ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഎന്റെ എഗെഒമതെസ്

കഡാസ്റ്ററിലെ ഡാറ്റ

കാഡസ്ട്രിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് മാനദണ്ഡം വളരെ സംശയാസ്പദമാണ്, കാരണം അതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത മാത്രമല്ല ഡാറ്റയുടെ സുസ്ഥിരതയുമാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ വ്യായാമം ചെയ്തെങ്കിൽ (ഒപ്പം കാപ്പൺ കോഴി :)), "എല്ലാം" ഡാറ്റ താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഉപയോഗപ്രദമാകാം, പക്ഷേ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ഈ ഡാറ്റയിൽ പലതും സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഒരു ഭാരമാണ്, ഇടത്തരം കാലയളവിൽ അതിന്റെ ക്യാപ്‌ചർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് നിരസിക്കപ്പെടും. ആരെങ്കിലും ഒരു കാഡസ്ട്രെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ "ബഹുവർണ്ണപശ്ചാത്തലം", ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കണം:

ആരാണ് ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുക?
ഏത് അളവിലുള്ള കൃത്യതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?
ആരാണ് ഡാറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്?
എത്രത്തോളം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും?

കാഡസ്ട്രൽ ഫയലിലെ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉടനടി "അത്യാവശ്യമല്ല" എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, എന്നാൽ "മറ്റുള്ളവർക്ക്" (കാഡസ്ട്രെയല്ല) ആലോചിക്കാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന പൊതുവായ ഉപയോഗം. നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയെ വിവിധോദ്ദേശ്യ പൊതു ഉപയോഗമെന്ന് വിളിക്കാം. കാഡസ്ട്രിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഡാറ്റയുമുണ്ട്, കാരണം അത് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവ സുസ്ഥിരമായിത്തീർന്നതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള) മറ്റൊരു സ്ഥാപനമുണ്ടെന്നോ ആണ്, ഈ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണെങ്കിലും, അവരുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് കാഡസ്ട്രിയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ, ദ്വിതീയ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഉപയോഗമായി കണക്കാക്കുന്നു. “അനാവശ്യമായ” ഡാറ്റ കുറയ്‌ക്കുകയും ഇൻ‌സ്‌പൈർ സംരംഭം വീണ്ടെടുത്ത ഒരു തത്ത്വം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് വിവരങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പിടിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു, ഡാറ്റ മാനേജുമെന്റ് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായിരിക്കും.

മുനിസിപ്പൽ കാഡസ്ട്രെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നാഷണൽ കാഡസ്ട്രെ, ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി, പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡാറ്റ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രസകരമായ മാർഗം. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും നിയമനിർമ്മാണം അനുസരിച്ച് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാറുന്നു, പക്ഷേ കാഡസ്ട്രെ "വസ്തുതകൾ" രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുവെന്നും "ചെയ്യാത്ത" ഏതൊരു വശവും മറ്റൊരു സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുമെന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വേർതിരിക്കുന്നതും ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. ഫീൽഡ്, പിന്നീടുള്ള പ്രക്രിയകൾ.

ലെമ്മൻ വിവരങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു, കാഡസ്ട്രെയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്: ഒബ്ജക്റ്റ്, വിഷയം, വലത്. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ആഘാതവും ഇടപാടുകളും ബന്ധത്തിന്റെ കണക്കുകളിലേക്ക്, (സാധാരണയായി പോസ്റ്റ്-ക്യാപ്‌ചർ വിശകലനം വഴി ലഭിച്ച ഡാറ്റ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു) അതിനാൽ വ്യായാമവും ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്:

Derecho (വിഷയവും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം)
Afectaciones (നിയമപരമായ പ്രദേശിക വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, വസ്തുവും അവകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം)
Transacciones (വിഷയവും (വിഷയങ്ങളും) വലതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം)
Objeto (പ്രോപ്പർട്ടി)
Sവിഷയം (വ്യക്തികൾ, സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ)

ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉയർത്തിയ 2009-ലെ ഒരു സങ്കൽപ്പമാണ്. 2012 ആയപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ISO 19152 (LADM) മാനദണ്ഡമാക്കിയ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായി.

വിഷയം വലത് കാഡസ്ട്രെ ഒബ്ജക്റ്റ്, മാപ്പുകളുടെയോ പ്രമാണങ്ങളുടെയോ തലത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണിത്. ഇവിടെ അവ ദൃശ്യമാകും:

  • പ്ലോട്ട്, ഉപ-പ്ലോട്ട്, ഒന്നിലധികം പ്ലോട്ട്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്ലോട്ട്, സേവന പ്ലോട്ട് (കോണ്ടോമിനിയത്തിൽ പങ്കിട്ടത്) എന്നിവയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ചട്ടം പോലെ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ജ്യാമിതി ഉണ്ട്. കൃത്യത എന്നത് കാഡസ്ട്രിയുടെ പ്രസക്തിയുടെയും ദീർഘകാല ദർശനത്തിന്റെയും ചോദ്യമാണ്.
  • നിർമ്മാണം, നിശ്ചിത ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, ജിയോ റഫറൻസില്ലാത്ത അസറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടം. ഗ്രാമീണ സാഹചര്യത്തിൽ, വിളകൾ പോലുള്ള സ്ഥിരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ആയിരിക്കും.
  • ഈ തലത്തിൽ ചരക്കുകൾ ഒരു ജിയോഫറൻസ് ചെയ്യാത്ത പ്രമാണത്തിന്റെ (ഒരു സത്യവാങ്മൂലം പോലുള്ളവ), ഒരു പോയിന്റായി (സമയനിഷ്ഠ കാഡസ്ട്രെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് വാചകം പോലുള്ളവ), സ്പാഗെട്ടി (ജിയോ ഡാറ്റാബേസ് സംയോജനമില്ലാത്ത സിഎഡി മാപ്പുകൾ പോലെ) ആയിരിക്കാം.

വിഷയം വലത് കാഡസ്ട്രെ വിഷയം, ഇതാണ് ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം, മാത്രമല്ല സ്വാഭാവിക വ്യക്തികളായിരിക്കാം, സ്വാഭാവികമല്ല (നിയമപരമായത് പോലുള്ളവ) കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പിംഗുകളും ഉണ്ടാകാം.

 

നിയമം, ഇതാണ് ആളുകളും (വിഷയങ്ങളും) ചരക്കുകളും (വസ്തുക്കൾ) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നിയമപരമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യഥാർത്ഥ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വാസ്തവത്തിൽ അവയും ഉൾപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ അത് കൈവശം വയ്ക്കൽ, കൈവശം വയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

വിഷയം വലത് കാഡസ്ട്രെആശങ്കകൾ, ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഡൊമെയ്ൻ, ആവാസ വ്യവസ്ഥ, ഉപയോഗയോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം എന്നിവ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇത് നിയമം പോലെ തോന്നുന്നു, പക്ഷേ രജിസ്ട്രി സിസ്റ്റങ്ങൾ അവരുടെ മത്സരം അല്ലാത്തതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലോ നിരവധി പേരുകൾ (ഒരു നാമമാത്ര കുറിപ്പായി) നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണിത്. അതിന്റെ കൃത്യത. ഇത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി റഫറൻസാകാം, പക്ഷേ പൊതുവേ അവ പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ നിയമപ്രകാരം പ്ലോട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്പേഷ്യൽ യാദൃശ്ചികതയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്; ഉദാഹരണത്തിന്:

  • ഒരു ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈൻ, അത് ഉപയോഗത്തെയോ മുറിയെയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഡൊമെയ്ൻ അല്ല
  • ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പൊതുപാതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു ഭൂഗർഭ ട്രെയിൻ 3D കാഡസ്ട്രെയിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു.
  • കിണറുകളുടെ കുറവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, ഇത് വെള്ളം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഭൂഗർഭ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
  • വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വിധേയമായ ഒരു പ്രദേശം, ഒരു സംരക്ഷിത പ്രദേശം, ശരിയായ വഴി മുതലായവ.

സാധാരണയായി ആഘാതങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ അതിന്റെ പ്രഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയും; ഉദാഹരണത്തിന്:

ഒരു പാഴ്സൽ ഒരു നിയമപരമായ സ്വഭാവത്തിനുള്ളിൽ ആകാം; ശീർഷക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, ആരാണ് ഡൊമെയ്ൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതെന്ന് എജിഡോ നിർവചിക്കുന്നു, എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എജിഡൽ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും സ്വകാര്യമായി കണക്കാക്കാം. ഇത് സ്വാധീനത്തിന്റെ മേഖലയെയല്ല, ഫലത്തെയും മാറ്റി.

ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് വിഭജനം നടത്താൻ സ്വാധീനങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല; ഉദാഹരണത്തിന്:

ഒരു പാർസലിനെ ഒരു നഗര അതിർത്തി ഭാഗികമായി ബാധിച്ചേക്കാം, അത് അതിന്റെ ഭാഗിക ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, പക്ഷേ വേർതിരിക്കൽ ആവശ്യമില്ല; ആരാണ് ഇത് അകത്തും പുറത്തും ലൈസൻസ് നൽകേണ്ടതെന്ന് നഗര പരിധി ബാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

പ്രത്യേക നിർബന്ധിത ഭരണകൂടത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ബാധിച്ചവ "വസ്തുതകൾ" ആണ്; ഉദാഹരണത്തിന്:

ഭാഗികമായി റോഡ് സുഗമമാക്കുന്നതിനോ പരിരക്ഷിത പ്രദേശത്തിനോ ഉള്ള ഒരു പാർസൽ. "ഇത് ഇതുപോലെയാണ്" എന്ന് കാഡസ്ട്രെ പറയുന്നു, എന്നാൽ റെഗുലറൈസേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നടപടി തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയാണ്.

വിഷയം വലത് കാഡസ്ട്രെഇടപാടുകൾ, സ്വായത്തമാക്കിയ അവകാശത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇത് ആകാം: അളക്കൽ, നിർമ്മാണം, അപ്‌ഡേറ്റ്, കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തൽ.

ഇടപാടുകൾ നിയമപ്രകാരം അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഒരു ഇടാൻ
ഉദാഹരണം:

വിലയിരുത്തൽ ഇത് ഒരു വസ്തുതയല്ല, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഒരു ഇടപാട്, അത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത്, ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും ആ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം സാധുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വിലയിരുത്തൽ കാഡാസ്‌ട്രേയ്ക്ക് (പൊതുവായ ഡാറ്റയായി) പ്രസക്തമല്ല, മറിച്ച് വാണിജ്യ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ്. ഇത് ഡാറ്റയാണ്, നികുതി ഉപയോഗത്തിനോ മൂലധന നേട്ട പഠനത്തിനോ ആണ്; ഇത് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കണം, കാഡസ്ട്രേയ്‌ക്ക് ഒരു ചരക്ക് പോലും.

__________________________________________

വിഷയം വലത് കാഡസ്ട്രെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് മടങ്ങിവരുന്ന വിഷയം ഭാഗികമായി അടയ്‌ക്കുന്നതിന്, "പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ഡാറ്റ" കാഡസ്ട്രിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആയി കുറയ്ക്കണമെന്നും "മൾട്ടി പർപ്പസ് നിർദ്ദിഷ്ട ഉപയോഗ" ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അവയെ വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാം. ന്റെ മിനിമം ആവശ്യകതകൾ ഉള്ളിടത്തോളം അടിസ്ഥാന സമീപനങ്ങൾ കാഡസ്ട്രിയുടെ: ധന, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക, നിയമ, ഭൂവിനിയോഗം.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

  1. രസകരമായ ലേഖനം, എല്ലാം തുറക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ വിവരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുകയും നന്നായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും വേണം, ഡാറ്റയ്ക്കുള്ള മത്സരശേഷി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇനിയും കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ...

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ