ചേർക്കുക
സ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്എന്റെ എഗെഒമതെസ്

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയം വീണ്ടും നിർവചിക്കുന്നു

വർഷങ്ങളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം ജീവിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ്, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന, ആസൂത്രണം, നിർമ്മാണം, വിപണനം. പരമ്പരാഗതമായി ഒഴുകുന്നവയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാൻ; ലളിതമായ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള ലീനിയർ, ആവർത്തനവും പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്.

ഇന്ന്, അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റിനായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കപ്പുറത്ത്, പ്രോസസ്സുകൾ പങ്കിടുന്ന ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ സംയോജിത പ്രവാഹങ്ങൾ നടത്തി. ഒരുവന്റെ ചുമതല എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്; ഒരു മോഡലിന്റെ പതിപ്പ് മരിക്കുമ്പോൾ, പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വിവര വിതരണം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്: ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദം ആവശ്യമാണ്.

ഒരു ജിയോസ്പേഷ്യൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അത് സങ്കൽപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും ജിയോ-എൻജിനീയറിങ്ങ്. ഈ പദം നിർദ്ദിഷ്ട ഭൗമശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൺവെൻഷനുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലല്ല; ജിയോ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാ ബിസിനസുകളുടെയും അന്തർലീന ഘടകമായി മാറിയെന്നും അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ BIM ലെവലുകൾ ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ (എഇസി) യുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിന്റെ പരിധി പരിഗണിച്ചാൽ അത് കുറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വിശാലമായ വ്യാപ്തിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പ്രക്രിയകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ നിലവിലെ ആഘാതം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് അടിസ്ഥാന സ of കര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭ physical തിക പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സീക്വൻഷൽ ഡാറ്റ ഓപറബിളിറ്റി എന്നാൽ പ്രക്രിയകളുടെ സമാന്തരവും ആവർത്തനവുമായ സംയോജനത്തിൽ.

ഈ പതിപ്പിനൊപ്പം ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പദം മാസികയിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി.

വളരെക്കാലമായി, പ്രോജക്റ്റുകൾ അവയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്വയം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു വശത്ത്, വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ക്യാപ്‌ചർ മുതൽ വിസർജ്ജനം വരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കറൻസിയാണ്; എന്നാൽ ഈ ഡാറ്റ ലഭ്യതയെ വിപണി ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും പോർട്ട്ഫോളിയോകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അസറ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഈ സന്ദർഭത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്ന പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കാര്യമല്ല, ബിസിനസ്സ് ആളുകളുടെ കാര്യമാണ്.

പ്രോസസ് സമീപനം - പാറ്റേൺ -വളരെ മുമ്പ്- ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ മാറ്റുകയാണ്.

നമ്മൾ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതിനാൽ മൂല്യ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും അന്തിമ ഉപയോക്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപങ്ങളെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് പുതുമയെക്കുറിച്ചും കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവര മാനേജുമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിന്റെ വരവോടെ 90 കളിലെ പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിവരങ്ങളിൽ നല്ല നിയന്ത്രണം പുലർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഭ physical തിക ഫോർമാറ്റുകളുടെ ഉപയോഗവും സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും കുറയ്ക്കാൻ അത് ശ്രമിച്ചു; അതിനാൽ, തുടക്കത്തിൽ CAD പ്രക്രിയകളെ മാറ്റുകയല്ല, മറിച്ച് അവയെ ഡിജിറ്റൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ‌ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയുമെന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതേ വിവരങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് സമാനമായത് തുടരുക. ഓഫ്‌സെറ്റ് കമാൻഡ് സമാന്തര റൂളിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഓർത്തോ-സ്നാപ്പ് 3 ഡിഗ്രി സ്ക്വയർ, കോമ്പസ് സർക്കിൾ ചെയ്യുക, കൃത്യമായ മായ്ക്കൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ട്രിം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഘടനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗ് പ്ലാനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നിർമ്മാണ പദ്ധതി കണ്ടെത്തുന്നതിനെ മറ്റൊരു സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെയറിന്റെ പ്രയോജനം. CAD അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിറവേറ്റിയ നിമിഷം വന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും ക്രോസ് സെക്ഷനുകൾ, ഫേസേഡുകൾ, കപട ത്രിമാന ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് മടുത്തു; 2 ഡി മോഡലിംഗ് ഞങ്ങൾ ബി‌എം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ദിനചര്യകൾ ലളിതമാക്കുകയും XNUMX ഡി കാഡിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

... തീർച്ചയായും, 3 ഡി മാനേജുമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റെൻഡറുകളിൽ അവസാനിച്ചു, അത് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ എത്തി, വർണ്ണാഭമായ നിറങ്ങളല്ല.

എ‌ഇ‌സി വ്യവസായത്തിനായുള്ള വലിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ദാതാക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഈ മഹത്തായ നാഴികക്കല്ലുകളുമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അവ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെ കഴിവുകളും ഉപയോക്താക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിവര മാനേജുമെന്റ് അപര്യാപ്‌തമായിരുന്ന ഒരു കാലം വരെ, ഫോർമാറ്റുകൾ എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം, മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആ ചരിത്രപരമായ പ്രവണതയെ ബാധിച്ച ഒരു റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷനും.

ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം. വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമതയ്‌ക്കായുള്ള തിരയലിന് കൂടുതൽ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിലും, എഇസി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ സാങ്കേതിക സ്വീകാര്യത വൈകിയതും സംയോജനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായിരുന്നു; ആ നിമിഷങ്ങളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ പങ്കാളികളായില്ലെങ്കിൽ‌, ഇന്നത്തെ അളവ് അളക്കാൻ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എഴുപതുകളിൽ നിന്നാണ് പല സംരംഭങ്ങളും വന്നത്, എൺപതുകളിൽ പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വരവോടെ അവ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, ഓരോ മേശയിലും ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് ഡാറ്റാബേസുകൾ, റാസ്റ്റർ ഇമേജുകൾ, ആന്തരിക ലാൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, സാധ്യത എന്നിവ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുക. സർവേയിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ, ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇൻ‌വെന്ററി കൺ‌ട്രോൾ, കൺ‌സ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള പസിലുകളുടെ ലംബ പരിഹാരങ്ങൾ ഇതാ; എല്ലാം കാര്യക്ഷമമായ സംയോജനത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക പരിമിതികളോടെ. കൂടാതെ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ മിക്കവാറും നിലവിലില്ലായിരുന്നു, പരിഹാര ദാതാക്കൾ‌ മോശം സംഭരണ ​​ഫോർ‌മാറ്റുകളിൽ‌ നിന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടു, തീർച്ചയായും, ദത്തെടുക്കൽ‌ ചെലവുകൾ‌ കാര്യക്ഷമതയുമായി തുല്യമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ‌ വിൽ‌ക്കാൻ‌ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നതും വ്യവസായത്തെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചില പ്രതിരോധവും ചെലവ് ഫലപ്രാപ്തി.

വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഈ പ്രാകൃത ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ല് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പക്വതയാണ്, അത് ഇമെയിലുകൾ അയയ്‌ക്കാനും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ നാവിഗേറ്റുചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറം സഹകരണത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. വെബ് 2.0 യുഗത്തിൽ‌ ഇടപഴകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ‌ സ്റ്റാൻ‌ഡേർ‌ഡൈസേഷനായി മുന്നോട്ടുപോയി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവ അപ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, പകരം സ്വകാര്യ വ്യവസായം അവരെ പുതിയ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു. കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ മറികടക്കാൻ നിരവധി നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും എതിരായി വരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ജി‌ഐ‌എസ് അച്ചടക്കം; ഇന്നുവരെയുള്ള കടം CAD-BIM വ്യവസായത്തിൽ ട്രാക്കുചെയ്യാനായില്ല. ചിന്തയുടെ പക്വതയ്‌ക്ക് മുമ്പായി കാര്യങ്ങൾ അവയുടെ ഭാരം കുറയുകയും കണക്റ്റിവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഇന്ധനത്തിലെ ബി 2 ബി ബിസിനസ്സ് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ സംശയമില്ല.

ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു, ഇന്ന് ജിയോ ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള അന്തർലീനമായ ട്രെൻഡുകൾ മാറിയതായും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചതായും ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. പ്രത്യേക ഓഫീസുകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷന്റെ ശൈലിയിൽ അച്ചടക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ മാതൃകകളെ തകർക്കാൻ പ്രക്രിയ സമീപനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ് ടീമുകൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻമാർ ലളിതമായ ലൈൻ ഡ്രോയറുകളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡലറുകളിലേക്ക് പോയി; ജിയോ-ലൊക്കേഷന് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകുന്ന ജിയോസ്പേഷ്യൽ വ്യവസായത്തിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകളും എഞ്ചിനീയർമാരും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. സർവേയിംഗ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ജിയോമാറ്റിക്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയലിന്റെ നോഡുകൾ മാത്രമുള്ള മോഡലിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പ്രോസസ്സുകളിലേക്ക് ചെറിയ വിവര ഡെലിവറികളിൽ നിന്ന് ഇത് ഫോക്കസ് മാറ്റി.

മോഡലിംഗ്  മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു. ഒരു സ്ഥലം, പാലം, കെട്ടിടം, ഒരു വ്യവസായ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ എന്നിവ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഒരു വസ്തു ജനിക്കുകയും വളരുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഒരു ദിവസം മരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വ്യവസായത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ദീർഘകാല ആശയമാണ് ബി‌എം. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കണ്ടുപിടിത്തവും സ്വകാര്യവും സർക്കാർ കമ്പനികളും മികച്ച സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ഉപയോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങളുടെ ആവശ്യവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയായി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പാതയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. വ്യവസായം. ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സ to കര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയോഗത്തിൽ പലരും പരിമിതമായ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബി‌എം ഹബുകൾ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത പ്രക്രിയകളുടെ സംയോജനത്തിൽ അച്ചടക്കം ഉൾപ്പെടുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം, ധനകാര്യം, സുരക്ഷ എന്നിവ പോലുള്ളവ.

മൂല്യ ശൃംഖല - വിവരങ്ങൾ മുതൽ പ്രവർത്തനം വരെ.

ഇന്ന്, പരിഹാരങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക അച്ചടക്കത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. ടോപ്പോസർഫേസ് മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിംഗ് പോലുള്ള ജോലികൾക്കായുള്ള ഒറ്റത്തവണ ഉപകരണങ്ങൾ അപ്‌സ്ട്രീം, ഡ st ൺസ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ഫ്ലോകളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പീൽ കുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളെ അതിന്റെ മുഴുവൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെയും ആവശ്യകതയെ സമഗ്രമായി പരിഹരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, സെഗ്മെന്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ.

ഈ ശൃംഖല ക്രമേണ പൂരക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന രേഖീയ ക്രമം തകർക്കുകയും സമയം, ചെലവ്, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നിലവിലെ ഗുണനിലവാര മോഡലുകളുടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകങ്ങൾ.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആശയം ബിസിനസ്സ് മോഡലിന്റെ ആശയം മുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ, വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുൻ‌ഗണനകൾ പ്രവർത്തന മാനേജ്മെന്റ് വരെ ക്രമേണ കുറയുന്നു; പുതുമ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്തോളം മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക്:

  • ടാബ്‌ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോലെൻസ് പോലുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഉപകരണത്തിൽ അവ കാണാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ പ്ലാനുകളുടെ അച്ചടി പ്രധാനമല്ല.
  • ക്വാഡ്രന്റ് മാപ്പ് ലോജിക്കിലെ അനുബന്ധ ലാൻഡ് പ്ലോട്ടുകളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇനിമുതൽ സ്കെയിലിൽ അച്ചടിക്കാത്ത മോഡലുകൾക്ക് മൂല്യം ചേർക്കുന്നില്ല, അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ നഗര / ഗ്രാമീണ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ പോലുള്ള ഭ physical തികേതര ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു നാമകരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഭരണ പ്രദേശത്തേക്ക്.

ഈ സംയോജിത പ്രവാഹത്തിൽ, ഉപയോക്താവ് തന്റെ സർവേയിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഓഫീസിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള മൂല്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്, ഇത് ഒരു ലളിതമായ ഇൻപുട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനുമായി ബന്ധപ്പെടും അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ. ഫീൽഡ് ഫലം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നിടത്തോളം അതിന്റെ മൂല്യം ചേർക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു; അങ്ങനെ, ഫീൽ‌ഡിൽ‌ ക്യാപ്‌ചർ‌ ചെയ്‌ത xyz കോർ‌ഡിനേറ്റ് ഒരു പോയിൻറ് ക്ല cloud ഡിന്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ്, അത് ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നമായി നിലകൊള്ളുകയും ഒരു ഇൻ‌പുട്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു, മറ്റൊരു ഇൻ‌പുട്ട്, ശൃംഖലയിൽ‌ കൂടുതൽ‌ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നം. അതിനാലാണ് അതിന്റെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുള്ള പ്ലാൻ ഇനി അച്ചടിക്കാത്തത്, കാരണം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ആശയപരമായ വോളിയം മോഡലിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് ഇൻ‌പുട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇത് മൂല്യവർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നില്ല, ഇത് വാസ്തുവിദ്യാ മോഡലിന്റെ മറ്റൊരു ഇൻ‌പുട്ടാണ്, ഇത് ഒരു ഘടനാപരമായ മോഡൽ, a നിർമ്മാണ ആസൂത്രണ മാതൃകയായ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ. എല്ലാം, ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മാതൃകയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ എന്ന നിലയിൽ; അതിന്റെ ആശയവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് ക്ലയന്റും നിക്ഷേപകരും തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്.

അന്തിമ ആസ്തിയുടെ ക്യാപ്‌ചർ, മോഡലിംഗ്, ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, ഒടുവിൽ മാനേജുമെന്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയിന്റെ സംഭാവന പ്രാരംഭ ആശയപരമായ മോഡലിന്റെ അധിക മൂല്യത്തിലാണ്. ലീനിയർ അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ, കൂടാതെ എഇസി വ്യവസായത്തിന് (ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ) ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭ physical തിക ഇതര ഘടകങ്ങളുള്ള അടിസ്ഥാന സ as കര്യങ്ങൾ പോലുള്ള ഭ physical തിക വസ്തുക്കളുടെ മോഡലിംഗ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ്; ആളുകൾ, ബിസിനസുകൾ, ദൈനംദിന രജിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണം, പരസ്യം ചെയ്യൽ, യഥാർത്ഥ ലോക ആസ്തി കൈമാറ്റ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ.

വിവര മാനേജുമെന്റ് + ഓപ്പറേഷൻ മാനേജുമെന്റ്. പ്രക്രിയകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിളുമായി (പി‌എൽ‌എം) കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് (ബി‌എം) തമ്മിലുള്ള പക്വതയുടെയും ഒത്തുചേരലിന്റെയും അളവ്, ഒരു പുതിയ രംഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌സി‌ആർ) ഉപയോഗിച്ചു.

IoT - 4iR - 5G - സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ - iA - VR - ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ. 

പുതിയ നിബന്ധനകൾ BIM + PLM സംയോജനത്തിന്റെ ഫലം.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബി‌എം + പി‌എൽ‌എം ഇവന്റിന്റെ അനന്തരഫലമായി, ഓരോ ദിവസവും നാം പഠിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (ഐഒടി), സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ (സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ), ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് (ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ്), 5 ജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ), ആഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആർ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ എത്രയെണ്ണം അപര്യാപ്തമായ ക്ലീഷേകളായി അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്, എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണകോണിൽ ചിന്തിക്കുകയും പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് സിനിമകളിലെ താൽക്കാലിക തരംഗത്തെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് എത്രത്തോളം മികച്ചതാകാം എന്നതിന്റെ രേഖാചിത്രങ്ങളും നൽകുന്നു ... ഹോളിവുഡ് അനുസരിച്ച്, എല്ലായ്പ്പോഴും ദുരന്തമാണ്.

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സംയോജിത പ്രദേശിക സന്ദർഭ മാനേജുമെന്റ് പ്രക്രിയകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ആശയം.

സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് ഇൻഫോഗ്രാഫിക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പദം നൽകിയിട്ടില്ല, അതിനെ നമ്മുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇവന്റുകളിൽ ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക ഹാഷ്‌ടാഗായി ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആമുഖം പറയുന്നതുപോലെ, ഇതിന് അർഹമായ പേര് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് സത്യസന്ധമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്തതും വളരെ കുറച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സൈക്കിളിലുടനീളം തിരശ്ചീനമായ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ രീതിയിൽ, മോഡലിംഗ് ഒരു പൊതു ആശയമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ദത്തെടുക്കൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ആശയപരമായ ശ്രേണിയിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം:

ജിയോസ്പേഷ്യൽ അഡോപ്ഷൻ - സിഎഡി മാസിഫിക്കേഷൻ - 3 ഡി മോഡലിംഗ് - ബി‌എം കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് റീസൈക്ലിംഗ് - സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഇന്റഗ്രേഷൻ.

മോഡലിംഗ് സ്കോപ്പുകളുടെ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്, ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രമേണ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞത് വാഗ്ദാനങ്ങളെങ്കിലും:

1 ഡി - ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകളിലെ ഫയൽ മാനേജുമെന്റ്,

2D - അച്ചടിച്ച പ്ലാനിന് പകരമായി ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്,

3D - ത്രിമാന മോഡലും അതിന്റെ ആഗോള ജിയോ സ്ഥാനവും,

4D - സമയ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ചരിത്രപരമായ പതിപ്പ്,

5D - യൂണിറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവിൽ സാമ്പത്തിക വശത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം,

6D - മാതൃകാപരമായ വസ്തുക്കളുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, തത്സമയം അവയുടെ സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ സങ്കല്പനാത്മകതയിൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മോഡലിംഗിന്റെ പ്രയോഗം സഞ്ചിതവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതുമാണ്. വ്യവസായത്തിലെ സാങ്കേതിക വികാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾ കണ്ട നേട്ടങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയ ദർശനം; ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കാഡസ്ട്രെ, കാർട്ടോഗ്രഫി ... അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം സംയോജിത പ്രക്രിയയിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുക.

അവസാനമായി, ഇൻഫോഗ്രാഫിക് മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിൽ ഡിജിറ്റലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസേഷനും ദത്തെടുക്കലിനും നൽകിയ സംഭാവനകളെ കാണിക്കുന്നു.

GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട - സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ

ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ, കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ മുൻ‌ഗണന നൽകി, അത് ഇപ്പോൾ പക്വതയാർന്ന വിഷയങ്ങളായ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (ജി‌ഐ‌എസ്) ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ (സിഎഡി), നിലവിൽ ബി‌എമ്മിലേക്ക് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലം രണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ 5 ലെവൽ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ വ്യക്തമായ രൂപരേഖയുണ്ട്BIM ലെവലുകൾ).

ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ചില ട്രെൻഡുകൾ നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ്, സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ആശയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്; ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിക്ക് കീഴിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ചലനാത്മകമായി ആദ്യത്തേത്; രണ്ടാമത്തേത് അനുയോജ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗമായി. വെള്ളം, energy ർജ്ജം, ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം, മൊബിലിറ്റി, സംസ്കാരം, സഹവർത്തിത്വം, അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങൾ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിശാലമാക്കുന്നു.

പരിഹാര ദാതാക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനം നിർണായകമാണ്, എഇസി വ്യവസായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ, സേവന ദാതാക്കൾ പെയിന്റ് മാപ്പുകളേക്കാളും ആകർഷകമായ റെൻഡറുകളേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോക്തൃ വിപണിയെ പിന്തുടരണം. അടുത്ത കാലത്തായി അവർ സ്വന്തമാക്കിയ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് സമാനമായ മോഡലുകളുള്ള ഹെക്സഗൺ, ട്രിംബിൾ പോലുള്ള വമ്പൻമാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് യുദ്ധം; ഓട്ടോഡെസ്ക് + എസ്രി അതിന്റെ വലിയ ഉപയോക്തൃ വിഭാഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് കീ തിരയുന്നു, സീമെൻസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ടോപ്കോൺ എന്നിവയുമായുള്ള പൂരക സഖ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിനാശകരമായ സ്കീമിനൊപ്പം ബെന്റ്ലി.

ഇത്തവണ കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്; സർവേയർമാർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കുമായി ഇത് പരിഹാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഉപയോക്താക്കൾ‌ സമഗ്രമായ പരിഹാരങ്ങൾ‌ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രോസസ്സുകളിൽ‌ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വിവര ഫയലുകളിലല്ല; വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അഡാപ്റ്റേഷനുകളുടെ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, പുനരുപയോഗിക്കാൻ‌ കഴിയുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകൾ‌ക്കൊപ്പം, പരസ്പരം പ്രവർ‌ത്തിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നതും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ സംയോജനത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന അതേ മോഡലിൽ‌.

നിസ്സംശയമായും ഞങ്ങൾ ഒരു മഹത്തായ നിമിഷമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഒരു ചക്രത്തിന്റെ ജനനവും സമാപനവും കാണാനുള്ള പദവി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. 80-286 സിംഗിൾ ടാസ്‌ക്കിൽ ഓട്ടോകാഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ആവേശകരമായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ പദ്ധതിയുടെ പാളികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ക്ഷമ, ലോട്ടസ് 123 പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ നിരാശയോടെ, ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കറുത്ത സ്‌ക്രീനും ഓറഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളും. മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ബൈനറി റാസ്റ്ററിൽ ഒരു ഇന്റർഗ്രാഫ് വാക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് വേട്ടയാടൽ ആദ്യമായി കാണാനുള്ള അഡ്രിനാലിൻ അവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും, ഇല്ല, അവർ ചെയ്യില്ല.

വലിയ ആശ്ചര്യമില്ലാതെ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഹോളോലൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചത്, CAD പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലിൽ നിന്ന് ആ വികാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ, പുതുമയുള്ളതും എന്നാൽ പ്രാകൃതവുമാണ്, ഒരു പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇത് അർത്ഥമാക്കും. അക്കാദമിക് ബിരുദങ്ങളെയും വർഷങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ മൂല്യവത്തായിരിക്കും. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്.

നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും നേരത്തെ അത് എത്തിച്ചേരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

എതിരെ പരിശോധിക്കുക
അടയ്ക്കുക
മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ