ജി.ഐ.എസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തൊഴിൽ ലഭ്യത. കഥാപാത്രവും യാഥാർത്ഥ്യവും

GIS തൊഴിൽദാതാക്കൾ യഥാർഥത്തിൽ തിരയുന്നതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം വായിച്ചതിനു ശേഷം, ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്ര ദൂരത്തേക്ക് വിശാലമാക്കുക നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമോ (ഒരുപക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തവുമാണ്) ഞങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങളിൽ.

പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 'അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ' ജി.ഐ.എസിലെ പൊതു തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളായിരുന്നു. അവരുടെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ സ്വകാര്യ സാധ്യത കാരണം 'ഹെഡ് വേട്ടക്കാരെ' കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഫറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ന്യൂസീലൻഡിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ജോലി തിരയലുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതിന് കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. "ജിഐഎസ്, ജിയോഗ്രാഫി, സ്ഥലം, സ്പേസ്, ജിയോഗ്രഫി" എന്നീ വാക്കുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

അറിയിപ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു, തനിപ്പകർപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു, 'തെറ്റായ പോസിറ്റീവ്'. പിന്നീട് ഓരോ നോട്ടീസിനും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വഭാവം എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്തു. എക്സ്ട്രാക്റ്റുചെയ്തതും ശേഖരിച്ചതും ആയിരുന്നു:

 • ജോബ് ഓഫറിന്റെ ശീർഷകം
 • അപേക്ഷകന്റെ കമ്പനിയുടെ പരസ്യം
 • അപേക്ഷകൻ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖല
 • അപേക്ഷിച്ച ജോലിയുടെ പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിതീയ ആവശ്യമായി ജി.ഐ.എസ്
 • സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവലിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്
 • സ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാനം,
 • ശമ്പളം

ഇവിടെ നിർത്തുന്നതിനും ചില തീമുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് മുമ്പ് പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ. നമുക്ക് കാണാം:

 1. 'ജിഐഎസ് വ്യവസായം' എന്ന പദവിയും ആശയക്കുഴപ്പവും

"ഞാൻ ഈ പഠനത്തിന് കാരണം ഒരു കാരണം ഞാൻ ഒരു അനുഭവസംഹിത രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം നിർണ്ണയിക്കാൻ ജിഐഎസ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഘടന ന്യൂസീലൻഡിൽ. ​​"രചയിതാവായ നഥാൻ ഹാസെൽവുഡ് എഴുതുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ലേഖനത്തിൽ "പല സാധ്യതകളും"ഞങ്ങൾ ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അത് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോഴും പല സംശയങ്ങളും ഉളവാക്കുന്നു.

ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ ഒരേ രചയിതാവും ഈ വർഷവും, 2017- യും ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ, വിശകലനം ഒരു പൊരുത്തം, കാരണം നിങ്ങൾ വായന നിന്ന് deduce പോലെ, എല്ലാം പരസ്പരബന്ധിതമാണ്.

"GIS വ്യവസായം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും. അത് സങ്കീർണ്ണമാണ് "ഹെസ്സൽവുഡ് തന്റെ പോസ്റ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന പദങ്ങൾ"ജിഐഎസ് വ്യവസായത്തിലെ മഹാനഗരങ്ങൾ" അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു: "ആശയക്കുഴപ്പം ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല." ആദ്യ പോയിന്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ആശയം ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ, ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത്, ഈ മേഖലയെ നാം ആ പദവുമായി എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുമെന്ന് ഈ പദങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതും ശരിക്കും ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കൂ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് അർഥമാക്കുന്നത് മനസിലാക്കണോ?

നല്ല നാഥാൻ ത്രംസ്ച്രിബെസ് നിബന്ധനകൾ സാധാരണയായി കൈകാര്യം: 'ഇൻഡസ്ട്രി ജി.ഐ.എസ്', 'സ്പേസ്', 'ഗെഒമതിച്സ്', 'ജിയോസ്പേഷ്യൽ', 'സയൻസ് സ്ഥലം', 'ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന പ്രത്യേക ശാഖ' ഒടുവിൽ 'ചില മറ്റ് പദം' ( അപ്പോക്കലിപ്സ്!). അവയിൽ ഏതാണ്? യോജിക്കുന്നു നല്ലത്?

ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ഇത് ചെറിയ വാദമല്ല. എത്രത്തോളം ജി.ഐ.എസ് ശീർഷകം 'വേലയുടെ, ഒപ്പം, ജോലിയിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ ആവശ്യമായ ആണ് കമ്പനിയുടെ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ എന്താണെന്ന് കാരണം: ആദ്യ' ആശയക്കുഴപ്പം 'എന്ന നേരിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ജോലിചെയ്യുന്നു ബാധിക്കുന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന അപേക്ഷകൻ. നമുക്ക് തുടരാം.

 1. ടൈറ്റിലുകളുടെ മധുര സൌന്ദര്യം

ലളിതമായി വിവിധ ശീർഷകങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് 'ജംഗിൾ പട്ടങ്ങളും സഭകൾ ഇവിടെ' അടുക്കുക എന്നു എത്ര തന്ഗ്ലെദ് ഗ്രഹിക്കാൻ ഹെഅജ്ലെവൊഒദ് പഠിക്കാൻ "പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയ" നിയോഗിക്കാനാകും ഉപയോഗിച്ച്:

മുങ്ങിത്താഴുന്നതിന്റെ ഒരു ചുവടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ, "മഹാനായ ഗോത്രക്കാർ" എന്ന ലേഖനം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഇതിൽ, ഹെലൻവുഡ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തെ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നിബിഡ പനോരമയെ വിശദീകരിക്കാൻ അനുകൂലമായി സഹായിക്കുന്നു.രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. തീർച്ചയായും, അത് ബിസിനസ്സ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ വേണം ഒരു നല്ല വ്യക്തിഗത വിപണനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: 'ബിരുദധാരി', 'ജൂനിയർ', പിന്നെ 'സീനിയർ'. ഒരാളുടെ സാധ്യതയും പരിധിയും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഓരോന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശീർഷകങ്ങളിൽ? ആണ്ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകഅവയിൽ ചിലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല ചോദ്യം! ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അവലോകനം ചെയ്യാൻ സ്രഷ്ടാവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുഴുവൻ പട്ടികയും ഏകീകൃത പട്ടിക ഗവേഷണം നടത്തിയത് മാത്രമല്ല, ഈ മേഖലയിലെ തന്റെ വിപുലമായ വൈദഗ്ധ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

"GIS വ്യവസായത്തിൽ നാലു വലിയ" ഗോത്രങ്ങൾ "ഉള്ളതായി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

(1) ദി '... ഗേറ്റ്സ്'

(2) '... ഗ്രാപ്റ്ററുകൾ'

(3) 'മെയിലുകൾ'

(4) 'ടെക്കിയീസ്'

ഒരു ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക:

ഇപ്പോൾ 'സങ്കുചിത വിവരണം' ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക:

"(1) 'ഗേറ്റ്സ്' അടിസ്ഥാനപരമായി ശാസ്ത്രീയ വിശകലനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ജി.ഐ.എസ്. ഡാറ്റയിലെ മുൻനിര വിശകലന വിദഗ്ദ്ധരും അവരുടെ ഉപയോക്താക്കളും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ജോലിയുടെ പല പേരുകളും 'GIST' ൽ അവസാനിക്കും. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം).

(2) 'ഗ്രാപ്പർമാർ' എന്നത്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഡാറ്റയുടെ പ്രദർശനമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധീകരണമോ, അതോടൊപ്പം, അവയുടെ ഉടമസ്ഥരും, അവരുടെ ബന്ധുക്കളും.

(3) അളവുകോൽ, ഇമേജ് ടൂളുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ മീസോഴ്സ്മാരാണ്.

(4) GIS വ്യവസായത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു തരത്തിൽ ഇന്റർഫേസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ടെക്കിയീസ്'. ജി.ഐ.എസ് ഡവലപ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും സംസാരിച്ചു. "

ഇത് വിശദമായി (ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യത്തിൽ) വിശദീകരണത്തിനുശേഷം, ഞങ്ങളുടെ അവലോകനം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? നമുക്ക് വിശകലനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം.

 1. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. വിശകലനത്തിന് താൽപര്യമുള്ള ഘടകങ്ങളും

En ആദ്യ സ്ഥലംഎങ്ങനെ, ഒരു ലളിതമായ പ്രഖ്യാപനം വഴി, അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ജിഐഎസ് എന്നത് പ്രാഥമിക തൊഴിൽ മേഖലയല്ല അപേക്ഷകന്റെ കമ്പനി?

ഇത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ ലളിതമായി തോന്നുന്നില്ല ഒരു പ്രിയ, ഹെസ്ലവുഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ:

 • ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാണിജ്യ ഇമേജിലൂടെ പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലധികം വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ആശയവിനിമയ, സേവന, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് കമ്പനികളുടെ കാര്യമാണ് ഇത്.
 • ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പോലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കയറാവുന്ന സംഘടനകളുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഇത് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വ്യവസായത്തിനകത്ത് വളരെ നന്നായി വർഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും വിശകലനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ്, നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅവൻ ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും.

En രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം GIS തൊഴിൽ നോട്ടീസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ തലത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതിക തലം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത്, എല്ലാവരോടും ശ്രദ്ധാലുക്കളുണ്ടോ? ഇവിടെ, എഴുത്തുകാരൻ അല്പം വികസിപ്പിക്കുന്നു:

 • 'ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ' പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ആവശ്യമുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിരുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് കറന്റ് കാൻഡിനു പകരം.
 • മറുവശത്ത്, 'ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ' SQL അല്ലെങ്കിൽ HTML പോലുള്ള വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇതിന് ധാരാളം യുക്തി ഉണ്ട്. വിപണിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ മെച്ചപ്പെട്ട അനുമാനത്തിന് ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ചില അറിയിപ്പുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയതായി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുപക്ഷേ താൽപര്യമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും വിഭജിക്കാനും ഉള്ള ആഗ്രഹം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രചയിതാവിനെ ട്രാൻസ്ക്രൈസ് ചെയ്ത ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ്, പക്ഷേ തീർച്ചയായും അവരുടെ പരിചയത്തിലായിരിക്കണം അവൻ നന്നായി അറിയേണ്ടത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു തരം പരിശോധന, ഇവിടെ നമുക്ക് പോകുന്നു:

"നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ... (വാക്കാലുള്ള, വാക്കാലുള്ള, ഇപ്പോൾ രസകരമായത്) ഒരു) നമുക്ക് ഒരു അവശ്യ അറിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു html5, css3 ഒപ്പം പരിചയവും സെർവർ-സൈഡ് ഭാഷ, ബി) താഴെ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്: CORS, CDN, XSS, തലക്കെട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുക സമ്പൂര്ണ്ണം ച്ക്ര്സ്, TDD സ്വസ്ഥത ഗവേഷണമാണിതെന്ന ഇവന്റ്, പബ്ബ് സബ്, മിച്രൊസെര്വിചെസ് സൊഅ, മ്വ്ച്, മ്വ്വ്മ്, ഐഒസി, സോളിഡ് ഡ്രൈ y YAGNI"നിൽക്കുന്നത്, നിൽക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു:" ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചൊഫ്ഫെഎസ്ച്രിപ്ത്, SVG, ദ്ക്സനുമ്ക്സ, ച്രൊഷ്ഫില്തെര്, വെലൊചിത്യ്ജ്സ്, ലേഖയിൽ, മൊമെംത്ജ്സ്, സ്ട്രാപ്പ്, കുറവ്, നൊദെജ്സ്, .ക്ഷമാപണമെന്നോണം, രബ്ബിത്മ്ക് രെദിസ്, എക്സപ്രെഷ്ജ്സ്, ഹംദ്ലെബര്സ്, ഒഔഥ്ക്സനുമ്ക്സ, പഷ്പൊര്ത്ജ്സ് ആൻഡ് ദൊച്കെര്... ". ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് (മെച്ചപ്പെട്ട വിധം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു) "സി) ചിലർ അറിവ് വെബ് മാപ്പിംഗ് ചട്ടക്കൂടുകൾ y ജിഐഎസ് ടെക്നോളജീസ്".

അത് "ജിഐസിലുള്ള ചില പരിജ്ഞാനം", അവർ വിദഗ്ധരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് 'വൈദഗ്ധ്യം'ജിഐഎസ് എത്രയോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ... നല്ലത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് തുടരുകയാണ്.

 • ഒരു 31% പരസ്യങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ("അവർ GIS ൽ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം" പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു.) ഇത് ബാക്കി ഭാഗത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലേഖകൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ: "നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജിഐഎസ് അറിയാമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരേയും അറിയാമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കാവശ്യമുള്ള വൈദഗ്ധ്യം എന്താണെന്നു തൊഴിലുടമകൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ തൊഴിലുടമകൾ കാരണമാണോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല." വളരെ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യം, ശരിയല്ലേ? എങ്ങനെ അറിയാം?

ഈ വിശകലനത്തിന്റെ 140 സാമ്പിൾ നോട്ടീസുകളിൽ പേരുനൽകിയ തവണകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു:

ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താൽ, ഒരു പട്ടികയിൽ പത്ത് (10) മുൻനിര ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു:

ഉപകരണം പരാമർശങ്ങളുടെ എണ്ണം
എസ്റി 49
SQL 25
പൈത്തൺ 19
എസ്.എ.പി 16
ഭാഷയായി 12
എച്ച്ടിഎംഎൽ 12
ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് 12
FME 10
വിഷ്വൽ ബേസിക് 8
AutoCAD 7

En മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലംശമ്പളം. ഈ പഠനം ന്യൂസീലൻഡിൽ ചെയ്തതായി ഓർക്കുക. അതിന്റെ കറൻസി, ന്യൂസീലൻഡ് ഡോളറിന് (NZD), അതിന്റെ തുല്യതയ്ക്ക് തുല്യമാണ് 1 NZD = 0.72 USD (അമേരിക്കൻ ഡോളർ). ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്ത യാഥാർഥ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു റഫറൻഷ്യൽ ഡാറ്റയായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാനാകൂ. കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ 'കെ' തീർച്ചയായും ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

 1. നാലാം പോയിന്റ്. റിയാലിറ്റി വാക്കിക്സ്. ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ

പൊതുജനത്തിലോ (അതോ മുൻഗണനയോ) ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണം അതിൽ നിന്നും പുറത്തുവരാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രീയ തീവ്രത അതു തെളിയിക്കട്ടെ സത്യസന്ധത. ഹെസ്ലെവുഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്റെ ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു:

 • നിങ്ങൾ 'അഭിപ്രായങ്ങളും' 'വ്യത്യസ്ത വസ്തുതകളും' മനസിലാക്കുമ്പോൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. ആ പ്രവചനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആ 'വിദഗ്ദ്ധരെ' തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയണം തെളിവ് ഗുരുതരമായ മറിച്ച് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് പരസ്യമായി പരസ്യങ്ങൾ നൽകണം.
 • 'അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളുമായി' ജാഗ്രത പുലർത്തുക. സ്വമേധയാ ഉള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ സർവ്വേകൾ പലപ്പോഴും വ്യവസായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി സാമ്പിളുകളോട് അനുരൂപമായി പരാജയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഫലങ്ങൾ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും അവരുടെ 'സോഴ്സ് ഡാറ്റ' സൌജന്യമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വിശകലനം അവസാനിപ്പിക്കുക വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരേ വിശകലനം നടത്താനും പരിശോധിക്കുക ഒരേ നിഗമനങ്ങൾ എത്താൻ സാധിക്കും.

 1. പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രേക്ഷകർക്കും അന്തർലീനമായ ശുപാർശകൾക്കും

ജി.ഐ.എസ് ബിരുദധാരികളുടേയും വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും ഉപദേഷ്ടാവായി ഒരു ഉപദേശകൻ അല്ലെങ്കിൽ / അല്ലെങ്കിൽ മാർഗദർശകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. "അവർ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ച് അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അവരോടൊപ്പം ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കോഴ്സുകളും പഠനങ്ങളും അവഗണിക്കുകയാണ്" എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമാണ്.

യുവജനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ഈ അജ്ഞത ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധവുമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻറെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏതൊരു പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരും തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വായിക്കുന്ന യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥിയെയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അധികം വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അറിവും പ്രയോഗിക്കുന്ന കാര്യവും എല്ലാം ആ പകർത്തിയ കലാസൃഷ്ടിയുടെ നോട്ടീസ് പേരു പല ഒരു പാങ് കൂടുതൽ ഇൻഷുറൻസ്, നിർമ്മാതാവ് ഉപകരണങ്ങൾ, അപ്പ് വരികൾ തള്ളപ്പെടുകയും. അവൻ പിന്നീട് അത് പങ്കിടാൻ മടിക്കരുത് ചെയ്ത് പദാനുപദ ട്രാൻസ്ക്രൈബുചെയ്യുന്നു ആ തന്നെ തുടരുന്നു: "നിങ്ങൾ എല്ലാ കഴിവുകൾ പേരുള്ള എങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട." അയാള് ചേർക്കുന്നതിന്: "ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് ആ ചില വ്യവസ്ഥകൾ കേട്ട". അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം കണക്കിലെടുക്കണം.

പഠനത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു! ഞങ്ങളെ പിന്നീട് പൊതു പൊതു അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അനുവദിക്കുന്നവയെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്:

 • Un 53% പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോട്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ആവശ്യകതകളുമായി ജി.ഐ.എസ് എടുക്കുന്നു, എ 47% നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രധാന ഘടകമായി ജിഐഎസിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
 • കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഏജൻസികൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.
 • ജിഐഎസ്യിലെ ജോലികളിൽ 15% ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഡെലിവറികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 • എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസിലാന്റിൽ GIS ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയുടെ അറിയിപ്പുകൾ.

അന്തിമ അഭിപ്രായങ്ങൾ

ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കരുത്:

 • തൊഴിൽ നിർദേശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി ജിഐഎസ് എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണ്?
 • നിങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ-ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭയത്തെ ആശ്രയിച്ച്, പൊതു-സർക്കാർ മേഖലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജിഐഎസ്യിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ നിർദേശങ്ങൾ ഏതാണ്?
 • ജി.ഐ.എസ്യിൽ ഏറ്റവും ഡിമാന്റ് പ്രൊഫഷണലുകൾ വ്യവസായമേഖലകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
 • വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് GIS ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്?

അവരുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നാം നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഫലനത്തിന്റെ പോയിന്റുകളിലൊന്നായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുന്നത്:

ജിഐഎസ് വ്യവസായത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിയാമോ?

"ജിഐഎസ് ഓറിയന്റഡ് എംപ്ലോയിറ്റിക്കുള്ള ഒരു മറുപടി. ഫിക്ഷൻ വിറ്റ് റിയാലിറ്റി "

 1. മികച്ച ലേഖനം. ഫലങ്ങളുടെ നല്ല ഗവേഷണവും വിശകലനവും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതിനോട് ഞാൻ പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച സ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരുകൾ വ്യക്തതയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നു. സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന ആശയം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും പകരം «ഡവലപ്പർ» അല്ലെങ്കിൽ «പ്രോഗ്രാമർ by ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജി‌ഐ‌എസ് അറിയുന്നതിനായി പണം നൽകാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിലും നെറ്റ്‌വർക്ക് മാനേജുമെന്റിലും വിദഗ്ധരാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിൽ ജിഐ‌എസിന് ലൈസൻസ് നൽകുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.