കറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്ഫീച്ചർ ചെയ്ത

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ എംഎസ്സി

[ulp id='zqT7PAjnAVG5RK8G']

തീർച്ചയായും, ഈ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ പ്രദേശത്ത് പ്രയോഗിച്ച മികച്ച ഓൺലൈൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബദലുകളിൽ ഒന്നാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പാനിഷ് സേവിച്ചു.

ബിരുദ പ്രോഗ്രാം എം‌എസ്‌സി (ജി‌ഐ‌എസ്) - മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് (ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് & സിസ്റ്റംസ്), വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാൽസ്ബർഗ്, ഓസ്ട്രിയ, അതിന്റെ വകുപ്പ് വഴി ജിയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് - Z_GIS, സ്പാനിഷ്, ഐ.ഐ.ജി.ഐ.ഐ.എസ് ലാറ്റിനമേലാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അതിന്റെ മോഡുലാർ ഉള്ളടക്കം മൊത്തം എൺഎക്സ്ടിസി സ്കോർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
ബൊലോന പ്രൊമോക്കോൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഒരു മാസ്റ്റര് / മാജിസ്റ്റര് ഓഫ് സയന്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ അക്കാഡമിക് ആവശ്യകതകളും ഈ പ്രോഗ്രാം പാലിക്കുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കം താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതു പോലെ താഴെയുള്ള ഗ്രാഫ് പരികല്പനാപരമായ ക്രമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ അന്താരാഷ്ട്ര വാലിഡേഷൻ അപ്പുറം, കാണുന്നത് പോലെ, ക്രമേണ നടപ്പാക്കാൻ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് പഠന ജ്ഞാനശാഖകളെ മൂടി തുല്യമാണ് വഴി വളരെ ഫങ്ഷണൽ സങ്കല്പമാണ് ആണ്, ഉപകരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഡൊമെയ്നുകൾ, ഒഴുക്ക് എന്ന് ഒരു സാധാരണ ജിഐഎസ് പദ്ധതിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രായോഗികവും അക്കാദമിക് പ്രവൃത്തി ഒരു ഫോക്കസ് (പാറ്റ) പ്രകാരം ജീവവായുവായി പ്ലസ് എലെച്തിവെസ് ആണ്, പദ്ധതി വികസനം ഘടകം ഗ്രേഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ പാകത്തിനുള്ള പരിഹരിക്കണമെന്നും എലെച്തിവെസ് അധിക ഘടകങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്.

ഒരു വിഷയത്തെ സ്വതന്ത്രമായി നേരിടാനും, സാങ്കേതിക സമ്പ്രദായം പ്രയോഗിക്കുകയും, ഫലവത്തായ ഒരു രൂപത്തിൽ, ഒരു അക്കാദമിക പ്രോജക്ടിൽ ശാസ്ത്രീയമായ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും കണ്ടെത്തുകയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴിവ് ബിരുദം നൽകുന്നു.

 

മാസ്റ്റർ സിഗ് ഓൺലൈനിൽ

 

ഓൺലൈൻ മാസ്റ്റർ ന്റെ മൊഡ്യൂളുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

വിദ്യാർത്ഥികൾ മാസ്റ്ററുടെ പ്രോജക്റ്റുകളും പ്രയോഗങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഹാരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്വെയറും, ഇത് പരിഹാരങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കളിക്കാരനാണ്.

ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ

Módulനബി 1: SIG ലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഈ മൊഡ്യൂൾ GIScience & Technology അച്ചടക്കത്തിന് ഒരു പൊതു ആമുഖം നൽകുന്നു. ഇത് ജി‌ഐ‌എസ് പദങ്ങളും ഘടകങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും ചരിത്രവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജിയോ ഇൻഫോർമേഷൻ (ജിഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രധാനവും നിലവിലുള്ളതുമായ വശങ്ങളും ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസിന്റെ (ഐസിടി) ചട്ടക്കൂടിൽ സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും നടക്കുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന ജി‌ഐ‌എസ് ഉപയോക്തൃ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജി‌ഐ വ്യവസായവും വിപണിയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പേഷ്യൽ റഫറൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾക്കൊപ്പം മൊഡ്യൂൾ അവസാനിക്കുന്നു, കോർഡിനേറ്റുകളിലൂടെ സ്ഥാനത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം, ന്നിപ്പറയുന്നു, ഒപ്പം മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷനുകളുടെ ആമുഖവും.

Módulഒൻപത്: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ മോഡലുകളും ഘടനകളും

ഘടകം സ്പേഷ്യൽ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്പേഷ്യൽ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഈ വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്പേഷ്യൽ വിവരങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട മോഡലിംഗ് ഒരു അടുത്ത ആശയം നൽകുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്പേഷ്യൽ അല്ലാത്തതും സ്പെയ്സ് ഫാക്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ബോധവാൻമാരുമല്ലെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അപര്യാപ്തതയെ മറികടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾ, അതേ സമയം കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സ്പേഷ്യൽ യുക്തിഭരണവും മോഡലിങ്ങും എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

 

MódulOXNUM: അക്വിസിഷനുകളും സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഉറവിടങ്ങളും

സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ, അവയുടെ തത്ത്വങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഘടകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം ബാധകമായ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ട്, ആശയങ്ങളും നിലവാര അളവുകളും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജിയോഡാറ്റയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവും അവയുടെ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവയുടെ ഉൽഭവവും ഉദ്ദേശ്യവും വായനാസാധ്യതകൾ, മെറ്റാഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഉൾപ്പെടുന്ന നിയമ, ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയുമായി ഘടകം സമാപിക്കുന്നു.

 

Módulപ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്

തുടക്കത്തിൽ, സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയായാണ് ജിഐ‌എസിനെ കാണുന്നത്. ഒരു ജി‌ഐ‌എസ് നടപ്പാക്കലിന്റെയോ പ്രോജക്റ്റിന്റെയോ വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ഓർ‌ഗനൈസേഷണൽ എൻ‌വയോൺ‌മെൻറ് ആണെന്ന് ഇന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിനുള്ള ഓർ‌ഗനൈസേഷണൽ‌ ഫ്രെയിംവർ‌ക്കുകളേക്കാൾ‌ പ്രോജക്റ്റുകൾ‌ കൂടുതലാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ടോപ്പ്-ഡ process ൺ പ്രക്രിയ നോക്കുമ്പോൾ, “പ്രോജക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ” ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചടക്കമാണ്, <വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ (സമയം, പണം, മനുഷ്യ കഴിവുകൾ, സ്ഥലം മുതലായവ). കോഴ്സിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചർച്ചചെയ്യുന്നു ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻറിനെയും നിയമപരമായ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാതെ, ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും ആസൂത്രണത്തിലുമുള്ള ജിഐ‌എസ് എന്ന നിലയിൽ, ജിയോ ഇൻഫോർമേഷൻ മാർക്കറ്റിലെ പുതുമകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു.

Módulഓ 8: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാബേസുകൾ

ഒരു ഡി‌ബി‌എം‌എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഡാറ്റ ഓർ‌ഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മൊഡ്യൂൾ അടിത്തറയിടുന്നു. ഒരു ഡി‌ബി‌എം‌എസിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതികതകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ളടക്കം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. റിലേഷണൽ / ഒബ്ജക്റ്റ്-ഓറിയന്റഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ്-റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡിബിഎംഎസിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളും വാസ്തുവിദ്യകളും ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഒരു അനുബന്ധ ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഘടന നിർവചിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ യുക്തിയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഘടനാപരമായ അന്വേഷണ ഭാഷയുടെ (എസ്‌ക്യുഎൽ) ഉപയോഗവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മൊഡ്യൂളിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ജിയോഡിബിഎംഎസിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത്, സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ സംഭരണികളായി പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസുകൾ. പ്രത്യേകിച്ചും, ലളിതമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള കാര്യക്ഷമമായ മൾട്ടി-ഡൈമൻഷണൽ ആക്സസും അവലോകനം ചെയ്യും. വെയർഹൗസിംഗ് ആശയങ്ങൾ (വലിയ ഘടനാപരമായ ശേഖരണങ്ങൾ) അവതരണവും ഡാറ്റാ മൈനിംഗിന്റെ നേട്ടങ്ങളും (സംഘടിത ഡാറ്റ തിരയൽ) ഇത് അവസാനിക്കുന്നു.

Módulഅല്ലെങ്കിൽ എൺപത്: കാർട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വിഷ്വലൈസേഷൻ

ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉദ്ദേശ്യം, പാർസിമോണി, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്താണ്, എങ്ങനെ, എങ്ങനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത്. ആശയവിനിമയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി കാർട്ടഗ്യോളിയും ജി.ഐ.എസ്സും ഇവിടെ കാണാം. ഗുരുത്വാകർഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായുള്ള ജി.ഐ.എസ്സിന്റെയും സമീപകാലത്തെ ഉപയോഗം മാപ്പുകളും ഡയഗ്രങ്ങളും രൂപകൽപ്പനയും അവതരണവും മാറ്റിമറിച്ചു. ഘടകം കാർട്ടിലിംഗും ദൃശ്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാറ്റിക്, ഡൈനാമിക്, ഭൂപ്രകൃതി വിഷ്വലൈസേഷന്റെ രീതികൾ, വിർച്വൽ ഫ്ലൈയിബുകൾ എന്നിവ ചർച്ചാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം സ്നാപന വിദഗ്ദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ, 3D- സ്പേസ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവപോലുള്ള കട്ടിങ്-എൻഡ് ടെക്നോളജികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ.

MóduloXNUM: ജിയോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ്

ഏതെങ്കിലും ജി‌ഐ‌എസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും കണക്കാക്കുന്നതിനും പ്രവചിക്കുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്പേഷ്യൽ വിശകലനത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണവും മൊഡ്യൂൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു - വിശകലന ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും, അവ നന്നായി ചിത്രീകരിച്ച നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. മാപ്പ് ആൾജിബ്ര, വിദൂര അധിഷ്ഠിത വിശകലനം, ടോപ്പോളജിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വിശകലനം, ഇന്റർപോളേഷൻ, ഫസി സെറ്റ് വിശകലനം എന്നിവയിൽ മൊഡ്യൂൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. എസ്‌ഡി‌എസ്‌എസ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ സ്പേഷ്യൽ പിന്തുണയ്ക്കുള്ള മോഡലുകളുടെ ചർച്ചയും ഭൂമിശാസ്ത്ര വിശകലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയും ഉപയോഗിച്ച് വിഷയം അവസാനിക്കുന്നു.

Módulഅല്ലെങ്കിൽ 8: പഠന രീതികൾ

ഘടകം ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാന അറിവ് ജോലി പ്രധാനമാണ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ബിരുദാനന്തര തീസിസ് വികസന തയ്യാറാക്കാൻ നിർബന്ധമാണ് മാർഗ്ഗരേഖകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്നു. മെത്തഡോളജികള് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അതുപോലെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക് പ്രവൃത്തിയും സ്വയം എഴുതുന്നതിൽ ഉപകാരപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഘടകം ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അവതരണം ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ വരെയാണ് ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിച്സ് പകരം ഉൾപ്പെടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം, ആമുഖം ആകുന്നു വായന വിദ്യകൾ പ്രവർത്തനരീതി ആമുഖം വഴി ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും ഉറവിടങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ രീതികൾ ഉപയോഗം തത്ത്വങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങളെ രൂപീകരണവും പരിശോധനയ്ക്കായി ആമുഖം, ശാസ്ത്രീയ പേപ്പറുകൾ, ആമുഖം അവതരണം വിദ്യകൾ (സംവാദം, പോസ്റ്റർ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Módulഒൻപത് ശതമാനം: സ്പേഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ഈ മൊഡ്യൂൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലും ജിഐ‌എസിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും സ്പേഷ്യൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് emphas ന്നൽ നൽകുന്നു. വിവരണത്തിന്റെയും സ്ഥിതിവിവര വിശകലനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യും, അതിനുശേഷം സ്പേഷ്യൽ വിവരണാത്മക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായം. സ്പേഷ്യൽ ഓട്ടോകോറിലേഷൻ, സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോയിന്റ് പാറ്റേൺ വിശകലനം, പോളിഗോണൽ ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനം, ക്ലസ്റ്റർ വിശകലനം, ട്രെൻഡ് ഉപരിതലങ്ങൾ എന്നിവ വഴി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ച് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രീതികളും സാങ്കേതികതകളും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഗുണപരമായ ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും രീതികളെയും ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, പര്യവേക്ഷണ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ വിശകലനം - ESDA). മൊഡ്യൂളിന്റെ അവസാനം, ജിയോ-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ക്രൈജിംഗിനും ആരിയോഗ്രാഫിക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി.

Módulഒൻപത് ശതമാനം: സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ - ഐഡിയ

നിലവിൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടനീളം ആൻഡ് സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന പണിതു ലക്ഷ്യം എല്ലാ സ്കെയിൽ പദ്ധതികൾ. അവരുടെ ശ്രദ്ധ സ്ഥല ഡാറ്റ ആക്സസ്സബിലിറ്റിയുടെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആണ്. മാതൃകാ മാറ്റം കൂടി, സർവീസസ് സിസ്റ്റത്തെ, സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ടവറിലേക്കുതന്നെ, സ്പേസ് / ദതവരെഹൊഉസെസ് ആൻഡ് ഗെഒമര്കെതിന്ഗ് ഡാറ്റ വിപണി ജി.ഐ.എസ് നിർണായകമായ നിബന്ധനകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ചെയ്തു. ഈ ഘടകം പിന്തുണ ഒരു ജിയോ-വിതരണം സംസ്കരണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായുള്ള (ഓപ്പൺ ജി.ഐ.എസ് കൺസോർഷ്യം) പ്രക്രിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നത് കീ ആശയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഘടകം WMS, വ്ഫ്സ്, ഗ്മ്ല് ലോകത്തെ മറ്റ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇടയിൽ എക്സ്എംഎൽ ന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാങ്കേതികവും മെഥൊദൊലൊഗിചല് സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇൻട്രാനെറ്റിൽ, ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ വശങ്ങൾ നിന്ന് ഗെഒഇന്ഫൊര്മതിഒന് ആശയവിനിമയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

പഠന-പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസുകൾ

ഈ മൊഡ്യൂളിലൂടെ, പ്രായോഗികവും പ്രായോഗികവുമായ ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് പ്രോഗ്രാമിലുടനീളം നേടിയ അറിവ് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ആരംഭിക്കണം. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ അറിവ് നേടുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവസാനമായി, ജി‌ഐ‌എസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺഫറൻസുകൾ, ബാഹ്യ കോഴ്‌സുകൾ, പരിശീലനം എന്നിവയിൽ അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

Moduloഎസ്

താഴെ പറയുന്ന അക്കാദമിക് ഓഫറിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജി.ഐ.എസ്യിൽ അപേക്ഷയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക മൊഡ്യൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ ജിഐഎസ് അപേക്ഷയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഫോക്കസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മോഡുല്യൂളുകളുണ്ട്.

ഓരോ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഘടകം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആറു (6) ECTS ക്രെഡിറ്റുകൾ നൽകുന്നു.

പൈത്തൺ ജി.ഐ.എസ്സിനൊപ്പം റിമോട്ട് സെൻസിംഗിനൊപ്പം സെർവർ ജിയോപ്രോസസ്സിങിനുള്ള ആർക്ക് ഗൈസ്

SIജി ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്

SIGഅപകടങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ

SIജി ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി / ടെറിറ്റോറിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ്

SIകമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളിൽ ജി

SIജി, കൃഷി

SIജി, പരിസ്ഥിതി

ഓറക്കിൾ സ്പേഷ്യൽ

ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡവലപ്പ്മെന്റ് (ജാവ ഉപയോഗിക്കുന്നു) OSM ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

മാസ്റ്റർ തീസിസ്

പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം, ഒരു അന്തിമ ജിഐഎസ് പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനിടയുണ്ട്.

യുനിഗ്വിസ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ദൂരെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി സ്പാനിഷിൽ ജിഐഎസിൽ. ജി‌ഐ‌എസിൽ യൂറോപ്യൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസിന് (എം‌എസ്‌സി) വിദ്യാർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടി. അല്ലെങ്കിൽ UNIGIS പ്രൊഫഷണൽ, ജി‌ഐ‌എസിലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സാൽസ്ബർഗ് സർവകലാശാല, ഓസ്ട്രിയ, കൂടാതെ ദേശീയ, പ്രാദേശിക, ആഗോള തലങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സംഘടനകൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവയിലെ നേതാക്കന്മാരായും, വിദഗ്ദ്ധരായിത്തീർന്ന, 500 ൽ കൂടുതൽ ബിരുദധാരികളിൽ ചേരുക.

പ്രാദേശികതലത്തിൽ, ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇനിപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉള്ളവയാണ്:

 • അർജന്റീന: ബെൽഗ്രാനോ സർവകലാശാല (UB)
 • ബ്രസീൽ: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിയോ ഡി ജനീറോ (UERJ)
 • ചിലി: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സാന്റിയാഗോ ഡി ചിലി (USACH)
 • കൊളംബിയ: ഐസിഎസ്ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 • ഇക്വഡോർ: സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ക്വിറ്റോ സർവകലാശാല (USFQ)
 • മെക്സിക്കോ: യൂനിവേഴ്സിഡ ഓട്ടോണോമ മെട്രോപൊളിറ്റാന (UAM)
 • പെറു: നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെഡറേഷൻ വില്ലിയേരാൾ (UNFV)

അദ്വാനി

മാസ്റ്റര് ജിഐഎസ് ഓണ്ലൈന് അവതരിപ്പിച്ച ഈ സന്ദര്ഭത്തില് താങ്കള്ക്ക് സംശയങ്ങള് ഉണ്ട്.

 • ഞാൻ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും?
 • യജമാനൻ എത്ര കാലം?
 • എത്ര തുക ചിലവാക്കുന്നു, പേയ്മെന്റ് രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
 • ഇത് തീർത്തും ഓൺലൈനായിട്ടാണോ അല്ലയോ?
 • എപ്പോഴാണ് അടുത്ത സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നത്?

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം അയയ്ക്കും.

[ulp id='zqT7PAjnAVG5RK8G']

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

15 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. ഞാൻ ബ്രസീലിയൻ ആണ്, ഈ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 2. ചിലവുകളെക്കുറിച്ചും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പോ കിഴിവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കുമോ?
  ഇക്വഡോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്?

 3. ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ട്.
  Gracias

 4. ചെലവുകൾ അറിയാൻ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, ഡിസ്ക discount ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധനസഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ.

  എല്ലാ യജമാനന്മാരും ഓൺലൈനിലാണോ?

  മെക്സിക്കോയിൽ, മാസ്റ്റർ ബിരുദം എങ്ങനെ ഉറപ്പുനൽകുന്നു?

 5. എനിക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് പാണ്ഡിത്യത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്

 6. ഹലോ, ഇത് നല്ലൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, എന്നാൽ ചെലവുകൾ അറിയാനും അവർ ചില തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 7. ഗുഡ് സവാരി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ എനിക്ക് ചിലവ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ 50% സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകില്ല, ഞാൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് സാധ്യമല്ല.

  Gracias

  എസ്റ്റബാൻ

 8. എനിക്ക് ഒരു മാസ്റ്ററുടെ വിവരം വേണം .. നന്ദി

 9. പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

 10. ഹായ്! പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  ആശംസകൾ

 11. മാസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ