ഹോണ്ടുറൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മറ്റ് ചരിവുകൾ

ക്സനുമ്ക്സ ഹോണ്ടുറാസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി വയറിലോ പുതിയ രൂപത്തിൽ, അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമങ്ങൾ ഒരു ആകാനല്ലെ ഉള്ളിൽ നീതീകരണമായി കൂടെ, സ്വഭാവം ഭാഗിക അടിച്ചുകൊന്നു തുടര്ച്ചയായി ആ വർഷമായിരുന്നു; ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ തത്വങ്ങൾ ലംഘിച്ചാലും. എഗെഒമതെസ് ഇപ്പോൾ ക്സനുമ്ക്സ പ്രതിമാസ സന്ദർശകർ കവിയുന്നു, എന്നാൽ ഈ സൈറ്റ് എവിടെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഫിറ്റ് ഉള്ളിൽ ഒരു വിഭാഗം നിർബന്ധം എങ്കിലും പ്രാരംഭ ആശയം ഹോണ്ടുറാസ് ജനിച്ചത്, ഇതിന് ഈ പ്രശ്നം മനുഷ്യ തോന്നൽ ദെചൊഉപ്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചെയ്തു. വെറും വിശ്വസ്തരായ വായനക്കാരുടെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരേ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു ചെയ്തു നിരവധി തവണ; ഇന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷപെടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മുതൽ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് വാർത്തകൾ ഉണ്ട് പരാഗ്വേ.

അത് ആത്മനിവേശം ആയതിനാൽ, ഈ ശൈലിയില്ലാതെ, ഇത് പോലെ പോകാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശമുള്ള പെൺകുട്ടി തുറന്ന പാതയിൽ ഓടിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നു.

... ഏതെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ...

അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ എൽ സാൽവദോർ പോലുള്ള അയൽപക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രയോജനം. ഇപ്പോൾ, സെലായ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ലിബർട്ടാഡ് y റിഫൌണ്ടേഷൻ (ലിബ്രെ) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പാർട്ടിയുടെ രസകരമായ ഒരു ശതമാനവും ഇടതുപക്ഷ / അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരണവാദ ആശയങ്ങൾ എപ്പോഴും പങ്കിടുന്ന മേഖലയും.

പങ്കാളിത്തം ശതമാനത്തിന്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് നവംബർ 2013 പ്രാഥമിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ (അവർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ - എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മായൻ ലോകം അവസാനിച്ചുവ്യക്തമാക്കുക-). എന്നാൽ, പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആന്തരിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിത്തറയുടെ അടിത്തറയാണ്, അത് മേയർമാർക്കും ഡെപ്യൂട്ടികൾക്കും എത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വ്യക്തമാണ്. ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഏത് രാജ്യത്തും ഇതുപോലെ ആരംഭിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം -മറ്റ് സമാന അനുഭവങ്ങളുടെ തെളിവുംഈ സമയത്ത് അവർ രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിക്കില്ല, പക്ഷേ അച്ചടക്കത്തിൻെറ നിർബ്ബന്ധത്തിനുശേഷം അവർ അത് നേടിയെടുക്കും.

യൂറോപ്പിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം എന്താണെന്നും അത് തെക്കൻ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ ദോഷകരമായ ആചാരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയും അത് ഒരു വർഷത്തെ വെല്ലുവിളികളാണെന്നും, അത് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് എന്നും ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. ഒരു ലോകകപ്പിലെ ഗോൾ നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം അസാധാരണമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അസാധാരണമായ സംഗതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ.

ഹോണ്ടുറാസ് 5

ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അത് ന്യൂ ഫ്രോണ്ടിയർ ആണ്. പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തെ ആധാരമാക്കിയ ഇടതുപക്ഷം നേടിയ ഒരു മേയരക്കാരനെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

... കഷ്ടം, ചെറിയ നേട്ടം ...

ഈ രാജ്യങ്ങൾ വികസനത്തിനും സ്വയം സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിയോഫിറ്റുകളാണ്; ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചത് അത് അന്തസ്സോടെയാണ്. ജനാധിപത്യം അത്ര സുഖകരമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഗുഹ പ്രദേശങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന രീതികളിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വലിയ ഭാഗത്ത് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അവർ എപ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ന്യായീകരിക്കാനും കഴിയുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വ്യക്തിത്വത്തിനും നാശനഷ്ടം അനിവാര്യമാണ്. കൊഴിഞ്ഞുപോകാതെ പലതരം താത്പര്യങ്ങൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയും, കൊളംബിയയെ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോറിഡോററിൽ സങ്കീർണ്ണമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തങ്ങുകയുമാണ്.

നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് എന്ന യാഥാർഥ്യവും വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട്, തറവാടുകളെ ബിതർവായ്ഷോഭയിലേക്ക് നീക്കുകയെന്നത്, കുറഞ്ഞപക്ഷം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്.

ഹോണ്ടുറാസ് 3

ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ, അത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അനായാസമായ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.

ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ...

ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും തമ്മിൽ യോജിക്കാത്ത ഒരു ബലം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോള് തന്നെ പോരാ എന്നു മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഒരു പുതിയ തരംഗം മനസിലാക്കാം തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ്. പിന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനത, ചില നിസ്സംഗതക്ക് വേണ്ടി, രാഷ്ട്രീയ ക്ലാസ് അവഗണിക്കാൻ അവളുടെ പാതാളത്തിലേക്കു പോകാം ക്ഷീണവും കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയ സർക്കസ് കാര്യങ്ങൾ തോടുള്ള പാഴാക്കുന്ന കഴിയുന്ന പ്രധാന ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആണ്.

അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയിൽ പരിഷ്കരണ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായിത്തീരുകയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അത് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണപ്രവർത്തകർ സാധാരണയായി പ്രതിലോമകാരികളാണ്. ഒരു കളിക്കാരനെ മോഷ്ടിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് അത് ഒരു കോളിസിയം ആണെന്നതാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ ചായ്വുള്ള വിമാനം കണ്ടെത്തിയതുപോലെയാണ്, മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഈ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും. ഈ ആഗോള പ്രവണതകൾ എന്താണെന്നറിയാൻ, ഹോണ്ടുറാസിലെ താഴെപ്പറയുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അധികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്; എന്നിരുന്നാലും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിനെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ തുറന്ന മനസ്സോടെ "എന്ത് ശക്തിയും" "ആളുകൾ" എന്നതും ഒരു പ്രത്യേക വായനയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ, രാഷ്ട്രീയം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, അത് പഠിച്ചാൽ ഒരു കലയാണ്.

പൗരത്വ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള മികച്ച വ്യവസ്ഥകൾ, ഒരു കാര്യക്ഷമമായ സംസ്ഥാനം, രാഷ്ട്രീയ പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം, ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ തുടർച്ചയായി നടപ്പാക്കൽ; അവ ചില വെല്ലുവിളികളാണ്. ഇപ്പോൾ, നാം ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ചതുപ്പുനിലവിലൂടെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നും നാം പുറത്തുപോവുകയാണ്, അവസാനം അത്യാവശ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യമായ അന്തരീക്ഷം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ മുൻകൈകൾ കാണുമ്പോൾ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ നിർദേശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക, നല്ല സൂചനകൾ. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതുമൂലം യുക്തിരഹിതമായി തകർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ ഹോണ്ടുറാസിൽ വരുകയാണെങ്കിൽ, വരുക. ഏതെങ്കിലും മെസോഅമേരിക്കൻ രാജ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ഈ മേഖലയിലെ സാംസ്കാരിക മൂല്യം അറിയാൻ അവസരം, കോപനിലെ വിളിച്ചു ഒരു പ്രഭവകേന്ദ്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മായൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നഷ്ടമാകുന്നു, പ്രീതി, ഗസ്ത്രൊനൊമ്യ്, ഉൾനാടൻ പ്രകൃതി എന്നു പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ . മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പകുതിയും ഉണ്ടാക്കുക, സാഹസിക വിനോദത്തെ പോലെ സാഹസിക ആസ്വദിക്കൂ.

ഇത് എന്റെ അവസാന ഫോട്ടോകളിൽ ഒന്നാണ്. ഗ്വാലസിൻറെ മുനിസിപ്പൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാൽവദോരൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. മുൻവശത്ത്, ഒരു പാറക്കല്ലിൽ പാറക്കല്ലുകൾ പരന്നുകിടക്കുന്നതാണ്.

... നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ...

അടുത്തിടെയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഓറെലിയാനോ ബുൻഡേനിയ എന്റെ ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നുക. ഐപാഡ് ഐപാഡിന് ഐപാഡ് വേണ്ടി എന്തു ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വാർത്ത ഓട്ടോകോഡ് 2014 ഒരു ലേഖനം അർഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ, ഇവ എന്റെ നിഗമനങ്ങളല്ല:

  • ഒരു ഭീകരമായ ജനാധിപത്യ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു വർഷം ആകും. ട്രൂത്ത് കമ്മീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് റഫറൻസ് മാനുവൽ ആയും ലീഗൽ അതോറിറ്റി പാച്ചുകളുടെ ഷീറ്റായിത്തീരും.
  • ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുമില്ലാത്ത ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു സംഭവം പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
  • ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു അട്ടിമറിക്ക് പിന്തുണ നൽകില്ല, തെരുവുകളിൽ നടന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കപ്പുറം ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധം തന്നെ ആയിരിക്കും.

ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അത് മഹത്തായ വർഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

നാളികേര പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു വർഷമായിരിക്കും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇടതുഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത്. ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്ന ആശയം ... ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ മാത്രം ആരോഗ്യമുള്ളതാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരോ, നിങ്ങൾ ഉണർന്ന്, ഒരു നിലപാട് എടുക്കും. അതിൽ കാര്യമില്ല.

മുത്തച്ഛൻ ...

ഞാൻ എൺപതു വയസുള്ളപ്പോൾ, വായയുടെ മുകളിലേക്ക് നൃത്തം ചെയ്ത് എന്റെ കൈപ്പത്തിയിലെത്തിച്ച് എനിക്ക് എത്ര പ്രയാസമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ഒന്നൊന്നായി വേറൊരുവനെ പരീക്ഷിച്ചു, എന്റെ മുതിർന്ന സഹോദരന്റെ ശുപാർശകൾ പ്രയോജനരഹിതമായിരുന്നു. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു:

-ഇൻസാണ, എനിക്ക് ആ കഷണം തരൂ.

തന്റെ പ്രകൃതിശേഷിയിൽ അത് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങി. അയാൾ രണ്ടു ദിവസത്തേയ്ക്ക് അത് എടുക്കും. എന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുതരും.

അത് എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.

- പ്രായമായ ചില സഹോദരന്മാർ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഞങ്ങളെ തൊട്ടുകിടക്കുന്നു.

മറുപടികൾ "ഹോണ്ടുറാസിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കൾ"

  1. സഹോദരൻ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി പങ്കുവെക്കുന്നു, അനേകരും ജനങ്ങളുടെ കുഴപ്പവും നിരാശയുമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. വെനസ്വേല പോലെയുളള ഹോണ്ടുറാസ്, താമസിയാതെ, യഥാർഥത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.