ചേർക്കുക
അഴിമുഖം

Qgis - ഓപ്പൺ‌സോഴ്‌സ് മോഡലിലെ നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം

ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി നെഗറ്റീവ് ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പതിവുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക മാനേജുമെന്റ് സമീപനമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നടപ്പിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ഈ ചോദ്യം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെയാണ് ഉയരുന്നത്.

QGIS നായി ആരാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത്?

അഴിമുഖം

തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാൾ എത്രയും വേഗം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഓഡിറ്റുചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തവും വളരെ സാധാരണവുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു -ഹുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂക്ക് വഴി-.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് മോഡലുകൾ ന്യായീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം മിക്ക കേസുകളിലും, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവര-സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ രീതികൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൊഫഷണലല്ലെന്നും അതിന് പിന്തുണയില്ലെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടെന്നും കാണിക്കുന്നു.

പല ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സംരംഭങ്ങളും വഴിയരികിൽ വീണുപോയെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അന്ധമായ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ദോഷവും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ഒരു തന്ത്രം മൊത്തം ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വിൽക്കരുത്, മറിച്ച് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമായി, പരിശീലനത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിത നവീകരണത്തിലും ഒരു പൂരകം ആവശ്യമാണ്, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, വിൽക്കാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ... ഒപ്പം നിറവേറ്റുക .

ക്യൂജിസിന്റെ കാര്യം രസകരമായ ഒരു മാതൃകയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാം. ഇത് ആദ്യത്തേതോ ഏകമോ അല്ല; വിജ്ഞാനത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചതിനുശേഷം സഹകരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പരോപകാരവും ബിസിനസ്സ് അവസരവും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ വേർഡ്പ്രസ്സ്, പോസ്റ്റ് ജിഐഎസ്, വിക്കിപീഡിയ, ഓപ്പൺസ്ട്രീറ്റ് മാപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള വിജയകരമായ കേസുകൾ കാണിക്കുന്നു. സ്വകാര്യമേഖലയുടെ അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനോ വിപണിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ അഭിമാനകരമായ ബ്രാൻഡുകൾക്കെതിരെ മനോഭാവം പുലർത്താനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല; മറിച്ച്, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ നവീകരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും സാധ്യതകളെ പരിമിതപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ്.

ആത്യന്തികമായി, ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്രോജക്റ്റിന് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രവർത്തനപരമായ രൂപകൽപ്പന, വാസ്തുവിദ്യ, കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജുമെന്റ്, അതിലും പ്രധാനമായ സുസ്ഥിരത എന്നിവ തമ്മിൽ സന്തുലിതമായിരിക്കണം; സഹകരണ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ സ്വരത്തിൽ ഇവിടെ ചേരാത്ത ഒരു വാക്ക്. എനിക്ക് ഈ വാക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടമാണ് കൂട്ടായ ലാഭം.

Qgis നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ

2016 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന Qgis ന്റെ പതിപ്പിന് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നത് രസകരമാണ്.

ഗോൾഡ് സ്പോൺസർമാർ: 

ഏഷ്യ എയർ സർവേ, ജപ്പാൻക്യുജിസ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്. വിദൂര കിഴക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ജിയോസ്പേഷ്യൽ മേഖലയ്ക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

അഴിമുഖം

സിൽവർ സ്പോൺസർമാർ:

ഈ സ്പോൺസർമാർ ഒരു യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കിയതും പൊതു, സ്വകാര്യ, അക്കാദമിക് മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനവും ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. അവ സാമ്പത്തികമായി സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളല്ല, മറിച്ച് ക്യുജിസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിപൻഡൻസികളിലെ പ്രക്രിയകളുടെ സാങ്കേതികതയുടെ അളവ് മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം, മുഴുവൻ ലോക സമൂഹത്തിന്റെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ള പിന്തുണ.

ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെലവ് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കാണുന്നതും രസകരമാണ്. അതിനാൽ, നവീകരണത്തിനും സഹകരണ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ്.

വെങ്കല സ്പോൺസർമാർ:

യൂറോപ്പ്

ഈ പട്ടികയിൽ‌ കാണാൻ‌ കഴിയുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ‌ ഉറച്ച സ്ഥാപിത കമ്പനികളെക്കുറിച്ചും സമീപകാല സംരംഭകത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. ഈ സ്പോൺസർഷിപ്പിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനിയായ മാപ്പിംഗ് ജി‌എസിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഗുരുതരമായ കമ്പനികളുണ്ടാകുമെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഫ്രീലാൻസ് ഡവലപ്പർമാർ ഗാരേജുകളിൽ കുടുങ്ങുക മാത്രമല്ല, കോഡ് എഴുതുകയും അഡ്രിനാലിനുമായി ബിയർ കലർത്തുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഗുണനിലവാര ഗ്യാരൻറി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് കീഴിൽ കമ്പനികൾ നിയമിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ.

തീർച്ചയായും, അഡ്രിനാലിനും ഗാരേജ് എലികളുടെ ഗന്ധവും ആവശ്യമാണ്, ആ നവീകരണത്തിന്റെ രസം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് നൽകാൻ, അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം -കാസി- അവർ അവിടെ ജനിക്കണം.

അമേരിക്ക

ഏഷ്യയും ഓഷ്യാനിയയും

അവസാന രണ്ട് ലിസ്റ്റിംഗുകൾ സ്പോൺസർമാർക്കായുള്ള തിരയലിൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോഴും കന്യകയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നാല് ജർമ്മൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഫ്രഞ്ച്, മൂന്ന് ഇറ്റാലിയൻ, രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ... അവർ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റും അമേരിക്കയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ അവശേഷിക്കുന്നു, അവിടെ ട്വീസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇച്ഛാശക്തി കണ്ടെത്തുന്നത് സാധ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചില ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ജിവിഎസ്ഐജി പ്രോജക്റ്റ് സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രക്രിയയുടെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർമാർ.

ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് ചക്രവാളത്തിൽ നഖം വീശുന്ന കാഴ്ചക്കാർ ആവശ്യമാണ്, അവർ സന്നദ്ധസേവകരോ പണമടച്ചോ ആകട്ടെ. ഇത്, അതിനാൽ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ബഹുമുഖമല്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളിൽ ഭാരം വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇതിനായി, Qgis ന് ഇനിപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്:

  • ഗാരി ഷെർമാൻ (പ്രസിഡന്റ്)
  • ജർഗൻ ഫിഷർ (പ്രസ് ഡയറക്ടർ)
  • അനിത ഗ്രേസർ (ഡിസൈനും യൂസർ ഇന്റർഫേസും)
  • റിച്ചാർഡ് ഡുവെൻ‌വോർഡ് (ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജർ)
  • മാർക്കോ ഹ്യൂഗെന്റോബ്ലർ (കോഡ് മാനേജർ)
  • ടിം സട്ടൺ (ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും ഉറപ്പും)
  • പ ol ലോ കവല്ലിനി (ധനകാര്യം)
  • ഓട്ടോ ദസ്സാവു (ഡോക്യുമെന്റേഷൻ)

ട്വിറ്ററിലെ # ക്വിസ് ഹാഷ്‌ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണാ ഫോറങ്ങളിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഉപയോക്താക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവ വിചിത്രമായ പേരുകളല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരുടെ ശൈലി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടിനോട് അവർ എത്രത്തോളം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു: അവർക്കറിയാവുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാതെ, വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, അവസാന നാമം പോലുമില്ലാത്ത ബിസിനസ്സ് കാർഡുകളുമായി.

അഴിമുഖം

ഈ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർമാരുടെ ടീമിന് നന്ദി, അവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രസകരമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നേടിയിട്ടുണ്ട്; ഉപയോക്തൃ അനുഭവ മെച്ചപ്പെടുത്തലിലും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടീമുകളിലും സ്വമേധയാ, തൊഴിൽപരമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം. ക്യുജിസ് പദ്ധതിയുടെ ഈ ആക്രമണാത്മകതയും ഓർഗനൈസേഷനും സമീപകാലത്താണെന്നതും സംഭാവന നൽകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്; എന്നാൽ ആൺകുട്ടി അവർക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ജൂലൈ 2009 ൽ ആദ്യമായി ഈ ഉപകരണം, ഹോണ്ടുറാസിലെ അട്ടിമറി കാരണം ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ. ഇന്ന്, വിശ്വസ്തരായ ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, നിലവിലെ പതിപ്പിൽ സംതൃപ്തിയോടെയും മന mind സമാധാനത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്.

 

ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി

ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ജീവിതം സമൂഹത്തിലാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ദിവസേനയുള്ള ബിൽഡ് ഡ download ൺ‌ലോഡുചെയ്യുന്ന ഭ്രാന്തൻ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്, അത് എത്ര പുതിയതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ, ഇത് official ദ്യോഗികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ, മരിജുവാനയ്ക്ക് പകരമായി കോഡ് നൽകുന്ന ഭ്രാന്തൻ സഹകാരികൾ, സ counsel ജന്യ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നവർ ഞങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് ഇല്ലാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ വ്യവസ്ഥാപരമായ ഗവേഷണം നടത്താൻ പഠിച്ച എഴുത്തുകാർ പോലും. ഈ ലോകം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ആശയവിനിമയ സാധ്യതകളോടും കൂടി ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ രസകരമാണ്.

എനിക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രം ഇഷ്ടമാണ്, കാരണം ഇത് ഒരു മുനിസിപ്പൽ ടെക്നീഷ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ട ആദ്യത്തെ കാഡസ്ട്രൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. അത് തികഞ്ഞതായിരിക്കണം. Qgis- ൽ മാത്രം. ഞങ്ങൾ അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കാതെ.

അഴിമുഖം

 

സുസ്ഥിര സ്പോൺസർഷിപ്പ്, തന്ത്രപരമായ സഖ്യങ്ങൾ, ആക്രമണാത്മക സമയ പാത, വളരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി, കോർപ്പറേറ്റ് സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ക്യുജിസ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ നല്ല രീതികൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പരിതസ്ഥിതിയിലെ മറ്റ് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. 

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ