ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രവണതകൾ

PAIGH യുമായുള്ള പദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ, ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ 3 രാജ്യങ്ങളുടെ (ഇക്വഡോർ, കൊളംബിയ, ഉറുഗ്വേ) സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Lat ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ: വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും ».

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ജിയോഫുമാദാസ് വായനക്കാർക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

PAIGH ന്റെ ഞങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ‌ ഞങ്ങളെ അയച്ച ക്ഷണം.

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രവണതകളുടെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ (പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, സ്വതന്ത്ര പ്രൊഫഷണലുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ) ക്ഷണിച്ചു. ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രംഗങ്ങൾ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളുടെ വിശകലനം: വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും ». ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത് PAIGH - പാൻ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി, ക്യൂൻ‌ക സർവകലാശാല (ഇക്വഡോർ), യൂണിവേഴ്‌സിഡാഡ് ഡെൽ അസുവേ (ഇക്വഡോർ), റിപ്പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (ഉറുഗ്വേ), ബൊഗോട്ട മേയർ ഓഫീസ് - കൊളംബിയ എന്നിവയാണ്.

ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളെയും ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളെയും മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിലെ കപ്പിൾഡ് സെൻസറുകൾ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, സ്വമേധയാ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് സർവേയുടെ ലക്ഷ്യം. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ അളവ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകും.

വിഷയങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
1- അപേക്ഷകളുടെ കണ്ടെത്തൽ, വികസിപ്പിച്ചതോ വികസന പ്രക്രിയയിലോ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവണത.

2- സവിശേഷതകൾ, ഉപയോഗിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും സവിശേഷതകളും, അവയുടെ ഗുണങ്ങളും പരിമിതികളും സവിശേഷതകളുടെ ഭാവി വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും തിരിച്ചറിയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

3- ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും സ്വാധീനവും അളക്കുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണ, വിലയിരുത്തൽ സംവിധാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

4- നല്ല പരിശീലനങ്ങൾ, ലാറ്റിൻ‌ അമേരിക്കൻ‌ തലത്തിൽ‌ പഠിച്ച നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങളും പാഠങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌, നല്ല പ്രവേശന രീതികൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ വ്യക്തമായതും അളക്കാവുന്നതുമായ ഫലങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ‌.

5- മൂന്നാം കക്ഷികളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച അപേക്ഷകളുടെ കണ്ടെത്തൽ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി.

സർവേയുടെ ഫലങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, തീമിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത അപേക്ഷകളുടെ പരസ്യത്തിന് ഇത് കാരണമാകും. കൂടാതെ, റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും അംഗീകാരങ്ങളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സഹകാരികളെ പരാമർശിക്കും.

സർവേയിലേക്കുള്ള ആക്സസ്: ഇവിടെ
പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമകാലാവധി: മെയ് മാസത്തിലെ 12 മുതൽ 7 ന്റെ ജൂൺ 2014 വരെ.

നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് മുൻ‌കൂട്ടി നന്ദി.

  • ഡാനിയേല ബല്ലാരി - daniela.ballari@ucuenca.edu.ec - ക്യൂൻ‌ക സർവകലാശാല (ഇക്വഡോർ)
  • ഡീഗോ പാച്ചെക്കോ - dpachedo@uazuay.edu.ec - അസുവേ സർവകലാശാല (ഇക്വഡോർ)
  • വിർജീനിയ ഫെർണാണ്ടസ് - vivi@fcien.edu.uy - റിപ്പബ്ലിക് സർവകലാശാല (ഉറുഗ്വേ)
  • ലൂയിസ് വിൽ‌ചെസ് - lvilches@catastrobogota.gov.co - ബൊഗോട്ട സിറ്റി ഹാൾ - IDECA (കൊളംബിയ)
  • ജാസ്മിത്ത് തമയോ - jtamayo@catastrobogota.gov.co - ബൊഗോട്ട സിറ്റി ഹാൾ - IDECA (കൊളംബിയ)
  • ഡീഗോ റാൻ‌ഡോൾഫ് പെരസ് - dperez@catastrobogota.gov.co - ബൊഗോട്ട സിറ്റി ഹാൾ - IDECA (കൊളംബിയ)

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.