ചേർക്കുക
നിരവധി

ട്വിംഗിയോ അതിന്റെ നാലാമത്തെ പതിപ്പ് സമാരംഭിച്ചു

ജിയോസ്പേഷ്യൽ?

ആഗോള പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ട്വിംഗിയോ മാസികയുടെ നാലാം പതിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു, ചിലർക്ക് ഇത് മാറ്റങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും പ്രേരകശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്രപഞ്ചം നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സാങ്കേതിക വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഞങ്ങൾ നിർത്താതെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

കോവിഡ് 6 പാൻഡെമിക് ജീവിച്ച് 19 മാസത്തിലേറെയായി, വൈറസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജിയോസ്പേഷ്യൽ വ്യവസായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉപകരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. വിപുലീകരണം നിർണ്ണയിക്കാൻ എസ്രി പോലുള്ള കമ്പനികൾ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ വിശകലനവും മാനേജുമെന്റ് ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി. അതിനാൽ, “ജിയോസ്പേഷ്യൽ” എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടോ? അതിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ?

ഞങ്ങൾ ഇതിനകം നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ജിയോസ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? സാങ്കേതിക വികസനം, ഡാറ്റാ ക്യാപ്‌ചർ, പദ്ധതികളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും നടത്തിപ്പ് എന്നിവയിൽ അഭിനേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? മഹത്തായ വിപ്ലവം?

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന്, ഈ നാലാമത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അക്കാദമി തയ്യാറാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. 4 വർഷം മുമ്പ് ഭാവിയിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുക? ഇന്ന് ജിയോസയൻസിന്റെയും ജിയോമാറ്റിക്സിന്റെയും പങ്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം? വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ട്വിംഗിയോയിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും “ജിയോസ്പേഷ്യൽ വീക്ഷണം” മാസികയുടെ പ്രധാന തീം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കേന്ദ്ര ലേഖനത്തിൽ.

നവീകരണത്തിൽ സ്ഫോടന ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു തുടക്കം കാണാൻ പോകുകയാണ് ”

"ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ, ഞങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം" എന്ന് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ആശങ്കകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വളരെ രസകരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്.

എന്താണ് ഉള്ളടക്കം?

സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം "ജിയോസ്പേഷ്യൽ വീക്ഷണകോണിൽ" ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അവിടെ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു - ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു - മനുഷ്യർ-പരിസ്ഥിതി-സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പരിണാമം. നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വ്യക്തമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് ആണ്, -നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം നാം താമസിക്കുന്ന പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു- അതായത് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സെൻസറുകളിലൂടെയോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഘടകമുണ്ട്. അതിനാൽ, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

"ജിയോസ്പേഷ്യൽ" പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, മിക്കവർക്കും ഇത് ജിഐഎസ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. “ജിയോസ്പേഷ്യൽ” എന്ന പദം ഡാറ്റാ ക്യാപ്‌ചർ പ്രക്രിയകൾ മുതൽ ഫോളോ-അപ്പ് നേടുന്നതിനും പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നേടുന്നതിനും എഇസി-ബിം സൈക്കിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളിലോ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലോ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ഘടകം ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു സവിശേഷതയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നം ഒരു മാപ്പിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.

50-ലധികം പേജുകളിൽ‌, ജിയോസ്പേഷ്യൽ‌ ഫീൽ‌ഡിലെ വ്യക്തികളുമായുള്ള രസകരമായ അഭിമുഖങ്ങൾ‌ ട്വിംഗിയോ ശേഖരിക്കുന്നു. ജി‌വി‌എസ്‌ഐ‌ജി അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടർ അൽ‌വാരോ അൻ‌ഗുയിക്സ് മുതൽ “സ G ജന്യ ജി‌ഐ‌എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എവിടെ പോകുന്നു” എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

ജി‌വി‌എസ്‌ഐജിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ശക്തമായ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വിജയഗാഥകൾ കാണിച്ച പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവണത കാലക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ച അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

"ജി‌ഐ‌എസിന്റെ ഉപയോഗം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനപ്പുറം, ഇത് ഇപ്പോൾത്തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു പരിണതഫലമാണ്, സമീപഭാവിയിൽ ഇത് വർദ്ധിക്കും." അൽവാരോ അങ്കുയിക്സ്

ജി‌ഐ‌എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഒരു വിഷയം സ free ജന്യ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ഒന്നോ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉള്ള ഗുണങ്ങളോ ആണ്. ജിയോസയൻസിലെ ഒരു അനലിസ്റ്റോ പ്രൊഫഷണലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ പരസ്പരപ്രവർത്തനമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഡാറ്റ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായും കാര്യക്ഷമമായും നൽകുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും, അതിന് ലൈസൻസോ അപ്‌ഡേറ്റോ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവോ ഡ download ൺ‌ലോഡ് സ free ജന്യമോ ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലസ് ആണ്.

സൂപ്പർമാപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാങ് ഹൈതാവോ പോലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നു. സൂപ്പർ‌മാപ്പ് ജി‌ഐ‌എസ് 4i യുടെ വിശദാംശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ട്വിൻ‌ജിയോയുടെ ഈ നാലാം പതിപ്പിൽ‌ ഹൈതാവോ പങ്കെടുത്തു, കൂടാതെ ജിയോസ്പേഷ്യൽ‌ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഉപകരണം വിപുലമായ നേട്ടങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു.

"മറ്റ് ജി‌ഐ‌എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർമാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, സ്പേഷ്യൽ ബിഗ് ഡാറ്റയിലും പുതിയ 3 ഡി ജിഐഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലും സൂപ്പർമാപ്പിന് വലിയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്"

മാസികയുടെ പ്രധാന തീമിന്റെ ഭാഗമായി, കനേഡിയൻ ജി‌ഐ‌എസ് പ്രൊഫഷണൽ ജെഫ് തുർസ്റ്റണും നിരവധി ജിയോസ്പേഷ്യൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ എഡിറ്ററുമായ "101-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നഗരങ്ങൾ: നിർമ്മാണവും അടിസ്ഥാന സ XNUMX കര്യങ്ങളും XNUMX" നെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

മെട്രോപോളിസുകളായി പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സ of കര്യങ്ങൾ ശരിയായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തുർസ്റ്റൺ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, കാരണം പൊതുവെ പ്രാദേശിക അഭിനേതാക്കൾ വലിയ നഗരങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവും സ്ഥലപരവുമായ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു: സെൻസറുകൾ, കൃത്രിമ ബുദ്ധി - AI, ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ, ബി‌എം, ജി‌ഐ‌എസ് , പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

"ടെക്നോളജികൾ വളരെക്കാലമായി അതിർത്തി രേഖകൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ജി‌ഐ‌എസും ബി‌എം നയവും മാനേജുമെന്റും അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉപയോഗത്തിലും ഫലത്തിലും എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു."

പുതിയ ജിയോസ്പേഷ്യൽ സൊല്യൂഷനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ്. വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ലഭ്യമാക്കാനും മാതൃകയാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്തെ നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു.

ടെക്നോളജി ഭീമന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ട്വിംഗിയോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നതും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്:

  • ബെന്റ്ലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു,
  • അൾട്രാകാം ഓസ്പ്രേ 4.1 അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ വെക്സൽ,
  • ഡെലിവറി ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി ഇവിടെയും ലോക്കേറ്റുമായുള്ള പങ്കാളിത്തവും
  • പുതിയ 3D ലേസർ സ്കാനിംഗ് പാക്കേജുള്ള ലൈക ജിയോസിസ്റ്റംസ്, കൂടാതെ
  • എസ്രിയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.
  • സ്കോട്ടിഷ് സർക്കാരും പിഎസ്ജിഎ ജിയോസ്പേഷ്യൽ കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ

അതോടൊപ്പം, മാർക്ക് ഗോൾഡ്മാൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി സൊല്യൂഷനുമായുള്ള അഭിമുഖം എസ്രി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ബി‌എം + ജി‌ഐ‌എസ് സംയോജനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ബന്ധം സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗോൾഡ്മാൻ തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ വിദഗ്ധരും ജിയോസയന്റിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത്, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഇവയിൽ ഏതാണ്? ഒന്നിച്ച് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കേണ്ടതില്ല. മികച്ച ഫലങ്ങൾ.

"ബി‌എമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ബി‌എമ്മും ജി‌ഐ‌എസും തമ്മിലുള്ള സംയോജന വർ‌ക്ക്ഫ്ലോകൾ‌ സംയോജിപ്പിക്കണം." മാർക്ക് ഗോൾഡ്മാൻ

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഒരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വ്യക്തമായി ജിയോപോസിഷൻ ആയിരിക്കണം -വിവരം, സെൻസറുകൾ, മറ്റുള്ളവ-, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് അനുസൃതമായി കഴിയുന്നത്ര ഇടം മാതൃകയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവ ഒറ്റപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളാകാൻ കഴിയില്ല.

ബി‌എമ്മിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഹംഗേറിയൻ കമ്പനിയായ ഗ്രാഫിസോഫ്റ്റിന്റെ സേവനമെന്ന നിലയിൽ ബിംക്ല oud ഡ് മികച്ച വാർത്തയാണ്, അതിന്റെ പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആർക്കിക്കാഡ് വഴി മോഡലിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ക്ല cloud ഡ് അധിഷ്ഠിത ഡാറ്റ സംഭരണ ​​പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ്.

"ഒരു സേവനമെന്ന നിലയിൽ ബിംക്ല oud ഡ് ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്ക് ഒരു തല്ലുപോലും കാണാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്"

ഈ പതിപ്പിന്റെ കേസ് പഠനത്തിന് "രജിസ്ട്രി-കാഡസ്ട്രെ സംയോജനത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട 6 വശങ്ങൾ" എന്ന തലക്കെട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ, ജിയോഫുമാദാസിന്റെ എഡിറ്റർ ഗോൾഗി അൽവാരെസ്, കാഡസ്ട്രെയും പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് സ്വത്തവകാശ സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രക്രിയകൾക്ക് വളരെ രസകരമായ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വായനയിൽ, കഡസ്ട്രൽ പ്രക്രിയകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, രജിസ്ട്രേഷൻ ടെക്നിക്കിലെ മാറ്റം, രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ബന്ധം, സമീപഭാവിയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്?

ഈ വായന ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയല്ലാതെ, ജിയോ എൻജിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ അടുത്ത പതിപ്പിനായി സ്വീകരിക്കാൻ ട്വിംഗിയോ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ize ന്നിപ്പറയുകയല്ലാതെ, ഇമെയിലുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. editor@geofumadas.com y editor@geoingenieria.com.

ഇപ്പോൾ മാഗസിൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ize ന്നിപ്പറയുന്നു - ഇത് പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ-, ഇവന്റുകൾക്ക് ശാരീരികമായി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, സേവനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇത് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ഡിമാൻഡിൽ പ്രിന്റിംഗ്, ഷിപ്പിംഗ്അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നൽകിയ ഇമെയിലുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ. ട്വിംഗിയോ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക ലിങ്ക്ഡ് കൂടുതൽ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

എതിരെ പരിശോധിക്കുക
അടയ്ക്കുക
മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ