ഇതിനായി ആർക്കൈവുകൾ

ലിബ്രെചദ്

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ്: വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ എൺപത് വിദ്യാഭ്യാസ വീഡിയോകൾ

ഭൌമ വിവര വിവര വീഡിയോ

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആന്തരികമായ ജിയോലൊക്കേഷൻ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ജിഐഎസ് ഇഷ്യു ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അടിയന്തിരമായി. എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഒരു കോർഡിനേറ്റ്, ഒരു റൂട്ട്, മാപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. കാർട്ടോഗ്രാഫി വിദഗ്ദ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ...

GEO ക്ലാസ്, എൻജിനീയറിങ്, ചദസ്ത്രെ ആൻഡ് ഭൂപ്രകൃതി ഓൺലൈൻ ജി.ഐ.എസ് കോഴ്സുകൾ

പരിശീലനത്തിന്റെ പുതിയ, നൂതനമായ ബദലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കാഡസ്ട്രി ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്ക് പ്രത്യേക കോഴ്സുകൾ. ഓരോ കോഴ്സുകളും ഒരു യാത്രയെ പങ്കെടുക്കുന്നു, താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യക്തിഗതമായോ ഒന്നിച്ചോ എടുക്കാം. ആലൂഗേയിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ മേഖലകളിൽ: കസ്റ്റം കോഴ്സുകൾ. അവർ ഒരു മോഡലായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത്തരം ...

ലിനക്സിനു് ഒരു പുതിയ നേറ്റീവ് CAD പ്രയോഗം ഉണ്ട്

ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ജിയോസ്പേഷ്യൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെക്കാൾ മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട്, ലിബ്രെക്ടിഡി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെൻഡർ വളരെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ഉപകരണമാണ് ആണെങ്കിലും, ആ ഓറിയന്റേഷൻ ആനിമേഷനാണ്, എൻജിനീയറിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന CAD അല്ല ...

ലിബ്രെക്കഡ്, നമുക്ക് അവസാനം സൗജന്യ CAD ഉണ്ടാകും

ഞാൻ ആ സ്വതന്ത്ര കറൻറ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി സ്വതന്ത്ര എന്നു അതേ അല്ല എന്നാൽ നിബന്ധനകൾ പതിവായി കറൻറ് Google തിരയൽ പദം ബന്ധപ്പെട്ട സ്പഷ്ടമാക്കൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഉപയോക്താവിൻറെ തരം അനുസരിച്ച്, അടിസ്ഥാനപരമായ ഡ്രോയിംഗ് ഒരു ലൈസൻസ് പേയ്മെന്റോ പൈറസിയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷണമോ കൂടാതെ ...

QCad, ലിനക്സിനും Mac- നായി AutoCAD ബദൽ

ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു പോലെ, AutoCAD വൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായും Citrix ലിനക്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഈ സമയം വിൻഡോസ്, മാക് തുടങ്ങിയ ലിനക്സ് ഒരു കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ പരിഹാരം, കഴിയുന്നത് ഉപകരണം കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ചദ്, നിന്ന് രിബ്ബൊംസൊഫ്ത് പരിഹാരം വികസിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് ക്സനുമ്ക്സ ഈ അവസരത്തിൽ മതി കാലാവധി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ...