ലാൻഡ്വ്യൂവർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, വിശകലനം വിശകലനം ചെയ്യുക

വിദൂര സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വിവരങ്ങൾ (AOI - താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖല) തിരയുമ്പോൾ, EOS - എർത്ത് ഒബ്സർജിംഗ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒന്നാണ്; സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ തിരച്ചിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഡൌൺലോഡ് എന്നിവയ്ക്കായി. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അടുത്തിടെ ചില സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടൂളുകളുമായി സംയോജിച്ചു.

ഡ്രോയിംഗ് AOI ല്: പ്രധാന ഇന്റർഫേസ് ലംദ്വിഎവെര് ഒരു ഇടത് വശത്ത് പാനൽ, AOI ല് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സ്ഥലം അധിഷ്ഠിത സെൻസറുകൾ, ഓരോ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇടത് ബാങ്ക് ഒരു ടൂൾബാർ, പാണ്ഡിത്യം (, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബഹുഭുജങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ), അളവ്, തിരിച്ചറിയാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പാളികൾ പങ്കിടണം, സമയം പരമ്പര വിശകലനം, ക്സനുമ്ക്സദ് കാഴ്ചകൾ. താഴ്ന്ന പ്രദേശത്ത് സ്കെയിൽ ആണ്, പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥല കോർഡിനേറ്റുകൾ.

മുമ്പു്, സ്ഥലം ബോക്സിൽ, താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥലവും, ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമേജുകളും കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.അതിനാൽ, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിനായി തിരയുമ്പോൾ, AOI ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനോടൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാണും, തിരയാനും, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഏത് സൈറ്റിന്റെയും ഡൌൺലോഡിന് മുമ്പ്, ഏതെങ്കിലും പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ പേജിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ 15 ദിവസം ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ:

സൌകര്യപ്രദമായ തിരയൽ, കുറഞ്ഞ, ഇടത്തരം, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ഇമേജുകൾ, കോമ്പിനേഷനുകളുടെയും ഇൻഡെക്സുകളുടെയും പരിമിതികളില്ലാത്ത ഉപയോഗം, ഇഷ്ടാനുസൃത ഇൻഡെക്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റകൾ ആക്സസ് ചെയ്യൽ, താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി മേഖലകൾ, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ജി.ഐ.എസ്.

പ്ലാറ്റ്ഫോം -അത് മുൻവിധി ആയിരുന്നു- ഇത് വിപുലവും പുതിയ നേട്ടങ്ങളുമുള്ളതാണ്. മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 10 സാറ്റലൈറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, യാതൊരു നിയന്ത്രണവും കൂടാതെ; ഇപ്പോൾ, പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം, ഇത് കൂടുതൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്.

AOI നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ഈ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും സ്വപ്രേരിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇടത് പാനിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഡാറ്റ പിന്നീട് പഠനം ഉദ്ദേശ്യം പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ കഴിയും അടങ്ങിയ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ക്രോണിക്കിൾ-ക്സനുമ്ക്സല്ക്സനുമ്ക്സച് + ക്സനുമ്ക്സഅ, ലംദ്സത് ക്സനുമ്ക്സ Oli + തിര്സ്, ലംദ്സത് ക്സനുമ്ക്സ എത്മ് + ലംദ്സത് ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ ടി.എം., ച്ബെര്സ്-ക്സനുമ്ക്സ MUX, ച്ബെര്സ് .ക്സനുമ്ക്സ വ്ഫി ച്ബെര്സ്-ക്സനുമ്ക്സ പന്ക്സനുമ്ക്സ, ച്ബെര്സ്: തിരഞ്ഞെടുത്ത കഴിയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ 2-PAN1, NAIP.

AOI ല് ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോജനം, പൂർണ്ണമായും തിരഞ്ഞെടുത്ത സെൻസർ സാറ്റലൈറ്റ് ഉൽപ്പന്നം പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ലക്ഷ്യം പ്രദേശം അനുയോജ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ നൽകാത്ത ഫലങ്ങൾ കാണിക്കില്ല, പേജിലേക്ക് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും പലിശ പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കിയത് എന്നത്. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത, അലാസ്ക എസ്.എ.ആർ സൗകര്യം മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ദെസ്ച്രഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, എന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് പൂർണ്ണമായും രംഗം പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പ് നൽകാൻ. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരയാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ അനലിസ്റ്റസിന് പ്രീ പ്രോസസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്-പ്രോസസ്സിംഗിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയും.

AOI- ൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും റാൻഡം ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകമായി മൂടുകയോ ചെയ്യില്ല.

മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഫിൽട്ടറുകൾ ചിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടമായി ഉപയോഗിക്കാം, അതായത്, അവർ നിഷ്ക്രിയമായ രാത്രി-രാത്രി സെൻസറുകൾ, കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷൻ നിഷ്ക്രിയ സെഷനുകൾ, സജീവ സെൻസറുകൾ, ഭൂപ്രദേശ ഡാറ്റ, EOS ഫയൽ ഡാറ്റ, ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ഇമേജുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. . ഏറ്റവും രസകരമായ പേജ് അപ്ഡേറ്റുകളിലൊന്ന്, ഗവേഷകന് അവരുടെ AOI മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ്, മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതും അവസാനിക്കുന്നതുമായ തീയതിയും അതിനുശേഷം എല്ലാ സീനുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

നിങ്ങൾ കലണ്ടറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, നീല നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത തീയതികൾ കാണാൻ കഴിയും, അത് അവിടെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടാകും, മറ്റ് ദിവസങ്ങൾക്കായി തിരയാനോ ഇല്ല, എന്നാൽ നീല മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ സന്ധികളാണെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജുകൾ അടങ്ങിയതും അവ മേഘപടലം പോലെയുള്ള അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളുമായി കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ, മേഘപടലത്തിൻറെ ഉയർന്ന ശതമാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. കൂടാതെ, AOI മായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലഭ്യത അറിയിക്കാനും അയയ്ക്കാനും കഴിയും.

അപ്ലിക്കേഷൻ, എല്ലാ AOI ല് രക്ഷിക്കുന്നു, കാലക്രമത്തിൽ, ആവശ്യമുള്ള ഫോർമാറ്റ് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ AOI നീക്കം, ചേർത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, സൃഷ്ടിച്ചു. ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ രംഗങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക, കഴിഞ്ഞില്ല നവീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, സാധാരണയായി ംദ്വി അല്ലെങ്കിൽ ംദ്വി സൂചികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടെ, ഇപ്പോൾ അവർ അത്തരം സവി, അര്വി ഏവി, സിപി അല്ലെങ്കിൽ GCI ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ച്ലൊരൊഫിലെ സൂചിക ഇനിയും ഇൻഡെക്സ്, ചേർത്തു.

പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉപയോക്താവിന് ഇന്ഡൈസുകള് പരിഷ്കരിക്കാനും, അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കില് അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്ന പേര് സ്ഥാപിക്കാനും, അവരുടെ പഠനത്തിനായി ഏറ്റവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നിറവ്യത്യാസങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും കഴിയും -അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുക-, പല സൗകര്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തു, പ്രക്രിയകൾ ഉപയോക്താവിന് ലളിതമായ രീതിയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത്.

മറ്റൊരു രസകരമായ ഉപകരണം വിശകലനമാണ്, മുമ്പ് സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത AOI എങ്ങനെയാണ് വികസിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പൊതുവായ ദൃശ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭ്യമാക്കുന്ന സൂചികകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ ദൃശ്യപരത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ടൈംലൈൻ 1 മുതൽ XNUM വരെ മാസം, അല്ലെങ്കിൽ 6 മുതൽ വർഷം വരെ, ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഇത് നൽകാം.

ലാൻഡ്വ്യൂവറിലെ ഈ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യവത്ക്കരണം മാറ്റാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അന്തരീക്ഷമോ മറ്റ് ഘടകങ്ങളോ വളരെ വ്യക്തതയോ വളരെ ഇരുണ്ടതോ ആയതിനാൽ, കോൺട്രാസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നീട്ടി, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സമതുലിതമാക്കുന്നതിന്, ആ ഇരുട്ടിന്റെയോ ഉയർന്ന ലൈറ്റിംഗിൻറെയോ രംഗം.

ഇമേജിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ 4 പെട്ടെന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്:

  • പ്രാദേശിക ഹിസ്റ്റോഗ്രാം നീക്കുന്നു,
  • ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പൂർണ്ണമായ ഡാറ്റ സെറ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കുക,
  • പ്രാദേശിക കട്ട് ഓഫ് ക്യുമുലേറ്റീവ് കട്ട്,
  • പാചകം സ്ട്രെച്ച് കട്ട് (സ്ഥിരസ്ഥിതി).

മുകളിൽ ചേർക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും:

  • നിങ്ങൾ പാളികൾ ചേർക്കാൻ WMS സെർവറുകൾ വഴി കാണാനും, ദൃശ്യങ്ങൾ, AOI ല് കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനാൽ തിരയൽ ബോക്സിൽ (ക്സനുമ്ക്സ) അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഉൽപ്പന്ന പ്രദേശം സ്ഥിതി അളവുകൾ ഒരേ ലളിതമാണ്, നിങ്ങൾ കഴിയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെയറുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആക്സസ്സുചെയ്യുക (അടിസ്ഥാന മാപ്പിൽ നിന്ന്, MDT ലാൻഡ് വഴി, അവസാനം ഉപയോഗിച്ച ചിത്രത്തിലേക്ക്).
  • സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ ട്വിറ്റർ, ലിങ്ക്ഡ്, ഫേസ്ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കിലൂടെ (2) തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവർ പങ്കിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എന്തെങ്കിലും അസൌകര്യം ഉണ്ടെങ്കില്, സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ ഇടതു വശത്തുള്ള ബട്ടണില് പിന്തുണാ ടീമിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തും (3).

ഇതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണണം, ഡാറ്റയുടെ സംസ്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, സ്പേഷ്യൽ വിശകലനം നിർമിക്കുന്നതിനും ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ക്ലൗഡ് വിവരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മേഘം ഈഓസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിയും ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഈ ആക്സസ്, നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച് എല്ലാവരും അത് ഇനി ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്, അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട മൂല്യം. ഞങ്ങൾ, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ എങ്കിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ കാണും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ജി.ഐ.എസ് അപ്ലിക്കേഷനുകളും പോലുള്ള എര്ദസ് സങ്കൽപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എംവി സമീപകാല തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ദി (ഡിജിറ്റൽ ചിത്ര പ്രക്രിയ), പകരം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, 15 പരീക്ഷണ ദിവസങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിലേക്ക് പോകുക: ലാൻഡ്വ്യൂവർ-ഇ.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.