ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഗൂഗിൾ എർത്ത് / മാപ്സ്മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ-ബെന്റ്ലി

GoogleEarth ന്റെ ഒരു ഇമേജ് Georeferencing

മുമ്പ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു Google Earth ൽ ഒരു orthophoto അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ജിയോറെഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ.

നമുക്കൊരു GoogleEarth കാഴ്ച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ എങ്ങനെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനും ജിയോറെഫെഫറൻസ് ആക്കുവാനും കഴിയും.

ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എന്താണ് നല്ലതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്നറിയാത്തതെന്നും അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ചു. ആദ്യത്തേത് കാഴ്ചപ്പാടിലാണെന്നതാണ്, നമുക്കാവണം ആ ഇമേജും ജിയോറെഫെഫറൻസ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അതിനാൽ ത്രിമാന ഡിസ്പ്ലേ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വടക്കുഭാഗത്തേക്കും ലംബമായ വീക്ഷണത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ചിത്രം

1 താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖല അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു

ഗൂഗിൾ എർത്ത് പോളിഗ്കോൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോക്സാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ മുറിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കോണിലും. അപ്പോൾ UTM കോർഡിനേറ്റുകളെ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്, പോയിന്ററിനുമേൽ പോയിന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ Google പ്രമാണത്തിന്റെ കൃത്യത മുപ്പതു മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്, അതിനാൽ അത് ഡെസിമലുകളെ ബാധിക്കരുത്.

ചിത്രം

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് മുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്, നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അങ്ങനെ ഗ്രന്ഥവും കോമ്പസും ബോക്സിൽ ഉള്ളതല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രിന്റ്സ്ക്രീൻ കീബോർഡിനൊപ്പം ചിത്രീകരിച്ച് പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ചിത്രം

ഈ നിലവാരത്തിൽ അത് ചായം പൂശിയിരിക്കാം, കാരണം അത് കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നത് ചുവന്ന ലൈനിലെ ഉള്ളിലോ പുറത്തേക്കോ ഉള്ള ഒരു അവശിഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, GoogleEarth- ന്റെ പ്രിവ്യൂ ഏതാനും മീറ്ററുകൾക്ക് പൊരുതാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് പിക്ചർ മാനേജറുമായി (വിൻഡ്വാസിന്റെ കൂടെ) തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു, വിള ഓപ്ഷനുമായി കൂടുതൽ ലാളിത്യത്തോടെയുള്ള അറ്റങ്ങൾ മുറിച്ചശേഷം അറ്റത്ത് ഇഴയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തണം.

ചിത്രത്തിൽ നിന്ന്

ദൃശ്യതീവ്രതയും തെളിച്ച വ്യത്യാസവുമുള്ള ഫലമാണിത്.

2 മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബോക്സ് ഇംപോർട്ട് ചെയ്യുക

ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ വിഎക്സ്എംഎൻഎക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ജിയോറെഫെയിനിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു, നമുക്ക് x, y, z എന്നീ എക്സെക്റ്ററിലെ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡാറ്റ പകർത്താം, z പൂജ്യം ഉപയോഗത്തിനായി .txt ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുക. കാൽയിൽ കീയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റുകൾ നൽകരുത്.

ചിത്രംഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ xyz ഡാറ്റ ഇംപോർട്ട് പാലറ്റ് ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് ടൂൾ / ടൂൾബോക്സുകളുമായി സജീവമാക്കി അവസാനം അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ എക്സൽ ഫയലിൽ നിന്നും പോയിന്റുകൾ ഇംപോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് നീട്ടേണ്ടതുണ്ട്.

ചിത്രംപോയിന്റുകൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കാൻ, അവയെ അവയുടെ വർണ്ണവും കട്ടിയുമുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ മാറ്റാൻ കഴിയും.

3 മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ ഇമേജ് Georeferencing

ചിത്രം

ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക എന്നതാണ്, ഇതിനായി ഞങ്ങൾ റാസ്റ്റർ മാനേജർ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, “പ്ലേസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ്” ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നാല് പോയിന്റുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

ചിത്രംഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ warp കമാൻഡിനെ ഒരു നാല് പോയിന്റുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ പൊസിഷനിലും സൂചിപ്പിക്കാൻ പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ചിത്രം ഞങ്ങൾ നാലു പോയിന്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വലതുക്ലിക്കുചെയ്ത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ജിയോറെർഫേൻഡ് ഗൂഗിൾ ചിത്രം. ഇപ്പോൾ മുതൽ ഈ ചിത്രം ജിയോറെർഫണേറ്റഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ളതിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

4 ഇത് പ്രസക്തമാവണം

ഞാൻ ഇതിനകം തന്നെ ക്ഷീണമുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വിശദീകരിച്ചു ഈ അവസാന നടപടി ഉപദേശം. GoogleEarth ഡാറ്റയെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിനാൽ ഇത് ഗൗരവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചുതരുന്നാൽ, ഞാൻ കഡസ്റ്ററൽ മാപ്പ് സൂപ്പർമപോസ് ചെയ്തു.

ചിത്രം

അപ്ഡേറ്റ്, കുറച്ചു വേദനാജനകമായ രീതിയിൽ ഇമേജുകൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യാം മെയ്ൻഫോൾഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ Google മാപ്സ് ഇമേജ് ഡൌൺലോഡർ

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

8 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. അതെ, അതുതന്നെയായിരിക്കും.
  നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ.

 2. hi GEO.
  Google ൽ ജിയോറെഫറൻസ് ഒരു ഇമേജ് മൈക്രോസ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു മാപ്പ് ഷീറ്റിന്റെയോ യുടിഎമ്മിലേക്കോ സമാനമാണ്, കാരണം എനിക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട്, അതിൽ ജിപിഎസ് പോയിന്റുകൾക്ക് എനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിനും നന്ദി GEO. അനുഗ്രഹങ്ങൾ

 3. നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്, ഞാൻ ഒരു മൈക്രോസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് അയയ്ക്കാൻ എല്ലാ തരത്തിലും നന്ദി പറയണമെന്നും, നിങ്ങളെ ഉടൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മാനം

 4. ജിയോറെർഫ്രെൻസിയോ, ഇഡിയാരി ആൻഡീസിന്റെ ഒരു ഇമേജായി ഒരാൾ എന്നോട് പറയാൻ ഒരാൾ എന്നെ അറിയിക്കുന്നു.

 5. മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ v8 ഉപയോഗിച്ച് orthophoto എങ്ങിനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു പറയാം.

 6. ഹലോ ബി
  പോളിഗോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപകരണം സാധാരണ ഗൂഗിൾ എർത്ത് ആയതിനാൽ മുകളിൽ ബാറിൽ ആണ്.

  ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, "കാഴ്ച / ടൂൾബാർ" ഉപയോഗിച്ച് അത് സജീവമാക്കുക, അത് മൂന്നാമത്തെ ബട്ടണാണ്

 7. ഹലോ,
  ഘട്ടം 1 സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ബോക്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പോളിഗോൺ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല…. നിങ്ങൾ GE PRO പതിപ്പാണോ സാധാരണ പതിപ്പാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
  നിങ്ങളുടെ പ്രോംപ്റ്റിനുള്ള പ്രതികരണത്തിനുള്ള മുൻകൂർ നന്ദി,
  നന്ദി!

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ