ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയം വീണ്ടും നിർവചിക്കുന്നു

വർഷങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സംഗമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം ജീവിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ്, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന, ആസൂത്രണം, നിർമ്മാണം, വിപണനം. പരമ്പരാഗതമായി ഒഴുക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാൻ; പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ലളിതവും ആവർത്തനപരവും പ്രോജക്റ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതുമായ ലീനിയർ.

ഇന്ന്, അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ വിഷയങ്ങൾ‌ക്കിടയിലുള്ള സംയോജിത പ്രവാഹങ്ങൾ‌, ഡാറ്റാ മാനേജുമെന്റിനായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കപ്പുറം, പ്രക്രിയകൾ‌ പങ്കിടുന്നു. ഒരാളുടെ ചുമതല എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്; വിവരങ്ങളുടെ വിതരണം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്, ഒരു മോഡലിന്റെ പതിപ്പ് മരിക്കുമ്പോൾ, പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദം ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ജിയോസ്പേഷ്യൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അത് സങ്കൽപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും ജിയോ-എൻജിനീയറിങ്ങ്. ഈ പദം നിർദ്ദിഷ്ട ഭൗമശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൺവെൻഷനുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല; ജിയോ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാ ബിസിനസുകളുടെയും അന്തർലീന ഘടകമായി മാറിയെന്നും അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ BIM ലെവലുകൾ വാസ്തുവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ (എഇസി) യുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്റെ പരിധി പരിഗണിച്ചാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വിശാലമായ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പ്രക്രിയകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ നിലവിലെ ആഘാതം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അടിസ്ഥാന സ of കര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തെ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭ physical തിക പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ അന്തർ‌ഭാഗത്ത് മാത്രം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഡാറ്റയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനക്ഷമത, പക്ഷേ പ്രക്രിയകളുടെ സമാന്തരവും ആവർത്തനവുമായ സംയോജനത്തിൽ.

ഈ പതിപ്പിനൊപ്പം ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പദം മാസികയിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി.

വളരെക്കാലമായി, പ്രോജക്റ്റുകൾ അവയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്വയം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു വശത്ത്, വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ക്യാപ്‌ചർ മുതൽ വിസർജ്ജനം വരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കറൻസിയാണ്; വിപണി ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അസറ്റായി ഈ ഡാറ്റാ പ്രൊവിഷനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഈ സന്ദർഭത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്ന പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കാര്യമല്ല, ബിസിനസ്സ് ആളുകളുടെ കാര്യമാണ്.

പ്രോസസ് സമീപനം - പാറ്റേൺ -വളരെ മുമ്പ്- ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ മാറ്റുകയാണ്.

നമ്മൾ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതിനാൽ മൂല്യ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും അന്തിമ ഉപയോക്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപങ്ങളെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് പുതുമയെക്കുറിച്ചും കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവര മാനേജുമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിന്റെ വരവോടെ 1980 കളിലെ പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവരങ്ങളിൽ നല്ല നിയന്ത്രണം പുലർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഭ physical തിക ഫോർമാറ്റുകളുടെ ഉപയോഗവും സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; അതിനാൽ, തുടക്കത്തിൽ CAD പ്രക്രിയകളെ മാറ്റുകയല്ല, മറിച്ച് അവയെ ഡിജിറ്റൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു; മാധ്യമങ്ങൾ‌ ഇപ്പോൾ‌ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയുമെന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതേ വിവരങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് സമാനമായത് തുടരുക. ഓഫ്‌സെറ്റ് കമാൻഡ് സമാന്തര നിയമത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഓർത്തോ-സ്നാപ്പ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ഡിഗ്രികളുടെ ചതുരം, കോമ്പസ് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, കൃത്യമായ മായ്ക്കൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ട്രിം ചെയ്യുക, അതിനാൽ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ ആ ജമ്പ് ആത്മാർത്ഥമായി എളുപ്പമോ ചെറുതോ അല്ല, ചിന്തിക്കുക ഘടനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുത വിമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണ തലം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാളിയുടെ പ്രയോജനം. എന്നാൽ CAD അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം രണ്ട് തലങ്ങളിലും നിറവേറ്റിയ സമയം വന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും ക്രോസ് സെക്ഷനുകൾ, ഫേസേഡുകൾ, കപട ത്രിമാന വിന്യാസങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് തളർന്നുപോയി; 90D മോഡലിംഗ് BIM എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ദിനചര്യകൾ ലളിതമാക്കുകയും 3D CAD- ൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

... തീർച്ചയായും, അക്കാലത്തെ 3D മാനേജുമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റെൻഡറുകളിൽ അവസാനിച്ചു, അത് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ എത്തി, എന്നാൽ വർണ്ണാഭമായ നിറങ്ങളല്ല.

എ‌ഇ‌സി വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയർ‌ ദാതാക്കൾ‌ അവരുടെ പ്രവർ‌ത്തനക്ഷമതയെ ഈ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളുമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അവ ഹാർഡ്‌വെയർ‌ കഴിവുകളും ഉപയോക്തൃ ദത്തെടുക്കലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യൽ ഫോർമാറ്റുകൾ, മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കൽ, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റലൈസേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആ ചരിത്ര പ്രവണതയെ ബാധിച്ച ഒരു റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കപ്പുറം ഈ വിവര മാനേജുമെന്റ് അപര്യാപ്‌തമായ ഒരു കാലം വരുന്നതുവരെ.

ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം. വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമതയ്‌ക്കായുള്ള തിരയലിന് കൂടുതൽ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിലും, എഇസി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക സ്വീകാര്യത വൈകിയതും ജംഗ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായിരുന്നു; ആ നിമിഷങ്ങളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ പങ്കാളികളായില്ലെങ്കിൽ‌, ഇന്നത്തെ വലുപ്പം നിർ‌ണ്ണയിക്കാൻ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എഴുപതുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ വന്നു, എൺപതുകളിൽ ഓരോ ഡെസ്‌കിലുമുള്ള പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വരവോടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക, കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് ഡാറ്റാബേസുകൾ, റാസ്റ്റർ ഇമേജുകൾ, ആന്തരിക ലാൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, സാധ്യത എന്നിവ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുക. ടോപ്പോഗ്രാഫി, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന, ബജറ്റ് കണക്കാക്കൽ, ഇൻവെന്ററി നിയന്ത്രണം, നിർമ്മാണ ആസൂത്രണം എന്നിവ പോലുള്ള പസിൽ പീസുകൾക്കായുള്ള ലംബ പരിഹാരങ്ങൾ ഇതാ; എല്ലാം കാര്യക്ഷമമായ സംയോജനത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക പരിമിതികളോടെ. കൂടാതെ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ മിക്കവാറും നിലവിലില്ലായിരുന്നു, പരിഹാര ദാതാക്കൾ‌ നിസ്സാര സംഭരണ ​​ഫോർ‌മാറ്റുകളിൽ‌ നിന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടു, തീർച്ചയായും, ദത്തെടുക്കൽ‌ ചെലവുകൾ‌ കാര്യക്ഷമതയുമായുള്ള തുല്യമായ ബന്ധത്തിൽ‌ വിൽ‌ക്കാൻ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നതും വ്യവസായത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചില പ്രതിരോധവും ലാഭം

വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഈ പ്രാകൃത ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ല് ഇൻറർനെറ്റിന്റെ പക്വതയാണ്, അത് ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കാനും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ ബ്ര rowse സ് ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറം സഹകരണത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. 2.0 വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടപഴകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനായി അമർത്തി, സംരംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരോധാഭാസമാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവ അപ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പകരം സ്വകാര്യ വ്യവസായം അവരെ പുതിയ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു. കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ മറികടക്കാൻ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും എതിരായി വരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ജി‌ഐ‌എസ് അച്ചടക്കം; ഇന്നുവരെയുള്ള കടത്തിന് CAD-BIM വ്യവസായത്തിൽ ഒത്തുചേരാനായില്ല. ചിന്തയുടെ പക്വതയ്‌ക്ക് മുമ്പായി കാര്യങ്ങൾ അവയുടെ ഭാരം കുറയുകയും കണക്റ്റിവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഇന്ധനത്തിലെ B2B ബിസിനസ്സ് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ സംശയമില്ല.

ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു, ഇന്ന് ജിയോ ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള അന്തർലീനമായ ട്രെൻഡുകൾ മാറിയതായും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചതായും ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. പ്രത്യേക ഓഫീസുകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ശൈലിയിൽ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിന്റെ മാതൃകകളെ തകർക്കാൻ പ്രക്രിയ സമീപനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ് ടീമുകൾക്ക് വിന്യാസവും ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കഴിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ലളിതമായ ലൈൻ പ്ലോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലറുകളിലേക്ക് പോയി; ജിയോ-ലൊക്കേഷന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകിയ ജിയോസ്പേഷ്യൽ വ്യവസായത്തിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകളും എഞ്ചിനീയർമാരും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ടോപ്പോഗ്രാഫി, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ജിയോമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയലിന്റെ നോഡുകൾ മാത്രമുള്ള മോഡലിംഗിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് വിവര ഫയലുകളുടെ ചെറിയ ഡെലിവറികളുടെ ഫോക്കസ് ഇത് മാറ്റി.

മോഡലിംഗ് മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു. ഒരു സ്ഥലം, പാലം, കെട്ടിടം, ഒരു വ്യാവസായിക പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ പാത എന്നിവ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഒരു വസ്തു ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ഫലം നൽകുന്നു, ഒരുനാൾ മരിക്കും.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ദീർഘകാല ആശയമാണ് ബി‌എം. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കണ്ടുപിടിത്തവും സ്വകാര്യ, സർക്കാർ കമ്പനികൾ മികച്ച സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിനോ ഉപയോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയായി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ റൂട്ടിലേക്കുള്ള അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. വ്യവസായം ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സ to കര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ പലരും പരിമിതമായ രീതിയിൽ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബി‌എം ഹബുകൾ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രക്രിയകളുടെ സംയോജനത്തിൽ അച്ചടക്കം ഉൾപ്പെടുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം, ധനകാര്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ പോലുള്ളവ.

മൂല്യ ശൃംഖല - വിവരങ്ങൾ മുതൽ പ്രവർത്തനം വരെ.

ഇന്ന്, പരിഹാരങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അച്ചടക്കത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഉപരിതലം മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിംഗ് പോലുള്ള ജോലികൾക്കായുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ, തുടർന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര പ്രവാഹങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അപ്പീൽ കുറയുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ആവശ്യകതയെ സമഗ്രമായി പരിഹരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ ശൃംഖല ക്രമേണ പൂരക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന രേഖീയ ക്രമം തകർക്കുകയും സമയം, ചെലവ്, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നിലവിലെ ഗുണനിലവാര മോഡലുകളുടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകങ്ങൾ.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയം ബിസിനസ്സ് മോഡലിന്റെ സങ്കല്പം മുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങളുടെ ഉൽ‌പാദനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ, വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻ‌ഗണനകൾ പ്രവർത്തന മാനേജ്മെന്റ് വരെ ക്രമേണ കുറയുന്നു; പുതുമ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്തോളം മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഉദാഹരണമായി:

  • ടാബ്‌ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോലെൻസ് പോലുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഉപകരണത്തിൽ അവ കാണാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ പ്ലാനുകളുടെ അച്ചടി പ്രധാനമല്ല.
  • ക്വാഡ്രന്റ് മാപ്പ് ലോജിക്കിലെ അനുബന്ധ ലാൻഡ് പ്ലോട്ടുകളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇനിമുതൽ സ്കെയിലിൽ അച്ചടിക്കാത്ത മോഡലുകൾക്ക് മൂല്യം ചേർക്കുന്നില്ല, അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ നഗര / ഗ്രാമീണ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ പോലുള്ള ഭ physical തികേതര ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു നാമകരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഭരണ പ്രദേശത്തേക്ക്.

ഈ സംയോജിത പ്രവാഹത്തിൽ, ഉപയോക്താവ് തന്റെ സർവേയിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല, കാബിനറ്റിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള മൂല്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്, ഇത് ഒരു ലളിതമായ ഇൻപുട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനുമായി ബന്ധപ്പെടും അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിങ്ങൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ. ഫീൽഡ് ഫലം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റിലേക്ക് മൂല്യം ചേർക്കുന്നത് നിർത്തുക, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിപ്പ് നിയന്ത്രണം; ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത xyz കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റുകളുടെ ഒരു മേഘത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ്, അത് ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി നിലയ്ക്കുകയും ശൃംഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻ‌പുട്ടിന്റെ ഇൻ‌പുട്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതിനാലാണ് പ്ലാൻ അതിന്റെ ക our ണ്ടറുകളിൽ അച്ചടിക്കാത്തത്, കാരണം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ആശയപരമായ വോളിയം മോഡലിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നം മൂല്യത്തകർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അത് മൂല്യം ചേർക്കുന്നില്ല, ഇത് വാസ്തുവിദ്യാ മോഡലിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ടാണ്, അത് ഒരു ഘടനാപരമായ മോഡൽ, a നിർമ്മാണ ആസൂത്രണ മാതൃകയായ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ. എല്ലാം, ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മാതൃകയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ എന്ന നിലയിൽ; അതിന്റെ ആശയവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് ക്ലയന്റും നിക്ഷേപകരും തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്.

അന്തിമ ആസ്തിയുടെ ക്യാപ്‌ചർ, മോഡലിംഗ്, ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, ഒടുവിൽ മാനേജുമെന്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയിനിന്റെ സംഭാവന പ്രാരംഭ ആശയപരമായ മോഡലിന്റെ അധിക മൂല്യത്തിലാണ്. അനിവാര്യമായും രേഖീയമല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ, കൂടാതെ എഇസി വ്യവസായത്തിന് (ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നിർമ്മാണം) ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭ physical തികേതര ഘടകങ്ങളുള്ള അടിസ്ഥാന സ as കര്യങ്ങൾ പോലുള്ള ഭ physical തിക വസ്തുക്കളുടെ മോഡലിംഗ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ്; ആളുകൾ, കമ്പനികൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണം, പബ്ലിസിറ്റി, യഥാർത്ഥ ലോക ചരക്കുകളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവയുടെ ദൈനംദിന ബന്ധങ്ങൾ.

വിവര മാനേജുമെന്റ് + ഓപ്പറേഷൻ മാനേജുമെന്റ്. പ്രക്രിയകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിളുമായി (പി‌എൽ‌എം) കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് (ബി‌എം) തമ്മിലുള്ള പക്വതയുടെയും ഒത്തുചേരലിന്റെയും അളവ്, ഒരു പുതിയ രംഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌സി‌ആർ) ഉപയോഗിച്ചു.

IoT - 4iR - 5G - സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട - iA - VR - ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ.

പുതിയ നിബന്ധനകൾ BIM + PLM സംയോജനത്തിന്റെ ഫലം.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന BIM + PLM ഇവന്റിന്റെ ഫലമായി, ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ വെടിവയ്ക്കുന്ന ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (ഐഒടി), സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ (സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ), ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് (ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ്), എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്ജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ആഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആർ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ എത്രയെണ്ണം അപര്യാപ്തമായ ക്ലീച്ചുകളായി അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നവയുടെ യഥാർത്ഥ ഒപ്റ്റിക്കിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് സിനിമകളിലെ സമയ തരംഗത്തെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് എത്രത്തോളം മികച്ചതാകാം എന്നതിന്റെ രേഖാചിത്രങ്ങളും നൽകുന്നു… ഹോളിവുഡ് അനുസരിച്ച്, എല്ലായ്പ്പോഴും ദുരന്തമാണ്.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംയോജിത പ്രദേശിക സന്ദർഭ മാനേജുമെന്റ് പ്രക്രിയകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആശയം.

സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് ഇൻഫോഗ്രാഫിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പദം നൽകിയിട്ടില്ല, അതിനെ നമ്മുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇവന്റുകളിൽ ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വകാല ഹാഷ്‌ടാഗായി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആമുഖം പറയുന്നതുപോലെ, ഇതിന് അർഹമായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഈ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് സത്യസന്ധമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്തതും വളരെ കുറച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സൈക്കിളിലുടനീളം തിരശ്ചീനമായ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ മുൻ‌ഗണനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ രീതിയിൽ, മോഡലിംഗ് ഒരു പൊതു ആശയമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ദത്തെടുക്കൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ആശയപരമായ ശ്രേണിയിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം:

ജിയോസ്പേഷ്യൽ അഡോപ്ഷൻ - CAD മാസിഫിക്കേഷൻ - 3D മോഡലിംഗ് - BIM കൺസെപ്റ്റുവലൈസേഷൻ - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് റീസൈക്ലിംഗ് - സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഇന്റഗ്രേഷൻ.

മോഡലിംഗ് സ്കോപ്പുകളുടെ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്, ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രമേണ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞത് വാഗ്ദാനങ്ങളെങ്കിലും:

1D - ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകളിലെ ഫയൽ മാനേജുമെന്റ്,

2D - അച്ചടിച്ച പ്ലാനിന് പകരമായി ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്,

3D - ത്രിമാന മോഡലും അതിന്റെ ആഗോള ജിയോ സ്ഥാനവും,

4D - സമയ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ചരിത്രപരമായ പതിപ്പ്,

5D - യൂണിറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവിൽ സാമ്പത്തിക വശത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം,

6D - മാതൃകാപരമായ വസ്തുക്കളുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, തത്സമയം അവയുടെ സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ സങ്കല്പനാത്മകതയിൽ വ്യത്യസ്ത ദർശനങ്ങളുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മോഡലിംഗിന്റെ പ്രയോഗം സഞ്ചിതവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതുമാണ്. വ്യവസായത്തിലെ സാങ്കേതിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഉപയോക്താക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ട നേട്ടങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയ ദർശനം; ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കാഡസ്ട്രെ, കാർട്ടോഗ്രഫി ... അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം സംയോജിത പ്രക്രിയയിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുക.

അവസാനമായി, ഇൻഫോഗ്രാഫിക് മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിൽ ഡിജിറ്റലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസേഷനും ദത്തെടുക്കലിനും നൽകിയ സംഭാവനകളെ കാണിക്കുന്നു.

GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട - സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ

ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ, കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ മുൻ‌ഗണന നൽകി, ഇത് ഇപ്പോൾ പക്വതയാർന്ന വിഷയങ്ങളായ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (ജി‌ഐ‌എസ്) പോലുള്ള സംഭാവനകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിലവിൽ‌ ബി‌എമ്മിലേക്ക്‌ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ‌ എയ്‌ഡഡ് ഡിസൈൻ‌ (സി‌എഡി), മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് വെല്ലുവിളികളാണെങ്കിലും എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മെച്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ‌ വ്യക്തമായി വരച്ച ഒരു റൂട്ടിനൊപ്പം (BIM ലെവലുകൾ).

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ചില ട്രെൻഡുകൾ നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ്, സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിക്ക് കീഴിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ചലനാത്മകമായി ആദ്യത്തേത്; രണ്ടാമത്തേത് അനുയോജ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗമായി. പാരിസ്ഥിതിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, വെള്ളം, energy ർജ്ജം, ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം, മൊബിലിറ്റി, സംസ്കാരം, സഹവർത്തിത്വം, അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങൾ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ മാനേജ്മെൻറ് വശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ കാഴ്ചപ്പാട് വിപുലീകരിക്കുന്നു.

പരിഹാര ദാതാക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനം നിർണായകമാണ്, എഇസി വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ, സേവന ദാതാക്കൾ പെയിന്റ് മാപ്പുകളേക്കാളും വർണ്ണാഭമായ റെൻഡറിംഗുകളേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോക്തൃ വിപണിയെ പിന്തുടരണം. അടുത്ത കാലത്തായി അവർ സ്വന്തമാക്കിയ വിപണികളുടെ സമാന മാതൃകകളുള്ള ഹെക്സഗൺ, ട്രിംബിൾ തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് യുദ്ധം; ഓട്ടോഡെസ്ക് + എസ്രി അതിന്റെ വലിയ ഉപയോക്തൃ വിഭാഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് കീ തിരയുന്നു, സീമെൻസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ടോപ്കോൺ എന്നിവയുമായുള്ള പൂരക സഖ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനാശകരമായ സ്കീം ഉപയോഗിച്ച് ബെന്റ്ലി.

ഇത്തവണ കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്; സർവേയർമാർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കുമായി ഇത് പരിഹാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല. ഈ നിമിഷത്തിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ സമഗ്രമായ പരിഹാരങ്ങൾ‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രക്രിയകളിൽ‌ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വിവര ഫയലുകളിലല്ല; ഇഷ്‌ടാനുസൃത അഡാപ്റ്റേഷനുകളുടെ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, ഫ്ലോയ്‌ക്കൊപ്പം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഇന്റർ-ഓപ്പറബിൾ, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ സംയോജനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അതേ മോഡലിൽ.

നാം ഒരു വലിയ നിമിഷം ജീവിക്കുന്നുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു ചക്രം കാണാനുള്ള പദവി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു മോണോ ടാസ്‌ക് 80-286- ൽ ഓട്ടോകാഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ആവേശകരമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ പദ്ധതിയുടെ പാളികൾ ദൃശ്യമാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ക്ഷമ, ലോട്ടസ് 123 വരെ ഞങ്ങൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റുകൾ വഹിച്ചിരുന്നിടത്തോളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയോടെ. ഒരു കറുത്ത സ്‌ക്രീനും ഓറഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളും. മൈക്രോസ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ബൈനറി റാസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇന്റർഗ്രാഫ് വാക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് ആദ്യമായി വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ അഡ്രിനാലിൻ അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും, ഇല്ല, അവർക്ക് കഴിയില്ല.

വളരെയധികം ആശ്ചര്യപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഹോളോലൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിലൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത്, CAD പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വികാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ, പുതുമയുള്ളതും എന്നാൽ പുതിയൊരു അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്താണെന്നതും പ്രാകൃതമാണ്, അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് അക്കാദമിക് ബിരുദങ്ങളെയും വർഷങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മൂല്യവത്തായിരിക്കും അനുഭവത്തിന്റെ

നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും നേരത്തെ അത് എത്തിച്ചേരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.