UNAHA യിലെ ടെറിറ്റോറിയൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി

ആസൂത്രണ, ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മാസ്റ്റർ ഹോണ്ടുറാസ് നാഷണൽ ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഉനഹ്) വാഗ്ദാനം, ക്സനുമ്ക്സ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ആണ് ചെറുപ്പത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സ്പെയ്ൻ) ചെയ്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രം വകുപ്പിൽ സംയുക്തമായി വികസ്വര ചെയ്തു . ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു അന്വേഷണത്തിനും അവസരം ആ ആദ്യകാല ക്സനുമ്ക്സ ഉണ്ടായിട്ടും, ഈ അഗ്രഗണ്യനാക്കുന്നു സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ എടുത്തു സ്വയം-വിലയിരുത്തൽ കരിയറിലെ പ്രക്രിയയിൽ നിമജ്ജനം മധ്യത്തിൽ പുതിയ പ്രൊമോഷൻ നമ്രത ആ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു 2005. ഞങ്ങൾ ഒരു സമാനമായ സേവനം നൽകാൻ പദ്ധതികൾ ആണ് മറ്റൊരു സർവകലാശാലയുടെ ഇൻപുട്ട് സേവിക്കാനുള്ള കഴിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രാധാന്യം

ഈ പ്രക്രിയ, അറിവും / അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് അനുഭവം, നഗര, ഗ്രാമീണ ആസൂത്രണം സര്വകലാശാല പ്രൊഫഷണലുകളെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൂടെ, സ്പേഷ്യൽ സയൻസസ് ഫാക്കൽറ്റി (മുഖം / ഉനഹ്) ഉം ചെറുപ്പത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സ്പെയ്ൻ) ചെയ്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രം വകുപ്പ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഭൂമി സുസ്ഥിര ഉപയോഗം, സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇമേജുകൾ.

ഗ്രാഡ്വേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ

 • പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം സയൻസസ് ആൻഡ് ബേസിക് സ്പെയ്സ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനമുള്ള പ്രൊഫഷണലാണ്.
 • ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ, മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് അദ്ദേഹം.
 • അത്, സ്വയം വിമർശനവും ഉണർന്നു ഭരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്റെ അറിവ്, മാനേജ്മെന്റ് ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് വിധത്തിൽ ഡിസൈൻ നായകനുമാണ് പദ്ധതികൾക്ക് ശേഷി, പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ, അടിസ്ഥാന, ചദസ്ത്രല്, തീമാറ്റിക് ആൻഡ് സോണിങ്ങ് പ്രാദേശിക ചെറുകിട മാപ്പുകൾ ബാധകമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് സംയോജിത പ്രദേശിക ആസൂത്രണത്തിനുള്ള പ്രാദേശിക, ദേശീയ നില.
 • ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാസിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, വിശകലനം എന്നിവയ്ക്കായി വിവിധ ജിയോഡെറ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മനസിലാക്കാനും കഴിയും.
 • തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ് അദ്ദേഹം. പ്രൊഫഷണലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അറിവിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും, ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാസിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, വ്യാഖ്യാനം, വിശകലനം എന്നിവയിലെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായും പുതുക്കുന്നത്.
 • ഈ മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ, അവന്റെ വയലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കും.

പഠനപദ്ധതി

മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 19 സൈക്കിളിൽ വിതരണം ചെയ്ത 7 വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Ciclo1: ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ടെരിട്ടോറിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ

CTE-501 ഭൂമിശാസ്ത്രവും സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗും

CTE-502 ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്

X സൈക്കിൾ: ജിയോടെസി ആൻഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫി

CTE-511 ഫൊണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ജിയോതിസി ആൻഡ് കാട്ടോഗ്രാഫി

CTE-512 ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി, ഗ്ലോബൽ ജിയോപൊസിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ

CTE-513 മാപ്സ്: ലേഔട്ട്, ലേഔട്ട്, ലേഔട്ട്, പ്രിന്റ്

CTE-514 ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റ്ലസ്, വെബ് മാപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്

സൈക്കിൾ: ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ CTE-521 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

CTE-522 ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം - റാസ്റ്റർ

CTE-523 ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം - വെക്ടർ

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് CTE-524 പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രയോഗിച്ചു

സൈക്കിൾ: റിമോട്ട് പെർസെപ്ഷൻ

CTE-531 റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്

CTE-532 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സെൻസറുകൾ, ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ടെലിഡെക്ചർ എന്നിവ

CTE-533 ചിത്രങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട്

CTE-534 ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സും വ്യാഖ്യാനവും

5 സൈക്കിൾ: ടെറിറ്റോറിയൽ ആസൂത്രണം

CTE-541 ടെറിട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ-അപേക്ഷകൾ

CTE-542 ടെറിറ്റോറിയൽ ആസൂത്രണം - അപേക്ഷകൾ

CTE-543 ടെറിറ്റോറിയൽ മാനേജ്മെന്റ് - അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

സൈക്കിൾ: പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ്

CTE-600 പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്റ്റീസ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആസൂത്രണത്തിന് പ്രയോഗിച്ചു

സൈക്കിൾ: മാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ്

CTE-700 റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് (തീസിസ്).

മെത്തഡോളജി:

മാസ്റ്റർ സെമി-ഡെബിയൻ മോഡിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്:

· വിർച്ച്വൽ ക്ലാസുകൾ (ഓൺ-ലൈൻ): ഓരോ വിഷയത്തിനും, വെർച്വൽ ടെക്നോളജി പ്ളാറ്റ്ഫോമിൽ (Moodle) നാല് മണി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം പ്രൊഫസ്സറും ഉണ്ട്; അവർ അവർക്ക് ഗ്രന്ഥസൂചിക റെഫറൻസുകൾ നൽകും.

· ക്ലാസുകൾ: ഓരോ വിഷയത്തിനും വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജരായി ക്ലാസുകൾ പങ്കെടുക്കും 9-10 മുതൽ 9: മണിക്കൂറുകൾ, തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ (ആകെ 9 മണിക്കൂർ).

· പ്രായോഗികവും പൊരുത്തവും ക്ലാസ് റൂമിലും വിർച്വൽ ക്ലാസുകളിലും കുട്ടികൾ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കൂടാതെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ, ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, മറ്റ് എസ്ഐജി-ഫേസ്സ് / യു.എൻ.എ.എ. കൂടാതെ, തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പരിശീലനത്തിനും സമൂഹങ്ങളുടെ നിവാസികൾക്കും വേണ്ടി, ഹോണ്ടുറാസിലെ ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ അവർ പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ഗവേഷണം: ഒരു ട്യൂട്ടർ ട്യൂട്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തിയാണ്, ദേശീയ / പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദിഷ്ട പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും / അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിനുമുള്ള സംഭാവനയാണ്, ഒരു പരികല്പനയുടെ പരികൽപന, പ്രതിരോധം, അംഗീകാരം ഡിഗ്രി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

http://faces.unah.edu.hn/mogt

"UNH ന്റെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആസൂത്രണത്തിൽ മാസ്റ്റർ" എന്നതിനുള്ള മറുപടികൾ

 1. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ
  ഞാൻ തേടുന്ന എന്റെ കരിയറിൽ നിബന്ധനകൾ മാസ്റ്റർ താല്പര്യം ആയിരുന്നു ഇക്വഡോറിന്റെ ഇവെഥ് ലെവൊയെര്, ഞാൻ ഒരു എൻജിനീയർ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ആൻഡ് ആസൂത്രകൻ ടെറിട്ടോറിയൽ പൊംതിഫിചിഅ ഉനിവെര്സിദദ് ചതൊലിച ഡെൽ ഇക്വഡോർ നിന്ന് ബിരുദം, എന്റെ ജീവിതം കാര്യത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്നാൽ ഓൺലൈൻ, ഞാൻ സഹായിക്കാം എങ്കിൽ ഞാൻ അത് വളരെയധികം വിലമതിക്കും

 2. നിലവിലെ മാസ്റ്ററുടെ പ്ലാനിന് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും മുഖാമുഖം ആഴ്ച ആവശ്യമാണ്. ഏകദേശം അഞ്ച് ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ 8 AM മുതൽ 5 PM വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, മിക്ക പ്രൊഫസർമാരും രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്; ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പിന്തുടരുക.

 3. ഷെഡ്യൂളുകളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്ലാസ് ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ?

 4. ഇത് രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇപ്പോൾ, നാലാമത്തെ പ്രമോഷൻ ആരംഭിച്ചു, പ്രീ-തെറാപ്പിറ്റിക് കോഴ്സും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രീ-സെലക്ഷനും വിജയിച്ചു. അടുത്ത പ്രമോഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും, ഒരുപക്ഷേ 2016 ൽ.

 5. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എത്രയാണ്, അതിന്റെ വില എന്താണ്, ദയവായി എന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുക. എനിക്ക് UNAH ഇഷ്ടമായതിനാൽ ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.