ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്തൊപൊഗ്രഫിഅ

കോൺഗ്രസ് ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സർവേയിങ്

ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും സർവേയിംഗിൻറെയും രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച്, ഒക്ടോബർ XX-ഭരണനിർവ്വഹണത്തിനും പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും കഷണങ്ങളായി മുറിക്കൽ”. അക്കാദമിക, സർക്കാർ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവ മധ്യ അമേരിക്കൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുതുമകളിലൊന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് അടുത്ത കാലത്തായി സുസ്ഥിരമായ ഒരു പ്രവണതയുമായി ചേരുന്ന ഈ സംരംഭത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

പെറ്റേൻ പ്രദേശത്ത് 2009- ൽ നടന്ന ആദ്യ ചടങ്ങാണ് ഈ സമ്മേളനം. പ്രാദേശിക ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും അഭിമാനകരമായ യോഗ്യതാ സമ്മേളനം.

ഭൂമി ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഗ്രസ്സ്

"ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ മാനവ വിഭവശേഷി പരിശീലനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക", ഡച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ശേഷി വികസന സംരംഭം (NICHE), ക്വെറ്റ്സാൽറ്റെനാങ്കോ, ചിക്വിമുല, പെറ്റെൻ സർവകലാശാലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ന്റെ ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ സാൻ കാർലോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി.

മേഖലാ വിഷയത്തിൽ ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ നടത്തിയ തീവ്രമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തെളിവായി, മേഖലാ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ, പൊതു നയങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, ബജറ്റ്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വികസന ആസൂത്രണത്തെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സമീപനങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആശയം. മറുവശത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ അറുപതിലധികം മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കഡസ്ട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ രജിസ്ട്രി വിപുലമായ സർവേ നടത്തി, ഈ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധമുള്ള ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഏകോപനം തേടുന്നു.  

ഗ്വാട്ടിമാലഡാറ്റ, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സാങ്കേതിക ശേഷി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, പ്രദേശഭരണ മേഖലയിലെ ശ്രമങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിന് ഗ്വാട്ടിമാലയുടെ വെല്ലുവിളി വളരെ വലുതാണ്; എന്നിരുന്നാലും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സാധാരണയായി സ്ഥാപനപരമായ ഭാഗമാണ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ മാറ്റങ്ങളിലെ ദുരുപയോഗം, രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം, പൊതുഭരണത്തിൽ സിവിൽ കരിയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ ബലഹീനത എന്നിവയാൽ ആശയപരമായ മാതൃകകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രണ്ടാമത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അവതരണങ്ങൾ ഏഷ്യ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീക്കറുകളിൽ ഇവയാണ്:

 • കൊളംബിയയിൽ നിന്നുള്ള ജാവിയർ മൊറാലസ്, ഐ.ടി.സി. നെതർലാന്റ്സ്
 • അർജന്റീനയിൽ നിന്നുള്ള മിസോ പിമുറ്ററ്റോ
 • ലിഗോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിൽ നിന്ന് അർജന്റീനയും ഡീഗോ അൽഫോൺസോ എർബയും
 • മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള റാഫേൽ സവാല ഗോമസ്
 • ഹോളണ്ടിലെ മാർട്ടിൻ വുബർ

ഈ നിലയുടെ ഘടനയോ ഘടനയോ പങ്കിടുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഡംബരമായിരിക്കും ഇത്. ഇത് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ കേസുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അക്കാദമിക് രൂപീകരണംഈ മേഖലയിൽ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള ലിങ്കൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും, വേഗതയിൽ.

കോൺഗ്രസ് സർവേപ്രഭാഷണ ശൈലിയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന്:

 • പ്രദേശിക വികസനത്തിന് ഒരു ഉപകരണമായി കാഡർമാർ
 • ദേശീയ കേഡറൽ നയത്തിന്റെ രൂപീകരണം: നെതർലാന്റ്സിന്റെ കേസ്
 • സമീപനം വികസനം എന്ന ആശയം
 • ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ കേഡറൽ പ്രക്രിയയുടെ പുരോഗതി
 • കഡസ്ട്രൽ നയത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പങ്ക്
 • വനപരിധിയുടെ വിശകലനത്തിനായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള പങ്ക്: പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ
 • IDE യ്ക്കുള്ള ജിയോസേർവീസ് ഉപയോഗവും ഉപയോഗവും
 • മേഖലയിലെ കഡാട്രൽ പദ്ധതികളിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

റൗണ്ട് ടേബിൾ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടും:

 • സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റയുടെ ഏറ്റെടുക്കലിനും മാനേജ്മെന്റിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ പുതിയ ട്രെൻഡ്
 • സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റയുടെ ഏറ്റെടുക്കലിനും മാനേജ്മെന്റിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ പുതിയ ട്രെൻഡ്
 • SINIT: ഗ്വാട്ടിമാലയിലെ IDE- യുടെ ആദ്യ പടിയോ?
 • ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി സർവ്വിംഗ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നീ മേഖലകളിലെ ലേബർ പ്രോക്സ്പെക്റ്റീവ്സ്.

അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം മധ്യ അമേരിക്ക മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അനുകരിച്ചുള്ള യോഗ്യൻ അത് ഒരുപക്ഷേ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജിയോസ്പാഷ്യൽ പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വാത് എവിടെ ശ്രമം പൊതു വിന്യസിക്കുന്നതിന് എന്ന് രാജ്യമാണ് പുറമേ കാരണം, സ്വകാര്യ അക്കാദമിക് മേഖലകളിലെ തോന്നുന്നു ഉറപ്പായും സുസ്ഥിര ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ:

http://www.congresoatguate.com/2011/

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവതരണങ്ങൾ കാണാം

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ