ലോകത്തിലെ എൺപതാം രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വത്ത് നികുതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഇഗ്നേഷ്യോ ലഗാർഡ ലഗാർഡയുടെ അവതരണത്തിൽ നിന്ന്, ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസ്തുനികുതിയുടെ ബന്ധം ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു.

cadastre പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്

ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെക്സിക്കോയെ സന്ദർഭോചിതമാക്കുന്നത്, ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നികുതി ശരിക്കും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. സ്ലൊവാക്യ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഓസ്ട്രിയ, ഹംഗറി, തുർക്കി, ജർമ്മനി, നോർവേ, പോർച്ചുഗൽ, പോളണ്ട്, ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ മൂല്യങ്ങളിൽ കോസ്റ്റാറിക്ക, പനാമ, ബൊളീവിയ, എൽ സാൽവഡോർ, ചിലി എന്നിവ മുകളിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ഉറുഗ്വേ, പരാഗ്വേ, അർജന്റീന എന്നിവ ബെൽജിയം, അയർലൻഡ്, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വീഡൻ, ഗ്രീസ് എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പലതിന്റെയും ജിഡിപി ജിനി സൂചികയുമായി സന്തുലിതമല്ലെന്നും അതിനാൽ സാമൂഹിക അസമത്വത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമാണ്.

cadastre പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്

പൊതുവായ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 27 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടിക കാണുന്നത് രസകരമാണ്, അതിൽ 62% കേന്ദ്രസർക്കാരും 48% പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഈടാക്കുന്നു.

രാജ്യം

വസ്തുനികുതിയുടെ വ്യവസ്ഥ

കാനഡ

മിക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഭൂമി, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, പാർപ്പിട സ്വത്ത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വേരിയബിൾ നിരക്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് നികുതി പിരിക്കുന്നു. പരിസരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നികുതി ഈടാക്കുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ താഴെയുള്ള അധികാരപരിധി സാധാരണയായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ചുമത്തുന്നു. ചില സ്‌പഷ്‌ടമായ (മറ്റ് അദൃശ്യമായ) പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിലയുണ്ട്. വാണിജ്യ മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ആദായനികുതിക്ക് കിഴിവാണ്.

റഷ്യ

മുൻകൂട്ടി സ്ഥാപിച്ച മൂല്യത്തിൽ കണക്കാക്കിയ ഭൂനികുതി ഭൂവുടമകൾ നൽകണം. നികുതി നിരക്ക് റുബിളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് താരതമ്യേന തുച്ഛമാണ്.

പോളണ്ട്

പോളണ്ടിലെ സ്വത്ത്നികുതി വ്യക്തികൾക്കും സംസ്ഥാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈടാക്കുന്നു. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഭൂമിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മൂല്യത്തിൽ നിന്നാണ് നികുതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സ്വത്തിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് നികുതി നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പരമാവധി നിരക്കുകൾ ഇവയാണ്: അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്, ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് PLN 0.18, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്. ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് PLN 6.63, മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്, ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് PLN 2.21, നിർമ്മിച്ച സ്ഥലങ്ങൾക്ക്, അതിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 2%, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്, ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് PLN 0.22.

ബൾഗേറിയ

ബൾഗേറിയയിലെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകളും കെട്ടിടനികുതിക്ക് വിധേയമാണ്, നികുതി അടിസ്ഥാനം സർക്കാർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂല്യമാണ്. നിരക്കുകൾ 0.2% നും 0.6% നും ഇടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നികുതി മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ത്രൈമാസമായി നൽകണം.

സ്ലോവാക്യ

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ശേഖരിക്കുന്നു, നികുതി അടിസ്ഥാനം ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. നിരക്കുകൾ ഭൂമിയുടെ തരം, ഗുണനിലവാരം, അതിന്റെ വലുപ്പം, മൂല്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സിന് വിധേയമാണ്. ഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ തരത്തെയും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരവധി ഒഴിവാക്കലുകൾ ബാധകമാണ്.

ചെക്ക് റിപബ്ലിക്

ഭൂവുടമകൾ നികുതിയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിനും (കാർഷിക ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ), അതിന്റെ വിസ്തൃതിയിലും തരത്തിലും (മറ്റ് ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ) നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. കെട്ടിട ഉടമകൾ കെട്ടിടനികുതിക്ക് വിധേയമാണ്. ഫ്ലോർ സ്ഥലവും കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉപയോഗവും അനുസരിച്ച് നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

റൊമാനിയ

കെട്ടിട നികുതി വാർഷികമാണ്, ഇത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 1.5% കണക്കാക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ സ്വത്ത്നികുതിയും വാർഷികമാണ്, ഇത് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു L 15 നും L 120 നും ഇടയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാർഷിക ഭൂമിയുടെ സ്വത്ത്നികുതി ഹെക്ടറിന് L 14,000 നും L 45,000 നും ഇടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഇത് ഭൂമിയുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്ലോവേനിയ

സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നത്. പുരോഗമന നിരക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചു, 1.5% നേക്കാൾ ഉയർന്നതല്ല. ചില നിർമ്മാണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ബോട്ടുകൾക്കും ബാധകമാണ്.

ഹങ്കറി

എല്ലാത്തരം നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും ഉടമകൾക്ക് നികുതി ഈടാക്കുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി തീരുമാനിച്ചതുപോലെ നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഉപയോഗപ്രദമായ ഫ്ലോർ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിന്റെ വാണിജ്യ മൂല്യം ആകാം. "അവികസിത സ്വത്തിന് നികുതി" ഉണ്ട്, ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ലാൻഡ് പ്ലോട്ടുകൾക്കും ബാധകമാണ്. ഈ നികുതിയുടെ പരമാവധി നിരക്ക് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് HUF 100 ആണ്.

ആസ്ട്രേലിയ

ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറിയിലൊഴികെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും എല്ലാ ഭൂവുടമകളും നൽകേണ്ട വാർഷിക നികുതിയാണ് ഭൂനികുതി. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഇത് നികുതിദായകന്റെ താമസ സ്ഥലമാണോ എന്നതനുസരിച്ച് നികുതി പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ റദ്ദാക്കുന്നു. നികുതി നിരക്കുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ജപ്പാന്

ജപ്പാനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥരായ വ്യക്തികളും കമ്പനികളും "ലാൻഡ് വാല്യൂ ടാക്സ്" എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സിന് വിധേയമാണ്. ഈ നികുതി 0.3% ആണ്. നികുതി അടിസ്ഥാനം സാധാരണയായി വാണിജ്യ മൂല്യത്തിന്റെ 70% മുതൽ 80% വരെയാണ്. മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം 1,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കവിയാത്ത കാലത്തോളം വ്യക്തികൾ സ്വന്തം താമസത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമി പോലുള്ള ചില തരം സ്വത്തുക്കളെ ഈ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Malasia

മലേഷ്യയിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സിനെ "റിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഗെയിൻസ് ടാക്സ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ നികുതി 20% ൽ നിന്ന് 5% ലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈടാക്കുന്നു, മൂലധന നേട്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നടപ്പ് വർഷത്തിലോ ഭാവിയിലോ ലഭിച്ച ലാഭത്തിന്മേലുള്ള നികുതിയ്ക്ക് എതിരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലാതെ ഷെയറുകളുടെ നിക്ഷേപം ഒഴികെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി. സ്വത്ത് താമസസ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മലായ്ക്ക് നികുതി ഇളവ് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. RM 5,000 അല്ലെങ്കിൽ വായ്പയെടുക്കാവുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 10% എഴുതിത്തള്ളൽ, ഏതാണ് വലുത്, മലേഷ്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന നില നിലനിർത്തുന്നതിനല്ലാതെ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇത് നേടുന്നു.

സിംഗപൂർ

ഈ നികുതിയെ "പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ നികുതി വാർ‌ഷികമാണ്, ബാധകമായ നിരക്ക് ഉടമ കൈവശമുള്ള താമസസ്ഥലങ്ങൾ‌ക്ക് 4% ഉം മറ്റെല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കും 13% ഉം ആണ്.

ചൈന

ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനും ഭൂമിയുടെ മൂല്യത്തിനും നികുതി ചുമത്തുന്നു എന്നതാണ്.

ന്യൂസിലാന്റ്

പ്രാദേശിക നികുതി അധികാരികൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് നികുതി ഈടാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നു.

തലൈയേഷ്യ

ഈ നികുതിയെ "പ്രോപ്പർട്ടി, ലാൻഡ് ടാക്സ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയുടെയോ കെട്ടിടങ്ങളുടെയോ ഉടമകൾക്ക് 1965 ന്റെ പ്രാദേശിക വികസന നികുതി നിയമത്തിനും 1965 ന്റെ നികുതി നിയമത്തിനും കീഴിൽ വാർഷിക നികുതികൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ മൂല്യം (sic) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രാദേശിക വികസന നികുതി. പ്രോപ്പർട്ടി വാടകയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ 12.5% ആണ് വാർഷിക നിരക്ക്.

പെറു

വസ്തു നികുതി official ദ്യോഗിക മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഗ്രാമീണ അല്ലെങ്കിൽ നഗര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ വ്യക്തിഗത ഉടമകൾക്കും ഈടാക്കുന്നു. പേയ്‌മെന്റിന് വിധേയമായി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെയും അധിക മൂല്യത്തിന് നികുതി ഈടാക്കുന്നു. നികുതിയുടെ ആദ്യ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റുകളിൽ .2%, നികുതിയുടെ പതിനാറാം മുതൽ അറുപതാം യൂണിറ്റ് വരെ .6%, ഈ തുക കവിയുന്നവർക്ക് 1% എന്നിവയാണ് ശ്രേണികൾ.

ഗയാന

ഗയാനയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ വർഷാവസാനം "നെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി" ന് ഈടാക്കുന്ന വാർഷിക നികുതിയാണിത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വത്തിന്റെ മൊത്തം മൂല്യം ആ വ്യക്തി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കടങ്ങളുടെയും ആകെ മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായ തുകയാണ് നെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. സ്വത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ വ്യക്തിപരവും യഥാർത്ഥവുമായ സ്വത്ത്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ഇഫക്റ്റുകൾ (ഗയാനയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു), സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ലാഭങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ നിരവധി ഡെബിറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ആ വില നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിലയിൽ നിന്ന് കിഴിവുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, 1 ജനുവരിയിലെ 1991 ന് ശേഷമോ അതിനുശേഷമോ നേടിയ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണമടച്ചുള്ള വില ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം ആ തീയതിക്ക് മുമ്പ് നേടിയ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റ് മൂല്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കമ്പനികൾ‌ക്കായുള്ള പ്രോപ്പർ‌ട്ടി ടാക്സിനുള്ള നിരക്കുകൾ‌ ആദ്യത്തെ ജി $ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, ഇനിപ്പറയുന്ന ജി $ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മില്ല്യൺ‌ മുതൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, നികുതിക്ക് വിധേയമായ മറ്റേതെങ്കിലും തുകയ്ക്ക് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് എന്നിവയാണ്. വ്യക്തികൾക്കുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ ആദ്യത്തെ G $ 0 ദശലക്ഷത്തിന് 500,00%, അടുത്ത G $ 0.5 ദശലക്ഷത്തിന് 5%, നികുതിയ്ക്ക് വിധേയമായ മറ്റേതെങ്കിലും തുകയ്ക്ക് .075% എന്നിവയാണ്.

വെനെസ്വേല

ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നികുതി സാധാരണയായി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ 0.1% ആണ്. ഈ നികുതി വാർ‌ഷികമാണ്, പക്ഷേ സാധാരണയായി ഒരു പ്രോപ്പർ‌ട്ടി വിൽ‌ക്കുന്നതുവരെ നൽകില്ല.

ബെലീസ്

നഗരങ്ങളിലെയും പട്ടണങ്ങളിലെയും മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ താമസസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. നഗരപരിധിക്കപ്പുറത്തുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും നികുതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നികുതി ഏകദേശം 1% ആണ്.

കോസ്റ്റാറിക്ക

പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സിനെ ടെറിട്ടോറിയൽ ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ പ്രഖ്യാപിത അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം, നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥിരമായ നിർമ്മാണങ്ങൾ, ഘടനകൾ, സ facilities കര്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഈടാക്കുന്നു. നികുതി ത്രൈമാസമായി നൽകണം. C 150,000 ൽ താഴെയുള്ള മൂല്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു

പനാമ

പനാമയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ, റസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ, "റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ്" എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സിന് വിധേയമാണ്. ഒരു പുരോഗമന സ്കെയിൽ അനുസരിച്ച് ഉടമകൾ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കണം, അത് 1.4 ബാൽബോസിന് മുകളിലുള്ള മൂല്യത്തിന്റെ 10,000% മുതൽ 2.1 ബാൽബോസിനേക്കാൾ 75,000% വരെയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് കമ്മീഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മൂല്യമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ചാരിറ്റബിൾ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ 10,000 ബാൽ‌ബോയേക്കാൾ‌ കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള പ്രോപ്പർ‌ട്ടികൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഒഴിവാക്കലുകൾ‌ ഉണ്ട്.

ഇക്വഡോർ

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഗ്രാമീണ, നഗര സ്വത്തുക്കൾക്ക് "നഗര, ഗ്രാമീണ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നികുതി" എന്ന പേരിൽ വാർഷിക നികുതി പിരിക്കുന്നു. ചില കിഴിവുകളുടെ us ദ്യോഗിക മൂല്യം മൈനസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നികുതി. നിരക്കുകൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഒരു നികുതിദായകന് നിരവധി പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൂല്യങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ തരംതിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും മൊത്തം മൂല്യത്തിലേക്ക് നിരക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

ഗ്വാട്ടിമാല

ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ "ഏക എസ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു വാർഷിക പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് നൽകണം. നികുതി അധികാരികൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാമെങ്കിലും, property ദ്യോഗിക പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് ബാധകമായ മൂല്യങ്ങൾ. നികുതി നിരക്കുകൾ ആദ്യ Q 0- നുള്ള 2,000% മുതൽ Q 0.9 നേക്കാൾ വലിയ മൂല്യത്തിന് 70,000% വരെയാണ്.

ഹോണ്ടുറാസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നഗര, ഗ്രാമീണ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കായി നികുതി പിരിക്കുന്നു cadastral മൂല്യം. ന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ നഗര റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനുള്ള നികുതി ഭൂമിയുടെ മൂല്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും പരിഗണിക്കുക; ഗ്രാമീണ സ്വത്തുക്കൾക്ക് സ്ഥിരമായ വിളകളുടെ മൂല്യം ചേർത്തു. പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ കാഡസ്ട്രൽ മൂല്യം കണക്കാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആയിരത്തിന് 2.50 മുതൽ 3.50 ലെംപിറാസ് വരെയുള്ള നിരക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഇത് പ്രതിവർഷം 0.50 ൽ കൂടാത്ത മൂല്യങ്ങളിൽ ക്രമേണ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഓരോ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് വർഷവും കാഡസ്ട്രൽ മൂല്യങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ജനസംഖ്യയുമായി ഒരു ശതമാനം അംഗീകരിക്കാനും നിയമം അനുമതി നൽകുന്നു.

മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ മോണ്ടോയ മാർട്ടിൻ ഡെൽ കാമ്പോയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് പട്ടിക എടുത്തത് «ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വത്ത്നികുതി അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള താരതമ്യ വിശകലനം».

"ലോകത്തെ 27 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു" എന്നതിനുള്ള ഒരു മറുപടി

  1. കൊളംബിയയിൽ, ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും എല്ലാത്തരം നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള നികുതിയെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് സർക്കാർ ഇഷ്ടാനുസരണം സ്ഥാപിക്കുന്നു, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോഷണമാണ്, ഇതിനകം ആയിരക്കണക്കിന് ഉടമകൾ ഉണ്ട്, അത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേക ചിന്തകൾ , വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് അടയ്ക്കാത്ത ഒരാളെ 10 ശതമാനം കിഴിവിൽ നൽകാനാവില്ല, കൃത്യസമയത്ത് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്വതവേയുള്ള പലിശ ഈടാക്കുന്നു, അത് പ്രകൃതിദത്ത വ്യക്തികൾക്കോ ​​രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ​​ഈടാക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ദിവസം തോറും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നാല് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു വീട്ടുനികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവസാനം എനിക്ക് ഒരു വായ്പ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, പലിശ ഇതിനകം തന്നെ കടത്തിന്റെ അതേ മൂല്യമായിരുന്നു !!! അസമത്വത്തിലും സാമൂഹിക അനീതിയിലും രാജ്യം അഞ്ചാം സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് കൊളംബിയയാണ്. നയങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അഴിമതിയിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസിലാക്കണം.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.