ജിയോടെക് + ഡ്രോനെറ്റെക്: നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്

ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ അടുത്ത 3, 4, Fairoftechnology - മലഗയിലുള്ള സ്പാനിഷ് കമ്പനിയാണ് ടെക്നോളജിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്- ഒരു മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേരാൻ ജിയോ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പല നൂതന ആഘോഷങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. ഫെറോഫ്റ്റ്എഫ്നോളജോളിൽ, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെയും പ്രദർശകരുടെയും ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക തീമുകൾ ഉള്ള ഒന്നിലധികം മുറികളുണ്ട്.

ജിയോടെക്നോളജി, ഡ്രോൺസ്, ആർപിഎ, കാർഷിക, നിർമ്മാണം, വാസ്തുവിദ്യ, എൻജിനീയറിങ്, ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. വിപണിയിലെ അറിവും പ്രവണതയും ഒത്തുചേരുവാനുള്ള മീറ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേയും എല്ലാ മേഖലകളും.

ജിയോടെക്, ഡ്രോനെറ്റെച്ച്, അഗ്രോട്ടെക്, ബിൽഡിടെക്, ഡാറ്റടെക്, സ്മാർട്ട്ടെക് എന്നീ ഫാഷൻഎഫ്റ്റിക്നോളജിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന രീതികളാണ്:

 • ഡ്രോൺ: സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഒന്ന്, വ്യക്തിഗതമോ വാണിജ്യപരമായോ ശാസ്ത്രീയമോ ആയ നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ വിമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർമ്മാണവും മുന്നേറ്റവും പരിഷ്കരണവും പരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹാളിൽ സമർപ്പിച്ച ഹാളാണ് ദ്രോനെടെക്ക്.
 • ജിയോടെക്നോളജി: അതിന്റെ ജിയോടെക് റൂമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിൽ ജിയോമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • കൃഷി: അഗ്രോടെക് ഷോയിലൂടെ, പാരിസ്ഥിതിക മാനേജ്മെന്റ്, സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ എല്ലാ സാങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു.
 • നിർമാണ സാമഗ്രികൾ: ബിൽഡിടെക് ഷോ, നിർമ്മാണ പരിഹാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സമർപ്പിക്കുന്നു. എ.ഇ.ജി, സ്മാർട്ട്സിറ്റീസ് എന്നിവയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാങ്കേതികവിദ്യകളും കണക്കിലെടുത്താണ് (BIM, R + D + I)
 • സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ്: Datatech ൽ, എല്ലാ വിവര സംസ്കരണ പരിഹാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
 • സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾസ്മാർട്ട്സെറ്റ്, സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡെവലപ്പർമാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകളോടും അർപ്പിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. ഈ ഹാളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹകരണ ബന്ധങ്ങളും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുവാനായി.

പക്ഷേ, ഈ ഏപ്രിൽ 9 ഉം 3 ഉം, രണ്ടു മുറികൾ തുറന്നിരിക്കും, ജിയോടെക് ആൻഡ് ഡ്രൊനെടെക്. ജിയോടെയിലെ എല്ലാ വിജ്ഞാനശേഖരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്പേസ്, ഏരിയൽ, ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയും റിമോട്ട് സെൻസിംഗിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഹാർഡ്വെയറിനുമായുള്ള അനുബന്ധ പുരോഗതികളും കാണാം. ഫെയറോഫ്റ്റിക്നോളജിയുടെ - ഇൻറർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ഇൻറർനെറ്ററൽ ചട്ടക്കൂടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ഇത്.

എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്?, വ്യക്തിപരമായി ഈ സാങ്കേതിക വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികൾ, -പുബ്ലിച് ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും എന്ന് ഗെഒമതിച്സ് വയലിൽ താല്പര്യം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഒരിടത്ത്. അതുപോലെതന്നെ, ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രമോട്ടുചെയ്യുക, അങ്ങനെ ലാഭം സഖ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഇത് 4 ന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെയും പ്രക്രിയകളുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് അനുവദിക്കുന്നു. അത് ഡിജിറ്റൽ ആയിരുന്നു.

ജിയോടെക്

പ്രൊഫഷണൽ സന്ദർശകന്റെ ജിയോടെക് പ്രൊഫൈൽ:

 • ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണക്കാർ,
 • പ്രോസസ്സിംഗ്, പ്രോസസ്സിംഗ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം,
 • ആർ + ഡി + ഐ വിഭാഗം: കൺസൾട്ട്, ടെക്നോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ,
 • ജിയോമാറ്റിക്സ് പ്രൊഫഷണലുകൾ,
 • വാസ്തുവിദ്യയും എഞ്ചിനീയറിംഗും പ്രൊഫഷണൽസ് (സിവിൽ, വ്യാവസായിക, കാർഷിക),
 • പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും,
 • ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനത്തിൽ, നിർമ്മാണത്തിലും പുരോഗതിയിലും താല്പര്യമുള്ളവർ.

ഇത് ഗെഒതെഛ് മുറിയിൽ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യ ആണ്, ഇതേ വാർഷിക തരം ആയിരിക്കണം, ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം ഉൾപ്പെടും കർശനമായി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് കോൺഗ്രസുകൾ കോസ്റ്റാ ഡെൽ സോൾ ഓഫ് എക്സിബിഷൻ പാലസിൽ നടക്കും. ഗെഒതെഛ് ൽ അഭിസംബോധന വിഷയങ്ങൾ അവയുടെ ഉപകരണങ്ങളും സെൻസറുകളും, പ്രദേശങ്ങളുടെ വിശകലനവും, കഡാസ്റ്ററുകളും, ഒടുവിൽ ജിയോസോയേഷനും. UPSJ Jaén ന്റെ ജോർജ് ഡെൽഗോഡോ ഗാർഷ്യയുടെ ഈ ഏകോപനത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്.

ദ്രോണെത്ച്

ഈ സാങ്കേതിക ഉദ്യാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു സലൂൺ കഥാപാത്രമാണ് ഡ്റോനെച്ച്, RPA ന്റെ (റിമോട്ടായി പൈലറ്റഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ്) ന്റെ എല്ലാ നൂതനതകളും അവതരിപ്പിക്കും. ഈ മുറിയിൽ കോൺഗ്രസുകൾ കോസ്റ്റാ ഡെൽ സോൾ ഓഫ് എക്സിബിഷൻ കൊട്ടാരത്തിലെ താഴത്തെ നിലയിൽ സ്ഥിതി ഈ പ്രധാനമായും ചർച്ച, വെളിച്ചം വിമാനം പുതിയ സൃഷ്ടികൾ കൂടാതെ സഖ്യങ്ങൾ രൂപം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സർവേയ്ക്കായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഡ്രോൺ എന്ന അത്യന്താപേക്ഷിത സാങ്കേതിക ഘടകം.

ഡ്രോണുകളുടെ പരിണാമം, ചെറുകിട, ഇടത്തരം, വലിയ കമ്പനികളുടെ സഹകരണവും അതുപോലെതന്നെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സംഭാവനയും വ്യക്തിഗതമായി നൽകുന്നു. ഇത് Dronetech- ന്റെ ആദ്യത്തെ എഡിഷനാണ്, കൂടാതെ ഇത് 2 ദിവസം അവസാനിക്കും.

Dronetech ലെ പ്രൊഫഷണൽ സന്ദർശകരുടെ പ്രൊഫൈൽ:

 • UAV സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളും നിർമ്മാതാക്കളും, പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളും ഡവലപ്പറും,
 • ആർ + ഡി + ഐ വിഭാഗം: കൺസൾട്ട്, ടെക്നോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ,
 • നിരീക്ഷണ കമ്പനികൾ: വ്യവസായ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനികൾ,
 • ഓഡിവിഷ്വൽ സെക്ടറിൽ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ജിയോമാറ്റിക്സ്, ടോപ്പോഗ്രഫി, കാർടോഗ്രാഫി, ടോപ്പോഗ്രാഫി, കാർട്ടോഗ്രാഫി,
 • പ്രിസിഷൻ കാർഷിക കമ്പനികൾ, ഡ്രോൺ പൈലറ്റിംഗിൽ പരിശീലനം എഇഎസ്എ (എടിഒഎസ്),
 • ഡ്രോണുകൾക്കുള്ള സഹായ സഹായ ഉപകരണങ്ങളും ഗാഡ്ജെറ്റുകളും,
 • ടെലികോം കമ്പനികൾ,
 • ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വികസനത്തിൽ, നിർമ്മാണത്തിലും പുരോഗതിയിലും താല്പര്യമുള്ളവർ.

കമ്പനികൾ പ്രൊഫഷണലുകളും, ഈ ഷോ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ആകുന്നു: വികസന കമ്പനികൾ പ്രൊഫഷണൽ ആളില്ലാ സിസ്റ്റങ്ങൾ, വിതരണക്കാർ ഡ്രോൺ ഉപകരണങ്ങളും വായുവിലൂടെ സെൻസറുകൾ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ വിതരണക്കാരും ചിത്രം ഉപകരണങ്ങൾ, സേവന കമ്പനികൾ എൻജിനീയറിങ് സർവേയിംഗ്, മാപ്പിംഗ്, ജി.ഐ.എസ്, പ്രയോഗങ്ങൾ വിമാനങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ് (ജിയോമാറ്റിക്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പ്രിസിഷൻ കാർഷികം, എൻവയോൺമെന്റ്), എൻജിനീയറിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറികൾ, അവസാന ഒസിലിയറി മേഖല (പരിശീലനം, ഇൻഷ്വറൻസ്) എന്നിവയിൽ ഡ്രോൺ പ്രയോഗിച്ചു.

സെൻട്രലൈസേഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി, ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, എയർക്രാഫ്റ്റിങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് ഡിനോനെഷിന്റെ പ്രമേയം. ഇസ്രായേലിന്റെ ക്വിന്റാനില്ലാ ഗാർസിയ - വാലൻസിയയിലെ പോളിടെക്നിക്കിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജനറൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ആണ്.


മൊത്തത്തിൽ, ഇതുമായി വിതരണം സ്മാർട്ട് സിറ്റി നിർമാണ, നേട്ടം പുതിയ സാങ്കേതിക ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, സ്പെയിൻ തീയതി നിരവധി പൈലറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ, സ്മര്ത്ചിതിഎസ് നമ്പർ ആകാൻ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് അറിയാതെ ഒരു വലിയ സമയം ക്സനുമ്ക്സ . കൂടാതെ ഇത് നിങ്ങൾ സന്ദർശകർക്കും എക്സിബിറ്റേഴ്സ് സ്പേസ് വികസന പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, ഇരുവരും പരിസ്ഥിതി പോലെ ഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പദ്ധതികൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കാണിക്കുന്നു ഗെഒതെഛ്നൊലൊഗ്യ് പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ്.

അതുപോലെ തന്നെ, പദ്ധതികളുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതകളും തിരിച്ചറിയാനും, പുതിയ സഹകരണങ്ങൾ നേടാനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മൂല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും.

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.