ഇവന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ

AEC അടുത്ത സാങ്കേതികവിദ്യ എക്സ്പോ + സമ്മേളനം

ബുധനാഴ്ച, Jun 3, 2020 - വെള്ളിയാഴ്ച, Jun 5, 2020

ചൊവ്വാഴ്ച: 8 - XXX: 00

പ്രോജക്റ്റ് ജീവിത ചക്രത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും നിർമ്മിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നടപ്പാക്കലും സംയോജനവും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിതരണക്കാരുടെ പ്രധാന വ്യാപാര മേളയും നിഷ്പക്ഷ സമ്മേളനവുമാണ് എഇസി നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി എക്സ്പോ + കോൺഫറൻസ്. വിതരണക്കാർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു:

  • ഹാർഡ്‌വെയർ,
  • സോഫ്റ്റ്വെയറും സേവനങ്ങളും,
  • വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും കെട്ടിട / നിർമ്മാണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിക്ക് അനുബന്ധമായി.

ഇവന്റ് ലൊക്കേഷൻ

MCCORMICK PLACE
2301 S. കിംഗ് ഡ്രൈവ്
ചിക്കാഗോ, ഇല്ലിനോയിസ്, 60616

ഇവന്റ് ഫീസ്

സൗജന്യമായി