ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ എംഎസ്സി

തീർച്ചയായും, ഈ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ പ്രദേശത്ത് പ്രയോഗിച്ച മികച്ച ഓൺലൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബദലുകളിൽ ഒന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പാനിഷ് സേവിച്ചു.

എം.എസ്സി (ജി.ഐ.എസ്) പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം - മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് (ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവരസാങ്കേതികവും സിസ്റ്റങ്ങളും), യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാൽസ്ബർഗ്, ഓസ്ട്രിയ, അതിന്റെ വകുപ്പ് വഴി ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് - Z_GIS, സ്പാനിഷ്, ഐ.ഐ.ജി.ഐ.ഐ.എസ് ലാറ്റിനമേലാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അതിന്റെ മോഡുലാർ ഉള്ളടക്കം മൊത്തം എൺഎക്സ്ടിസി സ്കോർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ബൊലോന പ്രൊമോക്കോൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു മാസ്റ്റര് / മാജിസ്റ്റര് ഓഫ് സയന്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അക്കാഡമിക് ആവശ്യകതകളും ഈ പ്രോഗ്രാം പാലിക്കുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കം താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു പോലെ താഴെയുള്ള ഗ്രാഫ് പരികല്പനാപരമായ ക്രമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ അന്താരാഷ്ട്ര വാലിഡേഷൻ അപ്പുറം, കാണുന്നത് പോലെ, ക്രമേണ നടപ്പാക്കാൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് പഠന ജ്ഞാനശാഖകളെ മൂടി തുല്യമാണ് വഴി വളരെ ഫങ്ഷണൽ സങ്കല്പമാണ് ആണ്, ഉപകരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഡൊമെയ്നുകൾ, ഒഴുക്ക് എന്ന് ഒരു സാധാരണ ജിഐഎസ് പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രായോഗികവും അക്കാദമിക് പ്രവൃത്തി ഒരു ഫോക്കസ് (പാറ്റ) പ്രകാരം ജീവവായുവായി പ്ലസ് എലെച്തിവെസ് ആണ്, പദ്ധതി വികസനം ഘടകം ഗ്രേഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ പാകത്തിനുള്ള പരിഹരിക്കണമെന്നും എലെച്തിവെസ് അധിക ഘടകങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്.

ഒരു വിഷയത്തെ സ്വതന്ത്രമായി നേരിടാനും, സാങ്കേതിക സമ്പ്രദായം പ്രയോഗിക്കുകയും, ഫലവത്തായ ഒരു രൂപത്തിൽ, ഒരു അക്കാദമിക പ്രോജക്ടിൽ ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും കണ്ടെത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴിവ് ബിരുദം നൽകുന്നു.

മാസ്റ്റർ സിഗ് ഓൺലൈനിൽ

ഓൺലൈൻ മാസ്റ്റർ ന്റെ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

മാസ്റ്റർ ബിരുദത്തിന്റെ പ്രോജക്ടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ജിയോ-എൻജിനീയറിങിൽ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും, സ്വതന്ത്ര കോഡായി താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഇന്നത്തെ ജൈവവ്യവസ്ഥയിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു നടനാണ്.

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ

Módulനബി 1: SIG ലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഈ ഘടകം ജിഐഎസ്സൈസും ടെക്നോളജി അച്ചടക്കവും ഒരു സാധാരണ ആമുഖം നൽകുന്നു. ജി.ഐ.എസ്, അതിന്റെ അർത്ഥവും ചരിത്രവും പദങ്ങളും ഘടകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാന നിലവിലെ സാങ്കേതിക ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിഒന് (ജി.ഐ) ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐസിടി) വശങ്ങളെ ചട്ടക്കൂട് സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങൾ സംയോജനം ചർച്ച തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാം എടുക്കും. ജി.ഐ.എസ് ഉപയോക്തൃ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വളർന്നുവരുന്ന ജിഐ അതിന്റെ വിപണി എപ്പോഴും വ്യവസായം കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൊഡ്യൂൾ സ്ഥാനം ലൊക്കേഷൻ നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതുപോലെ പൂമുഖം മാപ്പ് ഒരു ആമുഖം പ്രാധാന്യം ഊന്നൽ, സ്പേഷ്യൽ റെഫറൻസ് സംവിധാനം പ്രതിഷ്ഠ പാഠങ്ങൾ കൊണ്ട് സമാപിച്ചു.

Módulഒൻപത്: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ മോഡലുകളും ഘടനകളും

ഘടകം സ്പേഷ്യൽ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്പേഷ്യൽ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഈ വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട മോഡലിംഗ് ഒരു അടുത്ത ആശയം നൽകുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്പേഷ്യൽ അല്ലാത്തതും സ്പെയ്സ് ഫാക്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ബോധവാൻമാരുമല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അപര്യാപ്തതയെ മറികടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ, അതേ സമയം കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സ്പേഷ്യൽ യുക്തിഭരണവും മോഡലിങ്ങും എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

MódulOXNUM: അക്വിസിഷനുകളും സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഉറവിടങ്ങളും

സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ, അവയുടെ തത്ത്വങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഘടകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം ബാധകമായ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട്, ആശയങ്ങളും നിലവാര അളവുകളും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജിയോഡാറ്റയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവും അവയുടെ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവയുടെ ഉൽഭവവും ഉദ്ദേശ്യവും വായനാസാധ്യതകൾ, മെറ്റാഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമ, ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയുമായി ഘടകം സമാപിക്കുന്നു.

Módulപ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്

തുടക്കത്തിൽ ജി.ഐ.എസ്. സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു വെല്ലുവിളിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് അത് സംഘടനാ പരിസ്ഥിതി ഒരുപക്ഷേ ഒരു നടപ്പിലാക്കൽ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ജി.ഐ.എസ് ഘടകത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് എന്നു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അത് പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ വെറും സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടുകളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമാണ്. ബിസിനസ് പദ്ധതിയിൽ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം, മുകളിൽ-ഡൌൺ പ്രക്രിയ നോക്കി, അത് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമായി "പദ്ധതി-അധിഷ്ഠിത 'തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാണ്. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ഒരേ സമയം കോഴ്സ് അവസാന ഭാഗത്ത് വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗം (സമയം, പണം, കഴിവുകൾ, സ്ഥലം, തുടങ്ങിയവ) .. അനുരൂപമാണെങ്കിലും, നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഒരു അച്ചടക്കം ആണ് < ,, ജി.ഐ.എസ് ആസൂത്രണം സംഘടനകളുടേയും ഗുണമേന്മയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് നിയമ വശങ്ങൾ അടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതേസമയം ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിഒന് വിപണിയിൽ ഉള്ളിൽ നൂതന ഓർമ്മയെ നിശ്ചയിച്ചു.

Módulഓ 8: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാബേസുകൾ

ഒരു ഡിബിഎസ്എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡാറ്റയുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അടിസ്ഥാനം ഘടകം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു ഡിബിഎസ്എംഎസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. DBMS ന്റെ വിവിധ തരങ്ങളും ആർക്കിടെക്ചറുകളും ബന്ധപ്പെട്ട / ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയെന്റഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമുള്ള യുക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും ഒരു ബന്ധിത ഡാറ്റാബേസുമായി ആലോചിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഘടന നിർവചിക്കുന്നതിനുമായി ഘടനാപരമായ ക്വറി ഭാഷയുടെ (എസ്.ക്യു.എൽ.) ഉപയോഗവും ഇത് നൽകുന്നു. ഘടകം രണ്ടാം ഭാഗം geoDBMS ആയി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റായ്ക്കുള്ള റിപ്പോസിറ്ററികളായി പ്രത്യേകം പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസുകൾ. പ്രത്യേകിച്ചും, ലളിതമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം, സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റായുടെ കാര്യക്ഷമമായ ബഹുതല ആക്സസ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. വെയർഹൗസിംഗ് സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ (വലിയ ഘടനാപരമായ റിപ്പോസിറ്ററികൾ), ഡാറ്റ ഖനനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ (സംഘടിത ഡാറ്റ തിരച്ചില്) എന്നിവയുമായി ഇത് സമാപിക്കുന്നു.

Módulഅല്ലെങ്കിൽ എൺപത്: കാർട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ

ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉദ്ദേശ്യം, പാർസിമോണി, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്താണ്, എങ്ങനെ, എങ്ങനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത്. ആശയവിനിമയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി കാർട്ടഗ്യോളിയും ജി.ഐ.എസ്സും ഇവിടെ കാണാം. ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായുള്ള ജി.ഐ.എസ്സിന്റെയും സമീപകാലത്തെ ഉപയോഗം മാപ്പുകളും ഡയഗ്രങ്ങളും രൂപകൽപ്പനയും അവതരണവും മാറ്റിമറിച്ചു. ഘടകം കാർട്ടിലിംഗും ദൃശ്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാറ്റിക്, ഡൈനാമിക്, ഭൂപ്രകൃതി വിഷ്വലൈസേഷന്റെ രീതികൾ, വിർച്വൽ ഫ്ലൈയിബുകൾ എന്നിവ ചർച്ചാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം സ്നാപന വിദഗ്ദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, 3D- സ്പേസ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവപോലുള്ള കട്ടിങ്-എൻഡ് ടെക്നോളജികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ.

MóduloXNUM: ജിയോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ്

ഏതെങ്കിലും ജിഐഎസ് സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഭൂമിശാസ്ത്ര വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക, വിലയിരുത്തുക, പ്രവചിക്കുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഘടകത്തിൽ സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം -തൊഒല്സ് വിശകലനം കഴിവുകളും അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളും പൊരുൾ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നന്നായി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാകുന്ന, അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഘടകം മറ്റ് വിശകലനത്തിന് ഇടയിൽ, മാപ്പ് ബീജഗണിതം, ദൂരം-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജിക്കൽ വിശകലനം, വ്യക്തമല്ലാത്ത സെറ്റിലെ ഇംതെര്പൊലതിഒന് വിശകലനങ്ങളേയും പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. പ്രശ്നം സ്പേഷ്യൽ പിന്തുണ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിലെ SDSS എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വേണ്ടി മോഡലുകൾ ഒരു ചർച്ച സമാപിച്ചു.

Módulഅല്ലെങ്കിൽ 8: പഠന രീതികൾ

ഘടകം ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാന അറിവ് ജോലി പ്രധാനമാണ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ബിരുദാനന്തര തീസിസ് വികസന തയ്യാറാക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് മാർഗ്ഗരേഖകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്നു. മെത്തഡോളജികള് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അതുപോലെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക് പ്രവൃത്തിയും സ്വയം എഴുതുന്നതിൽ ഉപകാരപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഘടകം ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അവതരണം ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ വരെയാണ് ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിച്സ് പകരം ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, ആമുഖം ആകുന്നു വായന വിദ്യകൾ പ്രവർത്തനരീതി ആമുഖം വഴി ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും ഉറവിടങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ ഉപയോഗം തത്ത്വങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങളെ രൂപീകരണവും പരിശോധനയ്ക്കായി ആമുഖം, ശാസ്ത്രീയ പേപ്പറുകൾ, ആമുഖം അവതരണം വിദ്യകൾ (സംവാദം, പോസ്റ്റർ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Módulഒൻപത് ശതമാനം: സ്പേഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ഈ ഘടകം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സ്പേഷ്യൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഊന്നൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ജി.ഐ.എസ് ശരിയായ ഉപയോഗം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ശ്രധിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ തത്വങ്ങള് സ്പേഷ്യൽ വിവരണാത്മക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഒരു അധ്യായം പിന്നാലെ, വിവരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനം അവലോകനം. അവർ പരിചയപ്പെടുത്തി രീതിയും ഡാറ്റ സ്പേഷ്യൽ ഔതൊചൊര്രെലതിഒന്, സ്പേഷ്യൽ വിതരണം, പോയിന്റ് പാറ്റേണുകൾ വിശകലനം, പോളിഗോൺ ഡാറ്റ, ക്ലസ്റ്റർ വിശകലനം ട്രെൻഡ് പ്രതലങ്ങളിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ പഠനം വഴി ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ഥിതിഗണിതപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വിദ്യകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ഗുണപരമായ ഡാറ്റ വിശകലനം (- എസ്ദ ഉദാ കണ്ടെത്താനുള്ള സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ വിശകലനം) എത്താൻ ആവശ്യം മെത്തഡോളജികള് അന്വേഷിക്കുന്ന. ഘടകം അവസാനത്തിൽ ക്രിഗിന്ഗ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും അരിഒഗ്രഫി́അ കൂടെ, ജിയോ-സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

Módulഒൻപത് ശതമാനം: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ - ഐഡിയ

നിലവിൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടനീളം ആൻഡ് സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന പണിതു ലക്ഷ്യം എല്ലാ സ്കെയിൽ പദ്ധതികൾ. അവരുടെ ശ്രദ്ധ സ്ഥല ഡാറ്റ ആക്സസ്സബിലിറ്റിയുടെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആണ്. മാതൃകാ മാറ്റം കൂടി, സർവീസസ് സിസ്റ്റത്തെ, സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടവറിലേക്കുതന്നെ, സ്പേസ് / ദതവരെഹൊഉസെസ് ആൻഡ് ഗെഒമര്കെതിന്ഗ് ഡാറ്റ വിപണി ജി.ഐ.എസ് നിർണായകമായ നിബന്ധനകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ചെയ്തു. ഈ ഘടകം പിന്തുണ ഒരു ജിയോ-വിതരണം സംസ്കരണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായുള്ള (ഓപ്പൺ ജി.ഐ.എസ് കൺസോർഷ്യം) പ്രക്രിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നത് കീ ആശയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഘടകം WMS, വ്ഫ്സ്, ഗ്മ്ല് ലോകത്തെ മറ്റ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇടയിൽ എക്സ്എംഎൽ ന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാങ്കേതികവും മെഥൊദൊലൊഗിചല് സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇൻട്രാനെറ്റിൽ, ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ വശങ്ങൾ നിന്ന് ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിഒന് ആശയവിനിമയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

പഠന-പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ

ഈ മൊഡ്യൂൾ മുഖേന വിദ്യാർത്ഥി പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അറിവ് പ്രായോഗികമാക്കാനും, പ്രായോഗികവും പ്രായോഗികവുമായ ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി അവന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവവും കൂടിച്ചേർക്കണം. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിനുമുള്ള പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ വിജ്ഞാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വതന്ത്ര പഠന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവസാനമായി, കോൺഫറൻസ്, ബാഹ്യ കോഴ്സുകൾ, ജിഐഎസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം എന്നിവയിൽ അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Moduloഎസ്

താഴെ പറയുന്ന അക്കാദമിക് ഓഫറിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജി.ഐ.എസ്യിൽ അപേക്ഷയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക മൊഡ്യൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ജിഐഎസ് അപേക്ഷയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഫോക്കസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോഡുല്യൂളുകളുണ്ട്.

ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഘടകം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആറു (6) ECTS ക്രെഡിറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

പൈത്തൺ ജി.ഐ.എസ്സിനൊപ്പം റിമോട്ട് സെൻസിംഗിനൊപ്പം സെർവർ ജിയോപ്രോസസ്സിങിനുള്ള ആർക്ക് ഗൈസ്

SIജി ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്

SIGഅപകടങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ

SIജി ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി / ടെറിറ്റോറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ്

SIകമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളിൽ ജി

SIജി, കൃഷി

SIജി, പരിസ്ഥിതി

ഓറക്കിൾ സ്പേഷ്യൽ

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡവലപ്പ്മെന്റ് (ജാവ ഉപയോഗിക്കുന്നു) OSM ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

മാസ്റ്റർ തീസിസ്

പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം, ഒരു അന്തിമ ജിഐഎസ് പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനിടയുണ്ട്.

യുനിഗ്വിസ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ദൂരെ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലുള്ള GIS ൽ. GIS ൽ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ജി.ഐ.എസ്സിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് (എം.എസ്.സി.) വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യോഗ്യത; അല്ലെങ്കിൽ UNIGIS പ്രൊഫഷണൽ, കൂടെ ജി.ഐ.എസ് സ്പെഷലിസ്റ്റ്, കൂടെ സാൽസ്ബർഗ് സർവകലാശാല, ഓസ്ട്രിയ, കൂടാതെ ദേശീയ, പ്രാദേശിക, ആഗോള തലങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവയിലെ നേതാക്കന്മാരായും, വിദഗ്ദ്ധരായിത്തീർന്ന, 500 ൽ കൂടുതൽ ബിരുദധാരികളിൽ ചേരുക.

പ്രാദേശികതലത്തിൽ, ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇനിപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉള്ളവയാണ്:

 • അർജന്റീന: ബെൽഗ്രാനോ സർവകലാശാല (UB)
 • ബ്രസീൽ: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിയോ ഡി ജനീറോ (UERJ)
 • ചിലി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാന്റിയാഗോ ഡി ചിലി (USACH)
 • കൊളംബിയ: ഐസിഎസ്ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • ഇക്വഡോർ: സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ക്വിറ്റോ സർവകലാശാല (USFQ)
 • മെക്സിക്കോ: യൂനിവേഴ്സിഡ ഓട്ടോണോമ മെട്രോപൊളിറ്റാന (UAM)
 • പെറു: നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെഡറേഷൻ വില്ലിയേരാൾ (UNFV)

അദ്വാനി

മാസ്റ്റര് ജിഐഎസ് ഓണ്ലൈന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ സന്ദര്ഭത്തില് താങ്കള്ക്ക് സംശയങ്ങള് ഉണ്ട്.

 • ഞാൻ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും?
 • യജമാനൻ എത്ര കാലം?
 • എത്ര തുക ചിലവാക്കുന്നു, പേയ്മെന്റ് രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
 • ഇത് തീർത്തും ഓൺലൈനായിട്ടാണോ അല്ലയോ?
 • എപ്പോഴാണ് അടുത്ത സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത്?

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അയയ്ക്കും.

"ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ മാസ്റ്റർ ബിരുദമുള്ളവർക്ക്" മറുപടികൾ

 1. ചെലവുകൾ അറിയാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, ഡിസ്ക discount ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ.

  എല്ലാ യജമാനന്മാരും ഓൺലൈനിലാണോ?

  മെക്സിക്കോയിൽ, മാസ്റ്റർ ബിരുദം എങ്ങനെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു?

 2. എനിക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് പാണ്ഡിത്യത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്

 3. ഹലോ, ഇത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, എന്നാൽ ചെലവുകൾ അറിയാനും അവർ ചില തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 4. ഗുഡ് സവാരി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ എനിക്ക് ചിലവ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ 50% സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകില്ല, ഞാൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് സാധ്യമല്ല.

  Gracias

  എസ്റ്റബാൻ

 5. എനിക്ക് ഒരു മാസ്റ്ററുടെ വിവരം വേണം .. നന്ദി

 6. പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 7. ഹായ്! പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  ആശംസകൾ

 8. മാസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.