ചേർക്കുക
ചര്തൊഗ്രഫിഅകറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്തല

സ Remote ജന്യ വിദൂര സെൻസിംഗ് പുസ്തകം

പ്രമാണത്തിന്റെ PDF പതിപ്പ് ഡ .ൺ‌ലോഡിനായി ലഭ്യമാണ് ടെറിട്ടോറിയൽ മാനേജുമെന്റിനായി വിദൂര സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. വനങ്ങൾ, കൃഷി, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, കാർട്ടോഗ്രഫി, ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം എന്നിവയുടെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഈ അച്ചടക്കത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ചാൽ വിലപ്പെട്ടതും നിലവിലുള്ളതുമായ സംഭാവന.ടെലിഡെറ്റെക്ഷൻ

യൂണിയൻ ഓഫ് കൻ‌സേർ‌ഡ്ഡ് സയന്റിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ പ്രകാരം http://www.ucsusa.org 2012 ഫെബ്രുവരി വരെ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന 900 ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏകദേശം 60% ആശയവിനിമയങ്ങളാണ്. വിദൂര സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏകദേശം 120 ആണ്.

സമീപകാല ദശകങ്ങളിലെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി ഈ അച്ചടക്കത്തിന്റെ തുടക്കം പ്രാകൃതമായിരുന്നുവെന്ന് മറക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു രേഖയാണിത്. ഇന്ന് വിദൂര സംവേദനത്തിന്റെ സാധ്യത ഗ്രഹത്തെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഓഫറിലാണ്, എന്നാൽ ഇതേ വൈവിധ്യം ഡാറ്റയുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തുല്യ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അതിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സൈദ്ധാന്തിക പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വിദൂര സംവേദനത്തിനുള്ള ഒരു ആമുഖവും ഒരു ഗ്ലോസറിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന, ഇടത്തരം റെസല്യൂഷൻ വിദൂര സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്കീമമാറ്റിക്, പ്രായോഗിക കാറ്റലോഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രമാണത്തിന്റെ ശക്തി. വിവരങ്ങൾ‌ സാധാരണയായി വളരെ വിശാലവും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതുമാണ് എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്ത് ഉള്ളടക്കം ഏകീകൃതമാക്കാനുള്ള ഒരു മികച്ച ശ്രമം. ചിട്ടയായ പ്രചാരണത്തിന്റെ അഭാവമാണ് വലിയ ബലഹീനതയായതിനാൽ അതത് അച്ചടക്കത്തിൽ വിദൂര സംവേദനത്തിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമത അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല; ഈ പ്രമാണം ഉറപ്പായും നേടുന്നു.

പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു:

 • ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാക്കുന്ന തീയതിയിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. (ഫെബ്രുവരി 2012)
 • ഏകദേശം 30 മീറ്ററിന് / പിക്സലിന് തുല്യമോ വലുതോ ആയ ഒരു സ്പേഷ്യൽ റെസലൂഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന്.
 • താരതമ്യേന ലളിതമായ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന്.

RADAR- തരം മൈക്രോവേവ് സെൻസറുകൾ ഈ കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഏതാണ്ട് ഏത് കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യത്തിലും (മേഘം, നേരിയ മഴ മുതലായവ) പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും ഈ പ്രമാണത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി ആവശ്യമാണ്.

ഓരോന്നിനും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ വളരെ പ്രായോഗിക ഐക്കണോഗ്രാഫിക് രൂപത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു:

ടെലിഡെറ്റെക്ഷൻ

 • ആദ്യ ഫീൽഡ് സെൻസറിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പല ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ, ഒന്ന് മാത്രമുള്ളതിനാൽ, ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിരവധി സെൻസറുകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, നിരവധി ബോക്സുകൾ ചേർത്തു, ഓരോ സെൻസറിനും ഒന്ന്.
 • രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് സെൻസർ നൽകിയ സ്പേഷ്യൽ റെസലൂഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം, അതിനാൽ സാധ്യമായ പരമാവധി ഭ്രമണപഥത്തിന്റെ ലംബത്തിൽ (നാഡിർ) കാണിക്കുന്നു. നിരവധി സെൻസറുകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോന്നിന്റെയും സ്പേഷ്യൽ റെസലൂഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 • മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് സെൻസർ നൽകിയ സ്പെക്ട്രൽ ബാൻഡുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • നാലാമത്തേത് സെൻസറിന്റെ താൽക്കാലിക മിഴിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ താരതമ്യേന അവ്യക്തമാണ്, കാരണം ചിത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉപഗ്രഹം "നിർബന്ധിതമാകുന്ന" അക്ഷാംശവും കോണും അനുസരിച്ച് ഈ സ്വഭാവം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ആവർത്തന സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരന് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നുവെന്നതുമാണ്.
 • അവസാനത്തേത് ഈ കാറ്റലോഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന തീയതിയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതിനാൽ‌ ഒരു നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ഏരിയയുടെ ഒരു ഇമേജ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെലവാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരന് ഏകദേശ ധാരണയുണ്ട്. അന്തിമ വില നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (ഓർഡർ വലുപ്പം, മുൻ‌ഗണന, കുറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് ശതമാനം, ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിരുദം, സാധ്യമായ കിഴിവുകൾ മുതലായവ) അതിനാൽ വിതരണ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കൃത്യമായി തരം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ് കൃത്യമായ വില അറിയാൻ ആവശ്യമായ ഉൽപ്പന്നം.

നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രമാണം ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യണം, അത് വായിക്കണം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വായന ശേഖരത്തിൽ സംരക്ഷിച്ച് പങ്കിടണം. ഞാൻ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

അവതരണം

അടിസ്ഥാന ടെലിഡെക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പലുകൾ

 • ആമുഖം
 • ചരിത്ര വിശദാംശങ്ങൾ
 • വിദൂര സെൻസിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ ഘടകങ്ങൾ
 • വിദൂര സംവേദനത്തിലെ വൈദ്യുതകാന്തിക സ്പെക്ട്രം
 • ഭൗമതലങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം
 • വിദൂര സംവേദനാത്മക ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പരിക്രമണ സവിശേഷതകൾ
 • വിദൂര സെൻസറുകളുടെ മിഴിവ്: സ്പേഷ്യൽ, സ്പെക്ട്രൽ, റേഡിയോമെട്രിക്, താൽക്കാലികം
 • വിദൂര സംവേദനാത്മക ചിത്രങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

ടെലിഡെറ്റെക്ഷൻടെലിഡെക്ഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകൾ

 • ഡിഎംസി
 • EARTH OBSERVING-1 (EO-1)
 • EROS-A / EROS-B
 • FORMOSAT-2
 • GEOEYE-1
 • ഇക്കോനോസ്
 • KOMPSAT-2
 • ലാൻഡ്‌സാറ്റ്- 7
 • ദ്രുതബേർഡ്
 • റാപ്പിഡേ
 • RESOURCESAT-2
 • SPOT-5
 • ടെറ (EOS-AM 1)
 • തിയോസ്
 • WORLDVIEW-2

ഭാവി മിഷനുകൾ
ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് നേടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ
ഗ്ലോസറി
ബൈബിളോഗ്രാഫി

"മക്രോണേഷ്യൻ പ്രദേശത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനായി ഉയർന്ന മിഴിവുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ഉപയോഗം" എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണിത്.സാറ്റെൽമാക്), ട്രാൻസ്‌നാഷനൽ കോ-ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യ കോളിൽ അംഗീകരിച്ചു - മഡെയ്‌റ അസോറസ് കനേറിയാസ് (പിസിടി-മാക്) 2007-2013. കാനറി ദ്വീപുകളിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൃഷി, കന്നുകാലി, മത്സ്യബന്ധനം, ജല മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, റോസ് ഹെഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സർവകലാശാലയുടെ എർത്ത് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒബ്സർവേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പങ്കാളികളാണ്. ലാ ലഗുണ (GOTA), റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രേറിയൻ മാനേജ്‌മെന്റ്, അസോറസ് (IROA).

ഈ ശ്രമത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ വഴി ലിങ്ക് പങ്കിട്ട കാർട്ടീഷ്യയും.

ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രമാണം ഡൺലോഡ് ചെയ്യുക:

http://www.satelmac.com/images/stories/Documentos/satelites_de_teledeteccion_para_la_gestion_del_territorio.pdf

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

4 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. വളരെ നന്ദി, ഇത് ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാന്മാരാകും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ