പരമ്പരാഗതം LiDAR. കൃത്യത, സമയം, ചെലവ്.

പരമ്പരാഗത ടോപ്പോഗ്രഫി എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതാണ് LiDAR ൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? ഇത് എത്ര തവണ കുറയ്ക്കുന്നു, എത്ര ശതമാനത്തിൽ? എത്ര ചെലവ് കുറയ്ക്കും?

ടൈംസ് തീർച്ചയായും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഫീൽഡ് ചെയ്ത ഒരു സർവേയറായ ഫെയ്ലിപ്, കോർട്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു 25 നോട്ടുബുക്കിൽ എത്തി. പേപ്പറിൽ ഇന്റർപോൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ റെഡ്കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് Softdesk ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എലവേറ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇടം എങ്ങിനെയാണെന്നറിയാൻ ഞാൻ എക്സെൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറർപ്രൊഫഡ് ചെയ്തു, ഈ ബിന്ദുക്കൾ വിവിധ ലെവലുകളുടെയും നിറങ്ങളുടെയും പാളികളിലാക്കി, ഒടുവിൽ, പോളിലൈൻസുകളോടൊപ്പം കർവ്ഫുകളായി മാറിയത്.

ജോലി കാബിനറ്റ് കൂടല്ലൂര് അതേസമയം, അത് ഫീൽഡ് താരതമ്യം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആൾട്രിമെട്രി പിടിത്തക്കാരും ഒരു സ്വീകാര്യമായ മോഡലിങ് വേണ്ടത്ര ഡാറ്റ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ, ഒരു ആർട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സൊഫ്ത്ദെസ്ക് വന്നു, ലളിതം മന്ത്രിസഭ ആൻഡ് ഉപയോക്താവിനെ എന്റെ കോഴ്സുകൾ സമയം കുറയ്ക്കുകയും മൊത്തം സ്റ്റേഷനിൽ, ഉപയോഗിക്കാൻ പഠന ഒന്നിൽ എന്നു AutoCAD ചിവില്ക്സനുമ്ക്സദ് ചരിത്രം, പോയിന്റ് തീർച്ചയായും വോള്യം കൃത്യത വർദ്ധിച്ചു.

സ്റ്റേജ് സിവിൽ ഉപയോഗംക്കായി ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ സമാനമായ യുക്തിക്ക് കീഴിൽ പുതിയ മാതൃകകൾ തകർക്കുന്നു: ഭൂപ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രതിരോധം ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും കൃത്യത ഉറപ്പുനൽകാനും എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ നാം കേൾക്കുന്ന രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യും:

സിദ്ധാന്തം: ലിഡാർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ടോപ്പോഗ്രാഫി ചെയ്യുക എന്നത് ചിലവും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നു.

സിദ്ധാന്തം XX: LiDAR- നോടൊപ്പമുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യത കുറഞ്ഞതായിരിക്കും.

പരീക്ഷണാത്മക കേസ്

മാസിക POB 40 കിലോമീറ്ററുകൾകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത രീതി ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ഡൈക്കിന്റെ ഡാറ്റ ശേഖരത്തിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനം വ്യവസ്ഥാപിതമായി. വേറൊരു ദൗത്യത്തിൽ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ അണക്കെട്ടിന്റെ 246 കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ LiDAR- ലുളള ഭൂപ്രകൃതി ഉപയോഗിച്ചു വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. വിഭാഗങ്ങൾ അകലം തുല്യമല്ലെങ്കിലും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് സമാന വിഭാഗത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തു.

പരമ്പരാഗത ടോപ്പോഗ്രഫി

ഓരോ 30 മീറ്ററിലും ക്രോസ് സെക്ഷനുകളിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് സർവേ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. തിരശ്ചീന പോയിൻറുകൾ 4 മീറ്ററിൽ കുറവുള്ള ദൂരദർശിനി പോയി.

മഴു സഹിതം ജിയോഡെറ്റിക് ജി.പി.എസ് സാധൂകരിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന, ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് തിരശ്ചീന വെർച്വൽ റഫറൻസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നേറ്റു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ര്ത്ക് റഫറൻസ് ചെയ്ത ഗെഒദെസിച് നെറ്റ്വർക്ക്, പ്രവൃത്തി പോയിന്റ്. ഇത് പ്രത്യേക സൈറ്റുകൾ ചരിവ് മാറ്റം എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മോഡൽ പൊരുത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ പോയിന്റ് എടുത്തു ആവശ്യമായിരുന്നു.

ടോപ്പിഗ്രഫി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ

അറിയപ്പെടുന്ന പോയിൻറുകളും ജിപിഎസ് വഴി ലഭിച്ച കോർഡിനേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ആ പരമ്പരാഗത അമിതമായ കൃത്യമായതാണ്.

പരമാവധി അവധി കുറഞ്ഞ അവശേഷിക്കുന്ന സ്ക്വയർ
തിരശ്ചീനമായ 2.35 സെ.മീ. 1.52 സെ.മീ.
ലംബമായ 3.32 സെ.മീ. 1.80 സെ.മീ.
മൂന്ന് ഡൈമൻഷണൽ 3.48 സെ.മീ. 2.41 സെ.മീ.

ദി LiDAR സർവ്വേ

ചതുരശ്രമീറ്ററിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ 965 പോയിന്റ് സാന്ദ്രത ഉള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമസ് യൂണിറ്റ് ഫ്ലാഷിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ജിമെഡിക്കൽ ജിപിഎസ് ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ച 17.59 അധികമായ ഓർഡർ പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഈ 37 പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, LiDAR ഡേറ്റയുടെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കി. യു എ എ യുടെ നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ ജിഎഎസ്ഐ റിസീവറുപയോഗിച്ച് ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, എങ്ങിനെയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് 26 മുതൽ 26 വരെ കാറ്റലോഗിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരം 6 കിലോമീറ്ററിലും വലിയതല്ല.

LiDAR ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ 65 അധിക നിയന്ത്രണ പോയിൻറുകളുടെ ഒരു ഗണം നൽകി. ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു താഴെ പറയുന്ന ലംബമായ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളാണു ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

നഗര പ്രദേശത്ത്: 2.99 സെ. (9 പോയിൻറുകൾ)

തുറന്ന വയലിലോ താഴ്ന്ന പുല്ലും: 20 സെ. (2.99 പോയിൻറുകൾ)

വനങ്ങളിൽ: 2.50 സെ. (3 പോയിൻറുകൾ)

കുറ്റിച്ചെടികളോ ഉയരമുള്ള പുല്ലും: 20 സെ. (2.99 പോയിൻറുകൾ)

ടോപ്പിഗ്രഫി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ

ചിത്രത്തിൽ സാന്ദ്രത വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു. ലിഡാർ, ഗ്രേഡ് ത്രികോണങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ക്രോസ് സെക്ഷനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സാന്ദ്രത.

കൃത്യതയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ

പരമ്പരാഗത സർവ്വേയുടെ സൂക്ഷ്മപരിധിക്കുള്ളിൽ LiDAR സർവ്വെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിനു വിരുദ്ധമാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ രസകരമായേടത്തോളം. RMSE (റൂട്ട് വ്യാപ്തി സ്ക്വയർ പിശക്) മൂല്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പിടിച്ചെടുത്ത ഡാറ്റയും റഫറൻസ് കൺട്രോൾ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പിശക് പരാമീറ്റർ.

പരമ്പരാഗത ടോപ്പോഗ്രഫി LiDAR ലിഫ്റ്റിങ്
1.80 സെ.മീ. 1.74 സെ.മീ.

സമയം വ്യത്യാസങ്ങൾ

മുകളിൽ ഞങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയാൽ, LiDAR രീതിയും പരമ്പരാഗത രീതിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാണുക:

LiDAR- ലുള്ള ഫീൽഡിലുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരണം 8% മാത്രമാണ്.

 • കാബിനറ്റ് ജോലി വെറും 8% മാത്രമാണ്.
 • ഫീൽഡ് ഡാറ്റയ്ക്കെതിരായ + ഫീൽഡ് + ലിഡർ കാബിനറ്റ് സമയം സംഗ്രഹിക്കൽ + പരമ്പരാഗത ടോപ്പ്ഗ്രഫി കാബിനറ്റ്, ലിഡാർലിറ്റി 19% മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു.

ടോപ്പിഗ്രഫി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ

ഇതിന്റെ ഫലമായി പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഒരു കി.മീറ്ററിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 8 മണിക്കൂറാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

കൂടാതെ, പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മൊത്തം ക്യാപ്ചർ, കാബിനറ്റ് പ്രക്രിയകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരമ്പരാഗത രീതി മണിക്കൂറിൽ എൺപത് പോയിൻറുകൾ, LiDAR മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് ദശലക്ഷം പോയിൻറുകൾ.

സമയം വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഈ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവ്, ആ സെൻസറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ജോലി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി കരുതുക. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി, പരമ്പരാഗത ശ്രംഖലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സഞ്ചയത്തിനുള്ള സമയവും ചെലവും കുറയ്ക്കലും, 246 കിലോമീറ്ററുകളുടെ ഉപഭോക്താവിന് അന്തിമ ചിലവ് പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രയോഗം ഉള്ള 71 കിലോമീറ്റർ മൊത്തം ചെലവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് 18% കുറവ്!

ഇത് അവിശ്വസനീയമാം വിധം തോന്നിയേക്കാം, എങ്കിലും പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രകൃതിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ LiDAR- നൊപ്പം ലീനിയർ കിലോമീറ്ററിന് വെറും 9% മാത്രമാണ് വില.

തീരുമാനം

സ്ഥലചിത്രീകരണവും പൂർണ്ണമായും ത്രദിതിഒന ലിദര് ഭൂപ്രകൃതി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു വരുന്നുണ്ടോ?. ഇല്ല ഒരിക്കലും, ലിദര് ജോലി എപ്പോഴും ചെക്ക് ചില ഭൂപ്രകൃതി, പക്ഷേ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ, ഉൽപ്പന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സമയവും ഗുണങ്ങളെല്ലാം ലിദര് ജോലി ഏതാണ്ട് ഒരേ സൂക്ഷ്മ ഉപരിതലവർണ്ണന ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിഗമനം കഴിയും കാരണം പരമ്പരാഗത

എല്ലായ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും; പരമ്പരാഗത ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ഉയർന്ന കൃത്യതയെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, എന്നാൽ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ക്രമരഹിതമായ സൈറ്റുകളിൽ സ്ഥിതി അപകടസാധ്യതകൾ, ഉയർന്ന പുല്ലും വിള്ളലുമുളള തടസ്സങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ... ഭ്രാന്താണ്. തീർച്ചയായും, വനവൽക്കരണത്തിന്റെ സാന്ദ്രത LiDAR ന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, വളരെ ചെറിയ പദ്ധതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സമാന ഘടകങ്ങളാണ്.

ഉപസംഹാരമായി, ഉയർന്നുവരുന്നതുപോലുള്ള വിപുലമായ പ്രോജക്ടുകൾക്ക്, സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്, പുതിയതും കൂടുതൽ സൃഷ്ടിപരവുമായ രീതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തുറന്ന മനസ്സും ബോധവൽക്കരണവും ആവശ്യമാണ്.

8 “പരമ്പരാഗത ടോപ്പോഗ്രാഫി vrs. ലിഡാർ കൃത്യത, സമയവും ചെലവും. ”

 1. വിവരത്തിന് നന്ദി, ഞങ്ങൾ ലിഡാർ സേവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താം caribbeansurveysupply@gmail.com

 2. ഗുഡ് മോണിംഗ് ... സുഹൃത്തുക്കൾ .... ഒരു സർവേ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യത്തിൽ ... .ബര് സെൻസർ ഗുരുതരമായ / അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രദേശം ഉയർത്തി അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ (ക്സനുമ്ക്സ ഹെക്ടർ. അതിലധികമോ) ഇടതൂർന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിബിഡ ചെടികൾ? ആക്സസ് വളരെ പ്രയാസമാണ്.
  മികച്ച ലേഖനം !!

 3. വളരെ നല്ല വിവരങ്ങൾ എന്നെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട കാഴ്ച നൽകുന്നു, പുറമേ ഡിസൈനുകൾ ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ്, എന്നാൽ മൊത്തം സ്റ്റേഷനുകളും പരമ്പരാഗത സർവേയിംഗ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അനുഭവങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം എടുക്കും, രേഖകൾ പല മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി ഉപസംഹരിച്ചു അവിടെ ക്സനുമ്ക്സമ് ചെറിയ പിശക് പാരാമീറ്ററുകൾ ആവശ്യമാണ് പുരോഗതി ഒരു പദ്ധതി ആവശ്യമാണ് പ്രിസിഷൻ തരുന്ന തലങ്ങളും നിർദ്ദേശാങ്കത്തിൽ ചുവടു. ആശംസകൾ

 4. യോം

  നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യ പൊരുതുന്നവർ എന്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

 5. വളരെ ജനപ്രീതിയാർജ്ജിച്ച നഗര ചുറ്റുപാടുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ടുകളും നിർവ്വചനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായി നടത്താനാവില്ല.

 6. മികച്ച ലേഖനം ... !!! നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നത് ഒരു സംശയമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു

 7. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസൃതമായി നിൽക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി നന്ദി
  നല്ല സംഭാവന

 8. നിങ്ങളുടെ ലേഖനം എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നന്ദി.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.