ചേർക്കുക
കറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്

+100 AulaGEO കോഴ്സുകൾ ഒരു പ്രത്യേക വില USD 12.99

വെബ് ജിഐഎസ്

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. ജിയോലൊക്കേഷൻ - Google Maps API - മൊബൈൽ ആപ്പുകൾക്കുള്ള HTML5 – $12.99
 2. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ആർക്‌ജിഐഎസ് പ്രോയ്‌ക്കായി ആർക്‌പിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്-ജിഐഎസ് – $12.99

സ്പാനിഷ്

 1. ഡാറ്റ സയൻസ് - പൈത്തൺ, പ്ലോട്ട്ലി, ലഘുലേഖ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക – $12.99
 2. മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ HTML5, Google മാപ്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ജിയോലൊക്കേഷൻ – $12.99
 3. സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ആർക്ക്‌ജിഐഎസ് പ്രോയ്‌ക്കായി ആർക്‌പിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്-ജിഐഎസ് – $12.99

GIS

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. ArcGIS Pro - ArcGIS 3, ArcGIS Pro എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 10D മോഡലിംഗ് – $12.99
 2. ArcGIS Pro - തുടക്കക്കാരൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ്, ArcPy – $14.99
 3. ArcGIS പ്രോ - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ! – $14.99
 4. ArcGIS Pro & QGIS | 2in1 | സമാന്തര കോഴ്സ് – $12.99
 5. ആർക്ക്ജിഐഎസ് പ്രോ അഡ്വാൻസ്ഡ് – $12.99
 6. ഡാറ്റ സയൻസ് - പൈത്തൺ, പ്ലോട്ട്, ലഘുലേഖ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു – $12.99
 7. QGIS - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനങ്ങൾ – $12.99
 8. CAD - GIS, മാക്രോകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം Excel നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും – $12.99

Español

 1. ArcGIS പ്രോ - പൂജ്യം മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ്, ആർക്ക്പി വരെയുള്ള കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുക – $12.99
 2. ArcGIS പ്രോ - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99
 3. ArcGIS പ്രോ വിപുലമായി – $12.99
 4. Excel - CAD - GIS, Macros എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം വിപുലമായ തന്ത്രങ്ങൾ – $12.99
 5. QGIS - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവര സംവിധാനങ്ങൾ – $12.99

സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. BIM പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ – $12.99
 2. കോൺക്രീറ്റ്, സ്റ്റീൽ ഘടനകളുടെ രൂപകൽപ്പന – $12.99
 3. CSI ETABS - സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മെഗാ കോഴ്സ് – $12.99
 4. CSI ETABS - സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ – $12.99
 5. BIM എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കുള്ള ഡൈനാമോ – $12.99
 6. ETABS ലെവൽ 1/2 - ഘടനാപരമായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് – $12.99
 7. ETABS ലെവൽ 2/2 - ഘടനാപരമായ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് – $12.99
 8. റിവിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ - എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് – $12.99
 9. റിവിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ + റോബോട്ട് + കോൺക്രീറ്റ് + അഡ്വാൻസ് സ്റ്റീൽ | 4in1 – $12.99
 10. റോബോട്ട് ഘടനാപരമായ വിശകലനം - BIM പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി – $12.99
 11. STAAD Pro - Bentley staad pro v8i ഉപയോഗിച്ച് ഘടനാപരമായ വിശകലനം – $12.99
 12. ഘടനാപരമായ കൊത്തുപണി - ചുവരുകൾ, ബീമുകൾ, ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക (7) – $12.99
 13. ഘടനാപരമായ കൊത്തുപണി - അടിത്തറകൾ, മതിലുകൾ, മണ്ണ് (5) – $12.99
 14. ഘടനാപരമായ കൊത്തുപണി - ഭൂകമ്പ വിശകലനം (3) – $12.99
 15. ഘടനാപരമായ കൊത്തുപണി - കാഠിന്യം കേന്ദ്രം, മതിൽ ശേഷി (4) – $12.99
 16. ഘടനാപരമായ കൊത്തുപണി - മതിലുകളും സീലിംഗും (6) – $12.99
 17. സ്ട്രക്ചർ ബ്രിഡ്ജസ് ഡിസൈൻ - റിവിറ്റ് & റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് – $12.99

Español

 1. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P1 – $12.99
 2. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P2 – $12.99
 3. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P4 – $12.99
 4. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P5 – $12.99
 5. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P6 – $12.99
 6. ETABS ഉള്ള സ്ട്രക്ചറൽ മേസൺ - മൊഡ്യൂൾ P7 – $12.99
 7. ETABS-നൊപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ – $12.99
 8. BIM പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ – $12.99
 9. ETABS-1 ഉള്ള ഷിയർ വാൾസിലെ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡിസൈൻ – $12.99
 10. ETABS-2 ഉള്ള ഷിയർ വാൾസിലെ ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഡിസൈൻ – $12.99

3D സിമുലേഷൻ

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. ANSYS വർക്ക് ബെഞ്ച് - സിമുലേഷൻ ഡിസൈനിലേക്കുള്ള ആമുഖം – $12.99
 2. ANSYS വർക്ക് ബെഞ്ച് 2020 R1 - ഡിസൈനും സിമുലേഷനും – $12.99
 3. കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ നസ്ത്രാൻ - മെക്കാനിക്കൽ, സ്ട്രക്ചറൽ സിമുലേഷൻ – $12.99
 4. മൈക്രോസ്ട്രാൻ - ബെന്റ്ലി മൈക്രോസ്ട്രാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഘടനാപരമായ ഡിസൈൻ – $12.99
 5. PTC CREO പാരാമെട്രിക് - ഡിസൈൻ, ആൻസിസ്, സിമുലേഷൻ (1/3) – $12.99
 6. PTC CREO പാരാമെട്രിക് - ഡിസൈൻ, ആൻസിസ്, സിമുലേഷൻ (2/3) – $12.99
 7. PTC CREO പാരാമെട്രിക് - ഡിസൈൻ, ആൻസിസ്, സിമുലേഷൻ (3/3) – $12.99
 8. PTC Creo പാരാമെട്രിക് MEGA കോഴ്സ് – $12.99

Español

 1. PTC CREO പാരാമെട്രിക് - ഡിസൈൻ, വിശകലനം, അനുകരണം (1/2) – $12.99
 2. PTC CREO പാരാമെട്രിക് - ഡിസൈൻ, വിശകലനം, അനുകരണം (2/2) – $12.99

ബിഐഎം എംഇപി

 1. MEP - BIM പ്രോജക്റ്റുകൾ പുനരാരംഭിക്കുക – $12.99
 2. റിവിറ്റ് MEP - ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ – $12.99
 3. റിവിറ്റ് MEP - മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ – $12.99
 4. റിവിറ്റ് MEP - മെക്കാനിക്കൽ / HVAC സിസ്റ്റങ്ങൾ – $12.99
 5. റിവിറ്റ് MEP - പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ – $12.99

ലാൻഡ് സയൻസസ്

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. ഘടനാപരമായ ജിയോളജി – $12.99
 2. ഗൂഗിൾ എർത്ത് - തുടക്കക്കാരൻ മുതൽ വിപുലമായ ഉപയോഗങ്ങൾ വരെ – $12.99
 3. ഗൂഗിൾ എർത്ത് - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ! – $15.99
 4. ഹൈഡ്രോളജിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനുള്ള ഹെക്-ആർഎഎസും ആർക്ജിഐഎസും – $16.99
 5. ഹൈഡ്രോളിക് വിശകലനത്തിനായി പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് Hec-RAS – $12.99
 6. ഗൂഗിൾ എർത്ത് എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ആമുഖം (GEE) – $12.99
 7. റിയാലിറ്റി ക്യാപ്‌ചറിനും 3D സ്കാനിംഗിനുമായി റീക്യാപ് & Regard3D – $12.99
 8. റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് - അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും – $12.99
 9. റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആമുഖം – $12.99
 10. ആർക്ക്ജിഐഎസ് പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര സെൻസിംഗ് – $12.99

സ്പാനിഷ്

 1. റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും – $12.99
 2. സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജി – $12.99
 3. ഗൂഗിൾ എർത്ത് - അടിസ്ഥാനം മുതൽ വളരെ വിപുലമായത് വരെ പഠിക്കുക – $12.99
 4. ഗൂഗിൾ എർത്ത് എഞ്ചിൻ - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ – $12.99
 5. Recap & Regard3D - യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ക്യാപ്‌ചർ, മോഡലിംഗ് – $12.99
 6. റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് - ആശയങ്ങളും പ്രയോഗവും – $12.99

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. Adobe After Effects - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99
 2. അഡോബ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ! – $12.99
 3. അഡോബ് ഇൻഡെസൈൻ - നിങ്ങളുടെ മാഗസിൻ സൃഷ്ടിക്കുക – $12.99
 4. അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് - കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുക – $12.99
 5. അഡോബ് പ്രീമിയർ - വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് – $12.99
 6. ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ - 3 ഇൻ 1 അഡോബ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ – $12.99

Español

 1. അഡോബ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ! – $12.99
 2. അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് - കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുക – $12.99

സിവിൽ വർക്കുകൾ

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. OpenRoads-ലേക്കുള്ള തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഗൈഡ് - സിവിൽ വർക്ക് ഡിസൈൻ (ലെവൽ 1) – $12.99
 2. സിവിൽ 3D - സിവിൽ വർക്കുകളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ – $12.99
 3. സിവിൽ 3D ലെവൽ 1/4 - സിവിൽ വർക്കുകൾക്കും ലാൻഡ് സർവേയിംഗിനും – $12.99
 4. സിവിൽ 3D ലെവൽ 2/4 - സിവിൽ വർക്കുകൾക്കും ലാൻഡ് സർവേയിംഗിനും – $12.99
 5. സിവിൽ 3D ലെവൽ 3/4 - സിവിൽ വർക്കുകൾക്കും ലാൻഡ് സർവേയിംഗിനും – $12.99
 6. സിവിൽ 3D ലെവൽ 4/4 - സിവിൽ വർക്കുകൾക്കും ലാൻഡ് സർവേയിംഗിനും – $14.99
 7. Civil3D - അവസാന പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുള്ള MEGA കോഴ്‌സ് – $12.99
 8. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആശയപരമായ രൂപകൽപ്പന ഇൻഫ്രാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു – $12.99

Español

 1. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കും സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുമായി ഓട്ടോകാഡ് സിവിൽ3D പഠിക്കുക 1/4 – $12.99
 2. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കും സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുമായി ഓട്ടോകാഡ് സിവിൽ3D പഠിക്കുക 2/4 – $12.99
 3. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കും സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുമായി ഓട്ടോകാഡ് സിവിൽ3D പഠിക്കുക 3/4 – $12.99
 4. ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കും സിവിൽ വർക്കുകൾക്കുമായി ഓട്ടോകാഡ് സിവിൽ3D പഠിക്കുക 4/4 – $12.99

ബിം മെത്തഡോളജി

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. BIM - മെത്തഡോളജി പൂർണ്ണമായ കോഴ്സ് – $12.99
 2. BIM - നിർമ്മാണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി – $12.99
 3. AutoDesk NavisWork ഉപയോഗിച്ച് BIM 4D – $12.99
 4. Revit, Navisworks, Dynamo എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് BIM 5D ക്വാണ്ടിറ്റി ടേക്ക്-ഓഫ് – $12.99
 5. ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ: പുതിയ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിനായുള്ള തത്വശാസ്ത്രം – $12.99

Español

 1. BIM - നിർമ്മാണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി – $12.99
 2. നാവിസ്‌വർക്ക് ബിഐഎം സഹകരണം – $12.99

കലയും ജീവിത ശൈലിയും

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി - ആശയങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും – $12.99

Español

 1. എളുപ്പത്തിൽ ഗിറ്റാർ പഠിക്കുക - സ്പാനിഷിൽ – $12.99
 2. വെനിസ്വേലൻ ഭക്ഷണം – $12.99
 3. പ്രായോഗികമായി വായിക്കാൻ മുതിർന്നവരെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം – $12.99
 4. അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗ് കോഴ്സ് - മൃഗങ്ങൾ – $19.99
 5. അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രകൃതി – $19.99
 6. അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗ് കോഴ്സ് - ഘട്ടം ഘട്ടമായി – $12.99
 7. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി - ആശയങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും – $12.99
 8. അക്രിലിക് പെയിന്റിംഗ് - മനുഷ്യ മുഖം – $19.99
 9. സ്വരസൂചകത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കലും – $12.99
 10. വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫിലിമോറ ഉപയോഗിക്കുന്നു – $12.99

CAD 2D, 3D ഡിസൈൻ

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. ഓട്ടോകാഡ് - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കൂ! – $12.99
 2. Autodesk 3ds Max - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99
 3. ബ്ലെൻഡർ സിറ്റി, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡലിംഗ് – $12.99
 4. റിവിറ്റ് പഠിക്കുക - ആദ്യം മുതൽ ഒരു വീട് എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക – $12.99
 5. മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ - 2D, 3D CAD ഡിസൈൻ പഠിക്കുക – $12.99
 6. 3D പ്രിന്റിംഗ് - അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും വിപുലമായ കോഴ്സും – $12.99
 7. റിവിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ: ബിഐഎം പ്രോജക്റ്റുകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ – $12.99
 8. സ്കെച്ചപ്പ് മോഡലിംഗ് – $12.99
 9. SolidWorks - സ്കെച്ച്, മോഡൽ, അസംബ്ലി എന്നിവ പഠിക്കുക – $12.99

Español

 1. ഓട്ടോകാഡ് - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99
 2. 3D പ്രിന്റിംഗ് - അടിസ്ഥാന കോഴ്‌സും വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനും – $12.99
 3. റിവിറ്റ് - ആദ്യം മുതൽ ഒരു വീട് എങ്ങനെ രൂപകൽപന ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടു പഠിക്കുക – $12.99

പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ആമുഖം – $12.99
 2. MATLAB, Simulink പ്രോഗ്രാമിംഗ് – $12.99
 3. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99
 4. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99

Español

 1. പൈത്തൺ - പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക – $12.99

ഓഫീസ്

ഇംഗ്ലീഷ്

 1. അടിസ്ഥാന എക്സൽ - എളുപ്പമാണ്! – $12.99

Español

 1. CAD - GIS, മാക്രോകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം Excel നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും – $12.99
 2. Microsoft Excel - അടിസ്ഥാന തല കോഴ്‌സ് (1/2) – $12.99
 3. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ - ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ കോഴ്‌സ് (2/2) – $12.99
 4. Microsoft PowerPoint - എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുക – $12.99

ഇവ പരിമിത കാലത്തേക്കുള്ള വിൽപ്പന വിലയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ