സ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്നൂതനഎന്റെ എഗെഒമതെസ്

അത് 3D സ്പേഷ്യൽ വരുമ്പോൾ ഒരു "നൂതന" പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും മുക്കിയതാണോ?

"ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മറ്റൊരു മാനം തുറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്" എഴുതുകമുത്തുകുമാർ കുമാർ തന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു 3D പരിതസ്ഥിതികൾ, അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത, പ്രാധാന്യം കൂടാതെ ഭാവി.

സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാവി, ലളിതമായ ചാർട്ടലിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഈ വാക്ക് ആവശ്യമാണ് പൂരകമാക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാരം, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ നൽകുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക്. "എന്റർ" എന്ന വാക്ക് ഇവിടെയാണ്നവീനത" ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നു: "എന്തെങ്കിലും" എന്നതിന്റെ വിശേഷണം നൽകുമ്പോൾ നൂതനമായ?

ഒരു സങ്കൽപ്പമെന്ന നിലയിൽ നവീകരണത്തിന്റെ അർത്ഥം

നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും വളരെ രസകരവുമാണ് ലേഖനം ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇത് പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നു "നവീകരണം മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിലാണ്: വിപണി, സാങ്കേതികവും ഫലപ്രദവുമായ നടപ്പാക്കൽ".

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം പദസമുച്ചയത്തിനൊപ്പം, അത് ized ന്നിപ്പറയുന്നു The Tres ഘടകങ്ങൾ ഒരേ സമയം അവതരിപ്പിക്കണം ആ "എന്തോ" യിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ യോഗ്യത നേടും നൂതനമായ. കാരണം, പോസ്റ്റിന്റെ രചയിതാവ് es ന്നിപ്പറയുന്നത് പോലെ:

"നവീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഭാഗം സർഗ്ഗാത്മകത, ആശയം, പ്രചോദനം, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആശയങ്ങൾ ഒരു നൂതന പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പ്രവർത്തനം, ല ഫലപ്രദമായ നടപ്പാക്കൽ. "

നല്ല പോയിന്റ്. കൂടാതെ വധശിക്ഷ എല്ലാം ഒരു ദിവസം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായി മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം: 3D സ്പേഷ്യലിലെ "പരിതസ്ഥിതികളെ" സംബന്ധിച്ച് "എന്തെങ്കിലും" നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഏത് മേഖലകളിലാണ്? നിങ്ങൾ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

അതെ, കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനപ്പുറം (അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിന്) രണ്ടും ആർക്ക് ജിസ് പ്രോ അത് പോലെ Qgis2treejs 3D- ൽ പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാവുന്ന ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, അതായത്, മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവതരണം വിശകലനം ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ; പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതും ഉയർന്നുവരാൻ ക്യൂവിൽ തിരിയുന്നതുമായ ഒരു ആവശ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നുവരും (അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്).

വിവരങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഭാവി പ്ലാറ്റ്ഫോമായി 3D സ്പേഷ്യൽ

കുമാർ പറയുന്നു “ഉണ്ട് ചിലത് ആകർഷകമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ "3D സ്പേഷ്യലിൽ. ഒരു ഗെയിം ശൈലിയിൽ "മുങ്ങുമ്പോൾ" സംഭവിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് ചേർക്കാം യഥാർത്ഥവും ഫലപ്രദവുമായ അസ്തിത്വമായി നാം ദിവസേന ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

അതായത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടും പരാമർശിക്കുന്നു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെ അഗ്മന്റഡ് റിയാലിറ്റി, എന്റെ പ്രാഥമിക അറിവ്, ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫീൽഡുകൾ കേവലം വിവരദായകമായതിനപ്പുറം പോയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കുറിപ്പ്. അതിർത്തി കടക്കുന്നതും "പുതുമയുള്ളത്" പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും ദയയുള്ള വായനക്കാരായ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആ ആശങ്ക പകരുന്നതും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു!

ആഴത്തിലുള്ള അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്, മെറ്റാവെർസും മറ്റ് .ഷധസസ്യങ്ങളും

ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇത് ഒരു ഫിക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മായയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എത്രത്തോളം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അതിൻറെ അനുബന്ധ ഹാർഡ്‌വെയറുകളുള്ള ഒരു ലളിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അനുഭവിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് ആഴത്തിലുള്ള വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഉപയോക്താവ് സംവേദനാത്മക ഉത്തേജനങ്ങളും ജീവിതവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് അത് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ത്രിമാന ലോകം.

La യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, മറുവശത്ത്, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് വെർച്വൽ ഘടകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, ഒപ്പം ഒരു "സമ്മിശ്ര" അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു തത്സമയം അതിൽ "ട്രൂ" യുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ വിധത്തിൽ "സാധാരണ അവസ്ഥകളിൽ" കാണാൻ കഴിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ സമ്പന്നമാക്കും.

കുമാറിന്റെ ലേഖനത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വെർച്വൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിയോലൊക്കേഷൻ. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ "മുങ്ങുന്ന" പ്രദേശം. അപ്പോൾ, എന്ന ആശയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു മെറ്റാവെർസ്. ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്ന ആ വെർച്വൽ ലോകം (യഥാർത്ഥ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉപമ) ആയി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐഡന്റിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫായി ഗ്രാഫിക്കായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അവതാർ.

എന്നിരുന്നാലും മാട്രിക്സ് സിനിമയിലെ ഒരു മെറ്റാവെർസ് റഫറൻസായിരിക്കുക, കൂടുതൽ രസകരമാണ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ഇത് ജി‌ഐ‌എസ് പഠിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി സൃഷ്‌ടിച്ചതും എസ്രിയുടെ ബ്ലോഗിൽ‌ അഭിപ്രായമിട്ടതും:

കഷണങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് ഇടുന്നു

കുമാർ 3 പ്രോജക്റ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാം കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മാന്റിൽ. അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സങ്കൽപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക ഗെയിമുകൾ അതിന്റെ സ്ഥാപകർ, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഉപയോക്താവിന് മൂന്ന് അളവുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജിയോലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ്. താമസിയാതെ അവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഒത്തൊരുമ, ജനപ്രിയ ഗെയിം വികസന പ്ലാറ്റ്ഫോം, മാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളില്ല. അവിടെവച്ചാണ് അവരുടേതായ ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക, മാന്റിൽ എന്ന ആശയം ഉയർന്നുവന്നത്.

ന്റെ പ്രാരംഭ പ്രക്രിയയുടെ ഇമേജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മാപ്പ്ബോക്സ് (മാന്റിലിന്റെ മുൻഗാമി), ഒറിജിനൽ ഇമേജിന്റെ നിറങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഒരു നഗരത്തിന്റെ തെരുവിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന "പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ്" സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവരുടെ പിക്സലുകൾ ഒരുതരം സ്ക്രാപ്പിംഗ് വഴി പരിഷ്കരിച്ചവ.

ഗെയിമുകൾ മാത്രമല്ലാത്ത വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് മാപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം ഈ മാടം പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുമാർ അടുത്തതായി വിശദീകരിക്കുന്നു ബ്ര rown ൺസ്‌വില്ലെ പ്രോജക്റ്റ്, ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്ലിനിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ വീടുകളുടെ പ്രായവും അനിശ്ചിതത്വവും അധികാരികളുടെ മതിയായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അഭാവവും കാരണം, ദാരിദ്ര്യവും കുറ്റകൃത്യവും പ്രകടമായ ഒരു മേഖല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിവാസികളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ദൈനംദിന അപകടമാണ്.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറന്നുപോയ ഒരു വാർത്താ പരിപാടിയുടെ തലക്കെട്ടായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതോ അവസാനിക്കാത്തതോ ആയ രീതിയിൽ ഈ സാഹചര്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത ആശയവിനിമയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു, അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് കൂടുതൽ ആകർഷകവും കളിയുമായ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നു, ഇത് കാഴ്ചക്കാരനെ "ഹുക്ക്" ചെയ്യുകയും ഏകാന്തതയുടെ പദ്ധതികളെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി-തരം ജേണലിസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ടിന്റെ രേഖീയത.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഓരോ താമസക്കാരനും സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റോറി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, അത് "ഫോർമാറ്റിൽ വിവരിക്കുന്നു.സംവേദനാത്മക പ്രമാണം"അല്ലെങ്കിൽ"ഡോക്യുമെന്റ് ഗെയിമുകൾ"(ഉദാഹരണത്തിന്" ബിഗ് ബ്രദർ "പോലുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു) ഈ സമീപസ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിന്റെ ദൈനംദിന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാണിച്ചും കഥകൾ പറഞ്ഞും അവരുടെ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷം പുന ate സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ, മാന്റിൽ, യൂണിറ്റി എന്നിവയിലൂടെ, പരിസ്ഥിതിയുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു, ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ഇടം മികച്ച രീതിയിൽ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥ പറയാൻ.

വിളിക്കപ്പെടുന്നവ നേടാൻ സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ അനുകരണം, ഒരു വെർച്വൽ പരിസ്ഥിതി ഉപയോഗ കേസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം "നിർദ്ദിഷ്ട വിഭജനം" അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറായേക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ ആയി മാപ്പ് ലെയറുകളുടെ മൾട്ടി-ഫീഡ് നടപടിക്രമങ്ങൾ (സംയോജനം) വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാന്റിൽ ഒരു അധിക മൂല്യമായി നൽകുന്നു. ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചയോ പകരം മിനിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പരിശീലനം നേടുന്നതിന്.കുമാർ സൂചിപ്പിച്ച അവസാന പ്രോജക്റ്റ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായം. സ്വയം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാറുകളുടെ സിമുലേഷനുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷേ, സ്വയം ഡ്രൈവിംഗ് ഇടങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, ഒരു ട്രാക്കിന് മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി നാം "അനുകരിക്കണം". ഇത് ഞങ്ങളെ AI മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു (കൃത്രിമ ബുദ്ധി) ഇത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സ്വഭാവം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു യന്ത്ര പഠനം കാരണം യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവരീതികൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയാനും സ്വഭാവങ്ങൾ "പ്രവചിക്കാനും" കഴിയണം.

പല കമ്പനികളുടെ ടീമുകൾക്കും ഇതിനകം സ്വന്തമായി ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റുകളും വെഹിക്കിൾ ക്യാമറ സിസ്റ്റങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ, കാഴ്ചയിലും പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിലും പരിശീലനം നേടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള മാന്റിൽ പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെ നേരിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

സാധ്യമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പും ഒരേ സമയം അഭികാമ്യവുമാണ്

"നാവിഗേഷൻ അൽ‌ഗോരിതം ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വയംഭരണ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനായി ഒരു സിമുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന്, ലോകത്തെവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ അനുഭവത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയുന്ന വിആർ ഗെയിമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ചില ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കുമാർ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ കഴിവുകൾ.

ഇത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അനുഭവങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ബഹിരാകാശ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്, അവ നൂതന സ്ക്രീനിംഗിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും വേണം.

അതുകൊണ്ടാണ് രചയിതാവ് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്: "സൗകര്യം"ഒപ്പം"യൂട്ടിലിറ്റി". എളുപ്പമാണ് കാരണം, 3D സ്പേഷ്യൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും പ്രബലവും ഉപയോഗപ്രദവുമാക്കുന്നതിന് “പരീക്ഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള തടസ്സം കുറയ്ക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണം; അത് 'പ്ലേ ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം'”. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, "എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്രഷ്‌ടാക്കൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ"

കൂടാതെ, 3D സ്പേഷ്യൽ അതിന്റെ അരിപ്പ കടന്നുപോകണം യൂട്ടിലിറ്റി, അതായത്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും; അത് ശരിക്കും പഴുത്തതും പ്രധാന ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാകുന്നതുമാണ്. ന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ലാറി പേജ് പ്രയോഗിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണം

ജിയോഫുമാദാസ് വായനക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഓറിയൻറ് ഇത് നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നൂതന ചൈതന്യം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയിൽ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നതെന്താണ്?

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ