ചേർക്കുക

ഓട്ടോകാഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നു - വിഭാഗം 4

അധ്യായം 17: ലളിതമായ പതിപ്പ്

നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പൊതുവായുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ടാസ്‌ക്കുകൾ ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും കോപ്പി, കട്ട്, പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും, മനസിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതിനാൽ, ഓട്ടോകാഡ് പോലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഈ ജോലികൾ സവിശേഷമാണ്. അതിനാൽ, പകർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക പോലുള്ള കമാൻഡുകളുടെ പുനരവലോകനം അവഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, അവ വളരെ ലളിതമാണെങ്കിലും.
അതിനാൽ, പുതിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം മുന്നേറുന്നതിന് ഈ ലളിതമായ എഡിറ്റിംഗ് കമാൻഡുകൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാം.

17.1 പകർപ്പ്

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ സെറ്റ് പകർത്താൻ കോപ്പി കമാൻഡ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് റിബൺ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ കോപ്പി കമാൻഡ് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, കമാൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പകർത്തേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നിയുക്തമാക്കാൻ ഓട്ടോകാഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒബ്‌ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പകർപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു റഫറൻസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം, അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് ഇവിടെ പറയണം. അവസാനമായി, പകർപ്പ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം.

നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്: സ്ഥലംമാറ്റം, മോഡ്, ഒന്നിലധികം.
ഓഫ്‌സെറ്റ് ഉറവിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒബ്‌ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുകയും പകർപ്പിന്റെ പുതിയ സ്ഥാനത്തിനായി ഒരു പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. mOdo, മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നിവ അനാവശ്യ ഓപ്ഷനുകളാണ്. ഞങ്ങൾ മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ലളിതവും ഒന്നിലധികം ഉപ ഓപ്ഷനുകളും ഞങ്ങൾ ലഭിക്കും, രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യ ഓപ്ഷന് തുല്യമാണ്, കൂടാതെ ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒന്നിലധികം പകർപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സജീവമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കാത്തപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അതാകട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരു അടിസ്ഥാന പോയിന്റ് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി, ഞങ്ങൾക്ക് മാട്രിക്സ് എന്ന പുതിയ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് വസ്തുക്കളുടെ ഒരു രേഖീയ ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നാം സൂചിപ്പിക്കണം. സ്‌ക്രീനിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് യഥാർത്ഥ ഒബ്‌ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പകർപ്പിന്റെ ദൂരവും ദിശയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു, മാട്രിക്സിന്റെ ബാക്കി ഘടകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പകർപ്പിന്റെ അതേ ദൂരത്തിലും രേഖീയ ദിശയിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ എവിടെ ക്രമീകരിക്കുക , ആദ്യ പകർപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുപകരം, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ മാട്രിക്സിന്റെ അവസാന പകർപ്പ് കണ്ടെത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബാക്കി വസ്തുക്കൾ ഒറിജിനലിൽ നിന്ന് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യും.

ഇപ്പോൾ, ഒന്നോ അതിലധികമോ ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ ഒരു ഡ്രോയിംഗിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോകാഡിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പകർത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്ലിപ്പ്ബോർഡ് വിഭാഗത്തിലെ അനുബന്ധ കമാൻഡുകളാണ്, അത് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മെമ്മറിയിൽ സ്ഥാപിക്കും പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വിളിക്കും. ഒരു ഓട്ടോകാഡ് ഡ്രോയിംഗിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ പകർത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഈ കമാൻഡ് ഉള്ള ചില വേരിയന്റുകൾക്ക് ഇത് സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.

മറ്റ് വസ്തുക്കളോ വസ്തുക്കളോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ വസ്തുക്കൾ ക്ലിപ്പ്ബോർഡിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം.

മുമ്പത്തെ പേജ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17അടുത്ത പേജ്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ