ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഎഞ്ചിനീയറിംഗ്തൊപൊഗ്രഫിഅ

അമേരിക്കയുടെ വികസനത്തിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കല് ​​എഞ്ചിനീയറിങ്

മെക്സിക്കോയിലെ ജലിസ്കോയിൽ നടക്കുന്ന ടോപോഗ്രാഫിക്, ജിയോടെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ജിയോമാറ്റിക്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ആദ്യ ഐബറോ-അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പേര് ഇതാണ്.

സ്ഥലപ്പേരുകൾഇവന്റ് ചിത്രം എഞ്ചിനിയർമാരും ക്സനുമ്ക്സ മെക്സിക്കൻ സ്കൂളുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം ക്സനുമ്ക്സ ഒക്ടോബർ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ആയിരിക്കും.

പ്രദേശിക മാനേജ്മെന്റ്, വികസനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൊതുവായ ലക്ഷ്യം.

EXOPAACOMIT-2013 സമാന്തര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രധാന ജിയോ-എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പനികൾ അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

വികസിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ:

 

സ്ഥലത്തിന്റെ, മന്നവൻ ഗെഒമതിച്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശിക്ഷിക്കുന്നത്:

 • ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്
 • നഗര ആസൂത്രണവും റീജിയണൽ മുനിസിപ്പൽ വികസനവും
 • ഗ്രാമീണ, അർബൻ കഡാസ്റ്ററിലെ സിസ്റ്റം സംവിധാനമാണ്
 • കാർഷിക കാഡസ്റ്റ്
 • അപകട സാധ്യതയും ദുരന്ത നിവാരണവുമാണ്
 • അർബൻ റോഡുകളും റോഡുകളും ഡിസൈനും ആസൂത്രണവും
 • ജിയോ ടെക്നോളജീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ
 • ഭൂപ്രദേശം, പരിസ്ഥിതി
 • സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ
 • ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
 • ഭൂമിശാസ്ത്ര വിവര നിയന്ത്രണം മുനിസിപ്പൽ മാനേജ്മെന്റിനും ചൂഷണത്തിനും ബാധകമാക്കി
 • അർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെ.
 • ജിയോസാറ്റിറ്റിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ
 • ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി സിസ്റ്റങ്ങൾ
 • റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്
 • പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ VANT ന്റെ, സ്കാൻ, ലാസർ
 • പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനം
 • കാർട്ടോഗ്രാഫിക് എഡിഷനുകൾ
 • ഓഷ്യാനോഗ്രഫി
 • മൈൻസ് ആന്റ് പെട്രോളിയം
 • ഹൈഡ്രോളിക് കൃതികൾ
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ
 • എയർപോർട്ടുകൾ
 • ലാൻഡ് റൂട്ടുകൾ
 • റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
 • മാരിടൈം പ്രവർത്തികൾ: തുറമുഖങ്ങൾ, സെയിലിംഗ് കനാലുകൾ, ഡ്രഡ്ജിംഗ്
 • ഡാമുകൾ-ബ്രിഡ്ജുകൾ-തുരങ്കങ്ങൾ
 • കെട്ടിടങ്ങൾ
 • പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യനിർണ്ണയം

കൂടാതെ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ ഘടകങ്ങൾ:

 • തീരദേശ പരിതസ്ഥിതികളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തൊഴിൽനിയമ ചട്ടങ്ങൾ
 • റഫറൻസ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
 • പ്രൊഫഷണൽ വ്യായാമത്തിന്റെ സാധാരണ ചട്ടക്കൂട്
 • ടോപ്പോഗ്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ്, ജിയോടെറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ജിയോമാറ്റിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ്, ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെ പഠനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
 • സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്ഥലത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മന്നവൻ ഗെഒമതിച്സ് സർവകലാശാലകളിൽ
 • പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ

 

പേപ്പറുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും അപേക്ഷിക്കാനും അവസരം ലഭ്യമാണ്. ഈ കോൺഗ്രസിനായുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ സ്പാനിഷിലെ സംഗ്രഹങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കും.

 • പരമാവധി വിപുലീകരണത്തിൽ 1 ക്യുറിലില്ല.
 • താഴെ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ (വാക്കിൽ):
 • ഹെഡ്ഡർക്കായി: Arial 12 അപ്പർകേസും ചെറിയക്ഷരവും.
 • ജോലിയുടെ ശീർഷകം (ബോൾഡ്)
 • ഓരോ എഴുത്തുകാരന്റെയും പൂർണ്ണനാമം [പേര് (കൾ) പിന്നാലെ വരുന്ന ആൾ (കൾ)]. ആദ്യത്തെ സ്രഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം.
 • ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്.
 • തപാൽ വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്രഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവിന്റെ ഇമെയിൽ വിലാസം.
 • ബോഡി ടെക്സ്റ്റ്: ഏരിയൽ ക്സനുമ്ക്സ കേസ് സെൻസിറ്റീവ്.
 • സംഗ്രഹം സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിൽ
 • രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഓൺലൈനായി ഘടിപ്പിക്കും.
 • കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പേപ്പറുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്, ഓഗസ്റ്റ് 17- ന് മുമ്പുള്ള പേപ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട മുൻകരുതലാണ്
 • സ്വീകരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ PDF ഫോർമാറ്റിലുള്ള കോൺഗ്രറ്റ് പേജിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും 10 സെപ്തംബർ
 • പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അവതരണം ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതും മുപ്പതു മുതൽ എട്ടു മിനിട്ടിന് വരെ സമയം നിശ്ചയിക്കും. സാധാരണയായി ഓരോ കോൺഫറൻസിനും ശേഷം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനായി മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സമയം ചിലവഴിക്കും. ഈ സമയപരിധികൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതും, പേപ്പറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, പ്രതീക്ഷിത സാദ്ധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പരിഗണന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയും. സംഗ്രഹം, പ്രേക്ഷകന്റെ ദൈർഘ്യം, ആവശ്യമുള്ള അവതരണ വസ്തു എന്നിവ അയക്കുമ്പോൾ പ്രഭാഷകൻ തുറന്നുപറയുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളുമായി

 

ഇൻ കാർ കാർലോസ് എഡാർഡോ അരിസ്മിണ്ടി അഗ്ലിലർ

cararizmendi@hotmail.com

സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ

 

അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ acomitac@gmail.com  0155 - 57148116

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

വൺ അഭിപ്രായം

 1. വളരെ സമൃദ്ധിയുള്ള, ING പരിപാടികൾ. കാർലോസ് അരിംസണ്ട്

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ