സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ മികച്ച ക്വാളിസ് കോഴ്സ്

ഒരു ക്യുജി‌ഐ‌എസ് കോഴ്‌സ് എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വർഷത്തെ പലരുടെയും ലക്ഷ്യമാണ്. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ, സ്വകാര്യ കമ്പനികളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരമായി ക്യുജിഐഎസ് മാറി.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ‌ ആർ‌ക്ക് ജി‌ഐ‌എസ് അല്ലെങ്കിൽ‌ മറ്റൊരു ഉപകരണം മാസ്റ്റർ‌ ചെയ്‌താലും, അത് നിങ്ങളുടെ ക്യു‌ജി‌ഐ‌എസ് പുനരാരംഭത്തിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു ബാധ്യതയാണ്.

ഇത് സ്പാനിഷിലെ QGIS കോഴ്‌സ് ഇതരമാർഗങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും ഉയർന്നതുമായ വില പ്രകാരം ഞാൻ അവ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018- ൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്‌സുകളുടെ മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണവും കണക്കാക്കിയ തീയതിയും പോലുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഡാറ്റ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.

ഇല്ല പേര് മണിക്കൂറുകൾ തുടക്കം വില ദാതാവ്
1 QGIS ബേസിക് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (GIS) മനസിലാക്കുക സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര 50 $ ഹോൾഗർ ബെർമിയോ - ഉദെമ്യ്
2 QGIS വെർച്വൽ കോഴ്‌സ് XXX ആഴ്ചകൾ സ്വതന്ത്ര 60 $ ഗിദാഹാരി
3 ആദ്യം മുതൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ വിദൂര സംവേദനം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗിക ക്യുജി‌ഐ‌എസ് സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര 70 $ പെഡ്രോ ബാരേര പുഗ - ഉദെമ്യ്
4 ആദ്യം മുതൽ QGIS മനസിലാക്കുക. ഒരു സ code ജന്യ കോഡ് GIS സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര 75 $ ജിയോകാസ്റ്റ്അവേ - ഉദെമ്യ്
5 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് SIG എൺപത് മണിക്കൂർ സ്വതന്ത്ര 80 € ഇനിസിഗ്
6 QGIS ഉള്ള ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സ് മാസം മാസം 3-ene-2018 137 $ പെറുവിന്റെ കോളജുകൾ ഓഫ് ഗ്ലോറോഗ്രാഫർ - ഐസിപി
7 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് QGIS 2.18 ലാസ് പൽമാസ് എൺപത് മണിക്കൂർ 11-ene-2018 200 € മാപ്പിംഗ്ജിസ്
8 QGIS, പുല്ല് എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് - ഉപയോക്തൃ നില എൺപത് മണിക്കൂർ 22-ene-2018 240 € CursosGIS - TYC GIS
9 QGIS സമാരംഭ നില എൺപത് മണിക്കൂർ 15-feb-2018 248 € അസാധാരണമായത്
10 QGIS- ന്റെ കോഴ്സ് - ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് XXX ആഴ്ചകൾ 5-ene-2018 300 $ MasterSIG
11 QGIS കോഴ്സ്: ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ആമുഖം എൺപത് മണിക്കൂർ 30-ene-2018 250 € ജിയോഇന്നനോവ
12 QGIS - ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എൺപത് മണിക്കൂർ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല 250 € ജിയോസ്പേഷ്യൽ പരിശീലനം EN
13 QGIS ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (GIS) 32 മണിക്കൂർ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല 470 $ GIS മെക്സിക്കോ

നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, വ്യത്യസ്ത ബദലുകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു:

ഏത് കോഴ്സ് എന്നെ യോജിക്കുന്നു?

1 സൌജന്യ കോഴ്സുകൾ. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തിരക്കിലാണ് എങ്കിൽ, സൌജന്യ കോഴ്സുകൾ മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്, കാരണം നിങ്ങളെ സഹപാഠികളുടെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ താളം പോകേണ്ടതില്ല. ഈ അർഥത്തിൽ, Udemy കോഴ്സുകൾ ഒരു നല്ല ബദലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരംഭിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അവ എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവ കോഴ്സ് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാകും.

അവർ സൌജന്യ കോഴ്സുകളാണ്, അവർ സാധാരണയായി വിലകുറഞ്ഞവരാണ്. എതിരെ, സീസൺ ഡിസ്കൌംട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 15 കുറവ് ഡോളർ അവരെ കണ്ടെത്താം.

2 ഗ്രൂപ്പ് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ തിരക്കിലല്ല കൂടാതെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കാലയളവിലേക്ക് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ബദൽ, 200, 250 നും ഇടയിലാണ്. ഇത് വെർച്വൽ, എന്നാൽ ട്യൂട്ടർ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് നിങ്ങളെ ട്യൂട്ടറുടെ സഹായവും ഫോറങ്ങളിൽ സഹപാഠികളുടെ ചോദ്യങ്ങളും / ഉത്തരങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

മാസ്റ്റർപ്രോജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു മെച്ചം, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ കോഴ്സുകളും ആക്സസ് ബോണസ് മീഡിയയും സ്വീകരിക്കാം.

3 നിലവിലുള്ള കോഴ്സുകൾ. കാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സർവകലാശാലകൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉയർന്ന ചെലവുകളുടെ ദോഷം, ക്ലാസ്റൂമിൽ ഗതാഗതവും ട്രാൻസ്പോസ്റ്റും കൈമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ GIS മെക്സിക്കോ ആക്കി, ഇത് 470 ഡോളർ അധികമായി XMS മണിക്കൂറുകളോളം നീക്കുന്നു. കോഴ്സ് വളരെ നല്ലതാണെങ്കിലും, അത് ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അക്രഡിറ്റേഷന്റെ കാര്യമോ?

ഓരോ കോഴ്സിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണെന്നത് പ്രധാനമാണ്. വിതരണ കമ്പനിയുടെ ലളിതമായ ഒരു ഡിപ്ലോമയായിരിക്കാം ഇത്, നിങ്ങളുടെ പുനരാരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ വാഗ്ദാനം എങ്കിൽ, വളരെ നല്ലത്.

ആനുകാലികമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്പാനിഷിലെ മറ്റ് QGIS കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുത്.

2 "സ്പാനിഷിലെ മികച്ച QGIS കോഴ്സുകൾക്ക്" മറുപടി നൽകുന്നു

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.