ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് - SIEMENS: ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു തന്ത്രം

ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് ഇന്നൊവേഷൻ ഏത് അമേരിക്കൻ ജാതി, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി വിസിഒന̈ര്, കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ട് വിജയം ഉറപ്പു. ആ തത്വങ്ങൾ എടുത്തു ക്സനുമ്ക്സ വരുമ്പോൾ വർഷം സമയത്ത് ഒരു കുടുംബ ബിസിനസ് തുടങ്ങി

ഹിസ്പാനിക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ, കുടുംബ ബിസിനസുകൾ ഒരു ഉയർന്ന ശതമാനം മൂന്നാം തലമുറ അതിജീവിക്കുന്നുമില്ല: പിതാവ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് തിരികെ ജോലി ക്സനുമ്ക്സ മണിക്കൂറും ലംഘിച്ചു, മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല നേടുകയും പിന്തുണയ്ക്കണം ഗൂഢാലോചന പഠിക്കാൻ അവർ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടു; കൊച്ചുമക്കളും മാലിന്യങ്ങൾ അവർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും വിഭവങ്ങൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിൽ എനിക്ക് ധ്യാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, കോൺഫറൻസ് അമേരിക്കയിൽ ബെന്റ്ലി എന്ന എപ്പോഴൊക്കെ അടുത്ത തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അധികം, തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടു സംസാരിക്കുന്നു ബോധം ശ്രമം നാലു കോളേജ് സഹോദരന്മാരുടെ നിന്നു പുതിയ ആളുകളെ കാണാൻ എത്ര അർത്ഥവത്തായ. കഴിഞ്ഞ ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങളായി നാം ഇംസ്പിരെദ്വെ Be മൂടും സഹപ്രവർത്തകരെ ത്രിംബ്ലെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സീമെൻസ് ആൻഡ് തൊപ്ചൊന് ഇന്നൊവേഷൻ കോ-പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളായി കണ്ടതിന് ശേഷം, സാധ്യതകൾ ഇടനാഴിയില് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസൈനുകളും ടോപ്പ് ക്സനുമ്ക്സ അടിസ്ഥാന അടുത്തുള്ള കമ്പനികളുടെ ജിയോ-എൻജിനീയറിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഒരു സാങ്കേതിക ൽ ഗ്രാഫിക്സ് കൈകാര്യം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തിരിഞ്ഞു ഒരു സിഇഒ, ഒരു ധാരണ വേണം നിഗമനത്തിൽ വന്നു ബാഗ് പിൻവലിക്കാൻ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ നടപടി എടുക്കാൻ വലിയ.

SIEMENS ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ട ഉദാഹരണം, നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഒരു സഹകരണ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുവരുന്നു. വളരെ അസാധാരണമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഷെയറുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്; തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മതിയായ സമയവും നല്ല ഇച്ഛാശക്തിയും ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കമ്പനികളുമായി മാത്രമേ ബെന്റ്ലി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സമീപകാലത്ത് ബെന്റ്ലിയുടെ പല ഏറ്റെടുക്കലുകളും SEIMENS ന് ആവശ്യമുള്ളത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

വിൻ-വിൻ ബന്ധം വളരെ രസകരമാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസനത്തിലും പരിപാലനത്തിലും SIEMENS നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണം ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപിക്കും, ഇത് റിസ്ക് ആക്ഷൻ മോഡലിനുള്ളിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പങ്കാളിത്തത്തോടെ, ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള (വാർഷിക ലാഭത്തിൽ) ഒരു ക്ലയന്റിനെ നേടുന്നു.

കുറവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല; ഉടനെ ബിസിനസ് സാങ്കേതികവിദ്യ നിരന്തരമായ നിക്ഷേപം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സീമെൻസ് ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ദർശനം ഒരു നില (മതിയെന്നു) ഉം ബിമ് ക്സനുമ്ക്സ തലത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നു. അത് നശീകരണ മോഡൽ ആണ്; കുറച്ച് ജീവനക്കാർ, ക്സനുമ്ക്സ ജനിച്ചത് ക്സനുമ്ക്സ പ്രാവശ്യം ഒരു കമ്പനി, വ്യവസായ, ഊർജ്ജം, ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ, അടിസ്ഥാന പട്ടണങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനവുമായി ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സേവനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വികസിക്കുന്നു.

ഈ മോഡൽ തുടരാൻ, ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഈ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ വിതരണം ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റംസ് ക്സനുമ്ക്സ% ഒരു ശതമാനം കുറവാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ കാണും: അസൂർ അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ത്രിംബ്ലെ ആൻഡ് തൊപ്ചൊന് സാന്നിധ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു മോഡലിങ്,, മൈക്രോസോഫ്ട്, കുടുംബങ്ങളെയും വ്യവസായം എത്തിപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായുള്ള Siemens.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു കൂട്ടം സഹോദരന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആകുന്നത് നിർത്താനുള്ള ബെന്റ്ലിയുടെ തന്ത്രം അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് രൂപീകരിച്ച രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ പദ്ധതി കുറച്ചുകാലം ചുമതലയിൽ തുടരുക എന്നതാണ്, അതേസമയം സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിനപ്പുറം പങ്കാളിത്ത താൽപ്പര്യമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഓഹരികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൈമാറുന്നു.


കാര്യങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ, ഇത് മാത്രമല്ല തന്ത്രം. മറുവശത്ത്, ഹെക്സാഗണിന് ചുറ്റും നിർമ്മിച്ച ഭീമൻ, ഇത് ക്രമേണ മുഴുവൻ എഇസി‌ഒ സൈക്കിളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. ചില ഗ്രിപ്പറുകളുള്ള ബെന്റ്ലി മോഡൽ വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം സിമെൻസിന് ഒരു വലിയ മേഖലയുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സഹകരണം വൈദ്യുതി മേഖലയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെന്റിലാണ്; പിന്നീട് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നും തടയുന്നില്ല. റെയിൽ‌വേകളുടെ നടത്തിപ്പിന് വൈകി എത്തിയ ഹെക്സാഗണിന്റെ പ്രതികരണം കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ബെന്റ്ലിയുടെ തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ഭൂരിഭാഗം ട്രെയിൻ സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കമ്പനിയെയും സ്വന്തമാക്കുക.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ അതിന്റെ സിഇഒയുടെയും നിരവധി മുതിർന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെയും രാജിയിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഓട്ടോഡെസ്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും. ഓട്ടോഡെസ്ക് മറ്റൊരു എംപോറിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, ഒരു പൊതു കമ്പനി എന്നതിനർത്ഥം അതിന്റെ പങ്കാളിത്തം അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ്; അതിനാൽ അവരുടെ ഐഒടി വിഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ പങ്കാളികൾ.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.