എന്റെ സഹകാരികൾക്ക് അവസാനത്തെ കത്ത് ... ഞാൻ വിടുകയായിരുന്നു

ഇന്ന് പത്തുദിവസം മുൻപ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഏഴ് വർഷത്തോളം എനിക്ക് അധീനമായിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നത് ഞാൻ നിർത്തി. ഒരു വിശദീകരണത്തിനായി അവർ കാത്തുനിൽക്കുകയാണ്, കാരണം ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, ഞാൻ എന്റെ പ്രചോദനം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച ദിവസം മുതൽ അത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലെ നിശബ്ദ രാത്രിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, എഴുത്തിന്റെ വരികൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ അവയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ പോകണോ എന്ന തീരുമാനം.

അത് ശരിയാണ്, ഞാൻ ഈ നിർദ്ദേശം ഏകോപിപ്പിച്ച് പോകില്ല, എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമായിരിക്കില്ല. പാശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി, എന്തു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ, പ്രക്രിയയുടെ ഘട്ടത്തെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനായുള്ള വെല്ലുവിളി മറ്റൊരാൾ എടുക്കും.

ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംയുക്ത മാനേജ്മെന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ശാക്തീകരണം മോഡൽ ആദ്യം മുതൽ പണിതിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ബിസിനസ്സ് അയുസുയുന്ദായുള്ളു അവർ ദൂത് കാരണം ഗെഒഫുമദൊസ് ഗുരുക്കന്മാരും എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ജനം തന്നെ. അത് കാരണം, തൂവാല ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങി ഒരു പദ്ധതി അവരുടെ അറിവ് ലുലുമാളിന്റെകാര്യത്തില് അറിഞ്ഞ എൻറെ പദവിയെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു മൂന്നു തരം, ഒരു പഠിച്ച എന്നതാണ്, അതിന്റെ വലിപ്പം തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ശിക്ഷണത്തിലും ആഹാരം എല്ലാം വിദഗ്ധരാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും അവ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങിനെയെത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ആദരവിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട അമ്മായിയേയും അമ്മാവന്മാരുടെയും പരസ്പരസഹകരണമാണ്.

പ്രത്യേകിച്ചും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ മുതൽ ഞങ്ങൾ ആളുകളുമായി, തുറന്ന റോഡിൽ ഉച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വികസിപ്പിക്കുകയും എന്റെ അവസാന വെബിനര് രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ പ്രിന്റുകൾ ക്സനുമ്ക്സ ഉപയോക്താക്കൾ, അവർ എന്നെ ഞാൻ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം മുമ്പ് ഉയർത്തി ആദ്യമായി കണ്ടു വഴി മാറുകയും അല്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടാളികളേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയ കാര്യം വെറും വ്യക്തമായ റൂട്ടീനുകളിലൂടെ making നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ ഒട്ടും കാരണം, അല്ല ശ്രദ്ധേയമാണ് ആണ്:

  • അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടി കൂടി, 230 താൽക്കാലിക നിയമന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ 16- ന്റെ ഒരു തലമുറ കണ്ടു. അവർ എന്നെ ഒരു തവണ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, അവർ എന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതുകൊണ്ടാണ്, എന്നാൽ എനിക്ക് അവരെ അവർക്ക് ഒരു മൂന്നാം അവസരം നൽകും, കാരണം ഞാൻ അവരെ ഒരു ദിവസം മുന്നിലെത്തിക്കുകയും ക്വിമിസ്റ്റാൻ താഴ്വരയിലെ ഉച്ച സമയത്ത് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.
  • കാഡസ്ട്രീസ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വിദഗ്ധൻ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാം, ഒരു ദിവസം അവൻ അത് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നറിയാം; എന്നാൽ അവന്റെ ഉയരംകൊണ്ട് ക്ലോണുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.
  • ഒരു ലളിതമായ ഫീൽഡ് ടെക്നീഷ്യനെ ഒരേസമയം 20 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രപരമായ ഡ്രൈവർമാരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട സഞ്ചികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തം; UTM കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രിഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ഗാർമിൻ നാവിഗേറ്ററിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് പക്വതയാർജ്ജിച്ചത്.
  • മനോഹരമായ സ്ത്രീ പുരുഷനെ അതേ വിശേഷതകൾ ഭൂമി കൺസൾട്ടന്റ് കഴിയില്ല എന്ന് ചിലരല്ലാതെ തകർക്കൽ; മുഴുവൻ കഷണം കഴിക്കുന്ന, എന്നാൽ അവർ അവളുടെ സ്ത്രൈണതയെ ഛെതൊ നഷ്ടപ്പെടാതെ നേടി ക്സനുമ്ക്സ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മൊത്തം സ്റ്റേഷൻ ലെവൽ അവരുടെ ആർട്ട് മാനിക്കുന്നു കാരണം ലെ́പെരൊസ് വയലിലെ സംഘവുമായി കഴിയുന്ന; പുതിയ ചദസ്ത്രല് മൂല്യങ്ങളും അഞ്ചു രാത്രി മാധുര്യവും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തുറന്ന യോഗത്തിൽ പിന്നീട് ഭാഗം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ വ്യക്തി പ്രത്യേക തോന്നുന്നു സുഖം.
  • കാഡസ്ട്രെ ആളുകളല്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക, പക്ഷേ പ്ലോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഈ രീതി ഭരണ, സാമ്പത്തിക, മാനേജർ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ... ഇത് മികച്ചതാണ്; ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ആ ury ംബരനായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളിൽ പരസ്പരം പൂരകമാകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ്.
  • കോമൺവെൽത്ത് ദേശത്തിലെ റോളുകൾ കഴിയുന്ന, ഒപ്പം മേയര്മാര് അവർ ഭൂമിയിൽ ഒരു വാർഷിക ഇഞ്ചക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു റിസോഴ്സ് അനുവദിക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പോക്കേ വികസന ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം ആണ്.
  • ഫോണിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആരൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്റെ ഏറ്റവുമധികം പുകവലിച്ച ആശയങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുക. അവൻ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവം അറിയുന്നു; ചനബിസ് ഇപ്പുറത്തു ലോകം മുഴുവൻ ഭ്രാന്തൻ അറിയാൻ ലളിതമായ കൗതുകം .ഒരുപോലെ പ്രകാരം, എന്റെ ഡംഭോന്നും ഏകാഗ്രതയോടെ അഭിനന്ദിക്കുക എന്നെ വിശ്വസ്ത എന്നു മാത്രം വഴി.
  • പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് നടത്തുക, ഞങ്ങൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്ത നിയമത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തൃപ്തികരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ കോൺഗ്രസിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംതൃപ്തി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക.നിങ്ങൾ എഗെഒമതെസ്അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണ്.
  • ഒന്നിലധികം തവണ ഞാൻ വ്രണപ്പെടുത്തിയ ആളുകളിൽ പോലും ചങ്ങാതിമാരെ കണ്ടെത്തുക ...

ഞാൻ‌ കൂടുതൽ‌ പട്ടികപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ അവ ആവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ‌ കൂടുതൽ‌ ഞാൻ‌ ചെയ്യില്ല ... നിങ്ങൾ‌ക്കറിയാമോ, മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയിൽ‌ തെളിവുണ്ടെങ്കിലും.

... ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത്

എൺപത് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഒരു geofundada അക്ഷരാഭ്യാസത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്നു, അതിൽ നാം കണ്ടെത്തിയതിനെക്കാൾ മെച്ചമായി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി; പ്രചോദനം നിലനിൽക്കും. ഞാൻ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഗിനിയ പന്നി. ആ ഒരു ഡെയിൽ കോഴ്സ് അയയ്ക്കുക ഒരു അമേരിക്കൻ വിസ ക്സനുമ്ക്സ ദിവസം എന്നെ നേടുക, എന്റെ കാൽ ഷൂ ഒരു വലിയ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു എങ്കിലും, ഞാൻ തിളങ്ങുന്ന എന്നു, മറിച്ച് അച്ചടക്കവും വിവേകശൂനം തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ.

അനുഭവം അദ്വിതീയമായിരുന്നു; അതിന്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ‌ ഒന്നിച്ച് നിരവധി തവണ തെറ്റുകൾ‌ വരുത്തി, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ‌ ജനിച്ചതായി കണ്ട രാജ്യത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു സമ്മാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ചില്ലും ഞങ്ങൾ‌ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആസ്ടെക്കയിൽ ഹോണ്ടുറാസ് മെക്സിക്കോയെ തോൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു പുകവലിക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സന്തോഷകരമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആവേശപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ആ വർഷങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കാലത്തിന് പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സങ്കൽപ്പത്തോടെ. അത് ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ എഫ്ഐജിയിൽ മോഡൽ എൽ‌ഡി‌എം അമൂർത്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ... ഡാവ്കി ടൈ ജെസി കെഡോ, കുർവ ഹോണ്ടുറാസു?

ഞങ്ങൾ പുതിയതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ചക്രം ഇതിനകം കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, വണ്ടിയുടെ അച്ചുതണ്ടിലെ വേർതിരിവ് രണ്ട് കുതിരകൾക്ക് കഴുതയെ തടവാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന അളവ് മാത്രമാണെന്നും അതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ കാറുകൾക്ക് ആ അളവ് ഉള്ളതെന്നും. പക്ഷേ, ആ വീതിയിൽ ട്രെയിൻ റെയിലുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ... ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ലാതെ ആ ഹൾക്കിനെ ഒരിക്കലും കുതിരകൾ വലിച്ചിടുകയില്ല.

ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഫലമായി, പല സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല ആളുകൾ എനിക്കറിയാറുണ്ട്. ലളിതവും ലളിതവും വ്യക്തവുമാണ്; അവയിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിച്ചത് ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അക്കാദമിക് പാളികളുടെ തലപ്പത്തുളള തലപ്പട്ടികൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്; അവർ ഇമെയിലിന്റെ ഒപ്പ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അവ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സന്ദർഭത്തിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നു. നല്ല തമാശ നിലനിർത്താൻ അർദ്ധ വാചകത്തിൽ അർഥം കാട്ടാൻ അവർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ സ്വയം പരിത്യാഗം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ലപ്ലാസിൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒപ്പിടിച്ചാണല്ലോ.

... അവിടെ താമസിക്കുക

ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളില് ഫ്രൊംത്ദെസ്ക് നിന്ന് അവരെ ദേശീയ ചദസ്ത്രല് സിസ്റ്റം അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണോ കാരണം ജനം അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ, മുനിസിപ്പൽ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ കുടൽമാല ലയിച്ചു എന്നെ നയിച്ചു.

അത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് തെളിയിക്കാൻ അത് ആവശ്യമാണ്. ബഹുവിധ കവർ കാസ്റ്ററായതിനാൽ അതിന് ഉള്ള ഡാറ്റയുടെ അളവുകോലായല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കഡാസ്റ്ററിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയില്ല, ഇത് ചെലവാകില്ല. അവന്റെ കച്ചവട നികുതി എപ്പോഴും നികുതികൾ ശേഖരിക്കാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രദേശത്തെ വിശാലമായ ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, അത് ചെലവേറിയതാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്; പിഡിഎഫ്യിൽ വരച്ച മാപ്പുകൾക്ക് മതിയാകില്ല.

അതിനാൽ ഞങ്ങൾ എന്താണു വ്യക്തമാക്കിയത്. അടുത്തിടെ ബക്കഷിയറേറ്റിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി കാഡാസ്റ്റ് വർക്ക് നിർമ്മിക്കുക, മേയർമാർക്ക് അവരുടെ ചെലവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യതയോടെ. കഡാസ്റ്ററിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ ഡോളറിനും വേണ്ടി അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യത്തിൽ 6 തിരികെ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് കൗൺസിലർമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പോലും ഞങ്ങളെ വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, പക്ഷേ, മിക്ക പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളുടെയും പരിശീലകരായി, എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുനയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വന്ന ഒരു മാതൃക നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

അതിനാൽ അവർ അവിടെ തങ്ങുക ആ ഇൻബോബസയിൽ ആ ആഴ്ചയിലെ ആ ഓട്ടോകാഡ് കോഴ്സിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ സംഭാവനയുടെ ലാഭം സാങ്കേതികമല്ല; അവസാനമായി എല്ലാവർക്കുമായി ഈ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാകും; മൈക്രോസ്ട്രേഷനിലെ വിന്യാസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനായി, പക്ഷേ ഉച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴിക്ക് കഴിയുന്നത് സാധ്യമായിരുന്നു. എന്റെ സംഭാവന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ ഒരിക്കലും കരാർ വരുത്താനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ യോഗ്യരല്ല. ഏറ്റവും വ്യാപ്തിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ഫലങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ പര്യാപ്തമായ പ്രചോദനം കാണിക്കാൻ വ്യായാമം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു.

ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ശരിയായി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് അവിടെ തുടരുക: ഈ ഭൂഖണ്ഡം സ്വാതന്ത്ര്യക്കാരെ പിടികൂടുന്നില്ല. ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷണം അവർക്ക് കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ അവിടെത്തന്നെ തുടരുക. അവർ അവരുടെ അപര്യാപ്തതകൾ, മോശം അക്ഷരങ്ങൾ, അവരുടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരിയർ, വായിക്കാനും വായിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും,

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി എഴുതുന്നതിനായി; കാരണം അത് മികവ് പുലർത്തുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമല്ല, മറിച്ച് ആശയങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. വ്യക്തമായത് ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ബ്ലാക്ക്ബോർഡിന്റെ എഴുത്തുകാരായി, ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ, പരിശീലന മാനുവലുകളിൽ, നല്ല രീതികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ, പ്രക്രിയകളുടെ സങ്കല്പനാത്മകതയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യണം ...

നിങ്ങൾ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഒരു കാഡസ്ട്രൽ ഷീറ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് സ free ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ വിളിക്കുന്നു; ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് അവരെ നിയമിക്കുന്നു; ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്ലോഗിൽ‌ എഴുതാൻ‌, ബി‌എം മോഡലുകളിലെ വിദഗ്ധരുടെ പട്ടിക മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ... എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അവർ എന്നോട് പറയുന്നു. ഒരു ഓർത്തോഫോട്ടോയിൽ ഒരു പോയിന്റ് നുള്ളിയെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു കോണ്ടോമിനിയത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ ഒരു സ്വത്ത് വരയ്ക്കുന്നതുവരെ എല്ലാം ആവേശത്തോടെ ചെയ്യുക: കാരണം അവർ അത് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ ആ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരും.

ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു geofumada ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു, അത് എടുത്തു. ഉപ-പ്രകടനം തടയപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു സൂചനയല്ല, കാരണം, അത് എന്താണെന്നോ, പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

... ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പ്രചോദനത്തിന്റെ മേശയിലേക്ക് പോയി.

ഈ സമർപ്പണത്തിലെ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന 16- ലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതിന് നന്ദി.

സ്നേഹത്തോടെ

G!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.