ചേർക്കുക
കറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്ഗ്വ്സിഗ്

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള gvSIG- ന്റെ ആദ്യ വിതരണമായ gvSIG Batoví അവതരിപ്പിച്ചു

ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ പിന്തുടരുന്ന അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണവും ശാക്തീകരണവും രസകരമാണ്. സമാനമായ നിരവധി അനുഭവങ്ങളില്ല, മുമ്പൊരിക്കലും സ software ജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ പക്വത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനും ഒരു language ദ്യോഗിക ഭാഷ പങ്കിടുന്ന സാഹചര്യം രസകരമാണ്. ബിസിനസ്സ് തലത്തിലെത്താൻ അതിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അക്കാദമിക് തലത്തിലെത്തുന്നത് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നയങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുസ്ഥിരതയുടെ ഉറപ്പ് നൽകും.

ഉറുഗ്വേയിലെ ഗതാഗത, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി ബാറ്റോവ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി എഡ്യൂക്കയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ആദ്യത്തെ ഉറുഗ്വേ വിതരണമാണ്.

gvsig ബാറ്റോവി

gvSIG എഡ്യൂക്ക എന്നത് സ Ge ജന്യ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കലാണ് gvSIG ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഇത് സ്വീകരിച്ചു. വിവിധ തലങ്ങളിലേക്കോ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളിലേക്കോ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രദേശം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകർക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി gvSIG എഡ്യൂക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നു. gvSIG എഡ്യൂക്ക, വിവരങ്ങളുമായുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംവേദനാത്മകതയിലൂടെ പഠനത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു, വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തിലേക്ക് സ്പേഷ്യൽ ഘടകം ചേർക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്പേഷ്യൽ ബന്ധങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തീമാറ്റിക് മാപ്പുകൾ പോലുള്ള വിഷ്വൽ ടൂളുകളിലൂടെ ആശയങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

gvSIG Batoví, ഈ രീതിയിൽ, ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സമാരംഭമാണ്, അത് ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. സീബൽ പ്ലാനിനായുള്ള നാഷണൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് gvSIG ബാറ്റോവ്, അതിലൂടെ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാപ്പുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സമ്പത്ത് ലഭ്യമാകും.

“പ്ലാൻ സീബൽ നടപ്പിലാക്കിയതുമുതൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി, വർത്തമാനകാലം, കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസനത്തിനും നേട്ടത്തിനും അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു,” പിന്റാഡോ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല വലിയ തോതിൽ, "എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിയും കൂടാതെ അറിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും".

ഈ പുതിയ ഉപകരണത്തിന്റെ അവതരണ വേളയിൽ, പോര്ട്ട്ഫോളിയൊ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഇംഗ് പാബ്ലോ ജെന്റ, ദേശീയ സർവേ ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ഫ്രാങ്കോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ഡീൻ, എഞ്ചിനീയർ ഹെക്ടർ റദ്ദാക്കൽ, ഈ ഉൽ‌പാദന പരിമിതികൾ‌ക്കപ്പുറം, "ഉറുഗ്വായക്കാരെ ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടും, പുതുമ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ്, ഈ അറിവുകളെ വികസനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും" എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “ഇതിനായി,“ ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി ബാറ്റോവ് ”എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അടിസ്ഥാനപരമായിരിക്കും, കാരണം ഇത് വിശാലമായ വിജ്ഞാന പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാഷണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രാഫി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി, ജിവിഎസ്ഐജി അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായ "ജിവിഎസ്ഐജി ബാറ്റോവ്" എന്ന പ്രോഗ്രാം എക്സ് ഒ - കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ സഹായിക്കും. , ചരിത്രം, ബയോളജി തുടങ്ങിയ അറിവിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാകും.

പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് അധ്യാപകനും / അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവരുടെ തീമാറ്റിക് മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറ്റവും രസകരമായത്. കണ്ടെത്തലിലൂടെ പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സൃഷ്ടിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അറിവാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

രാഷ്ട്രീയവും ഭ physical തികവുമായ ഭൂപടങ്ങൾ, ജനസംഖ്യാ വിതരണം, ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, ലാൻഡ് കവർ എന്നിവ പോലുള്ള ഉറുഗ്വേ പ്രദേശത്തിന്റെ മുമ്പ് വികസിപ്പിച്ച തീമാറ്റിക് മാപ്പുകളുടെ ആദ്യ സെറ്റ് "ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി ബാറ്റോവ്" ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ തീമാറ്റിക് മാപ്പുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എളുപ്പത്തിൽ - ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്ന പ്ലഗിനുകൾ- ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഉപയോക്താക്കളുടെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ കാർട്ടോഗ്രഫി എളുപ്പത്തിൽ പങ്കിടാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്‌ക്കപ്പുറം, ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്ലഗിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ മാപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനുമുള്ള ഈ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാനുള്ള പുതിയതും വളരെ ലളിതവുമായ മാർഗ്ഗമായി ഇത് മാറുന്നു.

പ്രോജക്റ്റ് URL: http://www.gvsig.org/web/home/projects/gvsig-educa

ഉപദ്രവത്തിൽ

ഞങ്ങളുടെ ചില ഇംപ്രഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമായി തോന്നുന്നു.

സോഫ്റ്റ്‌വെയറല്ല, പുതിയ മോഡൽ വിൽക്കുക എന്നതാണ് ജിവിഎസ്ഐജി ഫ Foundation ണ്ടേഷന്റെ വെല്ലുവിളി. വ്യക്തിപരമായി, അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത്, ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സാങ്കേതികത വിൽക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഈ അർത്ഥത്തിൽ ജി‌വി‌എസ്‌ഐജി വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചുവെങ്കിലും, ഇതിന് ധാരാളം പണം ചിലവാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ജീവിതത്തിൽ സ things ജന്യ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പുതിയ മോഡൽ വിൽക്കാൻ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ഇടപെടലിന്റെ തന്ത്രം ആവശ്യമാണ്. ഇതിനും ധാരാളം പണം ആവശ്യമാണ്, സാങ്കേതിക ജോലിയുടെ തെളിവുകൾ പോലെ ഫലങ്ങൾ ഉടനടി ഉണ്ടാകില്ല. അവിടെ എന്റെ ആദ്യത്തെ മുന്നറിയിപ്പ്, കാരണം സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ അസമത്വത്തോടെ നടക്കുന്ന മോഡലിന്റെ തെളിവുകൾ അനുവദിക്കുക, ഈ പ്രതിസന്ധിയോടെ സബ്സിഡികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒഴികഴിവ് സാധുതയുള്ളതാണ്.

ലാറ്റിനമേരിക്ക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയിലും ഭരണപരമായ ജീവിതത്തിലും അക്കാദമിയെ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള പക്വത ഉള്ള ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഒരു പരിധിവരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്, അതുവഴി സാങ്കേതിക ശ്രമങ്ങൾ പൊതുനയങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഇടത്തരം കാലയളവിൽ അവയുടെ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് പാറ്റഗോണിയയിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയുടെ വൈവിധ്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യമായിരിക്കും.

അതിനാൽ, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെ പ്രാഥമിക ഇടപെടൽ തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇത് മിക്കവാറും പ്രതിരോധമാണ്. സീബൽ പദ്ധതി വളരെ നന്നായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ "ഇവിടെ കടന്നുപോയ ചിലരുടെ" പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ദ്വിതീയ ഇടപെടൽ നില ഒരു നല്ല വെല്ലുവിളിയാകും, അവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കൂടാതെ മൂന്നാമത് തലത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതും അവശേഷിക്കുന്നിടത്ത് പ്രായോഗികമായി മാറ്റാനാവാത്ത തിന്മകൾക്കെതിരെ സാന്ത്വന ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ്.

എന്റെ നിർദ്ദേശം ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. വളരെയധികം "താലിബാൻ" ആയതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ലോകത്ത്, കഠിനമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നിട്ടും നിലനിർത്താൻ പ്രയാസമാണ്. നിലവിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ കുത്തക സംരംഭങ്ങളുമായും ഓപ്പൺ സോഴ്‌സുമായും സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തണം. പല ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ ഒരു മാതൃകയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുന്ന ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ, അവർ അട്ടിമറി നടത്തുകയോ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവന്നാലും അവർ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട്, എന്താണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, പൊതു നയങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ബന്ധിപ്പിക്കും, മോഡലിൽ നിന്ന് അവർ മനസിലാക്കിയതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ തുടരും.

 

GvSIG Batoví ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സമയത്ത്

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

വൺ അഭിപ്രായം

  1. എത്ര നല്ല ലേഖനം, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊളംബിയയിലെ ഫ്രാൻസിസ്കോ ജോസ് ഡി കാൽഡാസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ SIGLA (സൗജന്യവും തുറന്നതുമായ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര സംവിധാനങ്ങൾ) എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര സംവിധാനങ്ങളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു http://geo.glud.org, ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുക !!!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ