ട്വിറ്ററിൽ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ടോപ്പ് 40 എന്താണ് സംഭവിച്ചത്

ആറു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് 40 എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടത്തും, മെയ് ഡിസംബർ മുതൽ ഡിസംബർ എട്ടിന് 22- നും സംഭവിക്കും. ആകെ, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, രണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷകളിലും സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലും.

ദിനംതോറും ജിയോസ്പേഷ്യൽ ടോപ്പ്

ഏകദേശം ആകെ 40 അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും, ഒരു എക്സ്പ്ലോനൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് പ്രയോഗിച്ചാൽ, ഇന്റർസെക്ഷൻ 14,000 മുതൽ 16,000 വരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

ഈ മുകളിൽ ക്സനുമ്ക്സ താഴെ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്ന, ക്സനുമ്ക്സ% ബാക്കി ക്സനുമ്ക്സ% മൂന്ന്, സഹവാസം വലതുഭാഗത്ത് എന്നു @ഗെഒഫുമദസ് ആൻഡ് @ദിരെച്തിഒംസ്മഗ് ആകുന്നു വിട്ടുകൊടുത്തത് ആറു എണ്ണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എവിടെ ഏറ്റവും രസകരമായ മാറ്റം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കറയുടെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ.

മുകളിൽ 40 ജിയോഫുമഡ്

ഡിസംബറിൽ പുതിയ ഗ്രാഫിക്:

മുകളിൽ 40 ജിയോഫുമഡ്

ഇത് മുമ്പത്തെ ഗ്രാഫിക്കാണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 8 അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ ലിസ്റ്റുചെയ്തത് കാണാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ അവർ 9 ആണ്.

geofumed twitter അക്കൗണ്ടുകൾ ജിയോ XXXXXX ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

ഒരു സ്രോതസ്സ് പോർച്ചുഗീസ് (പച്ച അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) ഈ സാക്സൺ വംശജരായ ക്സനുമ്ക്സ (ചുവപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു), പിന്നീട് അവിടെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു പോലെ, ഹിസ്പാനിക് വംശജരായ മൂന്ന്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്, ബ്ലൊഗിന്ഗെനിഎരി́അ ശരിക്കും അല്ല പ്രത്യേകം ജിയോസ്പാഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് എന്നാൽ അവർ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി വളർത്തുന്ന അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഒരു ബഞ്ച് മാർക്കാണ്.

മെയ് - XIX അക്കൌണ്ട് - ഡിസംബർ

1. @ ജി 19,914 - 23,375

2. @gisuser 16,845 - 18,612

3 @ അഭിമുഖം 13,066 - 15,748

4 @blogingenieria 12,241 - 14,593

5. @MundoGEO 11,958 - 13,420

6 @ gersonbeltran XXX - 9,519

7. @sisday 7,261 - 9,527

ശേഷിക്കുന്ന ക്യൂവിൽ നിന്ന് തുല്യമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതാണ് ട്രെൻഡിൽ XHTML.

8 @ ദിശകൾ മംഗോളം - XXX

9 @ ജ്ഫുമാഡസ് 4,750 - 7,300

ജിയോസ്പേഷ്യൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാക്കി ഭാഗം

ആദ്യ ക്സനുമ്ക്സ അക്കൗണ്ടുകൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ്, ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി എസ്രി_സ്പൈന് നമ്മോടു പറയുന്നു നിന്ന് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാന് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക് പുതിയ ഇട്ടുകൊണ്ട്. കവല 26 മുതൽ ഉയർന്നു.

മുകളിൽ 40 ജിയോഫുമഡ്

മുമ്പത്തെ ഗ്രാഫിക് ആണ്.

geofumed twitter accounts geo1 550XXX ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

വിതരണാത്മകമായ അതേ ഗ്രാഫ്, ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്സനുമ്ക്സ ഈ ശേഖരത്തിൽ എന്താണെന്ന് ഒരു കൂടുതൽ പ്രതിനിധി കാഴ്ച കാണാം, വിഭാഗങ്ങളിലും ക്സനുമ്ക്സ% ഓരോ ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ, ക്ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്ക്സനുമ്ക്സ വിളിച്ചു:

മുകളിൽ 40 ജിയോഫുമഡ്

അടുത്തത് മുൻ ഗ്രാഫിക് ആണ്

geofumed twitter accounts geo2 550XXX ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

Q1: 3 അക്കൌണ്ടുകൾ

ഈ സെഗ്മെന്റ് ഒരേ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ അനുയായികളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്സനുമ്ക്സ%, ജിയോസ്പാഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഒരു രസകരമായ പരാമർശം ഒരാളായി, എസ്രി സ്പെയിൻ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രം അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരാളായി പ്രതിനിധാനം.

ഈ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റം, @ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിച്സ്ക്സനുമ്ക്സ ഈ ലിസ്റ്റ് കടക്കുന്ന തൊപ്ക്സനുമ്ക്സ, പോവുക @ഗെഒഫുമദസ് ശേഷം @ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിച്സ് സഹായകമാണുതാനും.

മെയ് - XIX അക്കൌണ്ട് - ഡിസംബർ

10 @Esri_Spain 4,668 - 5,324

11. @URISA 4,299 - 5,055

12. @ ജിഇൻഫോം ഫോർമാറ്റുകൾ 1 3,656 - 4,491

Q2: X അക്കൌണ്ടുകൾ

ഈ വിഭാഗത്തിന് മുമ്പ് 5 അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇപ്പോൾ അവർ 6 ആണ്, അവയിൽ മൂന്ന് എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. നാം, രസകരമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് @മപ്പിന്ഗ്ഗിസ് ആദ്യ നടക്കുന്നത്, ഒപ്പം @നൊസൊലൊസിഗ് കേസുകൾ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ, @ഗിമ്_ഇംത്ല് ആൻഡ് @ഗെഒഅച്തുഅല് സ്ഥലത്തേക്കു ചാടി. ഈ മൂന്ന് Q21- ലായിരുന്നു.

മെയ് - XIX അക്കൌണ്ട് - ഡിസംബർ

13 @mappinggis 2,668 - 3,760

14. @pcigeomatics 2,840 - 3,496

15 @ നൊസൊലോസിഗ് 2,184 - 3,071

16. @gim_intl 2,487 - 2,954

17. @Cadalyst_Mag 2,519 - 2,746

18 @ഗൂഗിൾഷ്യൽ 2,229 - 2,692

ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതു പോലെ, @orbemapa ന്റെ ചെറിയ പ്രവർത്തനം അത് ക്യുഎക്സ്എന്നിന് കൈമാറി.

Q3: X അക്കൌണ്ടുകൾ

@നെവൊന്ഗിസ്ചഫെ ആൻഡ് ക്ക്സനുമ്ക്സ വരെ ക്ക്സനുമ്ക്സ എഴുന്നേറ്റു @ഗിസംദ്ഛിപ്സ്: ഈ വിഭാഗത്തിൽ ക്സനുമ്ക്സ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്കിലും നിരവധി നീക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. @comunidadign Q7- ലേക്ക് വീഴുന്നു.

മെയ് - XIX അക്കൌണ്ട് - ഡിസംബർ

19. @ClickGeo 2,239 - 2,606

20 @orbemapa 2,541 - 2,580

21 @Tel_y_SIG 2,209 - 2,576

22 @masquesig 1,511 - 2,425

22. @POBMag 1,754 - 2,025

23. @NewOnGISCafe 1,187 - 1,998

24 @ ഗിസാന്ചിപ്പുകൾ 1,643 - 1,982

Q4: X അക്കൌണ്ടുകൾ

500 പിന്തുടരുന്നവരെ നിന്ന് 1,700 വരെയുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റ് അനന്തമായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടിലെ സ്പെഷ്യൽ @revistamapping ൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായതിനാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മാപ്പിംഗ് ഇൻറ്റെറാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ചേർക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് പഴയതുപോലെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. കാറ്റലിലുൾപ്പെടെ ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ട്.

25 @മാപ്പിംഗ് ഇൻററാക്റ്റഡ് 1,277 - 1,967

26 @comparteSig 1,520 - 1,956

27 @ റീഗിലിറ്റ്സ് - 1,920

28. @ ജേമ്മേറ്റ് 1,339 - 1,908

29 @comunidadign 1,731 - 1,418

30 @COITTopografia 1,367 - 1,718

31 @ SIGdeletras XXX - 1,146

32 @ പോർട്ടൽഗോഗ്വോസ് 1,259 - 1,274

33 @franzpc 1,105 - 1,225

34 @ കാർടോപ് X - 787

35 @ ZatocaConnect 753 - 917

36 @revistamapping - 914

37 @COMMUNITY_SIG 430 - 681

38 @ കാർടീയ_ഓർഗ് 540 - 540

@GEoinquiets അക്കൗണ്ട് പട്ടികയിൽ ചേർക്കുകയും, 27 സ്ഥാനത്ത്

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം Twitter ൽ ഈ Top40 ന്റെ ലിസ്റ്റ്

അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത റഫറൻസായി, ഫോളോവർ വോങ്ക് ഗ്രാഫിക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജിയോഫുമാഡാസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമം ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു:

ഈ ഡിസംബറിൽ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വെറും ഒരു നോഡ് ഉയർന്ന മേലെ അമേരിക്കയിൽ പിന്തുടരുന്നവർക്കും അധികം ഒരു സ്പെയിനിൽ 2012 മുകളിൽ. ഓറഞ്ച് നോഡുകൾ പതിനായിരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബ്ലൂ നോഡുകൾ 100 പിന്തുടരുന്നവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ടുകൾ geofumadas3 ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

ഞങ്ങൾ, 1,000 പിന്തുടരുന്നവരുടെ ആദ്യ നോഡിലേക്ക് എത്തി, അതിനു മുൻപ് അമേരിക്കയിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

twitter geofumadas ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

ഇത് മായോയിലെ മാംഗോ ആണ്. സ്പെയിനിൽ ഒരു സൂപ്പർ നോഡ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, രണ്ട് മെക്സിക്കൻ, ദക്ഷിണ അമേരിക്ക, ബ്രസീലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

geofumadas followwerwonk1 ടോപ്പ് നാഷണൽ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ട്വിറ്റർ

എൺപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പെയിനിൻറെ സൂപ്പർ നോഡ് രണ്ട് ചുവന്ന മുട്ടകളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ വായനക്കാരുടെ വർദ്ധനവ്. അമേരിക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, മേസാമേരിക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഈ സെഗ്മെന്റുകൾ പുനക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുകളിൽ 40 ജിയോഫുമഡ്

"എന്ത് സംഭവിച്ചു Twitter ൽ Top2 ജിയോസ്പേഷ്യൽ സംഭവിച്ചത്"

  1. നിങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം @geoinquiets പോലുള്ള വളരെ സജീവ ജിയോ അക്കൌണ്ടായി ദൃശ്യമാകില്ല

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.