ഒരു കറൻറ് ഫയലായി സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ താരതമ്യം

ഒരു പതിവ് ആവശ്യം ദ്ക്സഫ്, ദ്ഗ്ന് ആൻഡ് കഥ പോലെ എഡിറ്റ് മുമ്പ് സമയം പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നു പോലെ അപേക്ഷിച്ച് മാപ്പ് ആലോചിക്കുകയും സംഭവിച്ചു എന്നു മാറ്റങ്ങൾ,, കറൻറ് ഫയലുകൾ അറിയുക എന്നതാണ്. ഡിഎൻജി ഫയൽ മൈക്രോസ്റ്റേഷന്റെ തനതായ ഫോർമാറ്റും ഉടമയുമാണ്. ആ കഥ ഇങ്ങനെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു വിരുദ്ധമായി ഓരോ മൂന്നു വർഷം ഫോർമാറ്റ്, ദ്ഗ്ന് രണ്ടു ഫോർമാറ്റുകൾ മാത്രം ഉണ്ട്: മിച്രൊസ്തതിഒന് വ്ക്സനുമ്ക്സ നിന്ന് അവിടെ മിച്രൊസ്തതിഒന് ജെ ആൻഡ് ദ്ഗ്ന് വ്ക്സനുമ്ക്സ വരെ ക്സനുമ്ക്സ ബിറ്റുകൾ പരിഷ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു വർഷങ്ങളായി പ്രാബല്യത്തിൽ ശേഷിച്ച ദ്ഗ്ന് വ്ക്സനുമ്ക്സ .

ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.

1 CAD ഫയലിന്റെ ചരിത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ അറിയുക

സ്പാനിഷണൽ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വളരെ അടുത്തല്ലെങ്കിലും, 2004 നു ശേഷം ഹോണ്ടുറൻ കാഡ്സ്റ്ററുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിച്ചു. ഇതിനായി, മാസ്റ്റിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മൈക്രോസ്ട്രേഷന്റെ ചരിത്ര രൂപം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അതുകൊണ്ട്, എൺപത് വർഷത്തിനിടയിൽ, ഓരോ മാറ്റവും ഓരോ എന്റർപ്രൈസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്റം പതിപ്പ് നമ്പർ, തീയതി, ഉപയോക്താവ്, മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു വിവരണം എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നു. ഇത് V10- ന്റെ പതിപ്പിനു ശേഷമുള്ള ശുദ്ധമായ മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനമാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തുറക്കുന്നതിലും ഇടപാടിന്റെ അവസാനം തുറക്കുന്നതിലും ഒരു വിഎബിയിലൂടെ നിർബന്ധിതമായി ഒരു പ്ലസ്. ഒരേ സമയം രണ്ടു ഉപയോക്താക്കളെ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ProjectWise ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ നിയന്ത്രണം നടത്തി.

പ്രക്രിയ എത്ര പ്രാധാന്യമാണെങ്കിലും, സജീവമായ ചരിത്രമില്ലാതെ ഫയൽ നിറങ്ങൾകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ അനുവദിച്ചു; ഇടതുവശത്ത് മാപ്പ് മാറിയ പതിപ്പ്, ഞാൻ നീക്കം (ക്സനുമ്ക്സ പ്രോപ്പർട്ടി), പുതിയ (ക്സനുമ്ക്സ പ്രോപ്പർട്ടികൾ) ഏത് തിരുത്തപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ചലിക്കുന്ന അല്ല പച്ച നിറങ്ങളിൽ ഇടപാട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാൻ കഴിയും. നിറങ്ങൾ കോണ്ഫിഗര്ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാറ്റം തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ച്ലുസിവെസെ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടപാട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഈ മാപ്പിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുവെന്ന് കാണുക. സാന്ദ്ര വിൽസൺ, യോശുവ: ചരിത്രരേഖ പ്രകാരം, വ്യവസായം അനുഭവിക്കണം ക്സനുമ്ക്സ അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ ദേശീയ ടീം ഒരു കളി പോകാൻ ഒരു ബോധിച്ചവരെ ആളുകളെ കാണാൻ ആവേശത്തിലാണ്, നന്നായി അപ്പ്രൊപ്രിഅതെദ് ഒപ്പം മെത്തഡോളജി തുടർന്നു എങ്ങനെ പറയുന്നു , Rossy, El Chamaco ... ഞാൻ ഒരു കണ്ണുനീർ ലഭിക്കും. 😉

ഒറാക്കിൾ സ്പേഷ്യൽ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരു പ്രാചീന പ്രവർത്തനമായി കണ്ടു. ഓരോ മാറ്റത്തിനും പ്രത്യേകം ഫയലുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അതേ ചരിത്രത്തിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം സംരക്ഷിച്ചില്ല. ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധമുള്ള ചരിത്രവും ബഹിരാകാശ അടിത്തറയുടെ മൊത്തമായ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റിയതും വിഎബിഎ വഴി എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്നത് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.

2 രണ്ട് CAD ഫയലുകളുടെ താരതമ്യം

ചരിത്രപരമായ നിയന്ത്രണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പരിഷ്ക്കരിച്ചതിന് എതിരായ ഒരു കഡാട്രൽ പദ്ധതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഉപയോക്താക്കൾ പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടു വിമാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായി.

ഇതിനു വേണ്ടി, അതിർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ഒരു വിചിത്രമായ ഉപകരണമായ dgnCompare എന്ന പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. രണ്ട് ഫയലുകൾ മാത്രമേ വിളിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു, ഇത് രണ്ടു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഫയൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ അതിലധികമോ നേരെ താരതമ്യം ചെയ്യാം. നിറം അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ കനം പോലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയവ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും നീക്കം ചെയ്തതുമായ വസ്തുക്കളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഗ്രാഫിക് ഡിസ്പ്ലേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, താരതമ്യേന മാനുവൽ മണിക്കൂറുകളെടുക്കും, ദിവസങ്ങൾക്കപ്പുറം മാറ്റങ്ങളുടെ അളവ് അനുസരിച്ച്. ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് നാം ജോലി എങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട സേവ് കഴിയുന്ന സമയം അനുസരിച്ച്, ദ്ഗ്ന്ചൊംപരെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും.

DgnCompare എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രകടനം കാണുവാൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ താഴെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ വിടുക.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.