നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ വില എത്രയാണ്?

ഒന്നിലധികം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു ചോദ്യം, അവയിൽ പലതും വൈകാരികമാണ്; കെട്ടിടം, പൊതു സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഏരിയ ചീട്ട് എന്നിവയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പല വേരിയബിളുകളും. ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ ഭൂമിയുടെ മൂല്യം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നിസ്സംശയമായും കാഡസ്ട്രെ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും.

ഇതുവരെ ഞാൻ മുൻകൈയെടുത്ത് മതിപ്പുളവാക്കി «ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഭൂമി മൂല്യങ്ങളുടെ ഭൂപടം«, ഇത് ഒരു സഹകരണപരമായ സമീപനത്തിലും വെബ്‌മാപ്പിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും ഈ ലക്ഷ്യം തേടുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രദേശങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ സമീപനം കാരണം ഇത് ഒരു റഫറൻസായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സഹകരണ നവീകരണം

അതിന്റെ 2018 പതിപ്പിൽ, രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതിന്റെ ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു: വിവിധ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിലെ നഗര മണ്ണിന്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതവൽക്കരണം വിപണിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രത്യേകതയും അതിന് അഭിമാനമോ പ്രശംസയോ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഒരു സഹകരണപരവും തികച്ചും സ free ജന്യവുമായ ഒരു സംരംഭമാണ് എന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഈ പസിലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നൽകുന്ന എല്ലാത്തരം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിലും പങ്കെടുക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൗമ-സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ. അക്കാദമി, പ്രൊഫഷണലുകൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാർ, പബ്ലിക് ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളെയും ലാൻഡ് പോളിസികളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധമുള്ള പൊതു, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം. ഇത് സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും സ free ജന്യവും സ്വതന്ത്രവുമാണ്, അത് സംഘാടകർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താം അല്ലെങ്കിൽ ചില വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും.

ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നു മുമ്പത്തെ രണ്ട് പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പം, ഒന്ന് 2016 ലും മറ്റൊന്ന് 2017 ലും. ഈ കൃതികൾക്ക് നന്ദി, പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ 7,800 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം മൊത്തം 16 ജിയോഫറൻസ് ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു.

നഗര ഭൂമിയുടെ മൂല്യം അറിയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഈ പുതുമയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് എത്ര ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവര ബാങ്കിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പൊതു നയങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശ മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാനും സഹായിക്കും. ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹിക ഭവനങ്ങൾ പോലുള്ള നഗര ആസൂത്രണത്തിന്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത നിയമപ്രകാരം നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ കൂടുതൽ നിയമസാധുത ലഭിക്കും; കൈവശപ്പെടുത്തൽ, ന്യായീകരണം, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല.

ക്രൗഡ്മാപ്പിംഗ്

ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത ഇൻറർനെറ്റിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ സ data ജന്യമായി ഡാറ്റ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ്.

ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനകീയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സമാഹരിക്കാനോ നിക്ഷേപിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. വെബിന്റെ സാധ്യതകൾ മുതലെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി തുടരാനായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ, കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഉപയോഗിച്ച് ക്രൗഡ്സോഴ്സിംഗ് പ്രായോഗികമായി തുല്യമായ ഒരു സംവിധാനം സംഭവിക്കുന്നു, സംഭാവന ചെയ്ത ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം പണമല്ല, ഡാറ്റയോ അറിവോ ആണ്, ഇത് പ്രോജക്റ്റിന്റെ സഹകരണപരമായ ഭാഗത്ത് വിവരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചവയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. വിവർത്തനത്തെ "ബഹുജന സഹകരണം" എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ഒരു സിന്തറ്റിക് രീതിയിൽ, വിപുലവും സ്ഥിരവും സ free ജന്യവും തുറന്നതും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ പങ്കാളിത്തമാണ്, കൂടാതെ ജിയോലൊക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു ക്രൗഡ്മാപ്പിംഗ്.

ഈ ഉപകരണത്തിന് നൽകാവുന്ന നാല് ഉപയോഗങ്ങൾ

  • ആദ്യ പ്രവർത്തനം ഒരു അക്കാദമിക് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. താരതമ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യവും കൃത്യവുമായ വിവര വേരിയബിളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത നിലവാരം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു വശമാണ്; മുകളിൽ പ്രാദേശിക ഏകീകൃത ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അർജന്റീനയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിലെ നിവാസികളുടെ ജീവിതനിലവാരം താരതമ്യം ചെയ്യാം.
  • ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മേഖല ടാക്സ് കാഡസ്ട്രെ ആണ്. ഓരോ വർഷവും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് ജിയോ ഇക്കണോമിക് സോണുകളുടെ മൂല്യങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്, അവ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും നികുതികൾ ശേഖരിക്കുകയും വേണം. സാധാരണയായി ഇതിന് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികളുടെ കൺസൾട്ടിംഗ് മൂല്യങ്ങൾ, ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിയിൽ വിശ്വസനീയമായ വാങ്ങലുകൾ, മാധ്യമങ്ങളിലെ വിൽപ്പന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമാണ്. ശരി, ഇത് വളരെ ഉചിതമായ ഒരു ഉറവിടമാണ്; ഈ പ്രശ്‌നത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർ അവരുടെ ഡാറ്റ ഇവിടെ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നത് വിചിത്രമല്ല, അതിനാൽ അവരുടെ അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കരുത്. ഈ മൂല്യങ്ങൾ കമ്പോളമാണെന്നും ഭൂമിയെ മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കണം, കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തരുത്.
  • മൂന്നാമത്തെ ഫോം മുമ്പത്തേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രസ്ഥാന സമീപനത്തിലാണ്; പ്രത്യേകിച്ചും മാപ്പ് കൊണ്ട് നഗരത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി നീങ്ങുന്നതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും; നിക്ഷേപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ പോലും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്രദമാകും. വിവര അടിസ്ഥാനം ഡ download ൺ‌ലോഡുചെയ്യാൻ‌ കഴിയും, കൂടാതെ ബാച്ച് ഏരിയയുടെ ശ്രേണി, ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ‌, ഡാറ്റാ ഉറവിടം, അത് നൽകിയ ഉപയോക്താവ് എന്നിവ പോലുള്ള കൂടുതൽ‌ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ‌ ഡാറ്റയിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
  • അവസാനമായി, ഒരുപക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ആദർശപരമായ തലത്തിൽ, തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ തുടരാൻ ഈ തരം ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു. ആഗോളവൽക്കരണം, ഇൻറർനെറ്റും പുതിയ ആശയവിനിമയ രീതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മണ്ണിന്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ ഭൂപടം പോലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് സഹകരിക്കുന്നു. .

ഈ പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അതിന്റെ സംരംഭങ്ങളിൽ അതിന്റെ യോഗ്യതയുണ്ട് ലിങ്കൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് പോളിസി വിദ്യാഭ്യാസപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ സംരംഭങ്ങളുടെയും വിവിധ തരം പ്രചാരണ പദ്ധതികളുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലും കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും അതിന്റെ പങ്കാളിത്തവും സാന്നിധ്യവും വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

മൂല്യങ്ങളുടെ മാപ്പ് പേജ് കാണുക

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.