ഇതിനായി ആർക്കൈവുകൾ

ദ്ഗ്ന്

ഒരു സംയോജിത പരിസ്ഥിതി - ജിയോ-എൻജിനീയറിംഗിന് ആവശ്യമായ പരിഹാരം

വിവിധ മേഖലകളിലെ, പ്രക്രിയകൾ, അഭിനേതാക്കൾ, ട്രെൻഡുകൾ, ടൂളുകൾ അന്തിമ ഉപയോക്താവിലേക്ക് ഒത്തുചേർന്ന ഒരു മഹത്തായ നിമിഷം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ജിയോ-എൻജിനീയറിങ് മേഖലയിലെ ആവശ്യകത, അന്തിമ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല പരിഹരിക്കാവുന്നതുമാണ്; പോലെ ...

ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് - ഓപ്പൺ സോഴ്സിനുളള പുതിയ പനി - ബെന്റ്ലി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ട്രെൻഡുകൾ

ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽക്കാറില്ല, ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫലം വിൽക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് സോഫ്റ്റുവെയറിനു പണം നൽകേണ്ടതില്ല, അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് അവർ പണം അടയ്ക്കുന്നത്. ബെൻറ്ലിയുടെ വളർച്ച ഏറ്റെടുക്കൽ വഴി വൻതോതിൽ വർധിച്ചു. ഈ വർഷത്തിൽ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരുന്നു. Synchro; ആസൂത്രണ സോഫ്റ്റ്വെയര്, ലെഗിയോണ്; ജനക്കൂട്ടത്തെ മാപ്പിംഗ് പ്രോഗ്രാം ...

BIM - ആന്വൽ കോൺഫറൻസ് ചുരുക്കത്തിന്റെ പുരോഗതി

ഒക്ടോബറിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന ആൻവൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോൺഫറൻസിൽ, ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിങ് (ബി ഐ എം) നിലവാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ്. എന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ട് അക്കാലത്ത് ഹാഷ്ടാഗ് #YII2017 ഉപയോഗിച്ച് പ്രാഥമിക ഹൈജാക്കുചെയ്തെങ്കിലും, ഇവിടെ ഒരു സംഗ്രഹം ആണ്. ഈ യാത്ര എനിക്ക് മുന്നിൽ ...

വെബിനര്: നിങ്ങൾ കറൻറ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്സനുമ്ക്സ മികച്ച കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് 45 ഗെയിം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, ലേഔട്ടിലുള്ള ബോക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഷീറ്റ് നംബർ, അംഗീകാരം, അംഗീകാര തീയതി മുതലായവ പോലുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഒരു ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം, ഒന്ന് മാത്രം തുറക്കാതെ തന്നെ ഡാറ്റ മാറ്റുന്നു ...

മിച്രൊസ്തതിഒന് കൂടെ ക്സനുമ്ക്സ തന്ത്രങ്ങളും: നന്നാക്കൽ കേടുപാടുകൾ ഫയലുകളും കഥ ക്സനുമ്ക്സദ് പ്രശ്നങ്ങൾ

പ്രശ്നം 1. Dgw ക്സനുമ്ക്സദ് ഫയൽ മാത്രം ക്സനുമ്ക്സ അളവുകൾ മട്ടിൽ തുറക്കുന്നു ഞാൻ ക്സനുമ്ക്സ അളവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമേ പോലെ വളരെ സാധാരണ നിങ്ങൾ മിച്രൊസ്തതിഒന് ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ക്സനുമ്ക്സദ് തുറക്കുമ്പോൾ ആ തുറന്നിരിക്കുന്നു. മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ സാധാരണയായി അതിന്റെ ഓപ്ഷനുകളിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, അതായത് വിത്തു ഫയൽ (വിത്തു),

ഒരു കറൻറ് ഫയലായി സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ താരതമ്യം

ഒരു പതിവ് ആവശ്യം ദ്ക്സഫ്, ദ്ഗ്ന് ആൻഡ് കഥ പോലെ എഡിറ്റ് മുമ്പ് സമയം പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു പോലെ അപേക്ഷിച്ച് മാപ്പ് ആലോചിക്കുകയും സംഭവിച്ചു എന്നു മാറ്റങ്ങൾ,, കറൻറ് ഫയലുകൾ അറിയുക എന്നതാണ്. മൈക്രോസ്റ്റേഷന്റെ സ്വദേശവും ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായ രീതിയാണ് ഡിജിനിഎൻ ഫയൽ. ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ...

മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വിഎബിഎ മാക്രോയുടെ രഹസ്യവാക്ക് തകർക്കുക

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കിയ ലൈബ്രറികളുടെ ഒരു ശ്രേണി, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യം, വളരെ പ്രത്യേകിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് 2010- ന് മുമ്പുള്ള ഓഫീസ് പതിപ്പുകളിൽ. അതു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പല വികസിതങ്ങളും ഇപ്പോൾ .NET- ലും മറ്റ് ചുറ്റുപാടുകളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, മാർക്കറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികസനത്തിന് VBA എന്നത് ഒരു ...

മിച്രൊസ്തതിഒന് ബന്ധിപ്പിക്കുക എഡിഷൻ - പുതിയ ഇന്റർഫേസ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആവശ്യമാണ്

മിച്രൊസ്തതിഒന് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിൽ പതിപ്പിൽ, ക്സനുമ്ക്സ ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ ൽ ആരംഭിച്ച ഈ വർഷം പൂർത്തിയാക്കി, മിച്രൊസ്തതിഒന് ഇന്റർഫേസ് പരമ്പരാഗത സൈഡ് ബാർ മെനുകളും, നേടിയെടുക്കാൻ തരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മെനു അവസ്ഥയാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളതു പോലെ ഈ മാറ്റം ബട്ടണുകൾ എവിടെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

10 ജിയോസ്പേഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മൈഗ്രേഷൻ ജിയോഗ്രാഫിക്സ് - ഒറക്കിൾ സ്പേഷ്യൽ

സ്വകാര്യ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ

ആർക്ക്-നോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ചദസ്ത്രല് പദ്ധതികൾക്കായി വളരെ പ്രായോഗിക തുടരുന്നു: ഈ താഴെ പോലെ കാരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ സമയം സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒരു എഞ്ചിൻ സംയോജിപ്പിച്ച ഏത് മിച്രൊസ്തതിഒന് ഗെഒഗ്രഫിച്സ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചദസ്ത്രെ ആൻഡ് കാര്ട്ടോ, ഒരു സാധാരണ വെല്ലുവിളിയാണ് . ദ്ഗ്ന്, അതേ ഫയലിൽ അതിന്റെ വെര്സിഒനെദ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ആകർഷകമായ ബദൽ ആണ് ...

ബി ഐ - കഡാഡോയുടെ തിരിച്ചടിയില്ലായ്മ

നമ്മുടെ ജിയോ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ, ബി ഐ (ബിൽഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ്) എന്ന വാക്ക് പുതിയ നോവലുകളല്ല, വ്യത്യസ്ത റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാതൃകയാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അവരുടെ ഗ്രാഫിക് പ്രാതിനിധ്യമല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവിതചക്രം . ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഒരു റോഡ്, ഒരു പാലം, ഒരു വാൽവ്, ഒരു ചാനൽ, ഒരു കെട്ടിടം ...

സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ മാറ്റുക ഓൺലൈൻ!

വ്യത്യസ്ത ഗവേഷണ, റഫറൻസ് സിസ്റ്റം, വ്യത്യസ്തമായ CAD, ജിഐഎസ്, റാസ്റ്റർ എന്നീ ഫോർമാറ്റുകളുമൊത്ത് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റാ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഓൺലൈൻ സേവനമാണ് എന്റെഗിയോഡാറ്റ. ഇത് ചെയ്യാൻ, ഫയൽ അപ്ലോഡുചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു URL സൂചിപ്പിക്കുക. ഫയലുകൾ ഒന്നൊന്നായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ...

സ്പേഷ്യൽ മാനേജർ: ഓട്ടോകാഡിൽ നിന്നുപോലും സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക

സ്പേഷ്യൽ മാനേജർ കാഡ്

സ്പേഷ്യൽ മാനേജർ എന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ മാനേജുമെന്റിനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓട്ടോകാഡിന് ജിയോസ്പേഷ്യൽ കഴിവുകൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ ഇതിനുണ്ട്.

Excel ൽ നിന്ന് മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ട്രാവെറെർ വരയ്ക്കുക

ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ exel

ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മൈക്രോസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ബഹുഭുജകോശം വരയ്ക്കാം, Excel- ലെ താത്കാലികവും ദൂരവും പട്ടികയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ x, y, z എന്ന നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന്. 1 കേസ്: ദിശാസൂചനകളും ദൂരസ് റ്റസ്റ്റുകളുടെയും പട്ടിക ഫീൽഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക: ആദ്യത്തെ നിരകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ട് ...

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ V8i ഉള്ള ഒരു .shp ഫയൽ തുറക്കാനും ലേബൽ ചെയ്യാനും അവയെ എങ്ങനെ സജ്ജമാക്കും

ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഫയൽ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ V8i ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കാനും, അവയെ ക്രമീകരിക്കാനും, ലേബൽ ചെയ്യാനും എങ്ങനെ കാണും, ബെൻറ്ലി മാപ്പുമൊത്തുള്ള അതേ കൃതികൾ. എന്റെ നൂറുകണക്കിന് മുടിയുടെ പഴഞ്ചൻ ഫയലുകളും അവ എന്റെ പഴയ ചാരനിറത്തിലുള്ള തലമുടിയായും ആണെങ്കിലും അവ നമ്മുടെ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ മാനദണ്ഡം ലിങ്ക് വെക്റ്റർ വസ്തുക്കൾക്ക് ബാധകമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ...

മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ V5i ൽ നിന്നും Google മാപ്സ് - പോയിന്റ് മേഘങ്ങൾ & സമന്വയിപ്പിക്കൽ

ഗൂഗിൾ മാപ്സ്, ഗൂഗിൾ എർത്ത് എന്നിവയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും സ്കാനറുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ജിഐഎസ് - സിഎഡി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിയന്തിര പ്രതീക്ഷകളാണ്. സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിനേക്കാൾ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടു പോവുന്നതായി ആർക്കും സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു ...

ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഏകീകൃത മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ

google ഭൂമി cad നെ ബന്ധിപ്പിക്കുക

നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാർട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രക്രിയകളിൽ ഗൂഗിൾ എർത്ത് അനിവാര്യമായും ഒരു ഉപകരണം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പരിമിതികളും അതിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഫലവും പ്രതിദിനം വളരെയധികം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഭൂപടത്തിൽ ജിയോലൊക്കേഷനും നാവിഗേഷനും ഇന്ന് ഏറെ പ്രചാരമുള്ളതാണ് ... അതിനാൽ നമുക്ക് ...

വിൻഡോസിൽ 8.5 മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ

മൈക്രോ സ്റ്റേഷൻ വിൻഡോകൾ

ഇപ്പോൾ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ 8.5 ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വിൻഡോസ് എക്സ്പാൻഡിനോട് വിർച്ച്വൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ വിൻഡോസ് XP ഉപയോഗിക്കണം, 7 ബിറ്റുകളിൽ വളരെ മോശമാണ്. അവർ ഒരു പരിഹാരമായി ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുമൊത്ത് പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ചിത്ര മാനേജറും ODBC കണക്ഷനും കാണുക. അവർ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ...

GIS - CAD, റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ എന്നിവയ്ക്കായി സൌജന്യ ഓൺലൈൻ കൺവെർട്ടർ

കഡീസ് കൺവെർട്ടർ

വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമാണ് MyGeodata Converter. ഇപ്പോൾ സേവനം തിരിച്ചറിയുന്നു ക്സനുമ്ക്സ ഇൻപുട്ട് വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റുകളും: എസ്രി ഗുണംകൊണ്ടുതന്നെ ആർക് / വിവരങ്ങളും ബൈനറി കവറേജ് ആർക് / വിവരങ്ങളും .എക്സനുമ്ക്സ (ആസ്കി) മിച്രൊസ്തതിഒന് ദ്ഗ്ന് കവറേജ് (ക്സനുമ്ക്സ പതിപ്പ്) മപിന്ഫൊ പ്രമാണം കോമ മൂല്യം വേർതിരിച്ചത് (.csv) ഗ്മ്ല് GPX കെ.എം.എൽ. GeoJSON യുകെ .ംത്ഫ് സ്ദ്ത്സ് യുഎസ് സെൻസസ് ...