളുടെ പരിധികളില്ലാത്ത പരിമിതികൾ നൽകാതെ തന്നെ.

ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ബാധകമായ ജിയോസ്പേഷ്യൽ തീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ പ്രസ്താവന അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രാരംഭ ആശയം "കാഡസ്ട്രെ ഡാറ്റയും ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി ഡാറ്റയും തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല", "കാഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് - കാർഡ്" എന്നിവ മാത്രമല്ല പരാമർശിക്കുകയെന്നത് ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഡാറ്റയുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും ഇത് ഭാരം നൽകുന്നു, അത് "നിയമപരമായ പ്രദേശിക വസ്‌തുക്കൾ" എന്ന നിലയിൽ സ്വത്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തെയും ഡൊമെയ്‌നിനെയും തൊഴിലിനെയും ബാധിക്കുന്നു; നയങ്ങളും മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളും ഉള്ള സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലേക്ക് സേവനങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഡാറ്റാബേസുകളുടെ ക്ലാസിക് ലോജിക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വൈമനസ്യത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഒജിസി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പക്വതയാണ് ഇതിലെ വിജയകരമായ തീം.

3. കാഡ്രൽ മാപ്പുകളെ മാറ്റിമറിക്കും

ശാരീരിക യാഥാർത്ഥ്യം (ആളുകൾ, ഭൂപ്രകൃതി), മാതൃകാപരമായ റിയാലിറ്റി (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്, സ്പേഷ്യൽ യൂണിറ്റ്) തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലളിതമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ISO- വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ (ഉറവിടം).

ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, വലതുവശത്തുള്ള ഗ്രാഫിക് ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഐഎസ്ഒ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് അത് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമധികം സങ്കീർണമായതാക്കി. ആദ്യത്തെ ശ്രമം വിളിച്ചു കോർ കാഡസ്റ്റ് ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ (CCDM), പിന്നീട് LADM എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു, 2012 ൽ ഒരു ഐഎസ്ഒ ആയിത്തീർന്നു.

ഒരു ഐ‌എസ്ഒ അനാവശ്യമായിരിക്കാമെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കാഡാസ്ട്രോ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വായിച്ച ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു സെമാന്റിക്‌സ് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാം - ഇപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. ആദ്യ വായനകൾ തലക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നും നിബന്ധനകളിൽ നിന്നും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലെഗ്ലിയോസ് ആയവർക്കും ഒരു ഗ്ലോസറി എഴുതുന്നതിലൂടെ സന്ദർഭോചിതമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവർക്കും. ഒരു ഉദാഹരണമായി “cadastre - cadastre” എന്ന വാക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, കാരണം ഹോളണ്ട് പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ, Cadastre രജിസ്ട്രിയാണ്; അവർ അതിനെ നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ "ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, തുടർന്ന് സ്പാനിഷിലേക്ക് "ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ" എന്ന് ആകർഷകമാണ്; ഇത് ഉപരിതലം മാത്രമാണെന്നും അതിന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുമല്ലെന്നും തോന്നുന്നതിനാൽ, ഐനോർ ഇതിനെ "പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥാപന മാനേജ്മെൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിസ്സാരവും വിശദവുമായ പദമാണ്. ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ‌മാർ‌ക്ക് സ്ഥാവരമാണെങ്കിലും സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഗ്രാമീണരോട് വിവേചനപരമാണെന്നും സിവിൽ കോഡുകൾ‌ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും "പാർ‌സൽ‌" എന്ന പദം മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

"ഡൊമെയ്‌നിന്റെ" അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ ISO-19152 ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ്. അതിന്റെ തത്ത്വചിന്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രായോഗിക പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും; പൗരന് അന്തിമ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്ക് യു‌എം‌എൽ മോഡലുകൾ വിൽക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് പരിഗണിക്കുക.

ഇവിടെ ഈ പരസ്പര ബന്ധവും വ്യത്യാസവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് LADM ISO-19152.

ലോഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാവിയിൽ 20- ത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവണതകൾക്കും ട്രെൻഡുകൾക്കും ഒരു ലോകവ്യാപകമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് LADM ജനിക്കുന്നത്. LADM ഒരു പ്രത്യേക തത്വശാസ്ത്രത്തിലാണ്.

ലോകവ്യാപക സോഷ്യലൈസേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഐഎസ്എൻഎൻഎക്സ്എക്സ് നിലവാരം, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ സെമാന്റിക്സിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി. എൽഡിഎം തത്വശാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാനകമാണ് ISO.

ദത്തെടുക്കൽ ഈ വിഷയത്തിൽ, UML മോഡുകളുടെ സമീപനത്തേക്കാൾ, എഴുതുന്നതിനും, സംഭവങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങളിലും അവതരണങ്ങൾക്കുമായി സാങ്കേതിക ഒപ്റ്റിക്സ് ദത്തെടുക്കുന്നതിനുപകരം എഴുതുവേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതു പ്രക്രിയ നില, അനുഭവങ്ങൾ സ്യ്സ്തെമതിജതിഒന് വില്പനയ്ക്ക് നില തീരുമാനം നിർമാതാക്കൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് മികച്ച രീതികൾ ചെയ്തത് ദത്തെടുക്കൽ ന് രസകരമായ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമം തന്നെ. അതുപോലെ, ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലദ്മ് തത്ത്വചിന്തയിലെ ക്സനുമ്ക്സ നിന്ന് ച്ച്ദ്മ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന ലളിതമായ വസ്തുത ഒരു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേണ്ടി, പൊതു നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു-സിനപ് സിസ്റ്റം അംഗീകരിച്ച ഏത് ഹോണ്ടുറാസ് പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ, ആകുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ അൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അസ്ഥിരതയെ തുടർന്ന് രസകരമായ തുടർച്ചയായി; അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നേരെ കാണിക്കാതെ നിക്കരാഗ്വ പോലുള്ള കേസുകൾ, മുഴുവൻ സീചര് നിഗമനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ നിലവാരത്തിന്റെ പാലിക്കൽ ഏകദേശം ക്സനുമ്ക്സ തലത്തിൽ മറുവശവുമുണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിലുള്ള കഡാസ്റ്റ്രം ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്

ഈ മോഡലിംഗ് സ്വാധീനവും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു ചദസ്ത്രല് നാമകരണം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സമീപിക്കുകയും ആ ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റുകളും വീണ്ടും ചിന്തയുടെ ഫലം. പുരാതനകാലത്ത് ഭൂമി രജിസ്ട്രി കീകൾ ക്സനുമ്ക്സ അക്കങ്ങൾ, കലക്കിയ ജിയോകോഡിങ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സവിശേഷതകൾ വരെ അനുക്രമങ്ങൾ ആയിരുന്നു; ഇത് സ്ഥാപനം ഉള്ളിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റൊമാന്റിക് ആയിരുന്നു, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവർ ആ അക്കങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒരു പൂജ്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേലുളള അൻസാരിയുടെ ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണമായി, ആ നൊമെന്ച്ലതുരെസ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രാമീണ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി; സംയുക്ത നമ്പർ ഒരേ വലുതായി ഈ നഗര ഐഡന്റിറ്റി പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ പ്രായോഗികമായി മാറ്റി. ആ യുക്തിയുടെ വളരെ പിന്നീട്, ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റുകൾ മാനേജ്മെന്റ് നിന്നു വന്നു ആദ്യം നഗര-ഗ്രാമീണ ആശയം ക്സനുമ്ക്സ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു ചെതുമ്പലും പാളികളിൽ ഏത് അവസാന മാപ്പുകൾ, പ്രിന്റ് വലുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ഓർക്കുക: ഗ്രാമീണ ചെതുമ്പലും ക്സനുമ്ക്സ വേണ്ടി ക്സനുമ്ക്സ: ക്സനുമ്ക്സ അല്ലെങ്കിൽ 30: 1.

വകവയ്ക്കാതെ, ഈ പദ്ധതികളുടെ തകർക്കാൻ നയിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകൾ ചിന്തിക്കുക, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇംതെര്മുനിചിപല് പരിധി മാറ്റം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്താൻ തുടർന്നും എവിടെ ഒരു എളുപ്പ നമ്പറും മോഡലിംഗ് ആവശ്യമുള്ള പൗരൻ മൂല്യം ചേർക്കുന്ന ചിന്ത അതിന്റെ ഔപചാരിക-ഇൻഫോർമൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റി, അത് നഗര-ഗ്രാമീണ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാക്കി. ഈ ഫീൽഡുകൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ അവ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളുകളിലാണെങ്കിൽ, അവ സ്വത്വത്തെ മാറ്റുന്നതിനുപകരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്; തീർച്ചയായും, മാറ്റം അതിന്റെ ജ്യാമിതിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

പാസ്പോർട്ട്, പേഴ്സണൽ, ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ (ഉദാഹരണം നൽകാൻ) തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കുന്നു. നിരവധി XNUM അക്കങ്ങൾ റൊമാൻറിക് ആയിരിക്കും; നമുക്ക് അവിടെ കാർ നിറം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുണ്ടാക്കിയ വാതിലുകളുടെ എണ്ണം, ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം, ബ്രാൻഡ്, ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിന്നിൽ സീറ്റിൽ സെക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലേറ്റ് ചെറിയതും കുറച്ച് അക്കങ്ങളും അധിനിവേശമാണ്. ട്രാഫിക് പോലീസുകാരൻ മോശം ഓർമ്മകളാണ്. കാർ വേഗത്തിലാക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയും. അതു ഒരേ വാഹനം തന്നെ സമയത്ത് മാറ്റമില്ലാത്ത ആയിരിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നൂതന സംഖ്യകളെ ആ സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനത്തിലേക്കും അക്ഷരത്തിന്റെ 30 അക്ഷരങ്ങളിലേക്കും (ബേസ് 10) 10 അക്ക നമ്പറുകളിലൂടെ (ബേസ് 26) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നമ്പർ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകും;

10 ബേസ് ലേക്കുള്ള 36 അടിസ്ഥാന പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം: 0311000226B555 എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ 6 അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പത്തു ബില്ല്യൺ തനതായ സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതേ വലുപ്പം (6 അക്കം) നിലനിർത്താനാകുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ മാറ്റവും മുൻ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധവുമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പൗരന്മാർക്ക് കോഡ് ഒരു ചെറിയ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ കോഡിനെ ആന്തരികമായി കൊണ്ടുവന്ന് ദേശീയ തലത്തിൽ നിമാസഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടർച്ചയായി എണ്ണം നൽകാം. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ google ലിങ്ക്.

http://www.unitconversion.org/numbers/base-10-to-base-36-conversion.html

5. സ്വകാര്യ-പൊതു കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത പണി

ഈ പ്രവണത പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മോഡലുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പൊതു സ്ഥാപനത്തിന് സുസ്ഥിര ബിസിനസ്സ് അല്ലാത്ത ഈ വശങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റ് വർഷങ്ങളിൽ, കാഡസ്ട്രെ ഈ രംഗത്ത് സമ്പൂർണ്ണ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി, സ്ഥാപനം ആളുകളെ നിയമിച്ചു; ഇന്ന് ആ പ്രവർത്തനം ource ട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ, ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യലും, “താൽക്കാലിക” ജോലികൾ ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യമേഖലയെ അനുവദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരുതവണ മാത്രം നന്നായി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാലഹരണപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലെ നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുക സമയം

എന്നിരുന്നാലും, ക്രമാനുഗതതയും അപകടസാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് വ്യവസ്ഥാപിതമാവുന്ന ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളാണ്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ബാങ്കിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് വളരെ ലളിതവും വളരെ നിർബന്ധിതവുമാണ്, എന്നാൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിയമാനുസൃതവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഉത്തരവാദിത്തവും മാത്രമല്ല മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

6. കഡാസ്റ്ററിലെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചെടുക്കപ്പെടും

ലേഖനം കൂടുതൽ നൽകുന്നില്ല, അടുത്തപതിപ്പിൽ അത് സ്പർശിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ തത്ത്വം എന്നത് വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ, ശാരീരിക, ഡിജിറ്റൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുക എന്നതാണ്. അതു നന്നായി ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പരിണാമവും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വായ്പ ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും നവീകരണത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച റിസോഴ്സുകളുടെ റീ-ഇൻവെസ്റ്റ് മെട്രിക്സിലായിരിക്കണം.

ഭൂമി രജിസ്ട്രി ഡിക്ലറേഷൻ

അടുത്തുള്ള എട്ടുവർഷത്തിനകം എന്തുസംഭവിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്താൻ യാത്ര, പുരോഗതി, പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തി.

ഈ അവലോകനത്തിൽ, സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ബേസ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സമൂഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ജിയോലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാഡസ്റ്ററിനൊപ്പം വിവര വിപ്ളവത്തെ ബാധിച്ച നാഴികക്കല്ലുകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കാശ്മീർ, ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണം എന്നിവയിൽ പുതിയ താല്പര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ മനസ്സിലുള്ള ലളിതവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയെന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ പുതിയ പതിപ്പുകൾക്കും 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാം. കാഡ്സ്ട്രേരെന്നതുപോലെ, ഇതു ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. പ്രാഥമിക വിടവുകൾ മറികടന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രവണതകളിൽ ചിലത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, കാരണം അവരുടെ സ്ഥിരതയും ആവശ്യവും ഇതിനകം തന്നെ അവരുടെ വിപണികളിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്; ഇത് പരമ്പരാഗതവത്ക്കരണത്തിന്റെ കുറുക്കുവഴിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ വ്യാപകമായേക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക്, അവർ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, കാഡ്സ്ട്രേറിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻറെ കടം നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

1. കൃത്യമായ അളവ്

തീം വളരെ പഴയതാണ്, അത് ബോർഗെസ് 1658 ൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു:

ആ സാമ്രാജ്യത്തിലെ, ആർട്ടിക്കാന്റെ കാറ്റലോഗ്രഫി ഒരു സിംഗിൾ പ്രവിശ്യയുടെ ഭൂപടവും മുഴുവൻ നഗരംയും അധിനിവേശം, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടവും ഒരു പ്രവിശ്യയാക്കി. കാലക്രമേണ ഈ കാൻസസ് മാപ്പിന് തൃപ്തിയില്ലെന്നും, സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പവും അത് യാദൃശ്ചികമായി തന്നെയായിരുന്നു എന്നും മാറ്റ് ഓഫ് സാമ്രാജ്യം ഉയർത്തി.

കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച കാർട്ടോഗ്രാഫി പഠനം, അടുത്ത തലമുറകൾ ഈ വിസ്തൃതമായ ഭൂപടം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവ ശാരീരികമായും ശാരീരികത്തിന്റെയും ശോകസ്തംഭത്തിലും നൽകി. പാശ്ചാത്യരുടെ മരുഭൂമിയിൽ മൃഗങ്ങൾ, അജഗണം, ബീഗിഴ്സ് എന്നിവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുടനീളം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അച്ചടക്കത്തിന്റെ മറ്റൊരു ആവാസവും ഇല്ല.

അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ആശങ്കയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയന്ത്രിത അളവിലുള്ള ഒരു ഭൂവുടമയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും അൾട്രാ പ്രിസിഷനുകളുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് മറന്നുപോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ. നിലവിലെ സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ കൊണ്ട്, ഈ വിഷയം അടുത്ത 20 വർഷങ്ങളിൽ പൊതു താത്പര്യമുള്ളതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രദേശത്തിന്റെ കവറേജ് ഇതിനകം കവിഞ്ഞതും അതിന്റെ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാത്രം താൽപ്പര്യവുമാണ്.

2. അവകാശങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ വസ്തുക്കൾ

2014 കഡാസ്റ്ററിൽ ഇതിനകം മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു പരിണാമമാണിത്. പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേവൽ ബന്ധം മാത്രമാണെന്നതിന് പകരം അവരുടെ വിപുലീകൃത മാതൃകയിലുള്ള വസ്തുക്കളാകും. ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിനുള്ള സമയമാണ്. ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നതിലുപരി, ഞാൻ ഈ വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അവരുടെ ചരിത്രം, നിയമസാധുത, താത്പര്യവ്യത്യാസം, യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ പ്രാർഥന എന്നീ യോഗ്യതകളിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

അങ്ങനെ അത് എന്താണെന്ന് ബെല്റ്റ് ഒരു കോൺ ലാൻഡിംഗ് സമീപനം ഒരു വിമാനത്താവളം പാസ്; പൊതുനിയമത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം, എന്നാൽ സ്വകാര്യ നിയമത്തിന്റെ പല സ്വഭാവസവിശേഷതകളേയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു നിയമസംഹിതയുണ്ട്. അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, അതിന്റെ സ്പേഷ്യൽ ജ്യാമിതിയുടെ ഫലവത്തായ തീയതി ത്രിമാനമാണെങ്കിൽ) ഒരു ഇടപാട് വഴി മാത്രമേ പരിഷ്ക്കരിക്കാനാവൂ.

3. 3D മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്

ഇത് വ്യക്തമാണ്. ഇതുവരെ ത്രിമാനത്തിന് വലിയതോതിൽ പ്രതീകങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കോഡ്, നിർമ്മാണ ഘട്ടം, ടവറിന്റെ നമ്പർ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എണ്ണം, എണ്ണം എന്നിവ അറിയാൻ കഴിയുന്ന തിരശ്ചീന സ്വത്തിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും.

അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനുളള (Cadastre Indoors) സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളും SmartCities ഉം ത്രിമാന മോഡലിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നന്നായി, ആ പ്രാതിനിധ്യം അതിരുകടന്ന്, കാഡ്സ്ട്രെർ 2034 പറയുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവും; അതായത് രജിസ്ട്രി ടെക്നിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ അപ്ഡേറ്റ് സ്പർശിക്കുന്നതും ഇല്ലാതാക്കുന്നതും മാത്രമല്ല, ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്; അവർ ജന്മമെടുക്കുന്നു, അവരുടെ ജ്യാമിതീയ രൂപവത്കരിക്കപ്പെടുന്നു, അവർ മാതൃകയായി, മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും, മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സഹിക്കുകയും, മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ ചുങ്കങ്ങള് വിദ്യകൾ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് മേഘങ്ങൾ പോലെ എന്നാൽ ലഘൂകരിച്ചത് അടിസ്ഥാന മോഡലുകളും ഡിജിറ്റൽ ഭൂപ്രകൃതി മോഡലുകൾ വസ്തുക്കളുടെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ നിലവിലില്ല, വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പുതിയ രീതികൾ മാനേജ്മെന്റ് ശേഷി ക്സനുമ്ക്സദ് ദത്തെടുക്കൽ ചെയ്യണം.

4. തത്സമയ അപ്ഡേറ്റ്

ഭൂമിയുടെ ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കൾക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു മഹാവിജയമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലം സമാന്തരമായി ഒഴിയുന്ന തുടർച്ചയായ അനുകൂലങ്ങൾ അനാവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഒരു നോഡറില്ലാതെ മോർട്ട്ഗേജിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി ബാങ്കിൽ പ്രവേശിക്കണം; മൊത്തത്തിൽ, ഒരു ഉപയോക്താവിന് സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ പൗരനുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഇതുവരെ മുൻ സർക്കാർ പൊതിഞ്ഞു വഴി ഒരു റെക്കോർഡർ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം തന്റെ വിരൽ അനർത്ഥത്തിൽ കാരണം ലൈസൻസ് ചോദിച്ചു തളർന്നുവോ ലഭിക്കുന്നു വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക എന്നതാണ്, തെരുവിൽ ആക്കി പ്രകടനം നിയുക്തമാക്കില്ല ചെയ്യും ബാങ്കിലെ ഒരു ശാക്തീകരണത്തിനായി. സമാന ലോജിക് ഇപ്പോൾ അർബൻ ക്യൂറേറ്റർ, സർവേയർ, നോട്ടറി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുതലായ ഇടപാടുകൾ ഇടപെടുന്ന മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾക്ക് ബാധകമാണ്. അഭിനേതാക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നിടത്തോളം കാലം, അപ്ഡേറ്റ് യഥാസമയത്ത് ആയിരിക്കും, മത്സരം മികച്ച സേവനമായിരിക്കും.

തുടർന്ന്, ഇടപാടുകാർ അവർ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് കാഡർസ്ട്രർ പുതുക്കി നൽകും.

ഇത് അൽപ്പം ഭ്രാന്താണ്, എന്നാൽ ബാങ്കിംഗിന്റേതുമായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ്, ബാങ്ക് ഒരു കാർഡ് നൽകുകയും (ja, ടിക്കറ്റ് യാത്രാ ടിക്കറ്റായി), പണം പിൻവലിക്കാൻ ബാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു, അതിനുശേഷം ആ പണം വാങ്ങി, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകാം കിടക്ക കീഴിൽ പാൽ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും ഇന്റർനെറ്റിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡും പാസ്വേഡും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ ബാങ്കിൽ പിൻവലിക്കില്ല, എന്നാൽ ഒരു കാഷ്യറിലോ; നിങ്ങൾ ഏത് ടാക്സിൽ ടാക്സിലാണെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് യഥാസമയത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

അവിടെയുള്ള പ്രവണത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, ഉപയോക്താവ് ദേശീയ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയുടെ അക്ക account ണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അവിടെ അയാൾക്കുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കാണുക, അയാൾക്ക് പണയംവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബാങ്കുമായി നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരു മാനേജുചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കെട്ടിട ലൈസൻസോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർമിറ്റോ ... ബാങ്കിൽ ഇതിനകം ഉള്ളതുപോലെ! "ഉബർ പോലെ," ഇത് പഴയ കാഡസ്റ്റർ-രജിസ്ട്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല, നോട്ടറി ഗിൽഡുകൾ പോലും ഇല്ല. മാർക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യം; പ്രക്രിയകൾ മാനദണ്ഡമാക്കിയ പരിധിവരെ, വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സമ്പൂർണ്ണതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു; വിനാശകരമായ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ‌ മുൻ‌ഗണനയായി പൗര അധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങളുമായി ലയിപ്പിക്കും.

ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഇപ്പോൾ മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതായത്, എയർബൻബി പോലുള്ള B2B സ്കീമുകൾ പരമ്പരാഗത മോഡൽ അവസാനിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് (ലീസ്, സെയിൽസ്) റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ്, കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ, സാമ്പത്തിക ശേഷി പഠന നിർവ്വാഹകൻ, ഇൻഷ്വറൻസ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന കമ്പനി, നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മേലുള്ള മരണം എന്നിവയിൽ ചത്തൊടുക്കും.

പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കപ്പെടും, "മാർക്കറ്റിംഗിന് ലഭ്യമായ ചരക്കുകളുടെ" ഒരു രജിസ്റ്ററിലേക്ക്, ഇത് ചലിക്കുന്ന ആസ്തികൾ (വാഹനങ്ങൾ), ബ ual ദ്ധിക വസ്‌തുക്കൾ, വ്യാപാര വസ്‌തുക്കൾ (കമ്പനികൾ, ഓഹരികൾ) പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ് « വിപണന സെക്യൂരിറ്റികള് ». ഇതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ബ്ലോക്ക്ചൈനായി സർഗാത്മക രഹസ്യങ്ങൾ, അതിെൻറ cryptocurrency തുല്യതയോടെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട വസ്തുവിന്റെ യുക്തിയിൽ, ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ കടന്നുകയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, ഗവൺമെന്റിന് ഇനി മെഴുകുതിരിക്കില്ലാത്ത ഒരു രജിസ്ട്രിയിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.

അതിനുശേഷം, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ അതുതന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ കാഡർ-രജിസ്ട്രി യഥാസമയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

Cad കാഡസ്ട്രൽ-രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലോകത്ത് ഒരു വലിയ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ അടിയന്തിര മനുഷ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം: സ്വത്ത് അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു 70% ന്റെ ആവശ്യകത, ചെലവ്, സമയം, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ നിറവേറ്റാൻ പരമ്പരാഗത കാഡസ്ട്രെ തയ്യാറാണോ? 50 വർഷങ്ങളിൽ ഭൂപ്രദേശം തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് 6 വർഷങ്ങളിലെ പരമാവധി റെക്കോർഡ് സമയങ്ങളിൽ; എന്നിരുന്നാലും, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശൃംഖലയ്ക്ക് മൂല്യം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, കാഡസ്ട്രൽ-രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ നിലവിലെ ഒഴുക്കിന്റെ മാതൃകകൾ ഞങ്ങൾ തകർക്കണം.

ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വശം അതിനാൽ കാണുക ഒരു ഔദ്യോഗിക സിസ്റ്റം അംഗീകരിച്ച ഒരു തിരിച്ചറിയൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ അവിടെ ആഗോള ആവശ്യം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഈ ജനം ന് ആ അവകാശങ്ങൾ ബന്ധം ആണ് ഈ ഭൂമി ഇത് അല്ല ചതസ്ത്രദൊ ലും അനൗപചാരികതം ഭീകരമായ ഒരു തരംതാഴ്ത്തൽ ഇല്ല എന്നു മറന്ന. അടുത്ത ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നേടുക സമയം, വില ജനസംഖ്യയുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുകൂട്ടം രീതികൾ വീണ്ടും ചിന്ത ഉൾപ്പെടുന്നു.

5. ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ഇന്ററോപ്പറബിൾ കാഡസ്റ്റ്

അത്. സാർവത്രിക ഒബ്ജക്ട് ഐഡന്റിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റിനാൽ പ്രചോദിതമായ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ. വസ്തുവിനെ വനത്താൽ നിറച്ചും ഓരോ സമയത്തും മാറ്റം വരുത്തുന്ന 30 അക്കങ്ങളുടെ കോഡ് ഡംപ്സ്റ്ററിലേക്ക് മാറുന്നു.

6. പാരിസ്ഥിതിക ബോർഡറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്

ഇത് അന്തർദേശീയമാണ്, സമുദ്രത്തിലെ പവിഴങ്ങളുടെ ഒരു കരുതൽ റിസർവ്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം പോലുള്ള അസ്പഷ്ടമായ വസ്തുക്കളുടെ മാപ്പിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കാഡസ്ട്രിയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഭാവിയുടെ സാധ്യതകൾ

CADASTRE 2034- യും ആഗോള താൽപര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നു. അതിൽ, അത് കാസ്റ്റാസ്ട്രോ ഇടപെടാൻ ഇടയാക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ മാനേജ്മെന്റിന് പുതിയ പര്യവേക്ഷണങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കൽ ഈ വിവരങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ കാഡ്സ്റ്ററോ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുമോ?
2. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിൻറെയും ഉപയോഗത്തിൻറെയും ലഭ്യതയുടെയും മാനങ്ങളുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവവും അവയുടെ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചും താല്പര്യമുണ്ടോ?
3. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനായാസമായ ആശ്രിതർക്ക് അവകാശങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ?
4. Crowd Cadastre. സഹകരണ കഡാസ്റ്ററിൽ എന്ത് സാധ്യമാകാനും കഴിയില്ല?
5. ഗ്രീൻ കേഡറാണിത് പാരിസ്ഥിതിക ബോർഡറുകളിലാണോ?
6. ആഗോള കേഡർമാർ. ഒരു ഗ്ലോബൽ കഡാസ്റ്ററിനു എന്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്?


സൂക്ഷ്മമായത് - ഹാനോയ്

Fit-for-purpose കാഡർമാർ Uber പോലെയാണ്. ജിയോമീറ്ററുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം, കാരണം ഇത് സംഭവിക്കുകയോ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യും.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.