ഇതിനായി ആർക്കൈവുകൾ

എന്റെ എഗെഒമതെസ്

സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം, അന്വേഷണങ്ങൾ, പുതുമകൾ

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ട്വിൻജിയോ മാഗസിൻ - രണ്ടാം പതിപ്പ്

ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ രസകരമായ ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഓരോ അച്ചടക്കത്തിലും, മാറ്റങ്ങൾ പേപ്പർ ലളിതമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം കാര്യക്ഷമതയും മികച്ച ഫലങ്ങളും തേടുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ലളിതവൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നിർമ്മാണ മേഖല രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഇൻറർനെറ്റ് പോലുള്ള അടുത്ത ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു ...

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയം വീണ്ടും നിർവചിക്കുന്നു

വർഷങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സംഗമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം ജീവിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ്, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന, ആസൂത്രണം, നിർമ്മാണം, വിപണനം. പരമ്പരാഗതമായി ഒഴുകുന്നവയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാൻ; പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ലളിതവും ആവർത്തനപരവും പ്രോജക്റ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമായ ലീനിയർ. ഇന്ന്, അതിശയകരമാണ് ...

അത് 3D സ്പേഷ്യൽ വരുമ്പോൾ ഒരു "നൂതന" പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മുക്കിയതാണോ?

"ഒരു ബട്ടൺ അമര്ത്തി മറ്റൊരു മാനം തുറക്കാൻ കാടിനോട്," അദ്ദേഹം തന്റെ ലേഖനം, മുഥുകുമര് കുമാർ ഒടുവിൽ, പരിസ്ഥിതികൾ ക്സനുമ്ക്സദ്, അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെ, പ്രാധാന്യം ഭാവി സൃഷ്ടി പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചത് എഴുതുന്നു. ഭാവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന്, ലളിതമായ ചർലതനിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന വിധത്തിൽ, ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ...

ജി.ഐ.എസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തൊഴിൽ ലഭ്യത. കഥാപാത്രവും യാഥാർത്ഥ്യവും

തൊഴിൽ ശരിക്കും ജി.ഐ.എസ് നോക്കി എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ലേഖനം വായിച്ച് ശേഷം ഞാൻ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ആരുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു (ഒരുപക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ) ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ എക്സത്രപൊലതെദ് കഴിയും എത്രത്തോളം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പഠനം ഉപയോഗിക്കുന്ന "അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ" എല്ലാ ഓഫറുകളും ആയിരുന്നു ...

കൃത്യത ആശ്രിത ചദസ്ത്രല് ഉദ്ദേശ്യം - പ്രവണത, വിജയത്തെ, സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ അസംബന്ധം?

തിരികെ ക്സനുമ്ക്സ ഞാൻ പരിണാമ ചദസ്ത്രല് എന്ന സ്യ്സ്തെമതിജതിഒന് പ്രകൃതി യുക്തിയെ പ്രിമിതിവെല്യ് നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചദസ്ത്രെ ദത്തെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട്, ഡാറ്റ, അഭിനേതാക്കൾ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ ആ ആവശ്യം കാരണങ്ങൾ ഇടയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ചെയ്ത പുരോഗതി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് വികസിപ്പിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സാന്ദർഭിക ഏകീകരണമാണ്. 2009 ൽ ...

... ഇവിടെ ഗെഒബ്ലൊഗ്ഗെര്സ് ശേഖരിച്ചു ...

ആരോ ഒരേ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്ന ആശയം, വ്യക്തിത്വത്തിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂട്ടം ഫലവത്തായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ജനം വിചാരിച്ചു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എന്നാൽ ഒരുമിച്ചു വേരിയന്റ് സ്പാനിഷ് സ്പീക്കറുകൾ എന്നു, ജിയോസ്പാഷ്യൽ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൊടും തരാന്. ഇതാണ് "ജിയോബ്ലോഗേഴ്സ് ഐഐഎസ് മീറ്റിംഗ്", ഇൻഫ്രാ ...

ഭൂ ഭരണത്തെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും? - XX cadastre ദർശനം

കഴിഞ്ഞ 2034 വർഷങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടാൽ, 20- ലെ ഭൂഭരണം എത്ര എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, വ്യാഖ്യാനം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം ആണ്. ഈ പ്രസ്താവനകളിലേക്കുള്ള ചെറിയ ശ്രദ്ധ നിരസിച്ചേക്കാം ...

എസ്എൻഎപി നാഷനൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

പാപപ്

പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നാഷണൽ സിസ്റ്റം (സിനപ്) രാജ്യത്തിന്റെ ശാരീരികവും നിയന്ത്രണ വിഭവങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും, വ്യത്യസ്ത പൊതു, സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും അഭിനേതാക്കൾ സാധനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളും സ്മരണ സംയോജിക്കുന്നു ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വസ്തുവകകൾ, ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ പുതുക്കലും ആവശ്യമാണ് ...

ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ലദ്മ്

ഞാൻ പങ്കെടുത്ത നിരവധി പദ്ധതികളിൽ, LADM ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവശ്യം യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതിന്റെ സാങ്കേതികവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സങ്കുചിത വ്യാപ്തിയെ വേർപെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അത് നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെ LADM ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കണം ...

ലദ്മ് - ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് യുണീക് ഡൊമൈൻ മാതൃകയായി - കൊളംബിയ

ഗൊഗൊ അൽവാറെസ്, കാസ്പാർ വൈഗ്നെബർഗർ എന്നിവരുടെ അവതരണത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ബോഗ്ടോയിലെ ആൻഡിയൻ ജിയോമാറ്റിക്സ് കോൺഗ്രസിൽ, ജൂൺ, ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. മൾട്ടി പർപ്പസ് കാഡാസ്റ്ററിനായുള്ള ആവശ്യകത ദേശീയ വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതോടെയാണ് - നാഷണൽ ഏജൻസി ഓഫ് ലാൻഡ് ഏരിയ, നാഷണൽ ഏജൻസി ഓഫ് ലാൻഡ് ആന്റ് ...

ബ്ലൊച്ക്ഛൈന് ആൻഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഭൂമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രയോഗിച്ചു

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു കോൺഗ്രസിൽ, മാസികയുടെ എഡിറ്ററാണ് ഞാൻ സമീപിച്ചത്. ഭൂവിഭാഗം, കഡാസ്ട്ര്യം, പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. സംഭാഷണം രസകരമായേടത്തോളം ആയിരുന്നു, എന്നോട് ചോദിക്കാൻ അൽപ്പം ആശ്ചര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, പരിഗണിച്ചു ...

BIM - 20 വർഷം മുൻപ് സ്വപ്നം കണ്ട ലോകം

ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, ഞാൻ മാത്രം ഡ്രോയിംഗ് ബോർഡ് വിട്ടു ആ കാലം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും കറൻറ് ഫയലുകൾ വേണ്ടി പേപ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ ബിമ് പരിണാമം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്, നോട്ട്ബുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ + കാൽക്കുലേറ്റർ + ലോട്ടസ് 20 എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പരിണമിച്ചുണ്ടായത്. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ...

ബി ഐ - കഡാഡോയുടെ തിരിച്ചടിയില്ലായ്മ

നമ്മുടെ ജിയോ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ, ബി ഐ (ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ്) എന്ന വാക്ക് പുതിയ നോവലുകളല്ല, വ്യത്യസ്ത റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാതൃകയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അവരുടെ ഗ്രാഫിക് പ്രാതിനിധ്യമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവിതചക്രം . ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരു റോഡ്, ഒരു പാലം, ഒരു വാൽവ്, ഒരു ചാനൽ, ഒരു കെട്ടിടം ...

ഇന്റഗ്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ - കാഡ്രറിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള 6 ഘടകങ്ങൾ

കാസ്ട്രാറ്റും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രിയും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വത്തുടമസ്ഥതയുടെ ആധുനികവൽക്കരണ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ വെല്ലുവിളികളാണ്. പ്രശ്നം സാധാരണയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹിസ്പാനിക് പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടി കടന്നുപോകുന്നു. ഒരു വശത്ത് ...

നാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രജിസ്ട്രിയും കഡാസ്റ്ററും

പ്രതിദിനം, രാജ്യങ്ങൾ ഇ-ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവണതകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവിടെ പൗരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാവുന്നു, അതുപോലെ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥത്വത്തിന്റെ കുറവുകൾക്ക് കുറയുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തും വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമനിർമ്മാണം, സ്ഥാപനം, നടപടിക്രമം തുടങ്ങിയവയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ...

പരമ്പരാഗതം LiDAR. കൃത്യത, സമയം, ചെലവ്.

പരമ്പരാഗത ടോപ്പോഗ്രഫി എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതാണ് LiDAR ൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഇത് എത്ര തവണ കുറയ്ക്കുന്നു, എത്ര ശതമാനത്തിൽ? എത്ര ചെലവ് കുറയ്ക്കും? തീർച്ചയായും സമയം മാറി. ഫീൽപ് ചെയ്ത ഒരു സർവേയറായ ഫെയ്ലിപ്, ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിനൊപ്പം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ...

ആന്തരികമായ ജിയോറെഫെഫൻസ്

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രവും, ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ നൽകാൻ ഒരു ആർട്ട് ആയും, കാറ്റലോഗ്രഫി ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നിലധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ജിയോഫെഫെറൻസ് ഒരു പ്രവർത്തനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ...

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജിയോസ്പൈറ്റീവ് ട്വിറ്റർ

ട്വിറ്റർ ഞങ്ങൾ പരമ്പരാഗത ഫീഡുകൾ വഴി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ട്രാക്ക് വളരെ പകരം. ഈ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു അതു സംശയാസ്പദമാണെന്ന്, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാരണം മൊബൈലിൽ നിന്ന് വാർത്തകളും നമ്മുടെ പലിശ പുറത്ത് ഉള്ളടക്കം മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ലിസ്റ്റുകൾ ന് ഫിൽട്ടർ കഴിവ് ക്ഷമത. ഇൻ ...