ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ആൻഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഭൂമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രയോഗിച്ചു

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു കോൺഗ്രസിൽ, മാസികയുടെ എഡിറ്ററാണ് ഞാൻ സമീപിച്ചത്. ഭൂവിഭാഗം, കഡാസ്ട്ര്യം, പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ആ സംഭാഷണം രസകരമായത്രയേക്കാൾ ഏറെയാണ്, അദ്ദേഹം മാസികയിൽ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എങ്കിലും, മാസിക മാസങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അമേരിക്കൻ ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുക. ഒരു മാധ്യമപ്രമേയമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്, യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവസരം പാഴാക്കി.

സത്യം #ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ആൻഡ് #ബിത്ചൊഇന് ചുരുക്കെഴുത്തുകളും എന്ന വൈറൽ കഴിവ്, അത്ഭുതകരമായ ചെറിയ ഒന്നും എന്നു അവർ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ വിവിധ തന്നെ- വലിയ പ്രൊമോട്ടർമാർ ഉള്ളതിനാൽ മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ ഈ സാങ്കേതിക തത്ത്വചിന്ത പുറമേ കാഴ്ചശക്തി ദെചൊഉപ്ലെ കാരണം ആണ് മൂന്നാം കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ സുഖകരമായ കമ്പനികൾ അമരറ്റോസിന്റെ രാത്രിയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിനരികിൽ ഒരു നദിയിലെ നൃത്തസംവിധാനമുള്ള ലൈവ് സംഗീതത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ എന്താണ്?

തടഞ്ഞ ഭൂവുടമകൾസെക്യൂരിറ്റി ക്ലൗഡിൽ ഡാറ്റാ സംഭരണത്തിനുള്ള സാങ്കേതികതയാണ് ബ്ലോക്ക്ച്ചെയ്ൻ. തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ, അസാധാരണമായ, അസാധാരണമായ, അസാധാരണമായ അബദ്ധങ്ങൾ ചങ്ങലകളും നോഡുകളും സംഭരിക്കുന്നു.

ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേഖലയിലെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, ക്ലൗഡിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ബ്ലോക്കുകളിലൂടെ ഇടപാടിന്റെ പ്രോസസ്സ് എൻക്രിപ്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഭൂമി രജിസ്ട്രിയെയും നോട്ടറി കാര്യത്തിൽ, ചെയിൻ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടി (വിലയിരുത്തൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, വിൽപ്പന, കളിയും, സർവേകൾ, വിലയിരുത്തലുകൾ, ഗെഒരെഫെരെന്ചിന്ഗ്, മുതലായവ) എല്ലാ സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് സംഭരണ ​​ക്ലൗഡ്.

ബിറ്റ്കോയിന് എന്താണ്?

ബിറ്റ്കോയിന് ഹോണ്ടുറാസ്മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ഔപചാരിക മാര്ക്കറ്റില് നിന്നും ട്രേഡ് മാര്ഗെറ്റുകളേക്കാള് കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള മൂന്നാം കക്ഷികള്ക്ക് വാങ്ങുവാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക്ക് പണമായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മാറുന്നു. സത്യസന്ധത ഉറപ്പാക്കാനായി BlockChain എന്ന ചങ്ങലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റാണ് കോയിൻ യൂണിറ്റുകൾ.

ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, കോയിൻ യൂണിറ്റുകളിൽ ഒരു സ്വത്ത് തലക്കെട്ട് മാറ്റുന്നത് ഒരു സുരക്ഷാ ശീർഷകമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തലക്കെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ വഴി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബിറ്റ്കോയിനിലൂടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, അത് ഇടനിലക്കാരുടെ ആവശ്യം കൂടാതെ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കിടയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും.

സ്മോക്ക് ചെയ്ത സ്പെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി?

ഈ പ്രശ്നം അവിടെ അവർ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നിയമ നിലവാരം മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു സമയം വിടവ് എത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല അൽപാൽപമായി പ്രക്രിയകൾ കൂടുതൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിറ്റു കാരണം, ആശയക്കുഴപ്പം ആണ്. അതുകൊണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ അമരെതൊ ശേഷം ആദ്യ ഘട്ടം മനസ്സ് തുറന്ന് ഞങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം ഇന്ന് ഇവിടെ തോന്നുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും സങ്കല്പിക്കുന്നത്, നമ്മെ പെൺകുട്ടികളെ കഷ്ടിച്ച് തന്റെ ആദ്യ Margarita പകുതി എത്തി കാണാൻ നമ്മെ മടങ്ങി അതേസമയം ആയിരുന്നു ഒരു അദ്ഭുതകരമായ മുഖം കൊണ്ട്, നമ്മൾ അബദ്ധമായ geofumados ശീലിച്ചു അവന്റെ clichés തന്റെ അജ്ഞത കാണിക്കരുത്.

വിവരശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ശേഷി പരിഗണിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയായി ബ്ളോക്ക്ഷിൻ എന്ന ലളിതമായ വിഷയം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ടാബറൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലംഘിക്കാവുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് ഉള്ളിൽ, അതിൽ തകർന്ന ഒരു വിഭജിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശൃംഖല നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, മനസ്സിലാക്കുക ഈ വസ്തു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ചെയിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമി രജിസ്ട്രി രണ്ട്, പ്രയോഗിക്കാനായേക്കാവുന്ന: ഇടപാട് പാർട്ടികൾ (ഉടമ, നോട്ടറി, സർവേയർ, ബാങ്ക്, മുതലായവ), നല്ല (നിയമം ബന്ധം, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും), നിയമത്തിന്റെ വസ്തു ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ഓഹരികൾ പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം അല്ല.എങ്കിൽ () കഴിയുന്ന, അതിന്റെ ജ്യാമിതീയ റഫറൻസിനും മോഡൽ ലദ്മ് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്രം, ഉറവിടം ... എല്ലാ നോൺ-തുടർച്ചയായ ബ്ലോക്കുകൾ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഡിഎൻഎ ശൃംഖലയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു കോണിൽ.

ഇത് പുകവലി അല്ല, സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ട്, അത് മറ്റ് മേഖലകളിൽ അപേക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗതി, ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്, ഉപകരണങ്ങൾ അല്ല ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാണ്; നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റം കമ്പനി ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ബാധകമാണ് വേണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കരാർ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും ലളിതമായി നിബന്ധനയോടെയാണ്, വികസിപ്പിക്കാനും നിലവിലുള്ളതിൽ ബാധകമാണ്, തീർച്ചയായും മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി ലിസ്ബന് നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ ചെയ്യും വേണം -എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നതിന്റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ-.

പ്രശ്നം, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിൽപനയുടെ ഭാഗം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിച്ച ബ്ളോക്കിൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യം നിർത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ തുറന്ന മനസോടെ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ചിന്തിക്കാം:

എന്റെ നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക നാണയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, എന്തുചെയ്യും? 10 ഡോളർ തുല്യമാണോ?

എനിക്കൊരു ടാഗിലും ടിക്കറ്റിനൊപ്പവും നൽകാം, എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു സ്റ്റോർ വാങ്ങി ഒരു മിനിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങാം. ഏത് നഗരത്തിലാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, പേപാൽ ബാലൻസ് കാർഡ് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കാം, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അത് ആവശ്യമില്ല.

100 ഡോളറിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ, സ്റ്റോറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അധികവും സാധുവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രം.

5,000 മുമ്പ് വർഷങ്ങൾ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് സാധ്യമായതിനാൽ, കൈമാറ്റം ചരക്കുകൾ കാരണം, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു കുതിര മാറ്റിയപ്പോൾ അവൻ അവൻ ആരോഗ്യമുള്ള എന്ന് മാത്രമല്ല ഉറപ്പാക്കാൻ കുതിരകളെ അറിയാമായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമായിരുന്നു, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കാണാൻ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉടമകൾ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതാൻ മറ്റൊരു പ്രൊഫഷണലാണെന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു.

ഇന്ന് വാങ്ങലും വിൽക്കലും വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം ശാരീരികമോ ഇലക്ട്രോണിക് പണമോ മൂന്നാം കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ്, കാരണം ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും, അംഗീകൃത പരിശീലനമാണ്.

ബിറ്റ്കോയിൻ വന്നാൽ, ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യത്തിൻറെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയതിനാൽ, അത് ഒരു സുരക്ഷയാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് തലക്കെട്ട് ഒരു ബാറിൽ ഒരു ഡോളറിന്, ഡോളർ വാങ്ങാം. ആധികാരികതയെ സാധൂകരിക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അയാൾ എന്നെ അറിയുന്നപക്ഷം നല്ല രീതിയിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും, രേഖയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടെത്തുമെന്നും എനിക്കറിയാം. ആകയാൽ, ഒരു ശീർഷകം പ്രവൃത്തി, ഒരിക്കൽ അത്തരം എൻക്രിപ്റ്റ്, സെചുരിതിജെദ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എൻറോൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള, ഉടമ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിനക്കുള്ളതു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കൈമാറാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയുന്നു എങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ ഒരു മധ്യസ്ഥനെ അളന്ന് അതിലധികമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി ബാങ്കിങ് ബാങ്കിലേക്ക് പോവുക. തീർച്ചയായും, അത് പുക പോലെയാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ മക്ബെലയുടെ ഗുഹയെ ജോർദാൻ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള നദിയുടെ തീരത്ത് അബ്രാഹാമിന് വിറ്റത് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു.

ബിറ്റ്കോയിൻ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻഅതിനാൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഇതിനകം തന്നെ ബാധകമായ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അതിൽ നിന്നും പുറത്തുപോകാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നിയമനിർമാണം അനുവദിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനാവില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു; ഇടപാടിനുള്ള ഇടനിലക്കാർ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കും, കാരണം നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ഗ്യാരന്റിക്ക് പകരം അത് മാറുന്നില്ല. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ നിയമാനുസൃത സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമായി വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ അത് തടയുകയാണെങ്കിൽ ഇടപാടി സമയം കുറയ്ക്കുകയില്ല; സാങ്കേതിക ഉപകരണം ബദ്ധപ്പെട്ടു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഉപയോക്താവിന് ആക്സസ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നുഴഞ്ഞു വിടവ് ന് പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി എങ്കിൽ വളരെ കുറവ്, ഇപ്പോഴും വളരെ വിശാലമായ എങ്കിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പുറമേ ഇടപാട് ചിലവ് താഴുന്നത് ഇന്നൊവേഷൻസ് ഒരു ടൈപ്പ്റൈറ്ററുടെ പ്രോട്ടോക്കോളിലും വക്കീലിൻറെ വൈദഗ്ദ്ധിയുടെ കീഴിൽ താറാവിങ്ങ് / ദൂരയാത്രകളുടെയും വിവരണമായിരിക്കും.
എന്നിരുന്നാലും ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഒരു വലിയ പണിയാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ ഉപദേശകരിലൊരാളുടെ സ്വപ്നം അനുവദിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ആയിരിക്കും, ബാങ്കർ വാങ്ങുന്നയാളും വില്ക്കുന്ന വിരലടയാള വായനക്കാരൻ വിരൽ ഇട്ടു വാങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് സാങ്കേതിക വരാനും, എന്നാൽ ജനം മാനസികനിലയും മാറ്റാൻ ഡാറ്റ വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോക്താക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, ... കുറഞ്ഞത് ക്സനുമ്ക്സ തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ ആകാശത്തിലോ സ്വേച്ഛാധിപതി സർക്കാർ രീതികൾ ഒരു അത്ഭുതം എടുത്തു.

ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് കറൻസി സെക്യൂരിറ്റിയിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലും ബിറ്റ്കോയിൻ അടുത്ത പടിയാണ്. ഇത് ഇടനിലക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ അതിനായി, പോകാൻ ഒരുപാട് വഴികൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളല്ല, വിശേഷിച്ചും സാമ്പത്തികമായ, പ്രാദേശിക നിയമവും സമയവും ആവശ്യമുള്ളത്, അത് ഉപയോക്താക്കളെ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ബാങ്കിംഗിന് ഒരു മോർട്ട്ഗേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാദ്ധ്യതയല്ല, അതേപോലെ, ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തും ചെയ്യാൻ ഇടനിലക്കാർ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു പഴയ ഫാഷൻ നോട്ടറി, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫോൾഡറിലെ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തി; ക്ലയന്റായ, വിശ്വാസപ്രഖ്യാപന വിശ്വാസം, പൊതുരേഖകൾ എന്നിവയുടെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടറി നിയമവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ഒരു പ്രതിനിധി സംഘവുമുണ്ട്. മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഫർണീച്ചർ, കൊമേഴ്സ്യൽ, ബൗദ്ധിക ... തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാറ്റം.

എന്നാൽ അതു സംഭവിക്കും. വസ്തുതയും എപ്പിഗ്രാഫും ദൃശ്യ പദ്ധതികൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്, മൂന്നാം ലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച്.

സത്യസന്ധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ, ബ്ളോക്കിനും ബിറ്റ്കോയിനും തമ്മിലുള്ള പരിധി അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബിറ്റ്കോയിനിലേക്ക് അവലംബിക്കാതെ ബ്ലോക്ക്ചൈനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ടെക്നോളജി പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പത്രത്തിന്റെ ലേഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങളിൽ അത് അവരുടെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും ൽ സിസ്റ്റം ചങ്ങലയും സെചുരിതിജതിഒന് പ്രകാരം എൻക്രിപ്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണം ആ നോൺ-ഫങ്ഷണൽ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന പറയുന്ന യൂണിഫൈഡ് രജിസ്ട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്, ഏകദേശം ഒരു തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത ആയിരിക്കും. എൺപത് വർഷങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടേയും കോർപറേറ്റുകളാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ.

ഈ സംവാദത്തിലെ, ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്, പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡെയ്സി കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തിരിയുകയായിരുന്നു. അവർ തേംസ് വെള്ളം അവരുടെ ച്രൊത്ഛെസ് നിഴൽ ഒരു വീക്ഷണം നൽകുന്ന പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു കരിമരുന്ന് കാണാൻ എഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാരോ ... ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭൂമി നിയന്ത്രിക്കാൻ ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് അപേക്ഷിക്കാം കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചു മാത്രമല്ല തീർച്ചയായും വമ്പിച്ച ചദസ്ത്രല് സർവേ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ചെയ്യും വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.

ബ്ലോക്കിചെയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ രജിസ്ട്രി കാഡസ്ട്രി

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.