ചേർക്കുക
ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോഗുകൾ

പകർച്ചവ്യാധി

ഭാവി ഇന്നാണ്, ഈ മഹാമാരിയുടെ ഫലമായി പലതരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിലൂടെ നമ്മളിൽ പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ "സാധാരണ" യിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ചിന്തിക്കുകയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനകം തന്നെ പുതിയ സാധാരണതയാണ്. നമ്മുടെ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ "അദൃശ്യമായ" എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം.

നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം, 2018-ൽ എല്ലാം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് അൽപ്പം ഓർത്തുകൊണ്ട് - നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും -. എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ചേർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, 2018 എനിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ടുവന്നു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ടെലി വർക്കിംഗ് എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറി, 2019-ൽ വെനസ്വേലയിൽ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ വൈദ്യുതി സേവനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ. 

നിങ്ങൾ വിദൂരമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മുൻഗണനകൾ മാറുന്നു, ദൈനംദിന ജോലികളിലെ പ്രധാനവും നിർണ്ണായകവുമായ ഘടകമായി COVID 19 മാറിയപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമായ മറ്റ് മേഖലകൾ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഉദാഹരണത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക-ഉൽപാദന മേഖലകളിൽ?

ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ, ഇത് ഒരു യഥാർത്ഥ സാങ്കേതിക വിപ്ലവമാണ്, ഇത് ഒരു വർക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, പ്രോജക്‌റ്റുകൾ എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. 

അതിനായി വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലം അനുവദിക്കേണ്ടത് ഇതിനകം ആവശ്യമാണ് ടെലികമ്മ്യൂട്ടിംഗ്, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയപ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് അതൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. സുസ്ഥിരമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്, തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുത സേവനം, ഒരു നല്ല വർക്ക് ടൂൾ എന്നിവ പോലെ മതിയായ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന വസ്തുതയിൽ തുടങ്ങി, ആദ്യം മുതൽ ടെലി വർക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത് വരെ. അതെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പരിചിതമല്ല, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

കണക്കിലെടുക്കുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന്, ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റുകൾ അവരുടെ നയങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം? ഈ നാലാം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാം? ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സംസ്ഥാന പദ്ധതിയിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപങ്ങളും സഖ്യങ്ങളും പ്രധാനമായേക്കാം.

അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുള്ള കമ്പനികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഓർഗനൈസേഷനുകളോ ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ, ടെലി വർക്കിംഗോ വിദൂര ജോലിയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവയുണ്ട്, അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവനക്കാരിൽ ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പൈജാമയിൽ നടക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് കാണണം, അല്ലേ? ജോലി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ, ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാൻ ഒരു ജീവനക്കാരനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ ജോലികളോ നടത്താനുള്ള അവസരം പോലും അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യണമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി.

ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ചിലർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, ഒന്നാമതായി, വീട്ടിലായിരിക്കുക എന്ന ലളിതമായ വസ്തുത ശാന്തത നൽകുന്നു. ഉച്ചത്തിലുള്ള അലാറം കേട്ട് ഉണരുകയോ പൊതുഗതാഗതവുമായി ഇടപെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്, ജോലി സമയം ബുദ്ധിയെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു തടസ്സമല്ല, അറിവിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ട മറ്റൊന്നില്ല.

പഠന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ വളർച്ച അക്രമാസക്തമാണ്, പരിശീലനം ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രതിബദ്ധതയാണ്, മുൻനിരയിലായിരിക്കുക. Udemy, Coursera, Emagister, Domestika എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളും ആളുകൾക്ക് വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഭയം ഇല്ലാതാക്കാനും ജാലകം തുറന്നു. ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അധ്യാപകരും ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ നവീകരണം ഒരു അടിസ്ഥാന സ്തംഭമായിരിക്കണം.

പുതിയ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നത് പോലും പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന പോയിന്റായിരിക്കും, കാരണം വെബിൽ കാണുന്ന മിക്ക ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ്, പോർച്ചുഗീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലാണ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഭാഷാ പഠനത്തിനുള്ള മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും പാൻഡെമിക്, ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു റോസെറ്റ സ്റ്റോൺ, ആബ്ലോ, ഓപ്പൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള വിദൂര കോഴ്‌സുകൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി വളരും. കൂടാതെ, മുഖാമുഖം ക്ലാസുകൾ മാത്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു വെർച്വൽ ഇടം വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം.

ശ്രദ്ധേയമായ കുതിച്ചുചാട്ടം നേടിയ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ജോലികളോ ഹ്രസ്വ ജോലികളോ (പ്രൊജക്റ്റുകൾ) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്. Freelancer.es അല്ലെങ്കിൽ Fiverr എന്നത് ഒരു ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന വരിക്കാരുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് അനുഭവിച്ച ചില പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളാണ്. റിക്രൂട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇവയിലുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി തിരയലുകൾ നടത്താം.

മറുവശത്ത്, വീട്ടിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നത് ഒരു സ്വപ്നമായി കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾ ഉള്ളതുപോലെ, ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ പേടിസ്വപ്നമായ ഒരു ജനസംഖ്യയുണ്ട്. ദി യൂനിസെഫ് കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കും അവരുടെ സ്ഥാനം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക സാക്ഷരതയുടെ അഭാവം എന്നിവ കാരണം വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തിറക്കി. 

സാമൂഹിക അസമത്വം ആക്രമിക്കപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ "സാമൂഹിക വർഗ്ഗങ്ങൾ" തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർധിച്ചേക്കാം, രോഗം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ സാധ്യതയ്‌ക്കെതിരെ ചിലരുടെ ദുർബലത പ്രകടമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം വീണ്ടും ഗവൺമെന്റുകളുടെ ആക്രമണ ബിന്ദുവായി മാറിയേക്കാം.

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, 5G പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം ത്വരിതഗതിയിലായി, കാരണം ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള വെബ് കണക്ഷനുള്ള ആവശ്യം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു, എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചതും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, കമ്പനികൾ വിദൂര ജോലികൾക്കായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചു, കൂടാതെ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും. 

തടവ് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു, മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയും (ഇഎസ്എ) ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസിയും (ഐഇഎ) തടവിലായതിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബുള്ളറ്റിനുകൾ പുറത്തിറക്കി. എയർ താപനില പുറന്തള്ളുന്നതിനൊപ്പം കുറഞ്ഞു C02. 

ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?ഒരുപക്ഷേ ടെലി വർക്കിംഗ് പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരന്തം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം - പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയെ പൂർണ്ണമായും ശമിപ്പിക്കുമെന്നോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയുമെന്നോ ഇതിനർത്ഥമില്ല. ഞങ്ങൾ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ആവശ്യമാണ്, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിർബന്ധിതമായി സ്ഥാപിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു, താരിഫുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിന് നികുതി ചുമത്തുകയും പൗരന്മാർക്ക് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (മാനസിക ആരോഗ്യം).

ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം പരമപ്രധാനമായിരിക്കണം, ജീവന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണിത്, സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഗുണനിലവാരമുള്ളതും എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായിരിക്കണം. -ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്-. എല്ലാ ആളുകൾക്കും COVID 19 അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെ ചെലവുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് പണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വീട്ടിൽ പണം നൽകാനുള്ള വാങ്ങൽ ശേഷി ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്.

നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഈ കാലത്ത് വെളിച്ചം കണ്ടത്, പാൻഡെമിക് മാനസികാരോഗ്യ തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് അനന്തരഫലങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്നു വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും PAHO-WHO ഡാറ്റ പ്രകാരം. തടങ്കലിൽ വയ്ക്കൽ (ശാരീരിക സമ്പർക്കത്തിന്റെ അഭാവം, സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ), ജോലി നഷ്ടപ്പെടൽ, ബിസിനസുകൾ/കമ്പനികൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മരണം, ബന്ധങ്ങളുടെ വിള്ളൽ പോലും. ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ നിരവധി കേസുകൾ വെളിച്ചത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്, കുടുംബ കലഹങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ പ്രേരണയോ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ജാഗ്രതയോ ആകാം. 

പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ശരിക്കും പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നാം തയ്യാറാണോ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? അടുത്ത മഹാമാരിക്ക് നാം തയ്യാറാണോ? സ്വയം ഉത്തരം പറയൂ, ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് തുടരാം, സാങ്കേതികവും സാമൂഹികവുമായ തലത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്, കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാത്ത കഴിവുകളും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ഇത് ഒരു ചുവടുകൂടിയാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ