ചദസ്ത്രെഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

എർത്ത് ഗവേണൻസ്: ദി എൽജിഎഫ്

ഇത് എൽ‌ജി‌എ‌എഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഭരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രോഗനിർണയം നടത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്, നിയമനിർമ്മാണവും പൊതുനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും കണക്കിലെടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ലോകബാങ്കും എഫ്എഒയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു; ക്ലോസ് ഡീനിഞ്ചർ, ഹാരിസ് സെലോഡ്, ടോണി ബേൺസ് എന്നിവരുടെ അവതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നവീകരണ പദ്ധതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുന്നു. ലാൻഡ് ഗവേണൻസ് അസസ്മെന്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക്: ലാൻഡ് സെക്ടറിലെ നല്ല പരിശീലനം തിരിച്ചറിയുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭരണം

ഈ വ്യായാമത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലൊന്ന്, വിശകലനം, പാനലുകൾ, ഫോളോ-അപ്പ് കരാറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ, അഞ്ച് അടിസ്ഥാന മേഖലകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ വിദഗ്ധരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു:

രീതിശാസ്ത്രം ഭൂമി ഭരണം

  1. നിയമപരവും സ്ഥാപനപരവുമായ ചട്ടക്കൂട്
  2. ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്രണം, ഭൂഭരണം, നികുതി ഏർപ്പെടുത്തൽ
  3. സംസ്ഥാന ഭൂമി ഭരണം
  4. ഭൂമി വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകൽ
  5. തർക്ക പരിഹാരവും പൊരുത്തക്കേടും കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും 21 നാഴിക ഭരണ സൂചകങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 80 അടിസ്ഥാന അളവുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാഴികക്കല്ലുകളുണ്ട്, അതിലൂടെ പുരോഗതി, തടസ്സങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ക്രമേണ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ സംയോജിത പ്രദേശ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും വികസനത്തിനായി ഒരു ഫുൾക്രം ആകുക. കൂടാതെ, രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ കൂടി പ്രയോഗിക്കുന്നു, അവ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ റെഗുലറൈസേഷൻ പ്രക്രിയ ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകളുമായി സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

  1. ഭൂമിയിലെ അവകാശങ്ങളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ
  2. വനം

പ്രമാണം ലോക ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സ്ക്രിബിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രമാണങ്ങൾ കാലക്രമേണ തകർന്ന ലിങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. പൊതുവേ, മാനുവൽ എർത്ത് ഗവേണൻസ് രീതി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ചിട്ടയായ ഗൈഡ് നൽകുന്നു, വിദഗ്ധരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു, പ്രാഥമിക ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, വിദഗ്ദ്ധ പാനലുകളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ, നടപ്പാക്കൽ. സെമി-സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഫലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് നൽകുന്നു.

ഈ വ്യായാമത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കാവ്യാത്മകമായി തോന്നാം, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ മികച്ചതായിരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു; ഭൗമശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും വികസനവും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനതയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് / സ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നം. എന്നാൽ അവസാനം, ഈ രംഗത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത പോയിന്റുകൾ സമ്പത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും നിവാസികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പൊതുനയങ്ങളിൽ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമായ പാനീയമാണ്.

പൊതു നയങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്

ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തൂക്കിയിടുന്നു, കാരണം അതിന്റെ പ്രയോജനം പൊതുതാൽപ്പര്യമാണ്, അതേസമയം എന്റെ മികച്ച വായനാ നിർദ്ദേശം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു: "എന്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു." രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സംയുക്ത പഠനം ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, ജിയോമാറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അത്രയൊന്നും താൽപ്പര്യമില്ല, മാത്രമല്ല വിഷയം നമുക്ക് പരിചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തുകാണിച്ച ഒന്നാണ് ഇത്. പൊതു നയ തീരുമാനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനോ പരാജയത്തിനോ നിർണ്ണായക ഘടകമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു മികച്ച സ്ഥാനത്താണ് ഡറോൺ അസെമോഗ്ലുവിന്റെയും ജെയിംസ് റോബിൻസണിന്റെയും പുസ്തകം (എന്തുകൊണ്ട് നേഷൻസ് പരാജയപ്പെടുന്നത്).

ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ രചയിതാക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല മരിജുവാന സിഗാർ നമ്മുടേതല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കും. എന്നാൽ തമാശയ്‌ക്കപ്പുറം, ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പ്രതിഫലനം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ശ്രമിച്ചവയുടെ പുനരാവിഷ്‌കരണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ.

  • ക്വട്ടേണറി മേഖല (സർക്കാർ) അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭരണപരമായ നവീകരണത്തിൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ കൈയിൽ ഒരു സ്വത്ത് തലക്കെട്ടോടുകൂടി, താമസക്കാർക്ക് ചെറിയ നേട്ടമുണ്ടാകും.
  • എന്നതിന്റെ പുകവലിച്ച പഠനം ഭൂമി ആസൂത്രണം, ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചുമരുകളിൽ വരച്ച ചില മാപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിക്കാം, അവ വികസന പദ്ധതികളോടൊപ്പമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് ലളിതമായ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

LGAF_ മാനുവൽ നടപ്പിലാക്കൽ_സ്പാനിഷ്_പൂർണ്ണമായ_എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്_എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്_എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്ബി - copy.docx by ജി_അൽവാരെസ്_

എർത്ത് ഗവേണൻസ് ഡയഗ്നോസിസ് (എൽ‌ജി‌എ‌എഫ്) എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ‌, യു‌ടി‌എം 15 എൻ‌ സോണിന്റെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌ വികസിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ചില ഇടങ്ങളിൽ‌ ഞാൻ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കും. അതിനാൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്നും ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വായനക്കാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളേക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക രീതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകാമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ