Excel ൽ നിന്ന് മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ട്രാവെറെർ വരയ്ക്കുക

ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ബഹുഭുജകോശം വരയ്ക്കാം, Excel- ലെ താത്കാലികവും ദൂരവും പട്ടികയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ x, y, z എന്ന നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന്.

1 കെയ്സ്: ദിശക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദൂരസ്സിന്റെ പട്ടിക

ഫീൽഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡാറ്റയുടെ പട്ടിക ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക:

ആദ്യ നിരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട്, തുടർന്ന് രണ്ട് ഡെസിമലുകളും അവസാനത്തെ കോഴ്സും. മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബഹുഭുജം വരയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഉപകരണം അച്ചുദ്രവ്, അത് ഭ്രാന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല ടൂൾ തന്ത്രങ്ങളും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോ ആയിരിക്കണം കാരണം പക്ഷേ കോർഡിനേറ്റിന്റെയോ ഓരോ നൽകിയ കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്തു ചെയ്തവർക്ക്; ഒരു തെറ്റായ നമ്പർ, ഒന്നോ യാതൊരു ശക്തി റീസെറ്റ് കമാൻഡ് വീണ്ടും നൽകുക ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എന്തു തെറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ ജപം.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു പട്ടികയിലെ ഡാറ്റ നൽകുക അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ, തുടർന്ന് മിച്രൊസ്തതിഒന് ക്ഷണിക്കുന്നു പോളിഗോൺ അടുക്കിവയ്ക്കുന്നതിനാൽ.

സ്റ്റേഷൻ ദൂരം റംബോ
1 - 2 29.53 N 21 ° 57 ' 15.04 » W
2 - 3 34.30 N 9 ° 20 ' 18.51 » W
3 - 4 19.67 N 16 ° 14 ' 20.41 » E
4 - 5 38.05 N 10 ° 59 ' 2.09 » E
5 - 6 52.80 S 89 ° 16 ' 30.23 » E
6 - 7 18.70 S 81 ° 43 ' 5.54 » E
7 - 8 15.18 N 46 ° 12 ' 23.79 » E
8 - 9 24.34 S 83 ° 34 ' 23.62 » E
9 - 10 17.87 S 76 ° 6 ' 49.78 » E
10 - 11 33.64 N 78 ° 38 ' 19.03 » E
11 - 12 17.05 N 88 ° 22 ' 24.25 » E
12 - 13 29.98 S 85 ° 34 ' 34.94 » E
36 - 37 21.79 N 69 ° 17 ' 35.24 » W

ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു:

ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ exel

ടെംപ്ലേറ്റിലൂടെ അവർ ടൈപ്പുചെയ്യുന്നു:

 • സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റ, തുടർച്ചയിലാണെങ്കിൽ, ആദ്യ നമ്പർ മാത്രം എഴുതപ്പെടുകയും ടെംപ്ലേറ്റുകൾ E, G എന്നിവയിൽ നിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • നിരയിലെ H,
 • കോഴ്സുകളുടെയോ കോഴ്സുകളുടെയോ ഡാറ്റ. സെൽ ഫോർമാറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ഡിഗ്രി, മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എന്നിവയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ല.

ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെ എത്ര ഡിമാസിലുണ്ടാകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ടെംപ്ലേറ്റിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് ദശാംശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബഹുഭുജങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കില്ല, കാരണം ഒരു സെക്കന്റിലെ ദശാംശങ്ങളിൽ കൃത്യത നഷ്ടപ്പെടും.

ഒരു ജിയോറെഫറൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനായി ഒരു കോർഡിനേറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ടെംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഈ പ്രവൃത്തികൾ സാധാരണയായി ഓരോ പോയിന്റ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എന്താവശ്യം റഫറൻസ് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ, പരമ്പരാഗത ഥെഒദൊലിതെസ് നിയോഗിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുക.

ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ exel

ഡ്രോപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ, വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ബഹുഭുജമായി വരയ്ക്കും.

2 കേസ്: UTM കോർഡിനേറ്റ് ലിസ്റ്റ്

രൂപത്തിന്റെ പേര്, രചയിതാവ്, വടക്ക്, എലവേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗിക പട്ടികയും.

പോയിന്റ് X Y Z
1 418,034.12 1590,646.87 514.25
2 418,028.56 1590,680.72 526.11
33 418,107.63 1590,609.31 446.07
34 418,090.65 1590,610.45 420.49
35 418,065.54 1590,611.78 343.22
36 418,045.16 1590,619.48 335.91

ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ exel

രണ്ടു കേസുകളിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യാത്രക്കാരെ വരയ്ക്കുകയും ഓരോ വാചകത്തിൽ വിവരണമോ നമ്പറുകളോ വാചകമായി ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള വാചക വലുപ്പം, വർണ്ണം, ഫോണ്ട് തരം, അലൈൻമെന്റ് എന്നിവ ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അതു പോലെ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് വീണ്ടും ജനനം മാത്രമാണ്.

പ്രതീകാത്മക മൂല്യത്തിനായുള്ള ഡൌണ്ലോഡിനായി ടെംപ്ലേറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായി പറയുന്നു, മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കാഡാസ്ട്രിലോ ടോപ്പോഗ്രാഫറിലോ നിന്ന് iguanas ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ധാരാളം ജോലികൾ സംരക്ഷിക്കും.

അത് തന്നെ പേപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്.


ഇതും മറ്റ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകളും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക Excel-CAD-GIS ചതി കോഴ്സ്.


എക്സൽ നിന്നും മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ബഹുഭുജകം വരയ്ക്കുക "

 1. ഹലോ
  നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ,
  നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരികൾ തിരുകുക, ഉദാഹരണത്തിന് 10, 11 വരികൾക്കിടയിൽ ചേർക്കുക
  ഇടത് തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ വരികളിലൊന്ന് പകർത്തി 10, 11 വരികൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത വരികളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക, ഇത് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാനും ചങ്ങല തുടരാനും കാരണമാകുന്നു.

  നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടാം editor@geofumadas.com

  നന്ദി!

 2. നല്ല ദിവസം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ദയവായി അവ എങ്ങനെ ചേർക്കുന്നുവെന്ന് എന്നോട് പറയാമോ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ

 3. നല്ല ദിവസം ഞാൻ ഒരു പോളിഗോണൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്വന്തമാക്കി, പക്ഷേ കൂടുതൽ വരികൾ ചേർക്കാൻ ഇത് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ദയവായി കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ എങ്ങനെ ചേർക്കാമെന്ന് എന്നോട് പറയാമോ?

 4. ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സിവാക്കിനും ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

 5. എനിക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ മൊബൈൽ മാപ്പാണ് ഞാൻ.

 6. നിങ്ങൾ ചേർത്ത ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് എക്സൽ ഫയൽ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ.

  എഡിറ്റർ (അറ്റ്) ജിയോഫുമാദാസ്. com

 7. ഞാൻ ടെംപ്ലേറ്റ്, സ്റ്റേഷൻ, കോഴ്സ്, ദൂരം, ആദ്യ കോർഡിനേറ്റ് എന്നിവ കോഴ്സിനുണ്ട്, ഞാൻ അത് വരയ്ക്കാറില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്തുതന്നെ.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.