ചേർക്കുക
സ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ-ബെന്റ്ലി

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ഉള്ള ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ്

കേസ് നോക്കാം, എനിക്ക് കാഡസ്ട്രിൽ ധാരാളം പ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അവ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈനിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവയിൽ ഏതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം, അവയെ വ്യത്യസ്ത നിറത്തിൽ വരച്ച് പ്രത്യേക ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

1. പാളി നിർമ്മാണം

ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ദൃശ്യമായതിൽ നിന്ന് പാളികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് റഫറൻസ് മാപ്പുകളിലോ ഓപ്പൺ ഫയലിലോ ആകാം. നിയുക്ത ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുള്ള ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുറന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, എനിക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ കാഡസ്ട്രെയുടെ പ്ലോട്ടുകൾ ഞാൻ കാണുകയും അതിൽ ബസ്‌വേയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഏത് സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ടോപ്പോളജിക്കൽ വിശകലനം "യൂട്ടിലിറ്റികൾ / ടോപ്പോളജി വിശകലനം" ഉപയോഗിച്ച് സജീവമാക്കി. ഈ പാനലിൽ‌ ലെയറുകൾ‌ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ചേർക്കുന്നതിനുമുള്ള ഇതരമാർ‌ഗ്ഗങ്ങൾ‌ ദൃശ്യമാകുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പാർസൽ പാളി സൃഷ്ടിക്കാൻ,

  • അവ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ലെവൽ സജീവമാക്കുക (അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്),
  • വരികളോ പോയിന്റുകളോ ആകാമെങ്കിലും ഞാൻ ലെയർ തരം (ഏരിയ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു
  • ഞാൻ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ "Urb1-15" എന്ന് വിളിക്കും
  • ചുവടെ ഞാൻ വരിയുടെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, നിറവും ബോർഡറും പൂരിപ്പിക്കുക. അന്വേഷണ ബിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിച്ച ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചോദ്യത്തെ (അന്വേഷണം) അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും.

അതിനുശേഷം ഞാൻ "സൃഷ്ടിക്കുക" ബട്ടൺ പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഉടൻ തന്നെ മുകളിൽ ലെയർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അത് എനിക്ക് "ഡിസ്പ്ലേ" ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നിമിഷത്തിൽ, ഈ ലെയർ മെമ്മറിയിൽ മാത്രമേ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു .tlr ഫയലായി സംഭരിക്കാൻ കഴിയും, അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ... ഒരു ഓപ്പൺ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ പോലും.

എനിക്ക് ഇത് മാപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, "ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുകയും ദൃശ്യമായ നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിപ്പിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ

അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ "ഉയർന്ന വരികൾ" എന്ന പാളി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനായി ഞാൻ അതത് ലെവൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് ഇതിനകം രണ്ട് ലെയറുകളുണ്ട്, ആ ബസ്‌വേ അച്ചുതണ്ട് ബാധിച്ച പാഴ്സലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്.

ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ

2. പാളി വിശകലനം

ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ "ഓവർലേ / ലൈൻ ടു ഏരിയ" തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിശകലനം നടത്തുന്നു, തുടർന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട ലൈനും ഏരിയ ലെയറും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ "ഏരിയകളിലേക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "പോയിന്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ" എന്നിവ സമാനമാണ്.

ഫലമായി ഏത് ലെയർ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബദൽ ചുവടെ എനിക്ക് കാണിക്കുന്നു, ഞാൻ പാഴ്സലുകൾ (ഏരിയകൾ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് വിശകലന മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും, അകത്ത്, പുറത്ത്, യാദൃശ്ചികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് രൂപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും "ഓവർലാപ്പ്" ആണ് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത്.

വലതുവശത്ത്, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ലെയറിന്റെ പേരും ഡാറ്റാബേസിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ going ട്ട്‌ഗോയിംഗ് പാർസലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബദലും എഴുതുക. എന്റെ ലെയറിന്റെ പേര് "ബാധിച്ച പ്രോപ്പർട്ടികൾ" ആയിരിക്കും

ലെയർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ "ബിൽഡ്" തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ച ലെയർ കാണാൻ കഴിയും, വിഷ്വലൈസേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ "ഡിസ്പ്ലേ" ബട്ടൺ സ്പർശിച്ച് അമർത്തുക.

ടോപ്പോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ

ബെന്റ്ലി മാപ്പിൽ ഈ ബദൽ നിലവിലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയെങ്കിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ