ഇതിനായി ആർക്കൈവുകൾ

ഉദിഗ്

ഉദിഗ്, ഒരു ബദൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജി.ഐ.എസ്

ക്സനുമ്ക്സ - സംക്ഷിപ്ത സന്ദർഭ പ്രവചനങ്ങൾ ജിയോ

ഈ പേജ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം, വാർഷിക സൈക്കിളുകൾ അടച്ചവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നടക്കുന്ന പോലെ, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ചില വരികൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമെന്നത് ഇതാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ്: മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നമ്മുടെ പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് പ്രവണതകളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ...

ഫൊഷ്ക്സനുമ്ക്സഗ് ഓഫ് ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ പ്രശ്നങ്ങൾ

ഈ സംഭവങ്ങളുടെ കഴിയും മികച്ച പരിശീലന പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ ആധാരം വളരെ പ്രായോഗികവുമായ പിഡിഎഫ് അവതരണങ്ങൾ ആകുന്നു; ഈ സമയങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജിയോസ്പാഷ്യൽ ലോകം ആശ്ചര്യകരമായ മതുരതെദ് എന്ന്. അതു, റീസൈക്കിൾ മനുഷ്യ സർഗാത്മകതയുടെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ...

ഉദിഗ്, ആദ്യ ധാരണ

ഞങ്ങൾ പുറമെ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പരീക്ഷിച്ചു സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ നിന്നും, അഴിമുഖം ഗ്വ്സിഗ് ഉൾപ്പെടെ ജി.ഐ.എസ് മേഖലയിലെ മറ്റ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്, പരിശോധിക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും മുമ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോർട്ടബിൾജി.ഐസിൽ വരുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃസൗഹൃദ ഇന്റർനെറ്റ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ജിഐഎസ് (യുഡിഗ്) ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഒരു നിർമ്മാണമാണ് ...

എഗെഒമതെസ്: ക്സനുമ്ക്സ പ്രവചനങ്ങൾ: ജി.ഐ.എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ

ദിവസം ഒരു ദമ്പതികൾ മുമ്പ്, എന്റെ അമ്മ ചെയ്തു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കോഫി വടി ചൂടിൽ ക്സനുമ്ക്സ കുറിച്ച് ചില ചിത്തഭ്രമം ഇന്റർനെറ്റ് പ്രദേശത്ത് പ്രവണതകളും അടയാളപ്പെടുത്തി. സ്ഥല പരിസ്ഥിതി കാര്യത്തിൽ, സാഹചര്യം കൂടുതൽ സ്റ്റാറ്റിക് (ബോറടിപ്പിക്കുന്ന പറയരുതെന്നു) ആണ്, ഇടത്തരം കാലാവധി ഈ വളരെ പറയപ്പെടുന്നു ...

പോർട്ടബിൾ ജി.ഐ.എസ്, ഒരു യുഎസ്ബി നിന്ന്

ഒരു ബാഹ്യ ഡ്രൈവ്, യുഎസ്ബി സ്റ്റിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും വെബ്ക്യാം ഇരു സ്ഥലസംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പരിപാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കേവലം അത്ഭുതകരമായ അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടബിൾ ജി.ഐ.എസ് ക്സനുമ്ക്സ പതിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. എത്രത്തോളം തൂക്കമാണ്? ഇൻസ്റ്റാളർ ഫയൽ 2 എംബി ഭാരം, പക്ഷെ ആവശ്യമായി വരും ...

സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ ഹാൻഡ്ലറുകളുടെ താരതമ്യം

, PostgreSQL / പൊസ്ത്ഗിസ് ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ ക്യു പെരുകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ബദലായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്, രസകരമായി ... അത് കൊള്ളാം പിന്നീട് സെർവരിൽ ക്സനുമ്ക്സ സ്പേഷ്യൽ ആ: ബോസ്റ്റൺ ജി.ഐ.എസ് സ്പാഷ്യൽ ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം മുന്പ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുഷ്പം വളരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ എറിഞ്ഞു. മൻഫോൾഡ് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ...

ജി.ഐ.എസ് വേറിനെ

ലൈസൻസ് തരത്തിലൂടെ വേർതിരിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന അനേകം സാങ്കേതികവിദ്യകളും ബ്രാൻഡുകളും നിലവിൽ നമുക്ക് ഒരു പുരോഗമനം നേരിടുന്നു. നിങ്ങൾക്കവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുന്ന പേജിലേക്കുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്: വാണിജ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ലൈസൻസ് ആർക്ക് ഗൈസ് (ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ലോക നേതാവ് ...