ഉന്നത എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചാപ്പാ ഗുസ്മാൻ ന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

തുരങ്കങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ടോപ്പോഗ്രാഫി സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് ഈ ശിക്ഷാരീതിയുടെ സങ്കീർണതയെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. 1,500 മീറ്റർ അകലെ കൃത്യതയില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കലിൻറെ മരണം, അത് എടുക്കേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും.

ജയിൽ എൽ അല്തിപ്ലനൊ എവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി കറുത്ത സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സൈറ്റ് ഇടയിൽ, ജൊക്വിൻ പട്ടാളക്കാരൻ ലൊഎര എവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു തുരങ്കത്തിൻറെ വായിൽ അവിടെ ആഴത്തിൽ ക്സനുമ്ക്സ മീറ്റർ റിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പണിയുന്നവർ നിർബന്ധിത ആ വെള്ളം ഒരു സംഭവമാണ്.

പസഫിക് കാർട്ടലിന്റെ നേതാവിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച തുരങ്കം ജയിലിനും കെട്ടിടത്തിനുമിടയിലുള്ള ഇടവേളയ്ക്കുമിടയിലുള്ള ഒരു "നേർരേഖ" അല്ല, എന്നാൽ നിർമ്മാതാക്കളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കുറവുകൾ ഉണ്ട്. വയലിൽ ചില അനീതികൾ.

ചാപ്മാൻ ഗുസ്മാൻ

എൻജിനീയർമാർക്ക് പുറമേ, സർജേറ്റർമാരും ഭൂഗോളശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വിദഗ്ധരും ഭൂഗർഭത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അറിയാനും അതിൽ വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടാതിരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി (എ.ഐ.ഐ) യുടെ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ അന്വേഷണം, പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശം പ്രധാനമായും ടെപെറ്റേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ, ഭൂരിഭാഗം ടണലുകളും "ഡോം" ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് കൂടുതൽ പ്രതിരോധം സാധ്യമാവുകയും, ചുവരുകൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഒരു ഫ്രെയിം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

ചാപ്മാൻ ഗുസ്മാൻ

വെളിപ്പെടുത്തി മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നമ്പർ, ഹാൾ ക്സനുമ്ക്സ കേന്ദ്രം പ്രത്യേക ചികിത്സകൾ ക്സനുമ്ക്സ, എൽ ഛപൊ സെൽ നിന്ന് തുരങ്കത്തിലേക്കും ഷോട്ട് പ്രവേശന ഏകദേശം പത്തു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ആണ് നേടാനും ഒരു തടി കടക്കാനായി ഉണ്ട് ആയിരുന്നു പശ്ചാത്തലം.

മറുവശത്ത്, കൊളോണിയയിലെ സാന്താ വാന്യുവിലെ സ്വത്തുവയൽ വിടവ് ഏഴ് മീറ്ററാണ്, അവിടെനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനുള്ള ഒരു കവലയുണ്ട്.

എന്നാൽ തുരങ്കത്തിന്റെ ഈ അവസാനം മെക്കാനിക്കൽ കഷായം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെ, ഗവേഷണത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നിലത്തു നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും, അതേ സംവിധാനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള തൊപ്പി ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തേനെ എന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി പ്ഗ്ര് വിദഗ്ധർ നടത്തിയ അളക്കൽ പാത ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ സഹിതം, ചില കാര്യങ്ങളിൽ, തുരങ്കം പത്തു ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പരമാവധി, വെള്ളം ശരീരം കീഴിൽ എത്തുന്നു എന്ന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

----------------------------

അത്തരം ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ അഴിമതിയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതു കൂടാതെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല.

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഈ കെട്ടിടം കറുത്ത പ്രവൃത്തി അല്മൊലൊയ ഡെൽ എന്ന രാജലക്ഷ്മി, തന്റെ ജയിലിൽ അല്തിപ്ലനൊ ഞാൻ നിന്നും സിനാലോ ഒപ്പെക്കിനു നേതാവ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അനുവദിച്ചു ഈ ഒഴിവാക്കിയത് പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രമായി മാറി എന്നു സംശയിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ മെക്സിക്കോ സ്റ്റേറ്റ്.
നിർമ്മാണത്തിൽ ചില വീട്ടുമുറ്റങ്ങളും ഒരു വെയർഹൗസും ഒരു വീടിനടുത്ത് നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുരങ്കത്തിൽ പത്ത് മീറ്ററിലധികം നീളം വരുന്ന തുരങ്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പരിപൂർണമായി, XPSX- ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കഫോലിന്റെ ഷോർട്ട് (ഷവർ), 1,5 മൈൽ നീളുന്നു.
ഈ അസുഖകരമായ ഷെഡ്ഡിൽ, അലുമിനിയം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കടന്ന്, ജയിലിൽ നേരിട്ട് കാണിക്കുന്ന ചുവരുകളിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ട്.
ജയിലിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കപിലെ അംഗരക്ഷകരെ സങ്കൽപ്പിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. അതാകട്ടെ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിജയകരമായ വിജയത്തിന് ശേഷം, അതിന്റെ സങ്കീർണത മൂലം, വാസ്തുവിദ്യ, ഭൌമശാസ്ത്രം, എൻജിനീയർമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം.
മെക്സിക്കോയിലെ അറ്റോർണി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള 50 ഓളം അന്വേഷകർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സന്ദർശനത്തിനായുള്ള സന്ദർശകർക്ക് ചെറിയതോതിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.
പറമ്പിൽ തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം, ഒരു വീൽബറോ ഭൂമിയോടും റേഡിയൽ പോലെയോ ആയിരക്കണക്കിന് ക്യുബിക് മീറ്റർ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാവൂ.

ചാപ്മാൻ ഗുസ്മാൻ
ഒരു മർമ്മം, ഭൂമിയിലെ ടണുകളിൽ നിന്ന് അവർ തുരങ്കം പുറത്തെത്തി, അവർ കണ്ടില്ലെന്ന്, അയൽക്കാർ പറയുന്നതു പോലെ, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കേസ് ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു.
പകുതി പൂർത്തിയാക്കി നിരവധി പാനീയങ്ങൾ സഹിതം ട്രക്ക്,, അവസാന നിമിഷം വരെ, ക്സനുമ്ക്സ പ്രാദേശിക സമയം നടന്ന തിരോധാനത്തിൽ ബോണറ്റ്, (ക്സനുമ്ക്സ ജി) ക്സനുമ്ക്സ ജൂലൈ പണിതു രണ്ടാമതും അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന്, നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ പെനാൽട്ടിയിൽ നിന്ന് ഗുസ്മാൻ രക്ഷപെടുന്നു.
പുറമേ, വെയർഹൗസിനുപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണിൽ ഒരു ദ്വാരത്തിന് പുറമെ, ഡ്രെയിലിങ്ങിന് അനുകൂലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല മരം തൂണുകളും (ബാറുകൾ) വെയർഹൗസിലാണ്.
ഇതിനകം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ആദ്യ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇത് പണിതിരിക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ തുരങ്കത്തിനു മുൻപുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. മരം വാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ജനറേറ്റർ, വിപുലമായ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി.
ഇതിനുപുറമെ, വൈദ്യുതപത്രമായ പൾലി, പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ഓഫീസിലെ മാധ്യമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സന്ദർശന സമയത്ത് അവതരിപ്പിച്ച പോലെ, ഒരു ഡസനോളം മീറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത ഭൂമി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു.
ഒരു ഇടുങ്ങിയ കടക്കെണിയിൽ നിന്നും ഒരു ഡസൻ തടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, ഈ തുരങ്കാരം തുടങ്ങുന്നു, ഇത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ ഭാവനയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഒരു മീറ്ററാണ് എഴുപത് മീറ്റർ ഉയരവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ളത്, അത് വെറ്റിലേഷൻ പൈപ്പുകളും വൈദ്യുത സംവിധാനവുമാണ്. ഈ ഇടവകയുടെ ഇരുട്ടിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ച ബൾബുകൾ കാണാൻ കഴിയും.
ഭൂഗർഭമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നിട്ടും, സന്ദർശനത്തിന് ആദ്യമായി തുറന്ന ഏതാനും മീറ്ററിൽ, വായു ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നു.

ചാപ്മാൻ ഗുസ്മാൻ
ആരുടെ മൺപാത്രങ്ങളും മതിലുകൾ വിരലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഉരുട്ടി ഇവ സൃഷ്ടിയുടെ പിൻബലവും താക്കീത് തുരങ്കം, തുടക്കത്തിൽ, ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തമായ സൈക്കിൾ ആരോപണം ക്സനുമ്ക്സ സെന്റിമീറ്റർ ക്സനുമ്ക്സ ൽ ദ്വാരം വഴി തലയൂരുന്നു ശേഷം വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച കറന്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നു അവന്റെ സെല്ലിൽ തുറക്കുക.
ഈ വാഹനം വരെ ഇറ്റാലിക്ക് ബ്രാൻഡിനുള്ളിൽ, അധിക ടാങ്കിൽ ഗ്യാസോലിൻ പകുതി ലോഡുചെയ്ത്, രണ്ടു കാറുകളുമായി കൂട്ടിചേർത്ത് ഭൂമിയെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലും പല മൊബൈൽ ബാറ്ററികളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്.
ഈ മില്ലിമീറ്റർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു പുറമേ, തുരങ്കം സന്ദർശനത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ തൊഴിലാളിയുടെ ദീർഘനേരം മണിക്കൂറുകൾ - ഭൂഗർഭപാതയുടെ ഭാഗമായി കടന്നുപോകുന്ന വഴിക്കുള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുഴിച്ചെടുക്കാനും രണ്ടു പ്രവേശന കവാടങ്ങളായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തുരങ്കത്തിനടുത്തേക്ക് കടക്കാനായി താഴികക്കുടത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത്, ചുവരിൽ ഒരു കഷണം വച്ച്, രണ്ട് ഡ്രോയിംഗുകളും ഒരു എഴുത്തും, നീലനിറത്തിലും, ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള നിരവധി ഡൂഡിലിലുമുണ്ടായിരുന്നു.
INRI എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തോടുകൂടിയ ഒരു കുരിശ്, സൺഗ്ലാസും നീളമുള്ള മീശയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാരിക്കേച്ചർ, "ലോ ബെർഡെ ഈസ് ബിഡ, ശുദ്ധമായ മോട്ട തെണ്ടികൾ (മരിഹുവാന)».
ഒരുപക്ഷേ വിരസതയുടെ ഫലമായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഈ മഹത്തായ കഥയിലെ മറ്റൊരു മാനം നേടാൻ കഴിയും «എൽ ചപ്പോ of ന്റെ ഫ്ലൈറ്റ്.
എൻറിക്ക് പെന നീറ്റോയുടെ നിലവിലെ ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ച ഒരു പരിപാടി, സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഴിമതി തെളിയിക്കുന്നതും അന്തർദേശീയ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുന്നതും. അത് ഇതിനകം രാജ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.