സ്ഥല - ജി.ഐ.എസ്എഞ്ചിനീയറിംഗ്എന്റെ എഗെഒമതെസ്

ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്മെൻ്റ് - ഞങ്ങൾ അടുത്താണോ?

വർഷങ്ങളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം ജീവിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ്, വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന, ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്, ഘടനാപരമായ രൂപകൽപ്പന, ആസൂത്രണം, നിർമ്മാണം, വിപണനം. പരമ്പരാഗതമായി ഒഴുകുന്നവയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നൽകാൻ; ലളിതമായ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള ലീനിയർ, ആവർത്തനവും പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വലുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്.

ഇന്ന്, അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഡാറ്റാ മാനേജ്മെന്റിനായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയ്‌ക്കപ്പുറത്ത്, പ്രോസസ്സുകൾ പങ്കിടുന്ന ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ സംയോജിത പ്രവാഹങ്ങൾ നടത്തി. ഒരുവന്റെ ചുമതല എവിടെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്; ഒരു മോഡലിന്റെ പതിപ്പ് മരിക്കുമ്പോൾ, പ്രോജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വിവര വിതരണം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്.

ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്‌മെൻ്റ് -GIT: ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടേം ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഒരു ജിയോസ്പേഷ്യൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന്, അത് സങ്കൽപിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഈ സ്പെക്ട്രത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ മാനേജ്മെൻ്റ്. ഈ പദം നിർദ്ദിഷ്ട ഭൗമശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും കൺവെൻഷനുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലല്ല; ജിയോ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാ ബിസിനസുകളുടെയും അന്തർലീന ഘടകമായി മാറിയെന്നും അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ BIM ലെവലുകൾ വാസ്തുവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നിർമ്മാണം (എഇസി) അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിധി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ. വിശാലമായ ഒരു വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനപ്പുറം, എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഭൗതിക പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ നിലവിലെ ആഘാതം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രക്രിയകളുടെ സമാന്തരവും ആവർത്തനപരവുമായ സംയോജനത്തിൽ.

ഈ പതിപ്പിനൊപ്പം മാസികയിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് എന്ന പദം സ്വാഗതം ചെയ്തു.

GIT ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആശയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി.

വളരെക്കാലമായി, പ്രോജക്റ്റുകൾ അവയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്വയം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഒരു വശത്ത്, വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ ക്യാപ്‌ചർ മുതൽ വിസർജ്ജനം വരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കറൻസിയാണ്; എന്നാൽ ഈ ഡാറ്റ ലഭ്യതയെ വിപണി ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും പോർട്ട്ഫോളിയോകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അസറ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഈ സന്ദർഭത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്ന പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കാര്യമല്ല, ബിസിനസ്സ് ആളുകളുടെ കാര്യമാണ്.

പ്രോസസ് സമീപനം - പാറ്റേൺ -വളരെ മുമ്പ്- ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ മാറ്റുകയാണ്.

നമ്മൾ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അതിനാൽ മൂല്യ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും അന്തിമ ഉപയോക്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപങ്ങളെ ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് പുതുമയെക്കുറിച്ചും കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിവര മാനേജുമെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. എൺപതുകളിലെ പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും, കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിൻ്റെ വരവോടെ, വിവരങ്ങളുടെ മേൽ നല്ല നിയന്ത്രണം നേടുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒരു വശത്ത്, കുറഞ്ഞത് എഇസി പരിതസ്ഥിതിയിലെങ്കിലും, ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും കുറയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം; അതിനാൽ, CAD തുടക്കത്തിൽ പ്രക്രിയകളെ മാറ്റണമെന്നില്ല, പകരം അവയെ ഡിജിറ്റൽ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു; മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുനരുപയോഗിക്കാമെന്ന വസ്തുത മുതലെടുത്ത്, അതേ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ തുടരുക. ഓഫ്‌സെറ്റ് കമാൻഡ് സമാന്തര നിയമം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഓർത്തോ-സ്‌നാപ്പ് 90 ഡിഗ്രി സ്‌ക്വയർ, സർക്കിൾ കോമ്പസ്, കൃത്യമായ മായ്ക്കൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ട്രിം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ ആ കുതിച്ചുചാട്ടം സത്യസന്ധമായി എളുപ്പമോ ചെറുതോ അല്ല, അതിൻ്റെ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഘടനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസാനിറ്ററി പ്ലാനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്ലാൻ പിന്തുടരുന്ന പാളി. എന്നാൽ CAD അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം രണ്ട് മാനങ്ങളിലും നിറവേറ്റുന്ന സമയം വന്നു; ക്രോസ്-സെക്ഷനുകൾ, മുൻഭാഗങ്ങൾ, കപട-ത്രിമാന ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് മടുപ്പുളവാക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ BIM എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 3D മോഡലിംഗ് എത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ ദിനചര്യകൾ ലളിതമാക്കുകയും 2D CAD-ൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ പലതും മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

... തീർച്ചയായും, 3 ഡി മാനേജുമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് റെൻഡറുകളിൽ അവസാനിച്ചു, അത് ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ എത്തി, വർണ്ണാഭമായ നിറങ്ങളല്ല.

എ‌ഇ‌സി വ്യവസായത്തിനായുള്ള വലിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ദാതാക്കൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത ഈ മഹത്തായ നാഴികക്കല്ലുകളുമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അവ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെ കഴിവുകളും ഉപയോക്താക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ വിവര മാനേജുമെന്റ് അപര്യാപ്‌തമായിരുന്ന ഒരു കാലം വരെ, ഫോർമാറ്റുകൾ എക്‌സ്‌പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം, മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആ ചരിത്രപരമായ പ്രവണതയെ ബാധിച്ച ഒരു റഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷനും.

ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം. വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ കാര്യക്ഷമതയ്‌ക്കായുള്ള തിരയലിന് കൂടുതൽ ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിലും, ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ (എഇസി) പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക സ്വീകാര്യത വൈകുകയും സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമാണ്; ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അളക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എഴുപതുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പല സംരംഭങ്ങളും എൺപതുകളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വരവോടെയാണ്, അത് എല്ലാ മേശകളിലും ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള രൂപകൽപ്പനയിൽ ഡാറ്റാബേസ്, റാസ്റ്റർ ഇമേജുകൾ, ഇൻ്റേണൽ ലാൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുക. സർവേയിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ, ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ഇൻവെൻ്ററി കൺട്രോൾ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങിയ പസിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ലംബമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും; കാര്യക്ഷമമായ സംയോജനത്തിന് പര്യാപ്തമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക പരിമിതികളോടെ എല്ലാം. കൂടാതെ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നിലവിലില്ലായിരുന്നു, പരിഹാര ദാതാക്കൾ പിശുക്കൻ സ്റ്റോറേജ് ഫോർമാറ്റുകളും തീർച്ചയായും ചില പ്രതിരോധങ്ങളും അനുഭവിച്ചു -ഏതാണ്ട് കൊള്ളയടിക്കൽ- ദത്തെടുക്കൽ ചെലവ് കാര്യക്ഷമതയും ലാഭക്ഷമതയുമായി ഏതാണ്ട് തുല്യമായ ബന്ധത്തിൽ വിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ വ്യവസായം മാറ്റുക.

വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഈ പ്രാകൃത ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നതിന് പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ല് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പക്വതയാണ്, അത് ഇമെയിലുകൾ അയയ്‌ക്കാനും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ നാവിഗേറ്റുചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറം സഹകരണത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു. വെബ് 2.0 യുഗത്തിൽ‌ ഇടപഴകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ‌ സ്റ്റാൻ‌ഡേർ‌ഡൈസേഷനായി മുന്നോട്ടുപോയി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവർ അപ്രസക്തരല്ലെന്നും സ്വകാര്യവ്യവസായം പുതിയ കണ്ണുകളോടെയാണ് കാണുന്നത്. GIS അച്ചടക്കം മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ്, കുത്തക സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിനെ മറികടക്കാൻ നിരവധി നിമിഷങ്ങളിൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും എതിരായി വരുന്നു; CAD-BIM വ്യവസായത്തിൽ നാളിതുവരെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കടം. ചിന്തയുടെ പക്വതയും, കണക്റ്റിവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഇന്ധനത്തിൽ ബി 2 ബി ബിസിനസ്സ് വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും നിമിത്തം അവയുടെ ഭാരം കാരണം കാര്യങ്ങൾ വീഴേണ്ടിവന്നു.

ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചു, ഇന്ന് ജിയോ ലൊക്കേഷൻ പോലുള്ള അന്തർലീനമായ ട്രെൻഡുകൾ മാറിയതായും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വ്യവസായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിംഗ് മാർക്കറ്റിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചതായും ഞങ്ങൾ ഉണർന്നു.

ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. ഒരു മതിലും കട്ടിയുള്ള തടി വാതിലും കൊണ്ട് വേർതിരിച്ച ഓഫീസുകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ശൈലിയിൽ അച്ചടക്കങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ തകർക്കാൻ പ്രക്രിയ സമീപനം നമ്മെ നയിക്കുന്നു. സർവേയിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ കഴിവുകൾ ലഭിച്ചു, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ ലളിതമായ ലൈൻ ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് ഒബ്‌ജക്റ്റ് മോഡലറായി മാറി. ജിയോലൊക്കേഷനിലൂടെ കൂടുതൽ ഡാറ്റ നൽകുന്ന ജിയോസ്പേഷ്യൽ വ്യവസായത്തിൽ ആർക്കിടെക്റ്റുകളും എഞ്ചിനീയർമാരും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വിവര ഫയലുകളുടെ ചെറിയ ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന്, ഭൂപ്രകൃതി, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ജിയോമാറ്റിക്‌സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഫയലിൻ്റെ നോഡുകൾ മാത്രമായ മോഡലിംഗ് ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ പ്രോസസുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റി.ചില കോഡിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാതെ-.

മോഡലിംഗ്  മോഡലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു. ഒരു പ്ലോട്ടോ പാലമോ കെട്ടിടമോ വ്യാവസായിക പ്ലാൻ്റോ റെയിൽപ്പാതയോ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് പ്രയാസമില്ല. ഒരു വസ്തു, ജനിക്കുകയും വളരുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഒരു ദിവസം മരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംയോജിത മാനേജ്മെൻ്റ് വ്യവസായത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ദീർഘകാല ആശയമാണ് BIM. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ കണ്ടുപിടുത്തവും സ്വകാര്യ, സർക്കാർ കമ്പനികൾ മികച്ച സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനോ വ്യവസായത്തിന് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ റൂട്ടിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. ബിഐഎമ്മിൻ്റെ ആശയവൽക്കരണം, ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ പലരും പരിമിതമായ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംയോജനമായ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് കീഴിൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ബിഐഎം ഹബുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വലിയ വ്യാപ്തിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തികം, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മൂല്യ ശൃംഖല - വിവരങ്ങൾ മുതൽ പ്രവർത്തനം വരെ.

ഇന്ന്, ഒരു പ്രത്യേക അച്ചടക്കത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ പരിഹാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. ടോപ്പോഗ്രാഫിക് പ്രതലത്തിൻ്റെ മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പോലുള്ള ടാസ്‌ക്കുകൾക്കായുള്ള നിർദ്ദിഷ്‌ട ടൂളുകൾ അപ്‌സ്‌ട്രീം, ഡൗൺസ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ഫ്ലോകളിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആകർഷകത്വം കുറയ്ക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമുള്ള ലിങ്കുകളുള്ള ഒരു മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ, അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്പെക്‌ട്രത്തിലെയും ആവശ്യം സമഗ്രമായി പരിഹരിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാൻ വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിര കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണം ഇതാണ്.

ഈ ശൃംഖല ക്രമേണ പൂരക ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന രേഖീയ ക്രമം തകർക്കുകയും സമയം, ചെലവ്, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; നിലവിലെ ഗുണനിലവാര മോഡലുകളുടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകങ്ങൾ.

ആശയം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്മെൻ്റ് GIT ബിസിനസ്സ് മോഡലിൻ്റെ സങ്കൽപ്പം മുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രേണി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് വരെ വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനകൾ ക്രമേണ കുറയുന്നു; നവീകരണം പുതിയ ടൂളുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്തോളം, മൂല്യം ചേർക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ലളിതമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക്:

ടാബ്‌ലെറ്റോ ഓഗ്‌മെൻ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉപകരണമോ പോലുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഉപകരണത്തിൽ അവ കാണാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷം മുതൽ പ്ലാനുകൾ അച്ചടിക്കുന്നത് പ്രധാനമല്ല.

ക്വാഡ്രന്റ് മാപ്പ് ലോജിക്കിലെ അനുബന്ധ ലാൻഡ് പ്ലോട്ടുകളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇനിമുതൽ സ്കെയിലിൽ അച്ചടിക്കാത്ത മോഡലുകൾക്ക് മൂല്യം ചേർക്കുന്നില്ല, അത് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കൂടാതെ നഗര / ഗ്രാമീണ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ പോലുള്ള ഭ physical തികേതര ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു നാമകരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഭരണ പ്രദേശത്തേക്ക്.

ഈ സംയോജിത പ്രവാഹത്തിൽ, ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ഓഫീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മോഡൽ ചെയ്യാനും അവരുടെ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മൂല്യം ഉപയോക്താവ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, അത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ ഇൻപുട്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരു നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസൈൻ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫീൽഡ് ഫലം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈറ്റ് മൂല്യം നൽകുന്നത് നിർത്തുന്നു, അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലഭ്യമാകുകയും അതിൻ്റെ പതിപ്പിംഗ് നിയന്ത്രണവും; അതിനാൽ, ഫീൽഡിൽ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന xyz കോർഡിനേറ്റ് എന്നത് പോയിൻ്റുകളുടെ ഒരു ഘടകമാണ്, അത് ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി മാറുകയും ചെയിനിൽ കൂടുതലായി ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകളുള്ള പ്ലാൻ ഇനി അച്ചടിക്കാത്തത്, കാരണം ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ആശയപരമായ വോളിയം മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ടിലേക്ക് മൂല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അത് മൂല്യം കൂട്ടുന്നില്ല, ഇത് വാസ്തുവിദ്യാ മോഡലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ടാണ്, അത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഘടനാപരമായ മാതൃക, ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ, ഒരു നിർമ്മാണ ആസൂത്രണ മാതൃക. എല്ലാം, ഇതിനകം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മാതൃകയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരുതരം ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ എന്ന നിലയിൽ; ഉപഭോക്താവും നിക്ഷേപകരും അതിൻ്റെ ആശയവൽക്കരണത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത്.

ക്യാപ്‌ചർ, മോഡലിംഗ്, ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, അന്തിമ അസറ്റിൻ്റെ അവസാനം മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാരംഭ ആശയ മാതൃകയിലെ അധിക മൂല്യത്തിലാണ് ശൃംഖലയുടെ സംഭാവന. നിർബന്ധമായും രേഖീയമല്ലാത്തതും എഇസി വ്യവസായത്തിൽ (ആർക്കിടെക്ചർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ) ഉള്ളതുമായ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പോലുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ മോഡലിംഗ് തമ്മിൽ ഭൗതികമല്ലാത്ത ഘടകങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ്; ആളുകൾ, ബിസിനസ്സുകൾ, യഥാർത്ഥ ലോക രജിസ്ട്രേഷൻ, ഭരണം, പരസ്യം ചെയ്യൽ, ആസ്തി കൈമാറ്റം എന്നിവയുടെ ദൈനംദിന ബന്ധങ്ങൾ.

വിവര മാനേജുമെന്റ് + ഓപ്പറേഷൻ മാനേജുമെന്റ്. പ്രക്രിയകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കിളുമായി (പി‌എൽ‌എം) കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മോഡലിംഗ് (ബി‌എം) തമ്മിലുള്ള പക്വതയുടെയും ഒത്തുചേരലിന്റെയും അളവ്, ഒരു പുതിയ രംഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌സി‌ആർ) ഉപയോഗിച്ചു.

IoT - 4iR - 5G - സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ - iA - VR - ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ. 

പുതിയ നിബന്ധനകൾ BIM + PLM സംയോജനത്തിന്റെ ഫലം.

ഇന്ന് നമ്മൾ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സംരംഭങ്ങളുണ്ട്, ഇത് കൂടുതൽ അടുത്ത് വരുന്ന BIM + PLM ഇവൻ്റിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സ് (IoT), സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ, ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ, 5G, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), ഓഗ്മെൻ്റഡ് റിയാലിറ്റി (AR) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളിൽ എത്രയെണ്ണം അപര്യാപ്തമായ ക്ലീഷേകളായി അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നത് സംശയാസ്പദമാണ്, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വീക്ഷണകോണിൽ ചിന്തിക്കുകയും അത് എത്ര മഹത്തരമായിരിക്കുമെന്നതിൻ്റെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് സിനിമകളിലെ ടൈം വേവ് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹോളിവുഡ് അനുസരിച്ച്, എല്ലായ്പ്പോഴും ദുരന്തമാണ്.

ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടറി മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്.

ഇൻഫോഗ്രാഫിക് സ്‌പെക്‌ട്രത്തിൻ്റെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പദമൊന്നുമില്ല, അതിനെ ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ മുൻനിര കമ്പനികൾ ഇവൻ്റുകളിൽ ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക #ഹാഷ്‌ടാഗ് ആയി ഉപയോഗിച്ചു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആമുഖം പറയുന്നതുപോലെ, ഇതിന് അർഹമായ പേര് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഈ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് സത്യസന്ധമായി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്തതും വളരെ കുറച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മൂല്യനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സൈക്കിളിലുടനീളം തിരശ്ചീനമായ വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ രീതിയിൽ, മോഡലിംഗ് ഒരു പൊതു ആശയമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ദത്തെടുക്കൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ആശയപരമായ ശ്രേണിയിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം:

ജിയോസ്പേഷ്യൽ അഡോപ്ഷൻ - സിഎഡി മാസിഫിക്കേഷൻ - 3 ഡി മോഡലിംഗ് - ബി‌എം കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് റീസൈക്ലിംഗ് - സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഇന്റഗ്രേഷൻ.

മോഡലിംഗ് സ്കോപ്പുകളുടെ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്, ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രമേണ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞത് വാഗ്ദാനങ്ങളെങ്കിലും:

1 ഡി - ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകളിലെ ഫയൽ മാനേജുമെന്റ്,

2D - അച്ചടിച്ച പ്ലാനിന് പകരമായി ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്,

3D - ത്രിമാന മോഡലും അതിന്റെ ആഗോള ജിയോ സ്ഥാനവും,

4D - സമയ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ചരിത്രപരമായ പതിപ്പ്,

5D - യൂണിറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവിൽ സാമ്പത്തിക വശത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം,

6D - മാതൃകാപരമായ വസ്തുക്കളുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, തത്സമയം അവയുടെ സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ സങ്കല്പനാത്മകതയിൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മോഡലിംഗിന്റെ പ്രയോഗം സഞ്ചിതവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതുമാണ്. വ്യവസായത്തിലെ സാങ്കേതിക വികാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾ കണ്ട നേട്ടങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഉയർത്തിയ ദർശനം; ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കാഡസ്ട്രെ, കാർട്ടോഗ്രഫി ... അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം സംയോജിത പ്രക്രിയയിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുക.

അവസാനമായി, ഇൻഫോഗ്രാഫിക് മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ദിനചര്യകളിൽ ഡിജിറ്റലിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർ‌ഡൈസേഷനും ദത്തെടുക്കലിനും നൽകിയ സംഭാവനകളെ കാണിക്കുന്നു.

GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട - സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ

ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ, കമ്പനികൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നവീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾ മുൻ‌ഗണന നൽകി, അത് ഇപ്പോൾ പക്വതയാർന്ന വിഷയങ്ങളായ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (ജി‌ഐ‌എസ്) ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ (സിഎഡി), നിലവിൽ ബി‌എമ്മിലേക്ക് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലം രണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ 5 ലെവൽ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ വ്യക്തമായ രൂപരേഖയുണ്ട്BIM ലെവലുകൾ).

ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് സ്‌പെക്‌ട്രത്തിലെ ചില പ്രവണതകൾ നിലവിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ്, സ്‌മാർട്ട് സിറ്റി സങ്കൽപ്പങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്; പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തിക്ക് കീഴിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ചലനാത്മകത പോലെ ആദ്യത്തേത്; രണ്ടാമത്തേത് അനുയോജ്യമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗം. പാരിസ്ഥിതിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനം, വെള്ളം, ഊർജം, ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം, ചലനാത്മകത, സംസ്‌കാരം, സഹവർത്തിത്വം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയ മാനേജ്‌മെൻ്റ് വശങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സ്‌മാർട്ട് സിറ്റികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ചങ്ങലയുടെ ചില വശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വളരെ അകലെയാണ്. പല വശങ്ങളിലും വിവരങ്ങളുടെയും മോഡലിംഗിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജോലി നിർവഹിക്കുന്നവരെയോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്തിമ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുണ്ട്, അതുവഴി നിലവിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആശയങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ പങ്ക് ഉപയോഗക്ഷമത ആവശ്യകതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർമാരിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം നിർണായകമാണ്, AEC വ്യവസായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ, സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത മാപ്പുകളേക്കാളും ആകർഷകമായ റെൻഡറുകളേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോക്തൃ വിപണിയെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഹെക്‌സാഗൺ, ട്രിംബിൾ തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാർ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം. AutoDesk + Esri അതിൻ്റെ വലിയ ഉപയോക്തൃ വിഭാഗങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് കീ തിരയുന്നു, ബെൻ്റ്ലി അതിൻ്റെ വിനാശകരമായ സ്കീമുമായി ഇതിനകം തന്നെ സീമെൻസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ടോപ്‌കോൺ പോലുള്ള പ്രധാന കളിക്കാരെ ഒരു പൊതു കമ്പനിയായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇത്തവണ കളിയുടെ നിയമങ്ങൾ വേറെ; സർവേയർമാർക്കോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാർക്കോ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കോ ​​വേണ്ടിയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ സമാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല. ഇന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ സമഗ്രമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രക്രിയകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, വിവര ഫയലുകളിലല്ല; വ്യക്തിഗതമാക്കിയ അഡാപ്റ്റേഷനുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, ഫ്ലോയിലുടനീളം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ആപ്പുകൾ, പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമവും എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഏകീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അതേ മാതൃകയിൽ.

നാം ഒരു മഹത്തായ നിമിഷമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജിയോ ടെറിട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ സ്പെക്‌ട്രത്തിൽ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പിറവിയും സമാപനവും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം പുതിയ തലമുറകൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. 80-286 എന്ന ഒറ്റ ടാസ്‌ക്കിൽ ഓട്ടോകാഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര ആവേശകരമായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ പ്ലാനിൻ്റെ പാളികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ, ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലോട്ടസ് 123 പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നിരാശയോടെ. ഒരു സ്ക്രീനിൽ യൂണിറ്റ് വില ഷീറ്റുകൾ. കറുപ്പും തിളക്കമുള്ള ഓറഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളും. ഒരു ഇൻ്റർഗ്രാഫ് VAX-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മൈക്രോസ്റ്റേഷനിലെ ഒരു ബൈനറി റാസ്റ്ററിൽ ആദ്യമായി ഒരു കാഡസ്ട്രൽ മാപ്പ് ഹണ്ട് കണ്ടതിൻ്റെ അഡ്രിനാലിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. തീർച്ചയായും, ഇല്ല, അവർക്ക് കഴിയില്ല.

വലിയ ആശ്ചര്യമില്ലാതെ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാണും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഹോളോലൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചത്, CAD പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലിൽ നിന്ന് ആ വികാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നാലാമത്തെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ, പുതുമയുള്ളതും എന്നാൽ പ്രാകൃതവുമാണ്, ഒരു പുതിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇത് അർത്ഥമാക്കും. അക്കാദമിക് ബിരുദങ്ങളെയും വർഷങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ മൂല്യവത്തായിരിക്കും. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്.

നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും നേരത്തെ അത് എത്തിച്ചേരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ