ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെനൂതന

മാനേജ്മെന്റ് രജിസ്ട്രിയിൽ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം - കാഡസ്ട്രെ

എന്റെ സമീപകാല അവതരണത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മൾട്ടി-ലാൻഡ് കാഡസ്ട്രിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർബൊഗോട്ടയിൽ നടന്ന, നവീകരണ പ്രക്രിയകളുടെ പ്രയോജനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പൗരനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം emphas ന്നിപ്പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. കാഡസ്ട്രെ - രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ സംയോജനത്തിലെ പ്രക്രിയ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു, നടപടിക്രമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഘട്ടങ്ങൾ, ആവശ്യകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ ചേർക്കാത്ത ജോലികൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത നടപടിയാണെന്ന് izing ന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പരിമിതികളുടെ അനന്തരഫലമാണ് അവ അനുഭവിക്കുന്നയാൾ അന്തിമ ഉപയോക്താവാണ്.

ഒരു നവീകരണ പ്രക്രിയ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ പ്രക്രിയയേക്കാൾ വിശാലമാണ്. ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഡസ്ട്രൽ സ്വീപ്പ് രീതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം, കുറഞ്ഞത് സമയം, ചെലവ്, ഗുണമേന്മ, ഡാറ്റാ മാനേജുമെന്റ്, കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയിൽ പൗരന്മാരുടെ സേവനങ്ങളിലെ കാര്യക്ഷമത കണക്കിലെടുത്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജുമെന്റിൽ ഇടനിലക്കാരുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

1. കൂടുതൽ ഇടനിലക്കാർ = കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ = കൂടുതൽ ആവശ്യകതകൾ = കൂടുതൽ സമയം = കൂടുതൽ ചെലവ്.

രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ നവീകരണ പ്രക്രിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പ്രോസസ്സ് ശൃംഖലയും പരിഗണിക്കണം, ഇത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടല്ല, പൗരന്റെതാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ഒരു പുതിയ അവലോകനം, ഒരു പുതിയ ക്രോസ്-കൺട്രോൾ, ഒരു പുതിയ ആവശ്യകത, മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വശങ്ങളായി ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കും, കൂടാതെ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോള കാലത്തെക്കുറിച്ചും അഭിനേതാക്കളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും സർവേയർ, നോട്ടറി, ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുമായി ഇടപെടുന്നു.

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് മോഡൽ കാഡസ്ട്രെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അഭിലാഷത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം - മധ്യ അമേരിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് അനുഗമിക്കേണ്ടി വന്നു, അതിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • നോട്ടറി രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന്റെ അഭാവം ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാൻ പൗരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഭ physical തിക യാഥാർത്ഥ്യം, നികുതി യാഥാർത്ഥ്യം, ധനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിവയുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു കാഡസ്ട്രി ചിതറുന്നത് പൗരനെ ബാധിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പരിഹാരത്തിനായി, പണമടയ്ക്കലിനായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകണം ഒരു പരിശോധനയിലൂടെ കേസുകൾ.
 • അംഗീകൃത സർവേയർമാരുടെ ഫലപ്രദമായ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇത് അവരുടെ അളവുകളെ സംശയിക്കുകയും 5o% കേസുകളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഒരു ഫയലിംഗ് (അവതരണം) അനുവദിക്കുന്ന പൗരനുമായി അടുത്ത ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത്.
 • മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ അവരുടെ ശേഖരത്തിൽ സഹായിക്കാനുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശ്യം, പക്ഷേ അതിന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ നികുതി പരിഹാരം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണതകൾക്കൊപ്പം, അത് ആവശ്യകതകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനിടയിൽ, ആ പരിഹാരത്തിന്റെ സാധുത കാലഹരണപ്പെട്ടേക്കാം.

ഇതിനർത്ഥം പൗരൻ പോകേണ്ടതാണ്: പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി, നോട്ടറി, സർവേയർ, ഫിസ്കൽ കാഡസ്ട്രെ, മുനിസിപ്പൽ കാഡസ്ട്രെ, ഫിസിക്കൽ കാഡസ്ട്രെ, എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും. ഈ ഇടപെടൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കൈമാറിയാൽ, ഏതെങ്കിലും വ്യതിരിക്തമായ ഡാറ്റ ശരിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിർത്തി പ്രദേശത്തിന്റെ തെളിവ് ആവശ്യമില്ല, തീർച്ചയായും, നിരവധി സെഷനുകളെങ്കിലും നോട്ടറിയുമായി ഈ സങ്കീർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു.

ഒരു നവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പൗരന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മോഡലിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ, അത് കേടായ യാന്ത്രികവൽക്കരണം മാത്രമാണ്.

ഈ രാജ്യത്ത്, രജിസ്ട്രിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം 30 ൽ നിന്ന് 22 ദിവസമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, കാഡാസ്ട്രെയിലെ സമയം 10 ​​ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരം + 15 ദിവസം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് + 25 ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിൽ: ഇതിനിടയിൽ മൂന്ന് കാഡസ്ട്രുകൾ; അതിനെ ഗുണിക്കുക. അതിനാൽ, ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം നേടുന്നുവെങ്കിൽ (കാരണം അവർ അച്ചടക്കത്തോടെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അവർ അത് കൈവരിക്കും) ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ആ ശൃംഖലയെ ലളിതമാക്കാനുള്ള അഭിലാഷം, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതുപോലെ, അതുല്യമായ നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആ ury ംബരമായ ഗൈറിലകളുടെയും ഗാലോ പിന്റോയുടെയും രുചി ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇത് കാണേണ്ടിവരും.

ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നൽകുന്നു, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രക്രിയകളുടെ പ്രശ്നം നോക്കുകയാണ്, അതിൽ ലാൻഡ് രജിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഒരു നഗര ക്യൂറേറ്ററും ആസൂത്രണ വകുപ്പും ഇടപെടുന്നിടത്ത്. ഈ പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് ചേർ‌ത്തി, ഗ്രാഫിക് പരിഷ്‌ക്കരണം ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്ന മാറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷവും കാഡസ്ട്രെ ശൃംഖലയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ്, മാത്രമല്ല മിക്ക കേസുകളിലും ക്യൂറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത പോലും അറിയില്ല. ഇത് പൗരനെ കടന്നുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു: ഒത്തുചേരലിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി, നോട്ടറി, സർവേയർ, ക്യൂറേറ്റർ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രി, കാഡസ്ട്രെ; വിൽപ്പന നടത്തി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം അവർ അതിനെ ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കും എന്നതിനാൽ, സർവേയറുടെ മാപ്പ് അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കാഡസ്ട്രൽ അടിത്തറയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

നടപടിക്രമത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പൗരന്.

ഈ നടപടികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ഥാപന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മികച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ പൗരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, അവ സമയം, ചെലവ്, ആവശ്യകതകളുടെ തനിപ്പകർപ്പ്, വിവരങ്ങളുടെ വിയോജിപ്പ്, ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിനായുള്ള മത്സരശേഷിയുടെ കുറഞ്ഞ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഈ സുരക്ഷിതമായ വാഴപ്പഴ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകൾ കാണേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും. ഓ, കാരണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സമാരംഭിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ സീരീസുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷോയാണ് പൈസ ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റിൻ പാറ്റാകൺ.

2. കുറച്ച് ഇടനിലക്കാർ = റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം = വർദ്ധിച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ സംസ്കാരം.

രജിസ്ട്രി-കാഡസ്ട്രെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ശൃംഖലയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് വ്യക്തിഗതമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കഡാസ്ട്രൽ ടെക്നീഷ്യൻമാർക്ക് ഇത് ഒരു ചുമതലയല്ല, രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് പോലും അല്ല, കാരണം അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആചാരങ്ങളോ നടപടിക്രമങ്ങളോ നിയമമോ പോലും പാലിക്കും. #AI #4IR #IoT #BigData #DeepLearning #DigitalTwin പോലുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലും പരിചയപ്പെടുത്തരുത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ (ഞാൻ ഇടനിലക്കാരെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്) ഒരു വ്യാവസായിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വീക്ഷണവും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; ബ്യൂറോക്രസിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരന്റെ സംവേദനക്ഷമതയോടെയും, അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിലും, ആ വികാരത്തെ ഇതിനകം അതിജീവിച്ച രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കായി ധാരാളം സാമാന്യബുദ്ധിയോടെ, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായത് കൂടുതൽ "തണുപ്പാണ്". എല്ലായ്‌പ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന, ഉയർന്ന സാമാന്യബുദ്ധി വികസിപ്പിച്ചവരും പ്രതിധ്വനിക്കാത്ത ലളിതവൽക്കരണ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു -എന്നിരുന്നാലും, നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നരച്ച മുടി വരണം-.

കുളത്തിന്റെ മറുവശത്തുള്ള എന്റെ ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകം പോലെയാണ് ഇത്:  വലിയ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ.

എല്ലാം പൗരനുമായുള്ള സമീപനത്തിലാണ്, മൂല്യം കൂട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. മുമ്പ്, മൊബൈൽ ടെലിഫോണിക്കായി ഒരു മിനിറ്റ് റീചാർജ് വാങ്ങുകയോ ബിൽ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഏജൻസിയിലെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആയിരുന്നു; ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ചെക്ക് out ട്ടിലോ ഓൺലൈനിലോ വാങ്ങാം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈടാക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സല്ല, മറിച്ച് ആശയവിനിമയത്തിലെ നവീകരണ സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഓരോ ടെലിഫോണിനും അതിന്റേതായ ധ്രുവങ്ങൾ, കേബിളുകൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇപ്പോൾ അവർ ource ട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലുമല്ല.

സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കാരണം അവ മൂല്യം കൂട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ടോ. ഉദാഹരണത്തിന്, സർവേയർ, നോട്ടറി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ നിർബന്ധമായും പോകേണ്ട പൗരനുമായി അടുപ്പമുള്ള ഒരു നടന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫയലിംഗ് (സ്വീകരണം). . സംസ്ഥാനത്തിന് ലാഭകരമല്ലാത്ത ജോലികൾ വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും പൗരന് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ജോലികളായ യോഗ്യതയും രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പോലും സഹായിക്കും. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ഹോമോലോഗേഷനും ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെ ലളിതവൽക്കരണവും യാന്ത്രിക അനുമാന എഞ്ചിനുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, നടപടിക്രമം ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യോഗ്യതാ ഫണലിലേക്ക് പിശക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്; ഏതാണ്ട് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, 40 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ "യുക്തിസഹിതം വാക്യത്തിൽ എഴുതാൻ" മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ടാബ്ലർ രൂപത്തിൽ സിസ്റ്റം നൽകിയ ഫലമാണെന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്‌നവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.

ഞങ്ങൾ സ്മാർട്ട് കരാറുകളെക്കുറിച്ചോ ഓപ്പൺ നോട്ടറികളെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുക. ഇടനിലക്കാരുടെ കുറവിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾ‌ പൗരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ‌ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പൂർ‌ത്തിയാക്കാൻ‌ കഴിയും. ഉദാഹരണം, ഒന്നിലധികം പേയ്‌മെന്റുകൾ, അവസാനം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയും സാങ്കേതികമായി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിരക്ക് ഈടാക്കിയാലും വിഭജിക്കാനുമാകും.

സംസ്ഥാനത്തിന് പണമില്ല; ഞങ്ങളുടെ പണമുണ്ട്. നിയമപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ഇച്ഛയെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല, പൗരന് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത്. തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ പൊതുജനസേവനത്തിന്റെ സത്തയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ഐ‌എസ്‌ഒ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സൈദ്ധാന്തിക ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, കാറ്റാസ്ട്രോ ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് രജിസ്ട്രി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പൗരൻ ടാക്സിയിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു.

മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നയാൾക്കും ബാങ്കിനും റിസീവറിനുമിടയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വരികൾക്ക് പകരമായി, ഉദ്ധരണി തയ്യാറാക്കാനും എന്റെ കാർഡും അവതരണവും ഉപയോഗിച്ച് പണമടയ്‌ക്കാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വരി തയ്യാറാക്കിയത് വളരെ മികച്ചതാണ്. സമയം ക്രമീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഏജന്റിന് പോലും പണം നൽകുന്നില്ല.

ഈ പ്രക്രിയയിൽ എനിക്ക് മൂന്ന് നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്ത അനലിസ്റ്റ് എനിക്കായി ഇത് റേറ്റുചെയ്യുന്നു.

കാഡസ്ട്രെ ഡയറക്ടറുടെ ഒപ്പിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല, ഇത് സ്ഥാപനം നൽകിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പും അത് വിശ്വസ്തമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള മാർഗവുമുണ്ട്.

അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആവശ്യകതകളുടെ പട്ടിക എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവ എനിക്കായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നോടും മാനേജരോടും വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നോട്ടറി നൽകണം.

അവർ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഇട്ടാൽ ഈ ആവശ്യകത എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

3. ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജുമെന്റിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളായി ചുരുക്കാൻ കഴിയും.

നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടാതെ ലളിതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ, ഞാൻ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും "ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നു” ഒക്‌ടോബർ 2018 മുതൽ, രജിസ്‌ട്രേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം, താരതമ്യ പോയിന്റുകളായി ഞാൻ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും രാജ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പോകുന്നു.  ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രം അതിനെ "നടപടികൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാണുക, കാരണം എനിക്ക് അഭിനേതാക്കളായി രണ്ട് ഇടനിലക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, പക്ഷേ എനിക്ക് അവരിലൂടെ മൂന്ന് തവണ പോകേണ്ടിവന്നാൽ, തീർച്ചയായും ആറ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും; കാരണം അതേ കാരണങ്ങളാൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല. ഈ സൂചകങ്ങളിൽ ചിലത് നിർദ്ദിഷ്ടവും സാന്ദർഭികവുമായ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് എവിടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പോകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള താരതമ്യ ആരംഭ പോയിന്റാണ് അവ.

ഒരു രജിസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇടനിലക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രസി ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ:

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
ബ്രസീൽ 137 14
നിക്കരാഗ്വ 155 9
വെനെസ്വേല 138 9
ഉറുഗ്വേ 115 9
ജമൈക്ക 131 8
ഇക്വഡോർ 75 8
മെക്സിക്കോ 103 8
ബൊളീവിയ 148 7
അർജന്റീന 119 7
ഗ്വാട്ടിമാല 86 7
പനാമ 81 7
കൊളമ്പിയ 59 7

7 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഏറ്റവും ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങളെ മുകളിലുള്ള പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. ബ്രസീലിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ രാജ്യമുണ്ട്, 14 വരെ.

ഈ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ഈ പ്രക്രിയയിൽ‌ പൗരന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ കേസുകളിൽ‌ ബ്രസീലിനെ വിട്ടുപോകുന്നത് 9 ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഉറുഗ്വേ, വെനിസ്വേല, നിക്കരാഗ്വ എന്നിവയാണ്.

മെക്സിക്കോയിൽ 8 ഇടനിലക്കാരുണ്ട്.

കൊളംബിയ, പനാമ, ഗ്വാട്ടിമാല, അർജന്റീന, ബൊളീവിയ എന്നിവയ്ക്ക് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഇടനിലക്കാരുണ്ട്.

ആദ്യ നിര രജിസ്ട്രി കാര്യക്ഷമതയുടെ ഒരു റാങ്കിംഗാണ്, ഇത് ഇടനിലക്കാരെ കൂടാതെ, ഭൂമി ഭരണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര വശങ്ങൾ, സമയങ്ങൾ, ഇടപാടിലെ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് ബന്ധം എന്നിവ പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ റാങ്കിംഗ്, താഴ്ന്നത് മികച്ചതാണ്; അങ്ങനെ, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കുള്ളത് ഇക്വഡോറാണ്, 8 ഇടനിലക്കാരുള്ള 75 റാങ്കിംഗും കൊളംബിയയിൽ 59 ഇടനിലക്കാരുമായി 7 റാങ്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, 50 ന് മുകളിലുള്ള നിരവധി വെല്ലുവിളികളുമായി അവർ റാങ്കുചെയ്യുന്നു; ബൊളീവിയയും നിക്കരാഗ്വയും പ citizen രനെ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യക്ഷമതയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ്.

മിതമായ ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങൾ.

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
ഹോണ്ടുറാസ് 95 6
ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് 77 6
പരാഗ്വേ 74 6
എൽ സാൽവദോർ 73 6
ചിലി 61 6
എസ്പാന 58 6
ഹെയ്തി 181 5
കോസ്റ്റാറിക്ക 47 5
പെറു 45 5
കാനഡ 34 5

മുകളിലുള്ള പട്ടിക 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു.

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക.

6 ഇടനിലക്കാരായ സ്പെയിനും ഇവിടെയുണ്ട്, നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറം, കഡസ്ട്രൽ വിവരങ്ങളുടെ വില, സമയം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയും സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്, കാനഡയിൽ 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള റാങ്കുള്ള കേസുകളും പെറുവും 50 ൽ താഴെയുള്ള റാങ്കുള്ള കോസ്റ്റാറിക്ക. 5 ഇടനിലക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും 181 റാങ്കിംഗാണ് ഹെയ്തിയിലുള്ളത്.

വികസന സൂചികകൾ‌ ഒരു പരിധിവരെ ആപേക്ഷികമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും മാനുഷിക ഘടകം കാരണം, അവ രാഷ്ട്രീയ രക്ഷാകർതൃത്വം, പൊതു സേവന കരിയറിന്റെ അഭാവം, കാര്യക്ഷമത സൂചകങ്ങൾ‌ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. രജിസ്ട്രേഷൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭാവത്തിലെ വിടവ് അനുവദിക്കുക.

രജിസ്ട്രി ശൃംഖലയിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ഇടനിലക്കാരുള്ള രാജ്യങ്ങൾ.

രാജ്യം റാങ്ക് ഇടനിലക്കാർ
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 38 4
ഇറ്റാലിയ 23 4
സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് 16 4
റഷ്യ 12 4
ഫിൻലാന്റ് 28 3
ഡെൻമാർക്ക് 11 3
പോർചുഗൽ 36 1
നോർവേ 13 1
സുയൂഷ്യ 10 1
ജോർജിയ 4 1

ഇതാണ് മറ്റൊരു തീവ്രത. രജിസ്ട്രി കാര്യക്ഷമതയിലെ മത്സരാധിഷ്ഠിത റാങ്കിംഗിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടനിലക്കാരായ രാജ്യങ്ങൾ 40 ൽ താഴെയാണെന്നത് കാണുക.ഒരു രജിസ്ട്രി അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ എല്ലാ നടപടികളും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞത് 4 ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; വിശ്വസനീയമായ ഒരു രജിസ്ട്രിക്ക് മുമ്പായി ഇത് പ്രായോഗികമായി ഒരു സ്വയം സേവനമാണ്.

ഡെൻ‌മാർക്കിനും ഫിൻ‌ലാൻഡിനും 3 ഇടനിലക്കാരുണ്ട്, യഥാക്രമം 11, 28 എന്നിവയുടെ റാങ്കിംഗ്.

റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇറ്റലി, അമേരിക്ക എന്നിവയ്ക്ക് 4 ഇടനിലക്കാരുണ്ട്. വഴിയിൽ, ഈ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെ അമേരിക്കയിലെ ഏക രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്.


എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്നോർക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപയോഗിച്ച് ലേഖനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ എന്റെ മകൾ എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 11: 30 ന്, കോർഡില്ലേര ഡി മോണ്ടെസിലോസിന്റെ ചരിവുകളിൽ, വിശന്നും ആ ജിപിഎസ് ബാക്ക്പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വിയർപ്പിന്റെ ജെറ്റുകൾ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ അളവെടുപ്പിന്റെ മൂല്യം ഞാൻ ഒരു ഉടമയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുടിഎം വാക്കുകൾ, ഡിഫറൻഷ്യൽ തിരുത്തൽ, സാറ്റലൈറ്റ് നക്ഷത്രസമൂഹം, ഡബ്ല്യുജിഎസ് 84, ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ്, ഫാമിന്റെ ഉടമയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ മറ്റ് വാക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു:

ഈ പുതിയ അളവെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യം നിങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്.

അരക്കെട്ടിലെത്തിയ ഒരു കഷണം പുറത്തെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

എഞ്ചിനീയറെ നോക്കൂ, ഇത് എനിക്ക് സാധുതയുള്ള ഗ്യാരൻറിയാണ്.

അരിഞ്ഞ മുട്ടയും ബീൻസും ചേർത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ടോർട്ടില കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു, അടുത്ത ഫാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു.

മൂല്യം ചേർക്കുന്നതിന്റെ സാരാംശം പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. പൗരന് അത് അറിയാം, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കരുത്.

പൗരന്റെ ജീവിതം സുഗമമാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതാണ് പൊതുസേവകന്റെ സാരം.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. ആശംസകൾ ബെർണാഡ്. സിഎൻആറിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന്, പ്രക്രിയകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിന്റെയും അഭിനേതാക്കളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും അനന്തരഫലമായി വന്നേക്കാവുന്ന "മൾട്ടി-പർപ്പസ്" അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു രജിസ്ട്രി-കാഡാസ്‌ട്രെ സ്കോപ്പിലും ഇന്റഗ്രേഷനിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ആലിംഗനം.

 2. ബൊഗോട്ടയിൽ നടന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് കാഡസ്ട്രെയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിന്റെ ജിയോഫുമാഡാസ് സൈറ്റിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയ വളരെ നല്ല റിപ്പോർട്ട്, രജിസ്ട്രി - കാഡാസ്ട്രെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം izes ന്നിപ്പറയുന്നു.
  രജിസ്ട്രിയിലെ ഇടനിലക്കാരെ കുറയ്ക്കുന്നത് പൗരന്റെ പ്രയോജനത്തിനും അതിൻറെ ഫലമായി രാജ്യത്തിനും അനിവാര്യമാണെന്നത് ശരിയാണ്.
  മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ, തകരാറുകൾ, ചെലവ്, അഴിമതി എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിരക്കുകളിലെ വർദ്ധനവ് മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവിനും emphas ന്നൽ നൽകാം. ഒരു സാമ്പത്തിക ചലനാത്മകത.
  വിഷയം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്:
  1) ഒരു അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിലും കാഡാസ്‌ട്രെ രജിസ്‌ട്രിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കിടയിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നടപടികൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ലളിതവൽക്കരണം. പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനായി സബ്ഡിവിഷനുകളുടെ ആവശ്യമായ സാധൂകരണത്തിന്റെ ഒരു കേസ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അടുത്തിടെ അവസരം ലഭിച്ചു, പ്രക്രിയകളുടെ മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഘട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം 45 ൽ നിന്ന് 10 ആയി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചു. ഓരോന്നിന്റെയും രജിസ്ട്രേഷനായി വസ്‌തുക്കളുടെ, സാധ്യമായ ലഘൂകരണവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്, വരവും പോക്കും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ ഘട്ടങ്ങളുടെ ശൃംഖല നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബാർ കോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചത് ഉപയോഗിച്ച്, വിശാലമായ സുരക്ഷാ വ്യാപ്തിയുള്ള പുതിയ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ.

  2) ഗുണഭോക്താവിന് തന്റെ സ്പേഷ്യൽ ഡിലിമിറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നിയമപരമായ ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന് രജിസ്ട്രി-കാഡാസ്ട്രെ സംയോജനം അടിസ്ഥാനപരമാണ് (മറ്റൊരു പ്രശ്നം സർവേകളുടെ മതിയായ കൃത്യതയാണ്). എൽ സാൽവഡോറിലെ നാഷണൽ രജിസ്‌ട്രി സെന്റർ പോലെയോ വ്യത്യസ്‌ത സ്‌ഥാപനങ്ങൾക്കിടയിലോ ഒരേ സ്‌ഥാപന ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാഡാസ്‌ട്രെ രജിസ്‌ട്രിയ്‌ക്കിടയിലുള്ള ലിങ്കിന് വിവിധ അളവിലുള്ള സംയോജനമുണ്ടാകാം. പ്രധാന കാര്യം, അവകാശവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ദ്വി-യൂണിവോക്കൽ ലിങ്ക് ഉറപ്പുനൽകുക, യാന്ത്രികമാക്കുക, പരിപാലിക്കുക, ഇത് തകരാറുകളില്ലാതെ ചടുലമായ ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.
  എന്നിരുന്നാലും, ബിസിനസ്-തരം സർവേകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി രജിസ്ട്രേഷൻ മത്സരക്ഷമത നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം സാഹചര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും (കൂടാതെ, ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ് സർവേയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളും. ഒരു പൂർണ്ണമായ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഏകതാനമായ കാഡസ്ട്രെ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഇല്ല). ഈ ഗവേഷണത്തെ ആഴത്തിലാക്കുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂല്യവത്താണ്, സാധ്യമെങ്കിൽ, ഒരു മൾട്ടി-ടെമ്പറൽ വശം ഉപയോഗിച്ച്. ഏതൊക്കെ സൂചകങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള വെയ്റ്റിംഗും കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇടപാടുകളുടെ അളവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിമുകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, നിയമപരമായ നടപടികൾ എന്നിവയുടെ തലങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ.
  നിഗമനങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം നിർണ്ണായകമാണെന്ന വസ്തുത ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, കാരണം സ്ഥാപിത സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിരോധം നേരിടേണ്ടിവരും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ