ഡിസൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളിലൂടെ വിപുലമായ ബി‌എമ്മിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത

"എവർഗ്രീൻ" ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ബെന്റ്ലിയുടെ ഓപ്പൺ മോഡലിംഗ്, സിമുലേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂല്യം വിപുലീകരിക്കുന്നു ആസ്തികളുടെ ജീവിത ചക്രങ്ങളിലുടനീളം

ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നിവയുടെ പുരോഗതിക്കായി ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾക്കായി സമഗ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ, ക്ല cloud ഡ് സേവനങ്ങളുടെ ആഗോള ദാതാക്കളായ ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുന്നേറുന്നതിനായി ഓപ്പൺ മോഡലിംഗ്, സിമുലേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ അസറ്റ് ജീവിത ചക്രങ്ങളിലും ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളുടെ. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സഹകരണ, ആവർത്തന, യാന്ത്രിക ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫ്ലോകളെ ബെന്റ്ലിയുടെ ഓപ്പൺ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾക്കായുള്ള പുതിയ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അസറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ, പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിലുടനീളം വാണിജ്യ മൂല്യവും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

B ബി‌എമ്മിന്റെ വിശാലമായ സ്വീകാര്യത കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ എഇസിയുടെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്ല cloud ഡ് സേവനങ്ങൾ, റിയാലിറ്റി മോഡലിംഗ്, നൂതന വിശകലനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളിലൂടെ ബി‌എമ്മിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. Ent ബെന്റ്ലിയിലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിസൈനിൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാന്താനു ദാസ് പറഞ്ഞു. “ഇപ്പോൾ വരെ, ബി‌എമ്മിന്റെ ഉപയോഗം സ്റ്റാറ്റിക് ഡെലിവറികളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് നിർമ്മാണത്തിന് കൈമാറിയതിനുശേഷം വേഗത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതിനാൽ ബിം മോഡലുകളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡാറ്റയുടെ അധിക മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾക്കൊപ്പം , നമുക്ക് ഒരു ബി‌എം മോഡലിൽ‌ അതിന്റെ ഘടക ഘടകങ്ങളായ ഡിജിറ്റൽ ഘടകങ്ങൾ‌ ഒരു ആരംഭ പോയിന്റായി തുറക്കാനും ഡ്രോൺ‌ റെക്കഗ്നിഷനും റിയാലിറ്റി മോഡലിംഗും ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സന്ദർഭം തുടർച്ചയായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും - ഇവിടെയാണ് ഇത് ശരിക്കും ആവേശഭരിതമാകുന്നത് - മോഡലിംഗും സിമുലേറ്റും തുടരുക ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കാലഗണനയിലുടനീളം ഒരു അസറ്റിന്റെ അനുയോജ്യത. അവസാനമായി, ഒരു ബി‌എം മോഡലിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡാറ്റയുടെ മൂല്യം നിർമ്മാണത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും മാറ്റുന്നതിനപ്പുറം വിപുലീകരിക്കാനും പ്രോജക്റ്റിന്റെയും അസറ്റിന്റെയും പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. എവർഗ്രീൻ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളിലൂടെ ബി‌എം മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്ഡി വരെ മുന്നേറുക എന്നതിനർത്ഥം ഡിസൈൻ മോഡലുകൾക്കും സിമുലേഷനുകൾക്കും പ്രോജക്റ്റ് ഡെലിവറബിളുകളേക്കാൾ വലിയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, ഇത് ലിവിംഗ് അസറ്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഡി‌എൻ‌എ പോലെയാകും!

ഡിസൈൻ ഇന്റഗ്രേഷനായി ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് ക്ല cloud ഡിലെ പുതിയ സേവനങ്ങൾ

ബെന്റ്ലിയുടെ ഡിസൈൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മുതൽ ക്ല cloud ഡ് സേവനങ്ങൾ വരെയാണ്, ഇത് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് എക്സ്എൻഎംഎക്സ്ഡിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അസറ്റുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിവ് നൽകുന്നു. വിവിധ ഡിസൈൻ ടൂളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡാറ്റയെ ഒരു തത്സമയ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാനും അനുബന്ധ ഡാറ്റ ചേർക്കാനും റിയാലിറ്റി മോഡലിംഗുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാനും നിലവിലെ ഉപകരണങ്ങളോ പ്രക്രിയകളോ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഡിജിറ്റൽ വിവര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെ ഐടിവിൻ സേവനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.

iTwin ഡിസൈൻ അവലോകനം ദ്രുത രൂപകൽപ്പന അവലോകന സെഷനുകൾ സുഗമമാക്കുന്നു. ഒരു ഹൈബ്രിഡ് 2D / 3D പരിതസ്ഥിതിയിൽ അഡ്‌ഹോക് ഡിസൈൻ അവലോകനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ അവലോകനങ്ങളും മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ഡിസൈൻ ഏകോപന ഏകോപനവും നടത്താൻ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ടീമുകൾ. ഇത് വർക്ക്ഫ്ലോകൾ നൽകുന്നു:

  • (പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി) 3D മോഡലുകളുടെ ഘടകങ്ങളെ നേരിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താനും അഭിപ്രായമിടാനും 2D പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ 3D, 3D കാഴ്‌ചകൾക്കിടയിൽ മാറാനും.
  • (പ്രോജക്റ്റ്വൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി) 4D ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന്: പ്രോജക്റ്റ് ടൈംലൈനിനൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാറ്റം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആരാണ് എന്ത്, എപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത രേഖ നൽകുകയും ചെയ്യുക

iTwin ഓപ്പൺ‌പ്ലാന്റ്, ഈ സേവനം ഓപ്പൺ‌പ്ലാന്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും പ്ലാന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഘടകങ്ങളുടെ 2D, 3D എന്നിവയിലെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദ്വിദിശ റഫറൻസുകളും നൽകുന്നു.

ഓപ്പൺ മോഡലിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകളും ഓപ്പൺ സിമുലേഷൻ അപ്ലിക്കേഷനുകളും

ഘടകങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്ഫ്ലോകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു തുറന്ന മോഡലിംഗ് പരിതസ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസ്തികൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾക്കുമായി പ്രത്യേകമായി മൈക്രോസ്റ്റേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബി‌എം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബെന്റ്ലിയുടെ ഓപ്പൺ മോഡലിംഗ് പരിസ്ഥിതി സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംഘർഷ പരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കുകയും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡെലിവറബിളുകളുടെ ഉത്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ വികസനം പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത, കണക്റ്റുചെയ്‌ത ഡാറ്റാ പരിസ്ഥിതിയിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ്, പങ്കിട്ട ഘടക ലൈബ്രറികൾക്കായുള്ള ഘടക കേന്ദ്രം, ജനറേറ്റീവ് ഡിസൈൻ കഴിവുകൾക്കായി ജനറേറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കൂടാതെ, സംയോജിത എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വിശകലനവും സിമുലേഷനും പ്രാരംഭ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, അടിസ്ഥാന സ assets കര്യങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കും മൂലധന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരിഹാരം നേടുന്നതിന് ഡിസൈനർമാരെ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

മോഡലിംഗ് അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ തുറക്കുക

(പുതിയത്) സ്ഥിരവും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ ഓഫ്‌ഷോർ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഡിസൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ, സ്ട്രക്ചറൽ, പൈപ്പ്ലൈൻ വിശകലനം, വർക്ക്ഫ്ലോകൾ, വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റാ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിവ ഓട്ടോമാറ്റുചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ വിൻഡ് പവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിൻഡ് ടർബൈൻ മോഡലിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡിസൈൻ നില പരിശോധിക്കുന്നതിനും വിശകലനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഓപ്പൺ വിൻഡ് പവർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.

“ഓപ്പൺ‌ വിൻ‌ഡ്‌പവർ‌ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ‌ സൈക്കിൾ‌ ചെറുതാക്കുകയും വലിയ ഡിസൈൻ‌ മാർ‌ജിനുകളുടെ പ്രശ്‌നം ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുകയും ഓഫ്‌ഷോർ‌ കാറ്റ് development ർജ്ജ വികസനത്തിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,” ന്യൂ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡോ. ബിൻ വാങ് പറഞ്ഞു. എനർജി, പവർചിന ഹുവാഡോംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

(പുതിയത്) പുതിയ ആശയവിനിമയ ടവറുകളുടെ രൂപകൽപ്പന, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓപ്പൺ ടവർ, കൂടാതെ ഉപകരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടവർ ഉടമകൾ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവർക്കായി നിലവിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടവറുകളുടെ ദ്രുത വിശകലനത്തിനും. ഓപ്പൺ‌ടവറിന്റെ ആമുഖം 5G യുടെ അടുത്ത പതിപ്പിനായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

“ബെന്റ്ലി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സഹായത്തോടെ ടവറുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വിശകലനവും എളുപ്പവും വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംതൃപ്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും മന of സമാധാനവും നൽകുന്നു, ഒപ്പം പൊതു സുരക്ഷയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ”എഫ്എൽ ക്രൂസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റും സിഇഒയുമായ ഫ്രെഡറിക് എൽ. ക്രൂസ് പറഞ്ഞു.

ഓപ്പൺബിൽഡിംഗ്സ് സ്റ്റേഷൻ ഡിസൈനർ ഇപ്പോൾ ലെജിയോൺ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുകയും കെട്ടിട സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥലവും കാൽ‌നടയാത്രക്കാർ‌ക്കുള്ള യാത്രാ റൂട്ടുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലൂടെ ഡിസൈനിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓപ്പൺസൈറ്റ് ഡിസൈനർ റെസിഡൻഷ്യൽ കഴിവുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകളുടെ രൂപകൽപ്പനയും രൂപകൽപ്പനയും, പ്ലോട്ടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം, ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്ലോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഓപ്പൺബ്രിഡ്ജ് ഡിസൈനർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺബ്രിഡ്ജ് മോഡലറിനെ LEAP ബ്രിഡ്ജ് കോൺക്രീറ്റ്, LEAP ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റീൽ, RM ബ്രിഡ്ജ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നിവയുടെ വിശകലനവും ഡിസൈൻ സവിശേഷതകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

ഓപ്പൺ‌റോഡ്‌സ് സൈൻ‌കാഡ് പുതിയതോ നിലവിലുള്ളതോ ആയ റോഡ് ഡിസൈനുകളിൽ‌ ചിഹ്നങ്ങളുടെ 3D മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പൺ‌റോഡ്സ് നവീകരിക്കുന്നു.

സിമുലേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ തുറക്കുക

(പുതിയത്) ഓപ്പൺറോഡുകളിൽ ക്യൂബ് ട്രാഫിക് സിമുലേഷനുകൾ അന്തർലീനമായി ലഭ്യമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് സിറ്റിലാബ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളായ പ്ലാക്സിസും സോയിൽവിഷനും എഞ്ചിനീയർമാരെ പരിമിതമായ ഘടകങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിത സന്തുലിതാവസ്ഥയാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ ഒന്നിലധികം വിശകലന രീതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. റാം, എസ്ടിഎഡി, ഓപ്പൺഗ്ര round ണ്ട് എന്നിവയുമായുള്ള പുതിയ ഇന്ററോപ്പറബിളിറ്റി, മണ്ണ്, പാറകൾ, അനുബന്ധ ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജിത രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും വിശകലനത്തിനുമായി സമഗ്രമായ ജിയോസ്ട്രക്ചറൽ പരിഹാരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡിസൈൻ ഇന്റഗ്രേഷനായി ഡിജിറ്റൽ കോ-സംരംഭങ്ങൾ

(സീമെൻസിനൊപ്പം) ബെന്റ്ലി ഓപ്പൺറോഡ്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എയിംസുൻ മൈക്രോ ലെവൽ ട്രാഫിക്കിന്റെ അനുകരണത്തിനായി സീമെൻസിൽ നിന്ന്.

(സീമെൻസിനൊപ്പം) അടുത്ത ഓപ്പൺ റെയിൽ എയർലൈൻ ഡിസൈനർ ഓപ്പൺ റെയിൽ ഡിസൈനറെയും സീമെൻസ് സിക്കാറ്റ് മാസ്റ്ററെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

(സീമെൻസിനൊപ്പം) ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓപ്പൺ റെയിൽ-എന്റഗ്രോ ട്രെയിൻ സിമുലേറ്റർ സീമെൻസ് എന്റഗ്രോയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിമുലേഷനും ബെക്സ്റ്റ്ലി കോൺടെക്സ്റ്റ് ക്യാപ്ച്ചർ, ഓപ്പൺ റെയിൽ കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ, ഓപ്പൺ റെയിൽ ഡിസൈനർ, ലുമെൻആർടി എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

www.bentley.com

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.