ചേർക്കുക
അര്ച്ഗിസ്-എസ്രിചദസ്ത്രെഗൂഗിൾ എർത്ത് / മാപ്സ്

ഗൂഗിൾ എർത്ത് കാഡാസ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കണോ?

ചില ബ്ലോഗുകളിലെ ചില അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ഗൂഗിൾ എർത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പ്രാരംഭ വെബ് പ്രാദേശികവൽക്കരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു; കാഡസ്ട്രെ ഏരിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. മാർ ഡി പ്ലാറ്റ നഗരത്തിലെ ഡിയാരിയോ ഹോയ് ഒരു കേസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ ജിയോഫറൻസിംഗിനും മൂല്യനിർണ്ണയ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി നിയമനിർമ്മാണ തലത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നു.

പൊതുവേ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയോ സിറ്റി കൗൺസിലുകളുടെയോ നിയമങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നികുതി ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരു നികുതി ശക്തിയായി സ്ഥാപിക്കുന്നു, അത് വിഭവങ്ങൾ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അത് അവിടത്തെ നിവാസികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി, അറിയപ്പെടുന്ന “കാഡസ്ട്രൽ മൂല്യങ്ങൾ” ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വ്യത്യസ്ത രീതികളുണ്ടെങ്കിലും, പൊതു സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചെലവുകൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് സ്വത്തിന്റെ “മൂല്യ” ത്തിന് ആനുപാതികമായി നികുതി നൽകേണ്ടതാണ്. സ്വയം സുസ്ഥിരതയുടെ വശങ്ങളിൽ സ്വയംഭരണത്തിനുള്ള സംഭാവനയെന്ന നിലയിലും.
നികുതി ബാധ്യതകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണ്ണതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്രഖ്യാപിത ആസ്തികളാണ്, മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിലാണ് നഗര മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും സ്ഥിരമായ വിളകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഇമേജുകൾക്ക് വേരിയബിൾ ലെവൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ, മാർ ഡി പ്ലാറ്റയിലെ ഉപകരണം നികുതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, മൂല്യനിർണ്ണയ അറിയിപ്പിനോ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ജ്യാമിതീയ നിർവചനത്തിനോ അല്ല. കൃത്യതയില്ലായ്മ ഓർത്തോറെക്റ്റിഫിക്കേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം മോഡൽ നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു; ഈ രീതിയിൽ, വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ജിയോഡെറ്റിക് പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണവും "മിക്കവാറും പൊതു" ഉപയോഗവും ഉണ്ട്.

നിർദ്ദിഷ്ട നിയമത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡിക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

"ദിശയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ചദസ്ത്രെ നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് അംഗീകാരമുള്ളതും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമായ ഒരു കാഡസ്ട്രൽ പ്ലോട്ടിന്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശിക വസ്‌തുക്കൾ (വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വകുപ്പുകൾ) നിലവിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പ്രവിശ്യാ ഡീലിമിറ്റേഷന്റെ ഇതര രീതികളിലൂടെ ബോഡി വ്യക്തിഗതമാക്കാനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും സ്വത്ത് അനുവദിക്കാനും കഴിയും. അളവുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, സമഗ്രത എന്നിവയുടെ "

ടിക്കറ്റുകളും രസീതുകളും നൽകാമെന്നതിനാൽ ഈ നിർദ്ദേശം രസകരമായിത്തീരുന്നു (സാധാരണഗതിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന പ്രസ്താവനയായ ബാധകമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ടെക്നിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ വരെ, പ്രോപ്പർട്ടി സർവേ ആകാവുന്ന സാങ്കേതിക പ്രക്രിയ, മൂല്യനിർണ്ണയം ഭൂമി, ഉപയോഗം തിരിച്ചറിയൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ വിളകൾ അനുസരിച്ച് നികുതി കണക്കാക്കൽ.
ഓരോ തവണയും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പവുമാകുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും അപകടസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, കാരണം ആർക്ക്വ്യൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും കാർട്ടോഗ്രാഫിക് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഗൂഗിൾ എർത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നവർ ജിയോഡെസി അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് പറയും?

ആത്യന്തികമായി, സമീപകാലത്ത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജോ ഓർത്തോഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ എർത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം ഒരു മികച്ച പരിഹാരമാണ്; മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസികൾ ദുർബലരാണ്. അതിനാൽ ഇത് നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, നഗരവൽക്കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഒരു മികച്ച സഖ്യകക്ഷിയാകാം. വിവരങ്ങൾ‌ നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ‌ കൂടുതൽ‌ കൃത്യമായ സർ‌വേകളുമായി ഡാറ്റ ചേർ‌ക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെ തന്നെ പുതിയ ജീവനക്കാരെ ഗവൺ‌മെൻറ് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

6 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. ഏത് രാജ്യത്താണ് നീ?
  നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം, കാരണം ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഭൂമിയുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിയമനിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

 2. ഞാൻ ഒരു വസ്തു വാങ്ങി, 6 വർഷം മുമ്പ്, അത് 1 വർഷം മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി, മുൻ ഉടമ സബ്ഡിവിഷൻ ആരംഭിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടെത്തി,,, സർവേയർ അത് ആരംഭിച്ചതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, അത് തുടരാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ,, എനിക്ക് ഉപവിഭജനം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളതിനാൽ ,,, നന്ദി

 3. ആസൂത്രണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, പക്ഷേ ഗുരുതരമായ ജോലികൾക്ക് ഉപകരണം ശരിക്കും കഴിവുകളില്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ അതിനായി ഉപകരണങ്ങളും പ്രത്യേക ഡാറ്റയും ഉണ്ട്.

  ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, GoogleEarth ന് ഒരു മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ പിക്‌സൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓർത്തോറക്റ്റിഫൈഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഓർത്തോഫോട്ടോകൾ ഉണ്ട്, ഇത് ഏകദേശം 1.50 മീറ്ററിന്റെ ആപേക്ഷിക റേഡിയൽ പിശക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ ജിയോഫറൻസിംഗിന്റെ കേവല പിശകുകൾ 30 വഴി പോകുന്നു മീറ്റർ. ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ്

 4. സ്‌പെയിനിൽ, കാഡസ്ട്രെ സിഗ്‌പാക് ഉപയോഗിക്കുന്നു (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/) ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ അംഗമാകുമ്പോൾ ഇത് നിയമപരമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
  സിദ്ധാന്തത്തിൽ അതിന്റെ കൃത്യത കൂടുതലായിരിക്കണം, ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉയർത്തി.

 5. ഒരു സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തമായി ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്നത് അർജന്റീനയിൽ "എ പാച്ച്" അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂണസ് അയേഴ്‌സ് പ്രവിശ്യയിലെ കഡാസ്‌ട്രൽ സർവേകളുടെ അഭാവമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു അപകടകരമായ പരിഹാരം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അവതരിപ്പിച്ച പരിഹാരം ഗൗരവമുള്ളതല്ലെന്നും കഡസ്ട്രൽ നിയമത്തിന്റെ ട്രാൻസ്‌ക്രൈബ് ചെയ്ത വാചകം അനുസരിച്ച് ഇത് വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു: "... ടെറിട്ടോറിയൽ ഡീലിമിറ്റേഷന്റെ ഇതരമാർഗങ്ങൾ അളവെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, സമഗ്രത എന്നിവയുടെ അളവ് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. "

  യഥാർത്ഥത്തിൽ, Goggle Earth-ന് ഒരു അജ്ഞാത തീയതിയിലും അജ്ഞാത സാഹചര്യങ്ങളിലും എടുത്ത ചില തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു രൂപകൽപ്പനയുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഇത് സാങ്കേതികമായി കണക്കാക്കാവുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല. പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളുടെ ശേഖരണവും ബഹുമാനവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളുമുള്ള ഒരു കാഡസ്ട്രറിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു "ബ്ലാക്ക്‌മെയിൽ" (അർജന്റീന: അശ്രദ്ധ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ" )

  Goggle Earth ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ്, അത് സൃഷ്ടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ആളുകളാൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് "ആർക്ക്-വ്യൂ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ കാർട്ടോഗ്രാഫി അറിയേണ്ടതില്ല" എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലുള്ള തികച്ചും അസംബന്ധമായ കേസുകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നു.

  ആശംസകൾ EMR

 6. ലേഖനത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ, കാർട്ടോഗ്രാഫിക് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ള Google Earth വളരെ വേരിയബിൾ ആണ്. മറുവശത്ത്, വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിലും തത്സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല, ഇതിനർത്ഥം ചലിക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ സാധ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും ഇത് ഭൂവിനിയോഗത്തിന്റെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്നും ഇതിനൊപ്പം കാഡസ്ട്രെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത് വളരെ കൃത്യതയില്ലാത്തതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഹോസെ റാമോൺ സാഞ്ചസ്, പ്രീഗോനെറോ, വെനിസ്വേല, എഡോയിൽ നിന്നുള്ള ആശംസകൾ. തിചിറ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ