മോഡൽ, ടാലന്റ് വരെ തിരികെ

La evolución tecnológica en el área informática es compleja, la ley de Moore ha demostrado con fidelidad que no será posible en dos años usar Windows 7 sin que nos vean prehistóricos.  AutoCAD 2013 ya suena en los foros y todavía no acabamos de masticar AutoCAD- ൽ പുതിയത് എന്താണ്?ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വെളിച്ചം, അതിൽ തന്നെ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, യു.ആർ.എൽ, മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിൽ പോലും.

നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രോസസ് നടക്കുന്ന വേഗത, ആ നിരക്കിലല്ല; ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക നടപ്പിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഈ സുസ്ഥിരതയെ തടസ്സമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാനോ ആളുകളുമായി പെഗുഎമൊസ് മൂക്ക് ഇല്ലാതെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ഏകതാനമായി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രക്രിയ നിർമ്മിക്കാൻ പോലെ ലളിതമായ അല്ല നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യപകമായ മാറ്റാനോ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം അടച്ചു.

ബെന്റ്ലി യുടെ വിഷയം കാണിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷത്തെ മാതൃക, cuando recuerdo haber visto el asunto como una superfumada.  El año pasado pude ver algo funcionando, y este tercer año me satisface ver un empecinamiento positivo sobre un mismo tema que más que un cliché tiene un principio filosófico muy bien pensado, bajo el nombre “നമുക്ക് ടാലന്റിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാം".

ബെൻറ്ലി സിസ്റ്റംസ് -അമിതമായ- സൃഷ്ടിപരമായ ചാതുര്യം, ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന പരിധി വരെ -പുകവലി-, es rescatable no está asociado con malas prácticas de llevar a sus usuarios de onda en onda, cambiando constantemente la forma de trabajo convencional.  Esto lo vemos desde hace años, en la constancia en el formato dgn que apenas si ha cambiado por la exigencia de 16 a 32 bits, la interfase que el usuario domina y ahora el concepto de I-model parece confirmar más esa filosofía.

പ്രചോദനം ആകുക 2011b

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് "നമുക്ക് ടാലന്റിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാം” pareciera no ser consecuente con nuestros tiempos.  Casi todo está inventado –ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു-, pero muchos de los inventos actuales poco resuelven nuestra necesidad de hacer las cosas de manera más eficiente.  Tenemos tecnologías muy avanzadas, y podemos comunicarnos con nuestros hijos al otro lado del mundo un simple clic en സ്കൈപ്പ്ഒരു പ്രോജക്ടിനൊപ്പം നമുക്ക് പിന്തുടരാനാകും ടീംവിവ്യൂവർ, charlar con la novia desde el móvil, etc.  Pero tenemos grandes dificultades para mantener nuestro equipo libre de virus, la conexión a una inalámbrica con Windows 7 es casi un acto de fe y estamos completamente seguros que el año próximo podría todo ser más crítico.

Esto sucede porque la asociación del consumismo con la innovación tecnológica son un matrimonio bastante fatal.  Muy poco de lo que hacemos ahora con herramientas avanzadas podemos asegurar es sostenible a los 5 años futuros; pese que es el mismo procedimiento de hace 30 años.  También somos muy críticos de los procedimientos tradicionales, olvidando que de no existir en papel jamás funcionarán de forma automatizada, y en general olvidamos el contexto y cuestionamos los que a dos zonas UTM fuman la misma pipa con otro tipo de tabaco.

പ്രചോദനം ആകുക 2011b

El gráfico anterior muestra los tres principios de la propuesta de Bentley por volver al talento.  Me costó hacer que Greg se hiciera a un lado para la foto, pero finalmente hice una que apenas está sucia por el panel monitor;  en forma esquemática muestra:

  • യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മോഡലിങ്ങിലേക്ക് എടുത്ത ഡാറ്റ.
  • വിവിധ മേഖലകളിലെ സംഗമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ സംയോജനം
  • മോഡലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.

അത് വിചിത്രമായതായി തോന്നും, എന്നാൽ അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ ബെൻറ്ലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു: 

  • Microstation, mesa de trabajo sobre la que operan diferentes herramientas de Ingeniería, Arquitectura, Construcción.  Llevando el simple dgn a otro nivel (I-model) aunque sigue siendo un dgn pero con el enriquecimiento incrustado de usuarios de herramientas como Bentley Map, Power Civil, Open Plant, o cualquier otra que lo que hace es agregarle atributos alfanuméricos al modelo.
  • ProjectWise, como herramienta de conexión.  Sea en la USB, en el disco duro, en el móvil o en la nube, es la forma  como interactuará cualquier disciplina.
  • AssetWise, como herramienta de gestión.  Esta es más reciente pero está claramente conceptualizada, con ésta se integran las reglas que llevan de regreso el modelo al campo de nuevo, recordándonos constantemente que el shape es apenas un trazo mentiroso de la realidad y el complex chain una imitación de una plataforma flotante a 15 millas mar adentro.

പ്രചോദനം ആകുക 2011bUna pena que esta apuesta de Bentley se quedará en sus usuarios; a menos que uno de los hermanos aspire a ser político o se sumerja en filantropía religiosa.  Pero para quienes venimos observando esta manera de pensar, encontramos un aprendizaje muy valioso para múltiples disciplinas de la vida; justo ahora pienso resumir algo de esa esencia con la brisa contextual de Amsterdam:

അത് വളരെ രസകരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു, പ്രതിഭയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നതിന്റെ നവോത്ഥാനം. പട്ടികയിൽ ടിന്നിലടച്ച പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം സ്വപ്നം കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പുതിയ വഴികൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് അലാഡിൻ ദീപം.  Y es que el talento está en lo que hacemos con herramientas convencionales, ver lo que hicieron los “കൊള്ളാം"ഹൂവർ ഡാം ബൈപ്പാസ് ഞങ്ങളെ ഡിസൈന് മിച്രൊസ്തതിഒന് തുടങ്ങിയ ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ചെയ്തത് മറക്കരുത് കഴിയും, ഹൈബ്രിഡ് AutoCAD / മിച്രൊസ്തതിഒന് ലു ജ്ഹുഒജുന് ൽ അതിവേഗപാത പാലം ഡിസൈൻ പറയരുത്.

പ്രതിഭയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക എന്നതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുക.  Luego de 3 años finalmente entiendo con algo de claridad a qué se referían con el I-model, no porque fuera una fumada astral sino porque estaba adelantada al momento de Charlotte en el año 2008.  Es curioso –അസാധാരണമായത്- dwg / dxf ഫോർമാറ്റിന്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ തേടി അവർ ഓട്ടോഡെസ്കുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രവർത്തനം, വിപരീത ദിശയിലുള്ള നേട്ടം ആനുപാതികമല്ലെങ്കിലും ഐ-മോഡൽ ബെന്റ്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയൂ; ഹൈപ്പർമോഡൽ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഓട്ടോകാഡ് ഉപയോക്താക്കൾ മൈക്രോസ്റ്റേഷനായി പ്രവർത്തിക്കില്ല.

പ്രതിഭയ്ക്ക് തിരികെ പോകുന്നു അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നാണ്.  Quién hubiera dicho en aquel momento que un fichero dgn/dwg podría ser visto desde el navegador de Windows o el Outlook.  Pero ahora es una realidad, no solo es posible ver el vector que hasta Google puede, sino que también hacer zoom, pan, tocar el objeto, ver sus atributos, los layouts, rotarlo en 3D o visibilizarlo por individual (isolate).  Eso es porque como lo presentía en aquel momento, Bentley esperaba que su fichero dgn dejara de ser un formato desconocido para el mundo, y para ello pensó en el usuario final que pasa sobre el puente peatonal aunque no tenga la más mínima idea cómo se calcula la cortante en el L/4.

പ്രചോദനം ആകുക 2011b

താലന്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിലൂടെ, ഒരേ ലക്ഷ്യം നൽകണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.  Aunque las estrategias pueden cambiar, el usuario debe ver que vamos hacia el mismo lugar;  tal como fue aquel intento fallido de Microstation Athens, casi nadie lo notó y ahora la interfase mejorada que tenemos desde XM es aceptada por sus usuarios.  De igual forma, la insistencia por el I-model debe mantenerse pese que el concepto BIM todavía no es mercadeable; pero la movilidad de los datos ahora está abriendo puertas para popularizar el concepto aunque será con otro nombre –ഞാൻ ഐബിഐ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ജോബ്സ് ഇതിനകം മരിച്ചു കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല-.

En hora buena por Bentley Systems, las adquisiciones recientes (Pointools, Raceway,  AECOSym) solo confirman que están empecinados en mantener a sus usuarios en busca de la innovación sostenible, por el talento.  Las alianzas actuales con Microsoft, Adobe y posiblemente a futuro Google ayudarán a tener un mayor impacto.

പ്രചോദനം ആകുക 2011b

Solo reiterando lo que decía hace dos años:  Bentley a través del ഞാൻ-മോഡൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിഗ്രി സ്വീകരിച്ചു como un popularizado pdf.  Quizá no llegue al supermercado su software, para solo sacarlo de la caja, pero lo que parece cierto es que los resultados generados con su producto podrán ser vistos por cualquiera que entienda del mundo real.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.