റിങ്ടോ ഡെൽ വാഗോ: ഞങ്ങളെ ഒരെണ്ണം നേരിടേണ്ടി വന്ന ആ വിഭവങ്ങൾ ഒരിക്കൽ

വിദ്യാർത്ഥി കാലം വളരെ വിശ്രമവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മികച്ചതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അശ്രദ്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോഴും, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാതെ തന്നെ, ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാലയളവ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുമ്പോൾ, ചില തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ജോലികളോ അംഗീകൃത പരീക്ഷകളോ ആണ്.

എന്നിരുന്നാലും, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മെ വളരെയേറെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല, അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി ചെയ്യും. കൃത്യമായി ഈ കാരണങ്ങളാൽ വെബ്സൈറ്റിന് നമ്മൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങളും അവയുടെ അസ്തിത്വവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. https://www.rincondelvago.com. ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ല അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സൈറ്റിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗിലോ മെഡിസിനിയിലോ താത്പര്യമുള്ള ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനാത്മക പഠനം എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഡോൺ ക്വിക്സോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലാസിക്ക്. വളരെ കുറച്ച് പ്രചോദനം, വളരെയധികം നിസ്സംഗതയോടെ, ഈ ജോലി അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സമാനമായി, സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പാഠ്യപദ്ധതിക്കായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ജോലി വളരെ ബുദ്ധിമു അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ ചുമതലകൾ പലപ്പോഴും നിർബ്ബന്ധിതമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക. നേരെമറിച്ച്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹപാഠം കൃത്യസമയത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് "തെറ്റ്" എന്ന വിദ്യാർഥിയുടേത്. പല അവസരങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികളെ "അലസമായ" അല്ലെങ്കിൽ "ചെറിയ തൊഴിലാളികളാണ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ, "ബൂമുകളിൽ" അവരുടെ "കോർണർ" ഉള്ളതിനാൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചമാണ്.

പഠനത്തിൻറെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വകലാശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താത്പര്യമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം പ്രതിവിധി നിലനിൽക്കണമെന്നും അവ എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നും അറിയണം.

ഗണിതം, ചരിത്രം, ഭാഷകൾ, പാചകം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കവും റിങ്കൺ ഡെൽ Vago നൽകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഈ പേജിലെ ഈ ഉള്ളടക്കം തീമനുസരിച്ച് വളരെ നന്നായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പ്രവേശനാനുഭവമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്നതിനെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിഷയം കണ്ടെത്തിയാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷണപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്കം, ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ എഴുതുക. എല്ലാവരും ഏറ്റവും മികച്ച മുൻ സമയം വ്യത്യസ്തമായി ഉള്ളടക്കം ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ അലമാരയിലെ വിജ്ഞാനകോശങ്ങൾ ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ, അകലെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, എന്നും കാണാവുന്നതാണ് അറിവാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്നും.

അതുപോലെ, ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാത്ത ജോലിയുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് പുറമേ, ഈ പേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സാഹിത്യ വർഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ അയാളുടെ താത്പര്യജനതയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങൾക്ക് അവതരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും മൊബൈൽ സെല്ലുലാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ എൺപത് വർഷംഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ വികസനം. സമാനമായി, നമുക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പാശ്ചാത്യലോകത്ത് അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം പോലെയുള്ള പാശ്ചാത്യലോകത്ത് അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന, നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാകും.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മാഗസിൻ റിക്കൺ ഡെൽ വാഗോ എന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അത്തരം വാർത്ത പലപ്പോഴും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിവിധ മേഖലകളിൽ അധ്യാപകർക്കും വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ മാഗസിനിൽ നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുരോഗതി, അധ്യയന രീതികൾ, ഓൺലൈൻ പഠന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻറെയോ അധ്യാപന പ്രക്രിയയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള മറ്റ് ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. സമാനമായി, വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് മാസികകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം, പലപ്പോഴും രസകരമായതും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രയോജനകരവുമാണ്. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ജേർണൽ കോഴ്സിയുടെ വിഷയവും സ്വഭാവവും അവഗണിക്കാതെ തന്നെ താൽപ്പര്യമുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, റിൻകോൺ ഡെൽ വാഗോയെ "ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പാനിയൻ" എന്ന് പരിഗണിക്കാം, എപ്പോഴും എല്ലാ കുറിപ്പുകളും പങ്കുവയ്ക്കുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പങ്കാളി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. കാരണം, ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്ക്, എല്ലാ സമയത്തും ലഭ്യമാണ്.

അവസാനിപ്പിക്കാൻ, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സ്രോതസാണ്. എന്നാൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ എങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നത്, അതായത്, അവനെ ഒരു കൃതിചോരണം നടത്താൻ കാരണം ഈ മാത്രമേ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു റഫറൻസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ആണ് ഉള്ളടക്കം പകർത്തും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.