ചദസ്ത്രെസ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്ഭൂമി മാനേജ്മെന്റ്

ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ - കൊളംബിയ കേസ്

ഭൂമിയുടെ ഭരണം നിലവിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത് ഒരു പുതിയ അഭിലാഷമല്ല, കാരണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന ലേഖനങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു, സ്വകാര്യ വിഭവങ്ങളുമായുള്ള നിവാസികളുടെ ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളിലും വ്യക്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ദേശീയ നയങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്ന ദേശീയ സംവിധാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവണതയുണ്ട്, അതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ, തീർച്ചയായും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കായി നിവാസികളുടെ ആവശ്യം എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയും. പൊതു സേവനങ്ങൾ.

കൊളംബിയ നിലവിൽ ഐ‌എസ്ഒ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്ന് ഒരു നല്ല ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചു ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്നതിനപ്പുറം, LADM, പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റിലെ നിരവധി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിന്റെ ഫലമാണ്, പകരക്കാരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 1998 ലെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. മോഡലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പരമ്പരാഗത കാഡസ്ട്രെ സ്കീമുകൾ. ഭൗമശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് LADM നെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്, കൊളംബിയയുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ഒരു പരിഹാരം അതിൽത്തന്നെ കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് സ്പേഷ്യൽ സെമാന്റിക്‌സ്, ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്വത്തുക്കളുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിനായി ഒരു ദേശീയ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ.

മൾട്ടിപ്രോപോസിറ്റോ കാഡസ്ട്രെ

കൊളംബിയയുടെ കാര്യം ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നു, കാരണം അതിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, രസകരമായ ഒരു വ്യായാമമെന്ന നിലയിൽ ഇത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സന്ദർഭത്തിനപ്പുറം ദൃശ്യമാകും. 2015 രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ ദൃ ang വും അദൃശ്യവുമായ ആസ്തികളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിന്യസിക്കുക എന്ന വെല്ലുവിളി വ്യക്തമായി. അഗസ്റ്റിൻ കോഡാസ്സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് നോട്ടറി, രജിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തമായ നേതൃത്വവും പക്വതയും വെളിച്ചത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും.

ഗ്രാമീണ സ്വത്ത് ഫോർമാലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ഭൂമി പുന itution സ്ഥാപന യൂണിറ്റ്, കൊളംബിയയിലെ ഇൻ‌കോഡർ റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കാഡസ്ട്രെസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് മുമ്പായി ദേശീയ സംഭവത്തേക്കാൾ മികച്ച അവസ്ഥകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഭരണം ഭരിക്കുന്നതിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവണതകൾ.

ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി-രജിസ്ട്രി-ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു അജ്ഞാത ശാസ്ത്രമല്ലെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കണം; എൽ‌ഡി‌എം സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് അവതരിപ്പിച്ച യു‌എം‌എൽ മോഡലുകളും ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപന സ്കീമിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗവും മനസിലാക്കുന്നത് പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തെ പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നതിന്, നിലവിലെ ഘട്ടത്തിലെ വർ‌ക്ക്‌ഷോപ്പുകളിലൊന്നിൽ‌ അവതരിപ്പിച്ച ലാൻ‌ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ മാറ്റാനാവാത്ത പ്രവണതകളുടെ മൂല്യം ഞാൻ‌ ഓർക്കുന്നു, അതിൽ‌ വ്യക്തമായ അതിർത്തിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ‌ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവ കൊളംബിയൻ പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ലഡ്മി

La വികേന്ദ്രീകരണം ധനകാര്യ കാഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നിയമപരമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര തലം മുതൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ.

 • ന്റെ സംയോജനം ഇടപാട് സംവിധാനങ്ങൾ അതിലൂടെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൊതുതാൽപര്യത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലാണ്. ഈ പ്രവണതയുടെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, കേന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റൈസേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രവണതയാൽ പരിപൂർണ്ണമാണ്, ഇടപാടുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തികൾ; പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദേശീയ നിയന്ത്രണ ഇടപാട് സംവിധാനങ്ങൾ.
 • ഉപയോഗം ചരിത്രമുള്ള ഡാറ്റാബേസുകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ജ്യാമിതീയ ഡാറ്റ, ഡോക്യുമെന്ററി ഉറവിടങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിലും സ്പേഷ്യൽ പതിപ്പിലും മാതൃകയാക്കി. ഇത് പ്രവിശ്യാ ഗവേഷണമോ ആസൂത്രണ പദ്ധതികളോ നടത്തുക മാത്രമല്ല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രയോഗക്ഷമത കൈവരിക്കാനും അതിന്റെ നിലവിലെ പതിപ്പിനെ പരാമർശിക്കാനും വേണ്ടി അതിന്റെ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നു.
 • ഉപയോഗം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ മോഡലുകൾ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പരിഗണിക്കാതെ, ഭ model തിക മാതൃകയും പ്രക്രിയകളും വരുന്ന ലോജിക്കൽ മോഡലിനെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക; ഉടമസ്ഥാവകാശമോ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ.
 • മോഡൽ-ഓറിയന്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, ഇംഗ്ലീഷിൽ MDA എന്നറിയപ്പെടുന്നു (മോഡൽ ഡ്രൈവുചെയ്യുന്ന വാസ്തുവിദ്യ). ലളിതമായ ഒരു വസ്‌തുതയല്ല, ഡാറ്റ നൽകാനുള്ള മനുഷ്യ ഇന്റർഫേസിന്റെ അടിയന്തിരതയും മാനസികാവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആദ്യകാല വിജയങ്ങളില്ലാതെ സമയത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാരണം.
 • ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങൾ, ഭൂവിനിയോഗം, പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം എന്നിവയുടെ സംയോജനം, ബന്ധത്തിൽ ലളിതമാക്കി ഒബ്ജക്റ്റ്-വിഷയം-വലത്, എന്നാൽ നിയമം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ബന്ധം കാണാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സ്‌കീമിലേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നു, അവ സ്പഷ്ടവും അദൃശ്യവുമായ സ്വത്തിന് ബാധകമാകാം.
 • എന്നതിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് കാഡസ്ട്രെയുടെ കാഴ്ച ജീവിത ചക്രം, 3 ഡി യെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയോടെ, 2 ഡി കവറേജ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കാരണം ഇത് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ അടിയന്തിരമല്ലെങ്കിലും, തിരശ്ചീന സ്വത്തിന്റെ നഗര അടിയന്തിരാവസ്ഥയും ഒരു ഭരണപരമായ തലത്തിൽ പോലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തണം. 4 ഡി, എയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ബി‌എം ഒപ്റ്റിക്‌സ് എന്നാൽ സമയബന്ധിതമായ ബന്ധം ഓട്ടോമേഷൻ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളൂ.
 • ദിശയിലേക്കുള്ള ദിശ ലാളിത്യവും ഉപയോഗ എളുപ്പവും, അടിയന്തിര അടിസ്ഥാനമായി പ്ലോട്ട് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ലോക കാഡസ്ട്രെ അന്തിമമാക്കാനുള്ള ലോകബാങ്ക് നിർദേശത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ കൃത്യത ഒഴിവാക്കുന്നു -വെള്ളിയും-. അപ്പോഴേക്കും ലോകം മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പൺകാഡസ്ട്രെമാപ്പ് ശൈലി ചെയ്തുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.
 • La മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ഇന്റഗ്രേഷൻ ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളിൽ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സംവിധാനത്തിൽ സ്വന്തം കാര്യം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ററോപ്പറബിളിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഒരു ഡാറ്റാ എക്സ്ചേഞ്ച് മാതൃകയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഒരു അവസാനമായി കാണാനല്ല, മറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്; ഇത് ക്രമേണ അഭിനേതാക്കളെ ചേർക്കുന്നത്, സാങ്കേതികവിദ്യയുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേട് കാരണം പരിചയസമ്പന്നരായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, മാത്രമല്ല നിരവധി വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന റൂട്ടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാൻ യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • LADM- യുമായി കൊളംബിയയുടെ വെല്ലുവിളി

പൊതുവായ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഒരു മാനസിക വ്യായാമമായി ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൊളംബിയ എന്തുചെയ്യുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോളോ അപ്പ്, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും സുരക്ഷിത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹവും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അവർ കാണിക്കുന്നു -അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു- കാണുന്നവയിൽ:

 • ladmhന്റെ സംയോജനം പൊതു അവകാശം കാർട്ടോഗ്രാഫിക് സമ്പത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ പാർട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന നിലയിൽ.
 • ന്റെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വികസനം മൾട്ടി പർപ്പസ് കാഡസ്ട്രെ, ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു കാഡസ്ട്രൽ ഫയൽ ലളിതമാക്കാനുള്ള ദർശനത്തിന് കീഴിൽ.
 • ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റയുടെ ജിയോപോർട്ടലുകൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു മാതൃകയായി കൊളംബിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഐസിഡിഇയിൽ.
 • പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപ്‌ഡേറ്റും കേന്ദ്ര നയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതും, പ്രത്യേകിച്ചും cadastral മൂല്യനിർണ്ണയം, മാത്രമല്ല സർവേ രീതികളോടുള്ള തുറന്ന മനസ്സും, എന്തെല്ലാം ലളിതമാക്കുന്നു "അടിപൊളി"ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻതൂക്കത്തിനായുള്ള സങ്കീർണ്ണതയും കൃത്യതയും.
 • പ്രകാരം സ്ഥിരത ബഹുഭുജവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക, പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഏക പ്രാകൃത മാർഗ്ഗമായി ആർക്ക്-നോഡ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി ESRI ഏതാണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പതിപ്പായും ISO-19152 ന്റെ പുകവലിക്കാരുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിലും രാജ്യത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിന് മുമ്പ്.
 • ന്റെ സംയോജനം കാഡസ്ട്രേയും രജിസ്ട്രേഷനും ഒരൊറ്റ ഇടപാട് സമ്പ്രദായത്തിൽ, ആരാണ് ഒരു സ്വാഭാവിക / നിയമ / പൊതു വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, റിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അതിന്റെ ജ്യാമിതി, നിയമ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചാർജുകൾ എന്നിവയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏകീകൃത അവകാശങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും. ഈ വെല്ലുവിളി, സ്ഥാപന പരിവർത്തനത്തിനപ്പുറം -അത് അടിയന്തിരമല്ല- നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ അടിയന്തിര ഇടപെടലിനപ്പുറം ദേശീയ താൽപ്പര്യമുള്ള പൊതുനയങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന നിലയിൽ രജിസ്റ്ററുകളുടെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടിലെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ന്റെ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ദൃശ്യപരത LADM പ്ലാറ്റാനൈസ് ചെയ്തു വർഷങ്ങളായി കൊളംബിയക്കാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക്.
 • ladmcol6

ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടിക അനന്തമാണ്, യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിലും ഉട്ടോപ്യൻ പോലും. എന്നാൽ 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ലോകത്തെ കാണാനുള്ള അവന്റെ രീതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രണ്ട് രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയപ്പോൾ അതേ വികാരം ആർക്കും സംഭവിച്ചു; പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രേഖകൾ FIG Cadastre Proposal 2014 ഡ്രാഫ്റ്റും Chrit Lemmen ന്റെ അമൂർത്തവും ആയിരുന്നെങ്കിൽ "കോർ കഡസ്ട്രൽ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ".

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ