ചേർക്കുക
കറൻറ് / ജി.ഐ.എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

UNAH ന്റെ ടെറിട്ടോറിയൽ പ്ലാനിംഗിലെ മാസ്റ്റർ

നാഷണൽ ഓട്ടോണമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹോണ്ടുറാസ് (യു‌എ‌എ‌എച്ച്) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്, പ്ലാനിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, 2005 ൽ സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം, അൽകാലെ സർവകലാശാലയുടെ (സ്പെയിൻ) ഭൂമിശാസ്ത്ര വകുപ്പുമായി സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ആണ്. . കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ചോദ്യം കാരണം, ഈ മാസ്റ്റർ ബിരുദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ നേടി, 2013 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ കരിയർ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ, അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ പ്രക്രിയകളിൽ മുഴുകിയിട്ടും പുതിയ പ്രമോഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന മധ്യത്തിൽ 2013. സമാനമായ സേവനം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെ ഇൻപുട്ടായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രാധാന്യം

ഈ പ്രക്രിയ, അറിവും / അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് അനുഭവം, നഗര, ഗ്രാമീണ ആസൂത്രണം സര്വകലാശാല പ്രൊഫഷണലുകളെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ കൂടെ, സ്പേഷ്യൽ സയൻസസ് ഫാക്കൽറ്റി (മുഖം / ഉനഹ്) ഉം ചെറുപ്പത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (സ്പെയ്ൻ) ചെയ്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രം വകുപ്പ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ്, ഭൂമി സുസ്ഥിര ഉപയോഗം, സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇമേജുകൾ.

ഗ്രാഡ്വേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ

 • പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്മെന്റിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം സയൻസസ് ആൻഡ് ബേസിക് സ്പെയ്സ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനമുള്ള പ്രൊഫഷണലാണ്.
 • ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ, മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് അദ്ദേഹം.
 • അത്, സ്വയം വിമർശനവും ഉണർന്നു ഭരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്റെ അറിവ്, മാനേജ്മെന്റ് ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ് വിധത്തിൽ ഡിസൈൻ നായകനുമാണ് പദ്ധതികൾക്ക് ശേഷി, പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ, അടിസ്ഥാന, ചദസ്ത്രല്, തീമാറ്റിക് ആൻഡ് സോണിങ്ങ് പ്രാദേശിക ചെറുകിട മാപ്പുകൾ ബാധകമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് സംയോജിത പ്രദേശിക ആസൂത്രണത്തിനുള്ള പ്രാദേശിക, ദേശീയ നില.
 • ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാസിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, വിശകലനം എന്നിവയ്ക്കായി വിവിധ ജിയോഡെറ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മനസിലാക്കാനും കഴിയും.
 • തുടർച്ചയായ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ് അദ്ദേഹം. പ്രൊഫഷണലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അറിവിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും, ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാസിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ, വ്യാഖ്യാനം, വിശകലനം എന്നിവയിലെ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായും പുതുക്കുന്നത്.
 • ഈ മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ, അവന്റെ വയലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കും.

 

പഠനപദ്ധതി

മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന 19 സൈക്കിളിൽ വിതരണം ചെയ്ത 7 വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Ciclo1: ജിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ടെരിട്ടോറിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ

CTE-501 ഭൂമിശാസ്ത്രവും സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിംഗും

CTE-502 ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്

X സൈക്കിൾ: ജിയോടെസി ആൻഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫി

CTE-511 ഫൊണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ജിയോതിസി ആൻഡ് കാട്ടോഗ്രാഫി

CTE-512 ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി, ഗ്ലോബൽ ജിയോപൊസിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ

CTE-513 മാപ്സ്: ലേഔട്ട്, ലേഔട്ട്, ലേഔട്ട്, പ്രിന്റ്

CTE-514 ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റ്ലസ്, വെബ് മാപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്

സൈക്കിൾ: ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ CTE-521 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

CTE-522 ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം - റാസ്റ്റർ

CTE-523 ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം - വെക്ടർ

ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് CTE-524 പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രയോഗിച്ചു

സൈക്കിൾ: റിമോട്ട് പെർസെപ്ഷൻ

CTE-531 റിമോട്ട് സെൻസിംഗിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്

CTE-532 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സെൻസറുകൾ, ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ടെലിഡെക്ചർ എന്നിവ

CTE-533 ചിത്രങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട്

CTE-534 ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സും വ്യാഖ്യാനവും

5 സൈക്കിൾ: ടെറിറ്റോറിയൽ ആസൂത്രണം

CTE-541 ടെറിട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ-അപേക്ഷകൾ

CTE-542 ടെറിറ്റോറിയൽ ആസൂത്രണം - അപേക്ഷകൾ

CTE-543 ടെറിറ്റോറിയൽ മാനേജ്മെന്റ് - അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

സൈക്കിൾ: പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ്

CTE-600 പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്റ്റീസ് ടെറിട്ടോറിയൽ ആസൂത്രണത്തിന് പ്രയോഗിച്ചു

സൈക്കിൾ: മാസ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ്

CTE-700 റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് (തീസിസ്).

മെത്തഡോളജി:

മാസ്റ്റർ സെമി-ഡെബിയൻ മോഡിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്:

· വിർച്ച്വൽ ക്ലാസുകൾ (ഓൺ-ലൈൻ): ഓരോ വിഷയത്തിനും, വെർച്വൽ ടെക്നോളജി പ്ളാറ്റ്ഫോമിൽ (Moodle) നാല് മണി വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരോടൊപ്പം പ്രൊഫസ്സറും ഉണ്ട്; അവർ അവർക്ക് ഗ്രന്ഥസൂചിക റെഫറൻസുകൾ നൽകും.

· ക്ലാസുകൾ: ഓരോ വിഷയത്തിനും വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹാജരായി ക്ലാസുകൾ പങ്കെടുക്കും 9-10 മുതൽ 9: മണിക്കൂറുകൾ, തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ (ആകെ 9 മണിക്കൂർ).

· പ്രായോഗികവും പൊരുത്തവും മുഖാമുഖം, വെർച്വൽ ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കൂടാതെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകൾ, ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, SIG-FACES / UNAH എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റ എന്നിവയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഹോണ്ടുറാസിലെ ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ അവർ സ്വന്തം രൂപീകരണത്തിന്റെയും സമുദായങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും നടത്തുന്നു.

ഗവേഷണം: ഒരു ട്യൂട്ടർ ട്യൂട്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തിയാണ്, ദേശീയ / പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദിഷ്ട പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും / അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിനുമുള്ള സംഭാവനയാണ്, ഒരു പരികല്പനയുടെ പരികൽപന, പ്രതിരോധം, അംഗീകാരം ഡിഗ്രി.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

http://faces.unah.edu.hn/mogt

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

5 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ
  ഞാൻ ഇക്വഡോറിൽ നിന്നുള്ള ഇവെത്ത് ലെവോയറാണ്, എന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിൽ ഞാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ എഞ്ചിനീയറും ടെറിട്ടോറിയൽ പ്ലാനറുമാണ് പോണ്ടിഫിയ യൂണിവേഴ്‌സിഡാഡ് കാറ്റലിക്ക ഡെൽ ഇക്വഡോറിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയത്, ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ്, പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും…

 2. നിലവിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ ക്ലാസിനും ഒരു മുഖാമുഖം ആഴ്ച വേണം. ഏകദേശം എല്ലാ അഞ്ച് ആഴ്‌ചയിലും, തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം, ഭൂരിഭാഗം പ്രൊഫസർമാരും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരാണ്; ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുക്കുക, തുടർന്ന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ തുടരുക.

 3. ഷെഡ്യൂളുകളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ക്ലാസ് ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ?

 4. ഇത് രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാലാമത്തെ പ്രമോഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹം ഇതിനകം തന്നെ പ്രൊപ്പോഡ്യൂട്ടിക് കോഴ്സും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രീ-സെലക്ഷനും പാസായിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രമോഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും, ഒരുപക്ഷേ 2016-ൽ.

 5. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും, അതിന്റെ വില എന്താണ്, ദയവായി എന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുക. എനിക്ക് UNAH ഇഷ്ടമായതിനാൽ ഞാൻ അതിനെ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ