കൃത്യത ആശ്രിത ചദസ്ത്രല് ഉദ്ദേശ്യം - പ്രവണത, വിജയത്തെ, സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ അസംബന്ധം?

അവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഡാസ്റ്ററിന്റെ പരിണാമം പ്രാഥമിക വിധത്തിൽ ആദായ നികുതി കസ്റ്റംസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പുരോഗതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ, ഡാറ്റ, ആക്ടർമാർ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു സാന്ദർഭിക ഏകീകരണം നടത്തുന്നു.

ക്സനുമ്ക്സ ചദസ്ത്രെ ക്സനുമ്ക്സ അതു മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്രദേശമോ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ കവറേജ് ഏത് വിഷയം "ചദസ്ത്രെ", ദർശനം പരിണാമം, അത് ഡാറ്റ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെട്ടു ചെയ്യും എന്നു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കൃത്യത കൂടുതൽ പ്രധാനമാണെന്ന്. നൽകിയിരുന്നു "ജിയോമാറ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റിനു" മുൻകൈയെടുക്കുന്ന "സാന്ദർഭിക മാനേജ്മെൻറ്" എന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കാലത്തെ എന്റെ സമീപനത്തോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്ന്.

ഉദ്ദേശ്യത്തിന് അനുയോജ്യം: ട്രെൻഡ്?

മറ്റ് ഗ്രാഫ് കൊളംബിയ ചിഅഫ് ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്റെ അവസാന കോഴ്സ് നിന്ന് എടുത്ത ഭാവി ചദസ്ത്രെ ക്സനുമ്ക്സ തൽസമയം ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് കൃത്യതയും ക്രമീകരിച്ചു വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉയർത്തി എങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ

അതു കൊളംബിയ ആഫ്രിക്കയിലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ദിസില്ലുസിഒംസ് കൂടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചദസ്ത്രെ "പുര്പുസെ വേണ്ടി ഫിറ്റ്" തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ചെറിയ വ്യായാമം മുമ്പോട്ട് എന്ന് ആണ് ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എവിടെ രീതി, കൃത്യമായ ഒരു വെറുപ്പു തോന്നും ഉപയോക്താവിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഒരു ബിരുദം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു "അപാർചിത കഡാസ്റ്ററിൽ" ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരാശയും ഞങ്ങൾ കാണും. രസകരമായേടത്തോളം എന്താണാവശ്യം.

En ജിം ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കാസ്ട്രോയെക്കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ ഒരു ലേഖനം "ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചു". തോന്നാം ഭ്രാന്താണ് ചിന്തിച്ച്, ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് കെനിയയിൽ നടത്തിയ ചെയ്തു ഒരേ പദങ്ങൾ ചൊംവെര്ഗിന്ഗ് ഇരുന്ന ആ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാവാം: സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, ടെക്നോളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി.
ഇത് സത്യമാണെങ്കിലും, ഈ ആദ്യ ലേഖനം ഈ പഠനാനുഭവത്തിന്റെ സ്കേലബിളിനെ പ്രകടമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വിപുലമായ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു 'പഠനാനുഭവ''മാണ്. ഈ ആദ്യ ചുവട് നടക്കുന്നു എങ്ങനെ 'എങ്ങനെ' എന്ന പാതയിൽ, സമാന രചനകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുകയും എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓരോ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിനും പര്യാപ്തമായതിനാൽ, ആവർത്തിക്കാവുന്ന മോഡൽ.
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സന്ദർഭം അതിന്റെ വിശാലമായ പ്രശ്നവുമായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉടനെ മനസിലാക്കുന്നു. എവിടെ അവിടെ അവരുടെ പരമ്പരാഗത ദേശങ്ങളിലെ അംഗീകാരം യുദ്ധം നാടൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, നഗര ഭൂമി ( 'അനൗപചാരിക' എന്ന) ആക്രമിക്കാൻ ആ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ തർക്കങ്ങൾക്ക് മറ്റ് കേസുകളിൽ, സ്തുത്യർഹമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഉണ്ടായിട്ടും, എല്ലാം അവ അത് വികാസങ്ങൾ വളരെ പതിയെ മനഃപൂർവം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലി പ്രിസിഷൻ ശഠിച്ചു സംഭവിക്കാം സൂചിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു.

എന്റെ പെറുവിയൻ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ,പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരേ കഥ പറയുകയാണ്' ഞങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ലളിതമായ സാമാന്യബോധം മാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നത്. ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാൾ വളരെ രസകരമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലെമ്മൻ, ആ വർഷത്തെ ഞാൻ ആ ലേഖനം എഴുതികഡാസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ", വിളിക്കപ്പെടുന്ന ൽ ക്സനുമ്ക്സ മുതൽ ഹോണ്ടുറാസ് നമ്മെ സഹായകമായിരുന്നോ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കവെ" ഭൂമി അഡ്മിനിസ്റ്റ്റേഷൻ ഡൊമൈൻ മോഡൽ "കോർ ചദസ്ത്രെ ഡൊമൈൻ മോഡൽ" ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രം ". അവർ മോഡൽ ഏകദേശം മൂന്ന് പ്രധാന കണക്കുകൾ സംസാരിച്ചു കാരണം ലെംമെന് ഓഫ് ച്ച്ദ്മ് വിളിച്ചു പതിപ്പ്, പുതുക്കിയത് സമയത്ത് ഇതിനകം ഐഎസ്ഒ ക്സനുമ്ക്സ പോലെ വെറുതേ, ലാളിത്യം മാറ്റിയില്ല.

ലദ്മ് സാധാരണ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നു ഉണ്ടാകുക ബൊനന്ജസ് നൽകുന്നു, എന്നാൽ, അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ (ഒരു മാപ്പ്) ആയി കണ്ടു ഒരു തന്ത്രം നോൺ-കൃത്യമായ രീതികളിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വസ്തുത പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിന്റെ ഗുണനിലവാരവും കൃത്യതയും പ്രസക്തിയും നിർവ്വചിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക.

ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുയോജ്യം: സൈനറി?

കെനിയയിലെ അനുഭവങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, രചയിതാക്കളുടെ പ്രഥമവാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു:

"കെനിയയിലെ ഭൂഭരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമീപനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, മിതമായ, വേഗതയേറിയതും, നല്ലതുമായ, സമീപനത്തിലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭൂമി ശീർഷകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കൃത്യമായ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെടാം: 'വിശ്വസനീയവും താങ്ങാവുന്നതുമായ ഫലം വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാ അഭിനേതാക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വസ്തുവിന്റെ ശീർഷകങ്ങൾ നൽകുക.' അവർ എങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ വിശകലനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായി മാറുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുത്ത സൈറ്റ് ദേശങ്ങളിലെ മന്ത്രാലയം സംയോജിച്ച് മൈൻസ് ഭൗതിക ആസൂത്രണ കൗണ്ടി കെനിയ ൽ മകുഎനി എന്ന കൗണ്ടി, ടെസ്റ്റ് കെനിയയുടെ സർവേയേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ദേശങ്ങളിലെ ദേശീയ മന്ത്രാലയം, ഹൗസിങ് ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും ഹാർഡ്വെയറുകളുടെയും വിതരണക്കാരുമായി ഒരു അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന മകുനീ.
ആദ്യ പ്രധാന പോയിന്റ് നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വിദഗ്ദ്ധരുടെയും പ്രതിനിധിസംഘം നേരെ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ (കെംയംസ് സർവേയേഴ്സ് ആൻഡ് കദസ്തെര് ഇന്റർനാഷണൽ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ) മാത്രം പ്രോട്ടോക്കോൾ തരം ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആവശ്യം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധത പകരം പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഇതിൽ ശ്രദ്ധ ഹൈലൈറ്റ്, പ്രാധാന്യം ഏത് "സമീപനം ന് തീവ്രമായ ചർച്ചകളിൽ (എഴുത്തുകാരുടെ വാക്കുകളിൽ) പ്രതിഫലനങ്ങളുണ്ടായി പദ്ധതി അനുമാനം: പങ്കാളിത്തം, ഗുണനിലവാരം, വില, ഫലപ്രാപ്തി സമയം, മൊനുമെംതര് അഗ്രങ്ങൾ ആവശ്യം, കവറേജ് പ്രബലം കൃത്യത . "അവർ ദേശീയ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ താൽപര്യവും തുടർന്നുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഭൂവുടമയും പരീക്ഷിച്ചതായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തൊഴിലിന്റെ വികസനത്തിലെ മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം. രചയിതാക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു മടിക്കേണ്ട: ". സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം വിജയം അടിസ്ഥാനം" അവർ ചദസ്ത്രല് സർവേ, അയൽക്കാർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, മുതലായവ സഹായം പോലെ മുൻകൂട്ടി പ്രായമായ അറിയിച്ചിരുന്നത്, ചേർക്കുക എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ബോധവൽക്കരണവും ഇടപെടലും ഉറപ്പുവരുത്താൻ "ഗ്രാമീണരും; വിവര ശേഖരം "വയലിൽ ഈ പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കുമായി കഴിഞ്ഞു" എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത ജിഐഎസ് പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനാൽ, , ഒരു വിദൂര പങ്കാളിത്തം 'സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും അധിനിവേശവും ഉൾപ്പെടെ, ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവും ആയ ആളുകളും ഭൂവുടമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അധികൃതർ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ തർക്കം അതിരുകൾ യൂണിറ്റുകൾ ഒരു അവലോകനം നേടുന്നതിന് നിർണായകമായ ആയിരുന്നു പോലെ അത്, പ്രതിഫലിക്കുകയും പരാതി സംഘർഷങ്ങളും വേണം. ഈ "വിവാദം മാപ്പ്" ആണ് പ്രശ്ന പരിഹാര നടപടിക്രമങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആരംഭ സ്ഥലം. ടോപ്പ്ഗ്രാഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ സമീപന മാതൃക എന്ന രീതി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക.
പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ തർക്ക പ്രദേശത്തും അവരുടെ സ്ഥലത്തും "അംഗീകരിക്കുന്നു". പോളിഗോജുകൾക്കിടയിൽ ഫീൽഡ് സറണ്ടർ പ്രോസസ് ഓവർലാപ്സ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവ 'മാപ്പിങ്ങ്' ആയതിനാൽ, കൃത്യമായ സ്ഥാനവും നിലനിൽക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെടൽ തരവും തത്തുല്യമായ അധികാരികൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

പബ്ലിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, മറ്റ് പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ (പലപ്പോഴും പ്രാദേശിക കൗൺസിൽ നടത്തുന്നത്) വിശ്വസ്തരായ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് ടൗൺ മീറ്റിംഗിലൂടെ നടത്തുന്നു. അവിടെ, ഒരു മാപ്പിൽ ശേഖരിച്ച എല്ലാ ഡാറ്റകളും കാണാനും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുകയും, ഫലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സമാഹരിക്കാനും. ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് സമയത്ത്, നൽകിയ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉറക്കെ ഉറച്ചു.

ഉദ്ദേശ്യത്തിന് അനുയോജ്യം: സാങ്കേതികത?

ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ

ഡാറ്റ ശേഖരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ESRI ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസൈൻ പരിസ്ഥിതി. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച ട്രംബിൾ സബ്മെട്രിക് ജിപിഎസ് ഉപകരണവുമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഭാരം കുറവായതിനാൽ മലനിരകളിലൂടെ ഇവ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരുന്നു. ജിപിഎസ് സിഗ്നലുകളുടെ അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ജിപിഎസ് ഉപകരണത്തിന് ഒരു സിഗ്നലിനു ആവശ്യമുണ്ട്. സബ്മെൽ കൃത്യത മതിയാകും, അതിനാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്ന ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല.
ഭൂപരിഷ്കരണത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി "ദൃശ്യ പരിധികൾ" ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സമീപനം ക്രമപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെനിയയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലെ പ്രകൃതിദത്തമായ പല അതിർവരമ്പുകളും ഉണ്ട്, പ്രദേശവാസികൾ മറ്റു സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഫീൽഡിലും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകളിലും എല്ലാ അതിർത്തികളും തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ "ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗ്" ചിത്രങ്ങളിൽ സ്വമേധയാലുള്ള ജിപിഎസ് ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷ്വൽ അതിരുകൾ വരയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഡാറ്റ മാനേജുമെന്റ്

ഫീൽഡ് ഡേറ്റാ ശേഖരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവർ സമഗ്രതയ്ക്കായി പരിശോധിക്കപ്പെടുകയും, തുടർന്നുള്ള പൊതു പരിശോധനയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു എഡിഷൻ ആവശ്യമായിരുന്നു, പരിധിയിലുള്ള ഓരോ വശത്തും അയൽക്കാരന്റെ സംഭാവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിധിയിലെ ശരാശരി സ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഫീൽഡ് നടപടിക്രമം

ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ ഭൂമി ഉടമസ്ഥതയും നിലവിലെ ക്ലെയിമുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളെയും നിലവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു അവലോകനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഫീൽഡ്വെയർ. ഗ്രാമീണരും കർഷകരും അവരുടെ പ്ലോട്ടിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നടക്കാനും ജി.പി.എസ് ആന്റിന ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അതിരുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അതിരുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ക്ഷണിച്ചു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷകൻ നിരീക്ഷിച്ചു. ജിപിഎസ് മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ ശേഖരം സംയോജിതമായി ൽ നിർവഹിച്ചത്: വലത് തരം ഉൾപ്പെടെ ഒരു അടച്ച പോളിഗണിലെ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ചുറ്റളവ് എന്തൊരു ഫോട്ടോ ഉടമ അപേക്ഷകന്റെ അതുപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശി, ചേർത്തു അവകാശപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രാഥമിക ഐഡന്റിഫയർ ലിങ്ക് കീയായി ഉപയോഗിച്ചു. കൃത്യത ജ്യാമിതി അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ല, മറിച്ച് ബഹുഭുജക്ഷേത്രമുള്ള ആളുകളെ ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിൽ അതായത് സ്പേഷ്യൽ, ഭരണ ഡാറ്റ ലിങ്കിംഗ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. പൗരന്മാർ അവരുടെ സ്വത്വം തെളിവു നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നതിനാൽ സർക്കാർ നിലത്തു തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ രീതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ആവശ്യകതയ്ക്കായി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക: വ്യത്യാസമുണ്ടോ?

Makueni കൗണ്ടിയിൽ നടത്തിയ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ, സംയോജിത, പങ്കാളിത്ത, വേഗത്തിലുള്ള, താങ്ങാവുന്നതും, ആശ്രയിക്കാവുന്നതും, ആശ്രയിക്കാവുന്നതുമായ രീതിയിൽ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ശേഖരണവും ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റും നടത്തുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ചു. ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ പർവതത്തിൽ ഒരു പർവതപ്രദേശത്ത് രണ്ട് സർവേഴ്സ്മാർ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നിയമപരവും സ്ഥാപനപരവുമായ കോൺഫിഗറേഷൻ സമീപനം പ്രയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പരമാവധി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണമെന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം നേടണമെന്നും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്ലോട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ശരിയായ തരത്തിനും ഉടമസ്ഥനുമായി വളരെ വിശ്വസനീയമായ ലിങ്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ബീജോണുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും, കൃത്യമായ സർവേ നടത്തുമ്പോഴും പരിപാലന ഘട്ടത്തിൽ ഒരേ ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കും.
കെനിയയിലെ ഭൂമിയുടെ പാർസലുകളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതു ശതമാനത്തോളം പേർ പരിശോധന നടത്തി (ഒരു രൂപയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കെനിയയിലെ ഹെക്ടർ വകയിരുത്തൽ, വേർതിരിക്കുന്നത്, പരിശോധിക്കൽ, പരിശോധന, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ എന്നിവ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളർ ആണ്. മൊത്തം ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കൃത്യമായ XXX കണക്കിനെ രജിസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്ന യാതൊരു ലഭ്യതയും ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്.
പല ചോദ്യങ്ങളും ഭാവിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവ തമ്മിലുള്ളതാണ്. കഡസ്ട്രലൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രി ഡാറ്റയുടെ സബ്സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണോ? അതുപോലെത്തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഡാറ്റയുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ നിലനിർത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടിച്ച വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമോ? സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിന്റെ ലോക്കൽ കോപ്പി ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ബദലായിപ്പോകും.

തീരുമാനം

തീർച്ചയായും ഈ പ്രവണത അവഗണിക്കപ്പെട്ട വന്നവർക്കും അവകാശങ്ങൾ അളക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തമാണ്. സേർച്ചർ, വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ; ആ കൂട്ടായ്മയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും ആന്തരികമായതുമായ ജിയോലൊക്കേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രാക്ടീസ് തീർച്ചയായും മെത്തഡോളജികള് കാലത്തോളം കൃത്യതയും ഡിഫറൻഷ്യൽ തിരുത്തൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ പോലെ മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫ്ലൊഷൊല തരം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ലജ്ജിച്ചു പരമ്പരാഗത അവിശ്വാസികൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ. സമയം മാത്രമാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും താഴ്വുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത് അസംബന്ധമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും.

കൊളംബിയയിൽ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായി ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, വിവിധോദ്ദേശ കഡാട്രൽ പൈലറ്റുമാർ. എവിടെ ലദ്മ്, ആവശ്യത്തിനായി ഫിറ്റ്, ഇംതെര്ലിസ് ഓപ്പൺ ചിന്താഗതിക്കാർ കോമ്പിനേഷൻ യൂറോപ്യന്മാർ അറിയാവുന്ന ഒരു രസം ഒരു ഗെഒഫുമദ എന്ന മകിന്ഗ്സ്, ഭൂമി പാട്ട അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ശേഷം ആകാം വികസന പാതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡർ പറയുന്നതുപോലെ: ഉപ-നിയന്ത്രിതമാണ്.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.