ക്സനുമ്ക്സ അഴിമുഖം മാറ്റങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ

ഞങ്ങൾ അഴിമുഖം ക്സനുമ്ക്സ എന്തു ചെയ്യും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, അഴിമുഖം പതിപ്പുകൾ ക്സനുമ്ക്സ.ക്സ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, ഈ പേജിൽ ഈ വർഷം ജൂലൈ മാസത്തിൽ സോവ്യറ്റ് ചെയ്തു അഴിമുഖം ക്സനുമ്ക്സ 'ലാസ് പാല്മാസ്' ഉൾപ്പെടെ കാണിക്കുന്നു.

അഴിമുഖം നിലവിൽ ഒരു രസകരമായ റാലി പിന്തുണ വാഗ്ദാനം അതിരറ്റ അവിശ്വാസികൾക്കും കണ്ണുകൾ കാര്യത്തിൽ പോലുള്ള മറ്റ് പരിഹാരങ്ങൾ, ഇതിനായി യോജിച്ച ഔദ്യോഗികവും കമ്പനികൾ ഒരു ബഹുമാനിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദർശകരെ മടങ്ങി പുതിയ സ്പോൺസർ ഉണ്ട്.

നിലവിലെ പതിപ്പ് മുൻപതിപ്പിനെക്കാൾ വർദ്ധനവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം വികസനത്തിനായുള്ള ഊർജ്ജിതമാണ് QGIS 3.0 അത് പുതുതലമുറയുടെ പുതിയ തലമുറയായി മാറും, പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടും, അവന്റെ മുഖം കണ്ടതേയുള്ളൂ. മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ.

വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. ഈ പതിപ്പിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വിഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തേത്, വികസനത്തിൽ വ്യക്തതയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിന്, ഞങ്ങൾ അതിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കും. ഇങ്ങനെ, ഞങ്ങൾക്ക് 27 വിഭാഗങ്ങളിൽ 13 മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്:

 • പൊതുവായ
 • സിംബോളജി
 • ടാഗ് ചെയ്തു
 • റെൻഡർചെയ്യുന്നു
 • ഡാറ്റ മാനേജുമെന്റ്
 • ഫോമുകളും വിഡ്ജറ്റുകളും
 • മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കൽ
 • പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു
 • ഡാറ്റാ ദാതാക്കൾ
 • QGIS സെർവർ
 • പ്ലഗിനുകൾ
 • പ്രോഗ്രാമിംഗ്
 • പുതിയ സവിശേഷതകൾ
  • ക്ലാസുകൾ
  • എക്സ്പ്രഷൻ ഫംഗ്ഷനുകൾ

അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്. താഴെയുള്ള പട്ടിക വികസനം സംഗ്രഹിക്കുന്നു

വിഭാഗം ഫീച്ചറുകളുടെ എണ്ണം
പൊതുവായ 3
സിംബോളജി 1
ടാഗ് ചെയ്തു 3
റെൻഡർചെയ്യുന്നു 2
ഡാറ്റ മാനേജുമെന്റ് 1
ഫോമുകളും വിഡ്ജറ്റുകളും 3
മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കൽ 1
പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു 6
ഡാറ്റാ ദാതാക്കൾ 1
QGIS സെർവർ 1
പ്ലഗിനുകൾ 1
പ്രോഗ്രാമിംഗ് 1
പുതിയ സവിശേഷതകൾ ക്ലാസുകൾ 2
ഫങ്ഷനുകൾ 1

സൈറ്റ് ഓരോ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും കാണിക്കുന്നു, അത് ഓരോന്നായി പഠിക്കാനാകും. ഉദാഹരണമായി, എന്റെ ശ്രദ്ധയെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സവിശേഷതകൾ പരാമർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: WMTS, XYZ മൊസൈക് സേവനം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇവ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ്: റെൻഡറിംഗും ഡാറ്റ ദാതാവും. നമുക്ക് കാണാം:

റെൻഡറിംഗ്: ഫീച്ചർ.- റാസ്റ്റർ ടൈലുകളുടെ പ്രിവ്യൂ (WMTS, XYZ എന്നിവയുടെ പാളികൾ)

മുൻപതിപ്പുകൾ പോലെയല്ലാതെ, ഇപ്പോൾ ഫലമായി കാണുന്ന ഭൂപടം കാണാൻ ടൈൽസിന്റെ മുഴുവൻ ഡൌൺലോഡിംഗിനും കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ കാൻവാസിൽ പറയാതെ; അതു അവർ ഡൌൺലോഡ് പോലെ, അതിന്റെ റെസലൂഷൻ അനുസരിച്ച് ശരിയായ റെസല്യൂഷനുള്ള ടൈലുകൾ ഇതുവരെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇത്.

റെൻഡറിംഗ്: ഫീച്ചർ .- റസ്റ്ററുകൾ റെൻഡറിംഗിൻറെ റദ്ദാക്കൽ (WMS, WMTS, WCS, XYZ ലെയറുകൾ)

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് അവള്ക്ക് ഒരു ഊഴമില്ല സമയത്ത് 'ഫ്രീസ്' കാരണം ഏത് സമയത്തും ഒരു സൂം മുമ്പ് വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിച്ച മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി റാസ്റ്റർ പാളികൾ തർജ്ജമ റദ്ദാക്കിയ കഴിയും. ഈ പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച്, വിദൂര സെർവറുകളിൽ നിന്ന് റാസ്റ്റർ പാളികളെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡാറ്റാ ദാതാവ്: സ്വഭാവം .- XYZ മൊസൈക് പാളികൾക്ക് നേറ്റീവ് പിന്തുണ

ഇപ്പോൾ QuickMapServices അല്ലെങ്കിൽ OpenLayers പോലുള്ള 'വിദേശ' പ്ലഗിന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അത് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ XYZ ഫോർമാറ്റിലെ റാസ്റ്ററൈസ്ഡ് ടൈലുകൾ WMS ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡറിൽ പ്രാദേശികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉറവിട ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാന മാപ്സ് കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഈ URL ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുക സ്ത്രെഎത്മപ് ഒരു ബേസ് മാപ്പ് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ: http://c.tile.openstreetmap.org/{ഇസഡ്} / {X} / {Y} .png. എവിടെ {X}, {Y}, {z} ഉപയോഗം നിലവിലെ മൊസൈക് മാപ്പ് നമ്പറുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. അവർ {Q} {X}, {Y} അല്ലെങ്കിൽ {z} പകരം പോലും 'ക്വാഡ്കീകൾ' Bing ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമതായി, നമ്മുടെ മാപ്പിൽ യഥാർഥ വടക്കേ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഉപയോഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാപ്സ് സൃഷ്ടിക്കലിന്റെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സവിശേഷത. പുതിയ കൂട്ടിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും, പ്രൊസസിങ് കാറ്റഗറിയിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അൽഗോരിതങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അടിക്കപ്പെടും.

ചുരുക്കത്തിൽ, QGIS നൽകുന്ന പുതിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ വിശദമായ വായനയ്ക്ക് അർഹമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ്.

ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുടെ ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ്, പക്ഷേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ.

അത് സ്വമേധയാ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ എന്താണെന്ന് കഴിയില്ല അഴിമുഖം, ആഗോളതലത്തിൽ, ഈ ജനം (ഡെവലപ്പർമാർ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എഴുത്തുകാർ, പരീക്ഷകർ, ദാതാക്കൾ, സ്പോൺസർമാർ, മുതലായവ) ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിലമതിക്കുന്നു വഴികളും നിങ്ങൾ കഴിയും നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക ഗ്രൂപ്പിന് നിങ്ങൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.