മാനേജ്മെന്റ് രജിസ്ട്രിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം - കാഡ്രെർ

എന്റെ സമീപകാല അവതരണത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മൾട്ടി-ലാൻഡ് കാഡസ്ട്രിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർബൊഗോട്ടയിൽ നടന്ന, നവീകരണ പ്രക്രിയകളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പൗരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം emphas ന്നിപ്പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കാഡസ്ട്രെ - രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ സംയോജനത്തിലെ പ്രക്രിയകളുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു, നടപടിക്രമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഘട്ടങ്ങൾ, ആവശ്യകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാത്ത ജോലികൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത നടപടിയാണെന്ന് ized ന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പരിമിതികളുടെ അനന്തരഫലമാണ് അവ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അന്തിമ ഉപയോക്താവ്.

ഒരു നവീകരണ പ്രക്രിയ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പ്രക്രിയയേക്കാൾ വിശാലമാണ്. ഒരു കാഡസ്ട്രൽ സ്വീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ രീതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം, നടപടിക്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം കുറഞ്ഞത് സമയം, ചെലവ്, ഗുണമേന്മ, ഡാറ്റാ മാനേജുമെന്റ്, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിൽ പൗരനുമായുള്ള സേവനങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജുമെന്റിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

1. കൂടുതൽ ഇടനിലക്കാർ = കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ = കൂടുതൽ ആവശ്യകതകൾ = കൂടുതൽ സമയം = കൂടുതൽ ചെലവ്.

രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ നവീകരണ പ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ പ്രക്രിയയുടെ ശൃംഖല പരിഗണിക്കണം, ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടല്ല, പൗരന്റെതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഒരു പുതിയ പുനരവലോകനം, ഒരു പുതിയ ക്രോസ്-കൺട്രോൾ, ഒരു പുതിയ ആവശ്യകത, മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വശങ്ങളായി ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കും, സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോള കാലത്തെക്കുറിച്ചും അഭിനേതാക്കളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും സർവേയർ, നോട്ടറി, ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള ഉപയോക്താവുമായി അവർ ഇടപെടുന്നു.

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കാഡസ്ട്രെ മാനേജ്മെന്റ് മോഡൽ - മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രജിസ്ട്രി, ഒപ്പം വരാൻ എന്നെ വിളിച്ചതിന്റെ അഭിലാഷത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം, അതിന്റെ വെല്ലുവിളികളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • നോട്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ പൗരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഭ physical തിക യാഥാർത്ഥ്യം, നികുതി യാഥാർത്ഥ്യം, ധനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിവയുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു കാഡസ്ട്രി ചിതറുന്നത് പൗരനെ ബാധിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പരിഹാരത്തിനായി, പണമടയ്ക്കലിനായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ കേസുകൾ.
 • അംഗീകൃത സർവേയർമാരുടെ ഫലപ്രദമായ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് അവരുടെ അളവുകളെ സംശയിക്കുകയും 5o% കേസുകളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഒരു ഫയലിംഗ് (അവതരണം) അനുവദിക്കുന്ന പൗരനുമായി അടുത്ത ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത്.
 • മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ അവരുടെ ശേഖരത്തിൽ സഹായിക്കുകയെന്ന നല്ല ഉദ്ദേശ്യം, പക്ഷേ അതിന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ നികുതി പരിഹാരം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നയിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണതകളോടെ, കാരണം ആവശ്യകതകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനിടയിൽ ആ പരിഹാരത്തിന്റെ സാധുത മറികടക്കാൻ കഴിയും.

ഇതിനർത്ഥം പൗരൻ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി, നോട്ടറി, സർവേയർ, ടാക്സ് കാഡസ്ട്രെ, മുനിസിപ്പൽ കാഡസ്ട്രെ, ഫിസിക്കൽ കാഡസ്ട്രെ, എല്ലായ്പ്പോഴും അവസാനം ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളുമായി പോകണം. ഈ ഇടപെടൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഡെലിവർ ചെയ്താൽ, അതിർത്തി പ്രദേശത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തതും വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ ചില അസംതൃപ്തമായ ഡാറ്റ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല, കുറഞ്ഞത് നിരവധി സെഷനുകളെങ്കിലും നോട്ടറിയുമായി ഈ സങ്കീർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രയോജനം നേടുന്നു.

ഒരു നവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പൗരന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മോഡലിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത് ദുർഗന്ധങ്ങളുടെ യാന്ത്രികവൽക്കരണം മാത്രമാണ്.

ഈ രാജ്യത്ത്, 30 മുതൽ 22 ദിവസങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം അല്പം കുറഞ്ഞു, Cadastre- ലെ സമയം 10 ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരം + 15 ദിവസം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് + 25 ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിൽ: ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് കാഡസ്ട്രുകൾ; അതിനെ ഗുണിക്കുക. അതിനാൽ, ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം നേടുന്നുവെങ്കിൽ (കാരണം നിങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവർ അത് കൈവരിക്കും) ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ആ ശൃംഖലയെ ലളിതമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഫലവത്താക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതുപോലെ, അതുല്യമായ നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആ ury ംബര ഗൈറിലകളുടെയും ഗാലോ പിന്റോയുടെയും രുചി ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പോയി കാണേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രക്രിയകളുടെ പ്രശ്നം നോക്കുകയാണ്, അതിൽ കാഡസ്ട്രെയുടെ ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒരു നഗര ക്യൂറേറ്ററും ആസൂത്രണ വകുപ്പും ഇടപെടുന്നിടത്ത്. ഗ്രാഫിക് പരിഷ്ക്കരണം ഉൾപ്പെടുന്ന മാറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷവും ഈ പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് ചേർത്ത കാറ്റാസ്ട്രോ ശൃംഖലയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ്, മാത്രമല്ല മിക്കപ്പോഴും ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അലേർട്ട് വരെ അത് അറിയില്ല. ഇത് പൗരന് കടന്നുപോകാൻ കാരണമാകുന്നു: സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി, നോട്ടറി, ലാൻഡ് സർവേയർ, ക്യൂറേറ്റർ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, രജിസ്ട്രേഷനായി ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി, കാഡസ്ട്രെ; വിൽപ്പന നടത്തി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം അവർ അതിനെ കാറ്റാസ്ട്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അവർ സർവേയറുടെ മാപ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ കാഡസ്ട്രൽ അടിത്തറയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

നടപടിക്രമത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പൗരന്.

ഈ നടപടികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ഥാപന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മികച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ പൗരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, സമയം, ചെലവ്, ആവശ്യകതകളുടെ തനിപ്പകർപ്പ്, വിവരങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ്, ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിനായുള്ള മത്സരശേഷിയുടെ കുറഞ്ഞ സൂചകങ്ങൾ.

അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഈ സുരക്ഷിത വാഴപ്പഴം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ കാണാൻ വരുന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരിക്കും. ഓ, കാരണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സമാരംഭിച്ച മോശം പ്രശസ്തിയുടെ പരമ്പരകൾ അവതരിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ഷോയാണ് പൈസ ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റകാൻ ഗ്രാറ്റിനാഡോ.

2. കുറഞ്ഞ ഇടനിലക്കാർ = റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം = രജിസ്ട്രി സംസ്കാരത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്.

ട്രാൻസാക്ഷണൽ ചെയിൻ രജിസ്ട്രിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നു - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായി കാഡസ്ട്രെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കാഡസ്ട്രൽ ടെക്നീഷ്യൻമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചുമതലയല്ല, രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് പോലും അല്ല, കാരണം അവരിൽ ഒരു പൊതുവായ വ്യക്തി കസ്റ്റം, നടപടിക്രമം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പോലും പാലിക്കും. #AI # 4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin പോലുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലും അവർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാറ്റങ്ങൾ (റെക്കോർഡിന്, ഞാൻ ഇടനിലക്കാരെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്) ഒരു വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കായുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; ബ്യൂറോക്രസി അനുഭവിക്കുന്ന പൗരന്റെ സംവേദനക്ഷമതയോടും, അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കായുള്ള ധാരാളം സാമാന്യബുദ്ധിയോടെയും ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ തള്ളിക്കളയാതെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ "തണുപ്പാണ്" എന്ന തോന്നൽ മറികടന്ന രാജ്യങ്ങളിലും. എല്ലായ്‌പ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ളവരും, സാമാന്യബുദ്ധി വളരെയധികം വികസിപ്പിച്ചവരും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കാത്ത ലളിതവൽക്കരണ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ -എന്നിരുന്നാലും, നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നരച്ച മുടി വരണം-.

കുളത്തിന്റെ മറുവശത്തുള്ള എന്റെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം പോലെയാണ് ഇത്: വലിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ.

എല്ലാം പൗരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്, മൂല്യം ചേർക്കുന്നതെന്താണെന്ന് തിരയുന്നു. മുമ്പ്, മൊബൈൽ ടെലിഫോണിക്കായി ഒരു മിനിറ്റ് റീചാർജ് വാങ്ങുകയോ ബിൽ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഏജൻസിയിലെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയിരുന്നു; ഇന്ന് ഇത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ബോക്സിലോ ഓൺലൈനിലോ വാങ്ങുന്നു. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈടാക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സല്ല, മറിച്ച് ആശയവിനിമയത്തിലെ നവീകരണ സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഓരോ ഫോൺ കമ്പനിക്കും സ്വന്തമായി ധ്രുവങ്ങൾ, കേബിളുകൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇപ്പോൾ അവർ ource ട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ പോലുമല്ല.

സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും our ട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം അവ മൂല്യം ചേർക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മികച്ചത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫയലിംഗ് (സ്വീകരണം), സർ‌വേയർ, നോട്ടറി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ബാങ്ക് പോലുള്ള പൗരനുമായി അടുത്തിടപഴകേണ്ട ഒരു നടന് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പൗരന് സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് ലാഭകരമല്ലാത്ത ജോലികൾ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും യോഗ്യത, രജിസ്ട്രേഷൻ പോലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഏകീകരണവും ടെം‌പ്ലേറ്റുകളുടെ ലഘൂകരണവും സ്വപ്രേരിത അനുമാന എഞ്ചിനുകൾ‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ‌ പ്രക്രിയ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നവരിൽ‌ നിന്നും പിശകുകളുടെ സാധ്യത കുറയുന്നു, യോഗ്യതയുടെ ഫണലിലേക്ക്; 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് "യുക്തിസഹവും വാക്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതുമാണ്" എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, പക്ഷേ ഇത് സിസ്റ്റം ടാബുലാർ രൂപത്തിൽ നൽകിയ ഫലമാണെന്ന അസൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.

ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ട് കരാറുകളെക്കുറിച്ചോ ഓപ്പൺ നോട്ടറികളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുക. ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

പൗരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ജോലികൾ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാനാകും. ഉദാഹരണം, ഒന്നിലധികം പേയ്‌മെന്റുകൾ, അവസാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയും സാങ്കേതികമായി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും വിഭജിക്കാം.

സംസ്ഥാനത്തിന് പണമില്ല; അവന് നമ്മുടെ പണമുണ്ട്. നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇച്ഛയെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല, പൗരന് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ പൊതുസേവനത്തിന്റെ സത്തയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ഐ‌എസ്‌ഒ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സൈദ്ധാന്തിക ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, കാറ്റാസ്ട്രോ ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പൗരൻ ടാക്സിയിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു.

മൂല്യനിർണ്ണയകനും ബാങ്കിനും റിസീവറിനുമിടയിൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് വരികൾക്കുപകരം, ഉദ്ധരണി തയ്യാറാക്കാനും എന്റെ കാർഡും അവതരണവും ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്‌ക്കാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വരി തയ്യാറാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സമയം എന്നെ ക്രമീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫീഡറിന് പോലും പണം നൽകുന്നില്ല.

ഈ പ്രക്രിയയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്ത അനലിസ്റ്റ് എന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്നു.

കാഡസ്ട്രെ ഡയറക്ടറുടെ ഒപ്പിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല, ഇത് സ്ഥാപനം നൽകിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പും അത് വിശ്വസ്തമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള മാർഗവുമുണ്ട്.

അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവശ്യകതകളുടെ പട്ടിക എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവ എനിക്കും മാനേജർക്കും വിശദീകരിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നോട്ടറി നൽകേണ്ടതിനാൽ അവ അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അവർ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഇട്ടാൽ ഈ ആവശ്യകത എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

3. ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജുമെന്റിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും?

ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും «ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നുN 2018 ഒക്ടോബർ വരെ, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം, താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി ഞാൻ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും രാജ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനെ "നടപടിക്രമങ്ങൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുക, കാരണം എനിക്ക് അഭിനേതാക്കളായി രണ്ട് ഇടനിലക്കാരെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ, പക്ഷേ എനിക്ക് മൂന്ന് തവണ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നാൽ, തീർച്ചയായും ആറ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; ഞാൻ അതേ കാരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാത്തതിനാൽ. ഈ സൂചകങ്ങളിൽ ചിലത് നിർദ്ദിഷ്ടവും സന്ദർഭോചിതവുമായ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, അവ നമുക്ക് എവിടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള താരതമ്യ ആരംഭ പോയിന്റാണ്.

ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇടനിലക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രസി ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ:

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
ബ്രസീൽ 137 14
നിക്കരാഗ്വ 155 9
വെനെസ്വേല 138 9
ഉറുഗ്വേ 115 9
ജമൈക്ക 131 8
ഇക്വഡോർ 75 8
മെക്സിക്കോ 103 8
ബൊളീവിയ 148 7
അർജന്റീന 119 7
ഗ്വാട്ടിമാല 86 7
പനാമ 81 7
കൊളമ്പിയ 59 7

മുകളിലുള്ള പട്ടിക 7 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഇടനിലക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. 14 ഉപയോഗിച്ചാലും ബ്രസീലിന് അങ്ങേയറ്റം ഉണ്ട്.

ഈ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ഈ പ്രക്രിയയിൽ‌ പൗരന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കേസുകളിൽ‌ ബ്രസീലിനെ വിട്ടുപോകുന്നത് 9 ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഉറുഗ്വേ, വെനിസ്വേല, നിക്കരാഗ്വ എന്നിവയാണ്.

മെക്സിക്കോയിൽ 8 ഇടനിലക്കാരുണ്ട്.

കൊളംബിയ, പനാമ, ഗ്വാട്ടിമാല, അർജന്റീന, ബൊളീവിയ എന്നിവയ്ക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഇടനിലക്കാരുണ്ട്.

ആദ്യ നിര ഒരു രജിസ്റ്റർ കാര്യക്ഷമത റാങ്കിംഗാണ്, ഇടനിലക്കാരെ കൂടാതെ, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഗുണനിലവാര വശങ്ങൾ, ഇടപാടിലെ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ, ചെലവ് ബന്ധം എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ റാങ്കിംഗ്, താഴ്ന്നത് മികച്ചതാണ്; അതിനാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കുള്ളത് ഇക്വഡോറാണ്, 8 ഇടനിലക്കാർക്ക് 75 റാങ്കിംഗും കൊളംബിയയ്ക്ക് 59 റാങ്കിംഗും 7 ഇടനിലക്കാരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, അവർ 50 ന് മുകളിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികളുമായി റാങ്കുചെയ്യുന്നു; ബൊളീവിയയും നിക്കരാഗ്വയും പൗരനെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യക്ഷമതയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ്.

മിതമായ ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങൾ.

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
ഹോണ്ടുറാസ് 95 6
ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് 77 6
പരാഗ്വേ 74 6
എൽ സാൽവദോർ 73 6
ചിലി 61 6
എസ്പാന 58 6
ഹെയ്തി 181 5
കോസ്റ്റാറിക്ക 47 5
പെറു 45 5
കാനഡ 34 5

മുകളിലുള്ള പട്ടിക 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു.

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക.

6 ഇടനിലക്കാരായ സ്പെയിനും ഇവിടെ വീഴുന്നു, കൂടാതെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറയുന്നതിനപ്പുറം കഡസ്ട്രൽ വിവരങ്ങളുടെ വില, സമയം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും, 40 ന് താഴെയുള്ള റാങ്കുള്ള കാനഡയിലെ കേസുകൾ, പെറു, 50 ന് താഴെയുള്ള റാങ്കുള്ള കോസ്റ്റാറിക്ക. ഹെയ്തിയും അങ്ങേയറ്റം അതിരുകടന്നതാണ്, അതിന് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ഇടനിലക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അതിന് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് റാങ്കിംഗ് ഉണ്ട്.

വികസന സൂചികകൾ‌ ഒരു പരിധിവരെ ആപേക്ഷികമാണെന്നതിൽ‌ സംശയമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും മാനുഷിക ഘടകം കാരണം, അവ രാഷ്ട്രീയ രക്ഷാകർതൃത്വം, പൊതുസേവനജീവിതത്തിന്റെ അഭാവം, കാര്യക്ഷമത സൂചകങ്ങൾ‌ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ചെറിയ രജിസ്ട്രി സംസ്കാരത്തിലെ വിടവ് കാരണം നമുക്ക് പറയരുത്.

രജിസ്ട്രി ശൃംഖലയിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ഇടനിലക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങൾ.

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 38 4
ഇറ്റാലിയ 23 4
സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് 16 4
റഷ്യ 12 4
ഫിൻലാന്റ് 28 3
ഡെൻമാർക്ക് 11 3
പോർചുഗൽ 36 1
നോർവേ 13 1
സുയൂഷ്യ 10 1
ജോർജിയ 4 1

ഇതാണ് മറ്റൊരു തീവ്രത. രജിസ്ട്രി കാര്യക്ഷമതയിലെ മത്സരശേഷിയുടെ റാങ്കിംഗിൽ ഇടനിലക്കാർ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് 40 ന് താഴെയുള്ളത് കാണുക. ഒരൊറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പായി എല്ലാ നടപടികളും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത 4 ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; വിശ്വസനീയമായ ഒരു രജിസ്ട്രിക്ക് മുമ്പായി ഇത് പ്രായോഗികമായി ഒരു സ്വയം സേവനമാണ്.

ഡെൻ‌മാർക്കിനും ഫിൻ‌ലാൻഡിനും 3 ഇടനിലക്കാരുണ്ട്, യഥാക്രമം 11, 28 എന്നിവയുടെ റാങ്കിംഗ്.

റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഇടനിലക്കാരുണ്ട്. വഴിയിൽ, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏക അമേരിക്കൻ രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്.


എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്നോർക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപയോഗിച്ച് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ എന്റെ മകൾ എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു.

11- ൽ ഒരു അർദ്ധ ദിവസം: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 30, കോർഡില്ലേര ഡി മോണ്ടെസിലോസിന്റെ താഴ്‌വാരത്തിൽ, വിശക്കുന്നു, ഒപ്പം ആ ജിപിഎസ് ബാക്ക്പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വിയർപ്പിന്റെ ജെറ്റുകൾ പിളർന്നു, പുതിയ അളവെടുപ്പിന്റെ മൂല്യം ഒരു ഉടമയോട് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുടിഎം പദങ്ങൾ, ഡിഫറൻഷ്യൽ തിരുത്തൽ, സാറ്റലൈറ്റ് നക്ഷത്രസമൂഹം, ഡബ്ല്യുജിഎസ്എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്, ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്, ഫാമിന്റെ ഉടമയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ മറ്റ് വാക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു:

ഈ പുതിയ അളവെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യം നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്.

അരക്കെട്ടിലെത്തിയ ഒരു കഷണം പുറത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

എഞ്ചിനീയറെ നോക്കൂ, ഇത് എനിക്ക് സാധുതയുള്ള ഗ്യാരൻറിയാണ്.

അരിഞ്ഞ മുട്ടയും ബീൻസും ചേർത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ടോർട്ടില കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു, അടുത്ത ഫാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു.

മൂല്യം ചേർക്കുന്നതിന്റെ സാരം, പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പൗരന് അത് അറിയാം, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കരുത്.

പൗരന്റെ ജീവിതം സുഗമമാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതാണ് പൊതുസേവകന്റെ സാരം.

"മാനേജ്മെന്റ് രജിസ്ട്രിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം - കഡസ്ട്രെ" എന്നതിന് 2 മറുപടി നൽകുന്നു

 1. ആശംസകൾ ബെർണാഡ്. സി‌എൻ‌ആറിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ‌ പ്രക്രിയകളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൻറെയും അഭിനേതാക്കളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിൻറെയും ഫലമായി ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള "മൾ‌ട്ടിഫൈനലിറ്റേറിയൻ‌" അഭിലാഷങ്ങളേക്കാൾ‌ ഒരു സ്കോപ്പിലും രജിസ്ട്രി-കാഡസ്ട്രെ സംയോജനത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു ആലിംഗനം

 2. ബൊഗോട്ടയിൽ നടന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് കാഡസ്ട്രെയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിന്റെ ജിയോഫുമാഡാസ് സൈറ്റിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയ വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട്, രജിസ്ട്രി - കാഡാസ്ട്രെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം izes ന്നിപ്പറയുന്നു.
  രജിസ്ട്രിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നത് പൗരന്റെ പ്രയോജനത്തിനും അതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്തിനും അനിവാര്യമാണെന്നത് ശരിയാണ്.
  മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ, തകരാറുകൾ, ചെലവ്, അഴിമതി എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിലെ വർദ്ധനവ് മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിനും emphas ന്നൽ നൽകാം. ഒരു സാമ്പത്തിക ചലനാത്മകത.
  വിഷയം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്:
  1) ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ളിലും കാഡസ്ട്രെ രജിസ്ട്രി മാനേജുമെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾക്കിടയിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഘട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ലളിതവൽക്കരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായ ലോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് അടുത്തിടെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു, പ്രക്രിയകളുടെ മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് 45 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്‌ക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും രജിസ്ട്രേഷനായി, സാധ്യമായ ലഘൂകരണവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, വരവുകളും യാത്രകളും ഇല്ലാതാക്കുക, യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ ഘട്ടങ്ങളുടെ ശൃംഖല നിയന്ത്രിക്കുക, ബാർ കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചത്, വിശാലമായ സ്കോപ്പുള്ള പുതിയ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ. സുരക്ഷ

  2) ഗുണഭോക്താവിന് അവരുടെ സ്ഥലത്തെ നിർവചിച്ച സ്വത്തിൽ നിയമപരമായ ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രജിസ്ട്രി - കാഡസ്ട്രെ സംയോജനം അത്യാവശ്യമാണ് (മറ്റൊരു പ്രശ്നം സർവേകളുടെ മതിയായ കൃത്യതയാണ്). എൽ സാൽ‌വദോറിലെ നാഷണൽ‌ രജിസ്ട്രി സെന്ററിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ക്കിടയിൽ‌ ഒരേ സ്ഥാപന ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ഓർ‌ഗനൈസേഷനിൽ‌ കാഡസ്ട്രെ രജിസ്ട്രി ലിങ്കിന് നിരവധി ഡിഗ്രി സംയോജനം ഉണ്ടാകാം. പ്രധാന കാര്യം, വലതുപക്ഷവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏകീകൃത ബന്ധം ഉറപ്പ് വരുത്തുക, യാന്ത്രികമാക്കുക, പരിപാലിക്കുക എന്നിവയാണ്.
  എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലോ സാഹചര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകാമെന്നതിനാൽ (ബിസിനസ് സർവേകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി നേരിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ മത്സരാത്മകത ബന്ധപ്പെടുന്നത് സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു (ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും പുറമേ ബിസിനസ്സ് സർവേ നടത്തുന്നതിന് ഒരു കാഡസ്ട്രെ സിസ്റ്റം ഇല്ല - പൂർണ്ണവും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ഏകതാനമായ രജിസ്ട്രേഷൻ). ഈ ഗവേഷണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാണ്, സാധ്യമെങ്കിൽ, ഒരു മൾട്ടിടെമോറൽ വശം. ഉപയോഗിച്ച സൂചകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലെയിമുകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ഇടപാടുകളുടെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീതി നടപടികൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എന്നിവ ഉദാഹരണമായി, പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
  നിഗമനങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം നിർണ്ണായകമാണെന്ന വസ്തുത ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, കാരണം സ്ഥാപിത സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിരോധം നേരിടേണ്ടിവരും.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.