അര്ച്ഗിസ്-എസ്രിസ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്നൂതന

ArcGIS - 3Dക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

നമ്മുടെ ലോകം മാപ്പിംഗ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു അനിവാര്യതയാണ്, എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് അത് ഒരു പ്രത്യേക കാർട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഘടകങ്ങളെയോ പ്രദേശങ്ങളെയോ തിരിച്ചറിയുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ മാത്രമല്ല; ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പരിസ്ഥിതിയെ ത്രിമാനത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണ്.

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാ വിശകലനവും മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകളുമാണ്, അവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സാമൂഹിക-സ്പേഷ്യൽ, പ്രകൃതി, സാങ്കേതിക പ്രക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിസ്ഥിതിയുടെ അനുകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. "ലൊക്കേഷൻ ഇന്റലിജൻസ്" അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എസ്രി മുൻ‌നിരയിലാണ്, ഇത് അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നിർമ്മാണ ജീവിത ചക്രത്തിലെ (എഇസി) പ്രക്രിയകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

3D സാഹചര്യത്തിൽ, റിമോട്ട് സെൻസറുകൾ, BIM, IoT എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത തരം ഘടകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് ഉപരിതലത്തിന്റെ മാതൃകാപരമായി കഴിയുന്നത്ര അടുത്താണ്. ലിഡാർ പോയിന്റ് ക്ലൗഡുകൾ, മൾട്ടിപാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഷുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗോണുകൾ പോലെയുള്ള ലളിതമായ വെക്റ്റർ ജ്യാമിതി പോലുള്ള 3D ഡാറ്റയെ (XYZ വിവരങ്ങളോടെ) പിന്തുണയ്ക്കുന്ന Esri ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ArcGIS.

GIS സൊല്യൂഷനുകൾ ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്, ഉപയോക്താക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉയർന്ന മുൻഗണനയായി കണക്കാക്കുന്നത്, 3D ട്രെൻഡ് മാറ്റാനാവാത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ, ജിയോസ്പേഷ്യൽ വേൾഡ് കോൺഫറൻസിലെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ, ESRI-യെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

ESRI സൊല്യൂഷനുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന്, ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾക്കുള്ള (പ്ലാനിംഗ് ട്വിൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്വിൻ, ഓപ്പറേഷൻ ട്വിൻ, കോലാബറേഷൻ ട്വിൻ) പോലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പരിതസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അത് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ സ്പർശിക്കും. മിക്കവാറും ടേൺകീ സൊല്യൂഷനുകൾക്കായി തിരയുന്ന നോൺ-സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഉപയോക്താവിന്റെ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് കാണും.

Drone3Map, ArcGIS Pro, ArcGIS Earth, ArcGIS CityEngine എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വഴിയാണ് ArcGIS-ലെ 2D ഡാറ്റയുടെ കൃത്രിമത്വം നൽകുന്നത്. വിഭവങ്ങളുടെയും നഗരങ്ങളുടെയും മികച്ച മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട GIS+BIM സംയോജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹാരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എസ്രി ഒരു പ്രത്യേക ശ്രമം നടത്തി. മറ്റ് CAD അല്ലെങ്കിൽ 3D മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി (Revit, Infraworks, ifc) അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്, അത് പ്ലഗിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്-ഓണുകൾ വഴി GIS ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് വിവരങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, Revit പോലുള്ള സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന മോഡലുകൾ, പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന്റെയോ പരിവർത്തനത്തിന്റെയോ ശൃംഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ തന്നെ ആർക്‌ജിഐഎസ് പ്രോയിൽ നേരിട്ട് കാണാനാകും.

അധികം താമസിയാതെ Esri അതിന്റെ 3D കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് കമ്പനികളെ ഏറ്റെടുത്തു. സിബുമിയും എൻഫ്രെയിമുകളും -SURE ഡെവലപ്പർമാർTM-. ഒന്ന് 3D ഡാറ്റയുടെ സൃഷ്ടി, സംയോജനം, അനുകരണം, രണ്ടാമത്തേത് ഉപരിതല പുനർനിർമ്മാണ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, അതുപയോഗിച്ച് 3D വിശകലനങ്ങൾ നടത്താനും പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമേറ്റഡ് രീതിയിൽ ഡാറ്റ ക്യാപ്‌ചർ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും.

പക്ഷേ, ArcGIS-ന്റെ 3D കഴിവുകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒന്നാമതായി, സേവന/ഉപകരണ സൗകര്യങ്ങൾ, കാഡസ്ട്രെ എന്നിവയുടെ ഭരണം മുതൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുന്നത് വരെ, സ്ഥലകാല ആസൂത്രണത്തിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നു. വലിയ അളവിലുള്ള ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവ ഉപയോഗപ്രദമാണ് -വലിയ ഡാറ്റ- കൂടാതെ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി സംയോജിപ്പിക്കുക.

ArcGIS-ന്റെ 3D കഴിവുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിക്കാം:

 • 3D ഡാറ്റ ദൃശ്യവൽക്കരണം
 • 3D ഡാറ്റയും സീനുകളും സൃഷ്ടിക്കുക
 • ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് (വിശകലനം ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, പങ്കിടുക)

മേൽപ്പറഞ്ഞവ അവിടെ മാത്രമല്ല, എസ്രി വികസിപ്പിച്ച സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ 2D, 3D, KML, BIM ഡാറ്റ, സമ്പന്നവും സംവേദനാത്മകവുമായ സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം, വളരെ ശക്തമായ മാപ്പിംഗ് ടൂളുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അനായാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 ESRI സൊല്യൂഷൻ ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം ഇതാ:

1.ArcGIS സിറ്റി എഞ്ചിൻ

ഈ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താവിന് തന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും മാതൃകയാക്കാനും അവ സംരക്ഷിക്കാനും തെരുവുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ചലനാത്മകമാക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സാങ്കൽപ്പിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാം. പൈത്തൺ കമാൻഡുകളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് വർക്ക്ഫ്ലോകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് ArcGIS-ൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിലും, CityEngine-ൽ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഡാറ്റ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും പങ്കിടാനും ArcGIS ഓൺലൈനിൽ കണക്റ്റുചെയ്യാമെന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല.

സിറ്റി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നഗരങ്ങളുടെ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, ഇതിന് പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്, അത് അനലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ജിഐഎസിൽ നിന്നോ ആർക്കിടെക്ചർ/എൻജിനീയറിങ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നോ ധാരാളം ഫോർമാറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇന്റർഓപ്പറബിൾ സിസ്റ്റമാണിത്. ArcGIS പ്രോ പോലെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അവരുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ലെയറുകളിൽ സംഭരിക്കുന്നു.

2.ഡ്രോൺ2മാപ്പ്

ഡ്രോണുകൾ പകർത്തിയ ഡാറ്റയുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണവും പ്രദർശിപ്പിക്കലും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് Drone2Map, അത് പിന്നീട് ഒരു 3D മാപ്പിംഗ് ഉൽപ്പന്നമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓർത്തോഫോട്ടോമോസൈക്‌സ്, ഡിജിറ്റൽ ടെറയിൻ മോഡലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള 2D ഡാറ്റയും ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു പുറമേ, ഒരു ഡാറ്റ ക്യാപ്‌ചർ ഫ്ലൈറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ മികച്ച തീരുമാനമെടുക്കൽ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പങ്കിടാനും കഴിയുന്ന ArcGIS (ArcGIS ഓൺലൈൻ, ArcGIS ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, എന്റർപ്രൈസ്) എന്നിവയുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Pix2D-യുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് Drone4Map.

3.ArcGIS പ്രോ

3D കഴിവുകൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നേറ്റീവ് ആയി കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഏത് കാർട്ടോഗ്രാഫിക് വിവരവും ഒരു 3D സീനിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്: വോക്‌സൽ ക്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 3D ഡാറ്റ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ വോക്‌സൽ, 2D, 3D, 4D ഡാറ്റയുടെ പരിപാലനം, ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ വെബുമായി GIS ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് സംയോജനം.

ArcGIS പ്രോയിൽ നിരവധി തരം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്:

  • Z മൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2D മുതൽ 3D വരെ പോകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ, പോയിന്റുകൾ/മൾട്ടിപോയിന്റുകൾ, ലൈനുകൾ.
  • മൾട്ടിപാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപാച്ച് 3D പോളിഗോൺ മുഖങ്ങൾ ചേർന്ന ഷെൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ എന്റിറ്റികൾ വിശദാംശങ്ങളുടെ തലങ്ങൾ നേടാൻ പ്രാപ്തമാണ് കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും.
  • ലൊക്കേഷനും 3D ജ്യാമിതി മെഷും ഉള്ള ജിയോഡാറ്റാബേസിൽ സവിശേഷതകൾ സംഭരിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 3D സവിശേഷതകൾ
  • വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ: വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ വിവരിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ വാചക ഘടകങ്ങളാണിവ.

4. ArcGIS ഇൻഡോർസ്

ഒരു കെട്ടിടത്തിലെ അസറ്റുകളുടെയും ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെയും ഒരു "ഇൻവെന്ററി" സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്. ഇതിന് CAD സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിലെ ഡാറ്റയുടെ രൂപകല്പനയും ജിയോറെഫറൻസിംഗും ആവശ്യമാണ്, അത് പിന്നീട് GIS-ൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. സ്‌മാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്, "ജോലിസ്ഥലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എന്നിവയെ മികച്ച രീതിയിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇടം ശരിയായി നിർവചിക്കാനും അനുവദിക്കാനും അനുവദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്" ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇത് ആർക്ക്ജിഐഎസ് പ്രോയുടെ വിപുലീകൃത പതിപ്പ്, വെബ്, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, ഇൻഡോർ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡൽ എന്നിവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

5. ArcGIS എർത്ത്

ഇത് ഒരു ഡാറ്റ വ്യൂവറാണ്, ഒരു ഇന്ററാക്ടീവ് ഗ്ലോബായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും തിരയലുകൾ നടത്താനും ഡാറ്റ പങ്കിടാനും അളവുകൾ എടുക്കാനും .KML, .KMZ, .SHP, .CSV എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള ഡാറ്റ ചേർക്കാനും കഴിയും. ഇത് പൂർണ്ണമായും സൌജന്യമാണ്, അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

എസ്‌രി സൊല്യൂഷനുകളുടെ 3D മോഡലിംഗ് കഴിവുകൾ വലിയ സ്‌ക്രീനോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്പേഷ്യൽ ഘടകങ്ങൾ വലിയവയോട് കഴിയുന്നത്ര അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ക്രീൻ യാഥാർത്ഥ്യം – ഡിസ്നി പിക്സർ സിനിമ ദി ഇൻക്രെഡിബിൾസിലെ പോലെ -.  സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പ്രയോജനപ്രദമായ, സ്പേഷ്യൽ ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, ഒപ്പം ഒരു ബഹിരാകാശത്ത് ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാനും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനും കൂട്ടായ നേട്ടത്തിനായി ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നവീകരണത്തെ കുറിച്ച് എസ്രി വാതുവെപ്പ് തുടരുന്നു. ..

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ