ചേർക്കുക
ചദസ്ത്രെഎന്റെ എഗെഒമതെസ്വിനോദം / പ്രചോദനം

ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് രജിസ്ട്രിയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട 6 വശങ്ങൾ - കാഡസ്ട്രെ

കാഡസ്ട്രെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രിയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലവിൽ സ്വത്തവകാശ സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രക്രിയകളിലെ ഏറ്റവും രസകരമായ വെല്ലുവിളിയാണ്.

നമ്മുടെ ഹിസ്പാനിക് സന്ദർഭത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും പ്രശ്നം സാധാരണയായി സമാനമാണ്. ഒരു വശത്ത്, അത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ആദർശവാദം, പിന്നെ ക്വട്ടേണറി സ്ഥാപന ഘടനകളുടെ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം. അവസാനം, നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തന്റെ ഇടപാട് വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതമായും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരനാണ്. ഇതിന് മാന്ത്രിക പാചകക്കുറിപ്പ് ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം, കാരണം ഇത് സാമാന്യബുദ്ധിയാണെങ്കിലും, ഇടപാട് പ്രക്രിയയുടെ ശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാമാന്യബുദ്ധിയാണെന്ന് പ്രാക്ടീസ് കാണിക്കുന്നു.

ഒരു ബട്ടൺ പരാജയപ്പെട്ടതിനുശേഷം മനുഷ്യർക്ക് ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ്, വിജയത്തിന്റെ മഹത്വം കവികളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവരേക്കാൾ സ്റ്റൈലായി കണക്കാക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭിമാനത്തോടെയല്ല, മറിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ലളിതമായ ഒരു സംസ്കാരമായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും, മറ്റുള്ളവർ ഇത് കുറച്ച് തെറ്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു, ചിലത് കാഡസ്ട്രെ 2014 ന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഐ‌എസ്ഒ 19152 നിലവാരം ഉയർന്നു.

1. സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിർവചനവും നിർമ്മാണവും വെർട്ടെബ്രൽ ആണ്.

സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേന്മ ഇപ്പോൾ വിചിത്രമല്ല, കാരണം നാം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും വ്യക്തമായ പുനർ‌നിർമ്മാണത്തിന്റെയും കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് ബിസിനസ്സിന്റെ നിർവചനം, അനുബന്ധ അഭിനേതാക്കൾ, നിയമപരമായ പിന്തുണ, സാങ്കേതിക രീതികളുടെ മോഡലിംഗ്, പ്രക്രിയകളുടെ ലിഫ്റ്റിംഗ്, മാനേജുമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ ലളിതമാക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ അന്തരീക്ഷം. സാങ്കേതിക ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രദേശവും ജീവിത ചക്രവും.

ബിസിനസ്സ് മോഡലിന് ശരിയായ നിർവചനം ഇല്ലാതെ, മിക്കവാറും എല്ലാ സിസ്റ്റവും പരാജയപ്പെടുന്നു. കാരണം ഉപകരണം ഉപാധികൾ മാത്രമാണ്.

ഞങ്ങളുടെ കേസ് പഠനത്തിൽ, ഈ പ്രവാഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നടത്തിയത്, അവ തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങളല്ല, ഏതാണ്ട് സമാന്തരമാണ്, അവ മിക്കവാറും രണ്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ നടത്തിയതാണ്:

മറ്റൊരു രജിസ്ട്രിയായി കാണുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കാഡസ്ട്രെ എന്നിവ രജിസ്ട്രികൾക്കായി തയ്യാറായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇതാണ് യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് (SURE), ഇത് 11 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, നാല് സർക്കാർ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു -ഒരു അട്ടിമറി ഉൾപ്പെടുത്തി-, യോഗ്യതയുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി തിരിക്കുക, അനിയന്ത്രിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ, വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം. 160,000 പാഴ്സലുകളുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രി സർക്കംസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇത് പൈലറ്റുചെയ്‌തു, നിലവിൽ ഇത് 16 ജില്ലകളിൽ 24 ലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം രജിസ്ട്രിയിലെയും കാഡാസ്ട്രിലെയും ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രവർത്തന ഉപകരണമായതിനാലാണ് -അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ-.

ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ, കാഡസ്ട്രെ പ്രക്രിയകൾ ആദ്യമായാണ് ഉന്നയിച്ചത്, അശ്രദ്ധമായി, പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവ.

കാഡസ്ട്രെയുടെ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ ആയിരുന്നു കോർ കാഡസ്ട്രെ ഡൊമെയ്ൻ മോഡൽ സിസിഡിഎം2003 ൽ കാഡസ്ട്രെ 2014 ന് ശേഷമുള്ള ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കവിത. ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ ഒരു എഫ്ഐജി വർക്ക് ഷോപ്പിൽ സിസ്റ്റം അവാർഡുകളും വളരെ അനുകൂലമായ അഭിപ്രായവും നേടിയതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതായിരിക്കാം.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

മുമ്പത്തെ ഗ്രാഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് രജിസ്ട്രികളിലെ ഫോളിയോ റിയലിന്റെ അനുരൂപത കാണിക്കുന്നു ഇടപാടുകൾ ഏത് ച്ച്ദ്മ് ഒരു നിർദ്ദേശം ആയിരുന്നു മുതൽ ഇത്, പേരുകൾ ഇല്ല ഐഎസ്ഒ 19152. ൽ ദീപസ്തംഭം അതിന്റെ സമയം ഒരു ബലഹീനത ആണ്; പക്ഷേ യുക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. സി‌സി‌ഡി‌എം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഐ‌എസ്ഒ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ആണ് LADM ആയി.

ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക ഉപകരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാമെങ്കിലും, സ്വന്തം ചരിത്രമുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ വിശകലനവും വ്യവസ്ഥാപിതവൽക്കരണവും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സങ്കീർണ്ണമായത്, കാരണം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ഒരു രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഓട്ടോമേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ, പേപ്പറിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവ ഒരു യന്ത്രവൽകൃത സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു അനുരഞ്ജനത്തേക്കാൾ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം; ദഹിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത ഒരു ബാറ്ററി ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു.

നിലവിലുള്ള നിയമത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ധാരാളം നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. രജിസ്ട്രി സുപ്രീം കോടതി, രാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ കാഡസ്ട്രെ, പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. റെഗുലറൈസേഷനായി പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നതും, മുൻഗാമികളുടെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതും ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഉടമകൾക്ക് പണം നൽകുന്നതുമായ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൈവശപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നത് തുടരുന്നതും അവരുടെ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതും മുൻ ഉടമകൾ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പോരാടാൻ കോടതിയിൽ പോയതുമായ ഒരു ട്രസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി നിയമം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ കൈവശപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചു. പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ട്രസ്റ്റിലെ പണം വിധി നേടിയവർക്കുള്ളതാണ്.

രണ്ട് വർഷം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും, പുതിയ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ തിരികെ പോകുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അസാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾ മെഷീൻ ചെയ്തു.

2. രജിസ്ട്രേഷൻ ടെക്നിക്കിന്റെ മാറ്റം ഫോളിയോ പേഴ്സണൽ ഫോളിയോ റിയലിലേക്ക്

ആരാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും വക്രതകളും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുക. കേസ് പഠനത്തിൽ, ഫോളിയോ റിയൽ ടെക്നിക് ഇതിനകം നിയമത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല, അതിനാൽ പ്രധാന തീരുമാനം ക്രമേണ ഫോളിയോ പേഴ്സണൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു.

ഒരു പൊതു സംസ്കാരം എന്ന നിലയിൽ, രണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്വത്തവകാശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. 

ഫോളിയോ വ്യക്തിഗത സാങ്കേതികത, ഒബ്ജക്റ്റിലല്ല, ഹോൾഡറുകളിൽ സൂചിക പരിപാലിക്കുന്നു, അതിനാൽ എൻട്രിയുടെ ഐഡന്റിഫയർ ഒരു ഇടപാട് അനുസരിക്കും. ഇത് വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിമാരിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച പാരമ്പര്യത്തിന് ഈ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് നിയമപരമായ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, അത് മികച്ചതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പരിചിതമായ ആളുകൾ ഇത് നന്നായി പ്രയോഗിച്ചതിനാലാണ്, ഇത് ഘട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു അവതരണത്തിന്റെ യുക്തി, ദൈനംദിന വോള്യത്തിലെ വ്യാഖ്യാനം, പാർശ്വവൽക്കരണം, വിതരണത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, ഏറ്റുമുട്ടൽ, യോഗ്യത. ഒരു അവതരണത്തിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിക്കുന്നതിന് മറ്റ് വോള്യങ്ങളിൽ‌ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ‌ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ‌ പ്രതിസന്ധികൾ‌ ഉയർ‌ന്നു, ദൈനംദിന ഇടപാടുകളുടെ ഉയർന്ന അളവ് പ്രതികരണ സമയം വളരെ മന്ദഗതിയിലാക്കി; മൊത്തം വ്യക്തിഗതമാക്കൽ സൂചിപ്പിക്കാത്ത കേസുകളിൽ രജിസ്ട്രി ബാലൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന കാര്യം മറക്കാതെ, ഹോമോണിമുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഭ്രാന്തായിരുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത നഗരവൽക്കരണങ്ങൾ, അനുകൂലികൾ, സ്വത്തുക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നിവ പോലുള്ള കേസുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പൊതു വിശ്വാസം. ഫോളിയോ റിയൽ കൂടുതൽ ആധുനിക പ്രക്രിയകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കണം; തെറ്റായി പ്രയോഗിച്ച രണ്ട് സാങ്കേതികതകളും തുല്യ പിശകുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വീണ്ടും: ഇത് കടലാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് യന്ത്രവത്കൃത സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് തീർച്ചയായും പുതിയതിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

ഫോളിയോ റിയൽ ടെക്നിക്നേരെമറിച്ച്, അതുല്യമായ ഐഡന്റിഫയർ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളെ ഇത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ അവകാശികൾ, ഉടമകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, അയൽക്കാർ, പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പരാമർശിക്കുന്നു. പേഴ്സണൽ ഫോളിയോയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഫോളിയോകളെ പരാമർശിച്ച് ഒരു ഉദ്ധരണി രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പ്രമാണം അതേപടി പകർത്തി ലഘുലേഖ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഐ‌എസ്ഒ 19152 സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡിൽ‌, പ്രോപ്പർ‌ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് (ബി‌എ_യൂണിറ്റ്) ആണ്, മാത്രമല്ല ഇത് വ്യക്തിഗത ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ റിയൽ‌ ഫോളിയോയിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും. തീർച്ചയായും, ഫോളിയോ റിയലിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാഡസ്ട്രെ പ്ലോട്ടിന് തുല്യമാണ്, ഒപ്പം ലിങ്കിംഗ് പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യും.

3. കാഡസ്ട്രെ പ്രക്രിയകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ.

കഡാസ്‌ട്രെയുടെ നവീകരണ ഘട്ടം മനോഹരമായിരിക്കണമെന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരും കാഡാസ്‌ട്രെയുടെ നിരവധി നിയമപരമായ അടിത്തറകളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുമായി മതിയായ ഉപയോഗപ്രദമായ അറിവുള്ള പഴയ ഗാർഡിന്റെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു. ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ്, ഞങ്ങൾ ബഗുകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടി, പ്രതിഫലം വളരെ ഉയർന്നതാണ്.

ഇടപാട് പ്രക്രിയയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക ദ്വീപായി തുടരുമെന്ന് കാഡസ്ട്രെയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പുതിയ റോളുകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ എല്ലാ വിൽപ്പന, കൈമാറ്റം, വിലയിരുത്തൽ, ഉപയോഗ ആസൂത്രണവും നടപടിക്രമങ്ങളും എന്നിവയ്ക്ക് ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി ടേപ്പ്സ്ട്രി ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

മാറ്റങ്ങളും രേഖകളും വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു, കാരണം സത്യസന്ധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ പലതും പറഞ്ഞു പൂർവ്വിക അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ പക്ഷേ അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും, ഇവ പല രാജ്യങ്ങളും മറികടക്കുന്ന വശങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കേസ് പഠനത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇവിടെ കാഡസ്ട്രെ ഇപ്പോഴും സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഞാൻ നന്നായി ഓർമിക്കുന്ന വശങ്ങളിൽ:

തുടർച്ചയായ ടോപ്പോളജി ഉയർത്തുന്നു; തെരുവുകൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ മുതലായ പൊതു ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്ലോട്ടുകളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും. ആദ്യത്തേതിന് അതത് കാഡസ്ട്രൽ ഫയലിനൊപ്പം ഒരു കാഡസ്ട്രൽ കീ നൽകി, പൊതു സ്വത്തിന് അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫോളിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു കാഡസ്ട്രൽ കീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രോപ്പർട്ടി എൻ‌ട്രികൾ‌ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ‌, എൻ‌ട്രി ഏരിയകളുടെയും എക്സിറ്റ് ഏരിയകളുടെയും മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത് ആവശ്യമാണ്; രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊതു സ്വത്തിന്റെ ഭാവി ആക്രമണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും.

2014 Cadastre: 2014 Cadastre പൊതു നിയമവും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയമ നിലയെ സൂചിപ്പിക്കും.

ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രകാരം ഡാറ്റ വേർതിരിക്കുന്നത്.  ആധുനികവത്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള മാപ്പുകൾ യഥാർത്ഥ കലാസൃഷ്ടികളായിരുന്നു, അവയിൽ പ്ലോട്ടുകൾക്ക് പുറമേ, നിയമപരമായ സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു. ഇവയെ സ്വതന്ത്ര മാപ്പുകളായി വേർതിരിച്ചു, പാർസൽ മാപ്പുകൾ വളരെ ലളിതമായി കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും ഓട്ടോമേഷനും സുഗമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

കാഡസ്ട്രെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവിനെപ്പോലെയായിരുന്നതിനാൽ ഇതും ചില സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ റോളുകൾ ഔദ്യോഗികമാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിവില്ലെങ്കിലും, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിന്റെ ശാഖകളിൽ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നാഷണൽ കാഡസ്‌റ്ററുമായി ഏകീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ നടപടിയായിരുന്നില്ല, അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കാർട്ടോഗ്രാഫി റെഗുലേറ്ററി ബോഡി എന്ന നിലയിൽ IGN-നെ ഒരു റോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അന്തരീക്ഷം പാകമാകാത്തതിനാലാണ്; അക്കാലത്ത് IDE എന്ന ആശയം വളരെ അമൂർത്തമായിരുന്നു, അത് ഫാക്കൽറ്റികളെ "മികച്ച മാപ്പ് നിർമ്മാതാവ്".

2014 Cadastre: മാനുവൽ Cadastre പഴയകാലത്തെ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും.

സർവേ ഫ്ലോകൾ അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു. പാഴ്സലുകളും റെക്കോർഡുകളും സ്വൈപ്പുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ലിങ്ക് റെക്കോർഡ്-മാപ്പ് യന്ത്രവത്കൃതമായ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് ജിയോപാർസെല (സ്പേഷ്യൽ_യൂണിറ്റ്) + നിയമപരവും ഭരണപരവുമായ സ്വാധീനങ്ങളുടെ പ്രയോഗം (നിയന്ത്രണങ്ങൾ + ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ + അവകാശങ്ങൾ) സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. 

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

വമ്പിച്ച പ്രക്രിയകൾക്ക് ഗ്രാഫിക് വളരെ പ്രത്യേകമാണ്. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി പ്ലോട്ടുകളുമായുള്ള കണക്ഷനുമായി ഫോളിയോ റിയലിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ യുക്തിയെ ഇത് കൂടുതലോ കുറവോ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഫയൽ-മാപ്പ് ലിങ്ക് സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം ഫീൽഡ് ഫയൽ കാഡസ്ട്രൽ ഫയലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാൽ കാഡസ്ട്രൽ മെയിന്റനൻസ് അഭ്യർത്ഥന വഴി എന്തെങ്കിലും പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷിയുടെയോ എക്സ് അഫീഷ്യോയുടെയോ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കളുടെ (സർവേയർമാർ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ടെക്നീഷ്യൻമാർ) അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് അവശേഷിച്ചത്. ഇപ്പോൾ, പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഡെലിഗേഷന് ബേസുകൾ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു, അത് കാഡസ്ട്രെ മാത്രമല്ല, രജിസ്ട്രിയും സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും.

2014 Cadastre വളരെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യമേഖലയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.

ഫോറൻസിക് ചാർട്ട്, ഇന്ന് എൽ‌ഡി‌എം ചുരുക്കെഴുത്തുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ഒരു വ്യവസ്ഥാപരമായ സമീപനത്തിന് കീഴിൽ പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെന്ന് കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങൾ അവർ മോഡലിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു, പക്ഷേ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തന സമീപനത്തിന് കീഴിൽ അത് യാന്ത്രികമാക്കാം.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

Cadastre 2014: Cadastral cartography പഴയകാലത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ലോംഗ് ലൈവ് മോഡലിംഗ്!

നിങ്ങൾ‌ ഇതിനകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം, ഇൻറർ‌നെറ്റിലെ വായനക്കാരുടെ ക്ഷമയുടെ പരിമിതി കാരണം ഞാൻ‌ ലളിതവും ഹ്രസ്വവുമാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിരുന്നു. വിരോധാഭാസം, എന്നാൽ അവശേഷിച്ച ഒരു വശമാണ് നികുതി പ്രശ്‌നം, അത്തരം നിയമനിർമ്മാണ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിയമപരമായ ഒന്നിനേക്കാളും മുൻ‌ഗണന. നികുതി കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണപരമായ കഴിവ് ആരുടേയും കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, കാഡസ്ട്രെ ഇതിനകം തന്നെ മാതൃകയാക്കിയ രീതികളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവരുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമായി ഇത് തുടർന്നു. തീർച്ചയായും, ഇത് മുനിസിപ്പൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം കാഡസ്ട്രെ മൊഡ്യൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കാരണമായി, ഇത് ഇന്നുവരെ അനുരഞ്ജനം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. 

ധനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ കഷ്ടത ഇപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നു; സാങ്കേതിക സുസ്ഥിരതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം: നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. ഇന്ന് ഇത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ദിവസേനയുള്ള കൺസൾട്ടേഷന്റെ ലളിതമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഇത് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഡിമാൻഡിന്റെ അനുരൂപമെങ്കിലും നേടി.

ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി കാഡസ്ട്രുമായി ലിങ്കുചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഘട്ടമാണ് അത് സുസ്ഥിരമാക്കുക... ഉറപ്പാണ്, അത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഇത് സ്വന്തമായി സുസ്ഥിരമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്.

2014 Cadastre ചെലവ് വീണ്ടെടുക്കും.

4. ലിങ്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ - കഡസ്ട്രൽ പാർസൽ.

മാക്വില പോലുള്ള മെഷീനിംഗ് പ്രക്രിയകൾ, രജിസ്ട്രി ഫ്ലോ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു:

ടോംസിന്റെ സ്കാൻ, ക്ലീനിംഗ്, ഇൻഡെക്സിംഗ്, യന്ത്രവൽക്കരണത്തിലെ വ്യക്തമായ ലഘുലേഖ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകം ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നമായി നേടുന്നതിനും പുസ്‌തകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്. പവർസ് ഓഫ് അറ്റോർണി / വാക്യങ്ങളും വ്യക്തിഗത ഫോളിയോയിൽ തുടർന്നും പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒഴികെ.

സജീവ സീറ്റുകളിൽ നിന്നും എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്‌ത് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഇതോടെ, ഒരുതരം "ഡിജിറ്റൽ ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരണത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഫോളിയോ" ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഫോളിയോ ആണ് (പ്രയോഗിച്ച സാങ്കേതികത കാരണം), എന്നാൽ ഹോണ്ടുറൻ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേക അഭിലാഷങ്ങളും സിസ്റ്റത്തിന്റെ കരുത്തും അനുസരിച്ച്, ഒരു ഫോളിയോ റിയൽ Cadastre-ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

കാഡസ്ട്രെയുടെ ഭാഗത്ത്, വമ്പിച്ച സർവേ ഫോട്ടോ വ്യാഖ്യാനിച്ച വിശദീകരണമോ ആകെ സ്റ്റേഷൻ ഫയലുകളോ ഫീൽഡ് ഫയലുകളോ ഉള്ള അച്ചടിച്ച മാപ്പുകൾ കാബിനറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓഫീസിൽ, മൈക്രോസ്റ്റേഷൻ ജിയോഗ്രാഫിക്സിനായി വി‌ബി‌എ ഉപയോഗിച്ച് അക്കാലത്ത് ജിയോപാർസലുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ലിങ്കുചെയ്യുകയും യന്ത്രവത്കൃത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. 2003 ൽ സ്പേഷ്യൽ കാട്രിഡ്ജ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ മാപ്പുകൾ അവയുടെ സെൻ‌റോയിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്ക്-നോഡ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും മുഴുവൻ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രക്രിയയും ഇടപാടായിരുന്നു . തുടർന്ന്, ബെന്റ്ലി മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസിലേക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിലേക്കും മൈഗ്രേഷൻ നടത്തി. നിലവിൽ വികസനത്തിൽ Qgis- നായുള്ള ഒരു പ്ലഗിൻ.

2014 Cadastre: മാപ്പുകളും റെക്കോർഡുകളും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഇല്ലാതാക്കും.

ഇൻ‌പുട്ടുകൾ‌ BA_Unit (റിയൽ‌ ഫോളിയോയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ‌), സ്പേഷ്യൽ‌_യൂണിറ്റ് എന്നിവ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ‌, മാക്വിലയിലെ മറ്റൊരു പ്രക്രിയ ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർ‌ത്തനം നടത്തി. പേഴ്സണൽ ഫോളിയോ റഫറൻസ് ഉന്നയിച്ച കാഡസ്ട്രൽ ഫയലിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു അവലോകനം നടത്തി, ലിങ്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ലൊക്കേഷൻ, ഹോൾഡർമാർ, ഏരിയ, മുൻഗാമികൾ, മറ്റ് bs ഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്തു.

ഭ physical തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമപരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രം കാണിക്കുന്നു. ഇത് നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണെങ്കിലും, പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ പ്രക്രിയ അത്ര ലളിതമല്ല. ഏറ്റവും മികച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ, 51% വരെ (നഗര, ഗ്രാമ ശരാശരി) ലിങ്കുചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, ശേഷിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഇടപാട് ആവശ്യകതയിലും ഈ രാജ്യത്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ശീർഷക പ്രക്രിയകളിലൂടെയും നിർമ്മിക്കും ... പ്രത്യേക.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

ഏകീകൃത സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്, ലിങ്ക് സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സാധ്യമായ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അലേർട്ടുകൾക്കൊപ്പം രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ Cadastre-ലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് " എന്ന വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമേ കാണിക്കൂ.നിയമപ്രകാരം ജിയോഫറൻസ് ചെയ്യരുത്". പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഉപയോഗം, ഡൊമെയ്ൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിനിവേശം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വാധീനങ്ങളും, ഈ രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളും തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത പ്രശ്‌നമാണെങ്കിലും... മറ്റൊരു ലേഖനത്തിന്, കാരണം സ്ഥാപനപരമായ ബലഹീനത സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

ലിങ്കിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് -കുറച്ച് വൈകി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു- എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്‌സിന്റെ ക്രമക്കേട് തടയാത്ത സ്വപ്രേരിത അലേർട്ട് മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലന സംവിധാനം നിർ‌വ്വചിക്കുക,

 • പാഴ്സലുകളും ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ ബന്ധം,
 • അധിക രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ രേഖകൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം,
 • പൊതുമേഖലയിലെ അധിനിവേശം കാരണം പ്രദേശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം,
 • കഡസ്ട്രൽ സ്വീപ്പിന് ശേഷം രജിസ്ട്രിയിലോ കാഡസ്ട്രലിലോ ഉള്ള മ്യൂട്ടേഷന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ,
 • മുൻ‌ഗണന എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്‌തിട്ടില്ല,
 • തിരശ്ചീന സ്വത്ത്
 • പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോൻ‌ഡിവിസോ,
 • ഉടമകളുടെ പേരുകളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഉടമകളുടെ തനിപ്പകർപ്പ്,
 • മുതലായവ

ഇതിനായി, സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു: ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നൽകുക. ഉപയോക്താവ് അലേർട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ, അവ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നു; മൊത്തത്തിൽ, ഇത് രജിസ്ട്രിയുടെ തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ്: പരസ്യംചെയ്യൽ.

കാഡാസ്ട്രുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാം മികച്ചതായിരുന്നു.

5. കാഡസ്ട്രെ, രജിസ്ട്രി ഡാറ്റ ഒരിക്കലും സമാനമാകില്ല.

"രാഷ്ട്രീയമായി ആട്രിബ്യുട്ടബിൾ" എന്ന ലിങ്കിംഗ് ഘട്ടം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷിക്കുന്നു, ഇന്നുവരെ ഇത് നിയമത്തിന്റെ നിർബന്ധിത സ്വഭാവത്തിലെ സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ്, ഓരോ അവതരണത്തിനും കാഡസ്ട്രൽ രജിസ്ട്രിയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ വശം അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമാണ്, ഇത് വളരെ അനുവദനീയമായതിനാലും മാർപ്പാപ്പയെപ്പോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാലും. ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്, അവ സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ്.

കാഡസ്ട്രെ, രജിസ്ട്രി ഏരിയ ഒരിക്കലും സമാനമാകില്ല. ഇതിനായി, ഒരു ടോളറൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചു, ഇത് അളക്കൽ രീതി, നഗര / ഗ്രാമീണ അവസ്ഥയെ അതിന്റെ വലുപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മുമ്പത്തെ സർവേകളിൽ ഉപയോഗിച്ച പരമാവധി സ്കെയിൽ. പരമാവധി സഹിഷ്ണുത എന്ന നിലയിൽ, 6% പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച്, കൃഷിസ്ഥലത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രദേശം 6% മുതൽ 1% വരെ കുറയുന്നു.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

ഡാറ്റാബേസിൽ‌ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി സൂത്രവാക്യം ചേർ‌ത്തു, അത് സിസ്റ്റത്തിൽ‌ ചലനാത്മകമായി ദൃശ്യമാകും. ഡോക്യുമെന്ററി ഏരിയ ആ പരിധിക്കുള്ളിലല്ലെങ്കിൽ, ഏരിയ വ്യത്യാസത്തിനായി സിസ്റ്റം ഒരു അലേർട്ട് ഉയർത്തുന്നു.

ഒരു കാഡസ്ട്രൽ രജിസ്ട്രി ഒരു ടോപ്പോഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡിന് തുല്യമല്ല.  ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടി അഞ്ച് തവണ അളക്കാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റുകൾ ഓരോ തവണയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും (ഒരു ടോളറൻസ് മാർജിനിനുള്ളിൽ). ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റുകൾ ആ മാർജിനിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ, കാഡസ്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല; അതിനായി, സോഴ്സ്_ ഡോക്യുമെന്റും സ്പേഷ്യൽ_യൂണിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായി സർവേ_ക്ലാസുകൾ എന്ന അളവെടുപ്പ് രേഖയെ LADM കണക്കാക്കുന്നു.

 • അത് നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടറി പ്രോട്ടോക്കോൾ അവ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം; അത് വ്യക്തമായിരിക്കണം എന്ന് തത്ത്വം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു മാപ്പ് കൂടിയാലോചിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ മാപ്പ് കാഴ്ചക്കാരന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണെങ്കിൽ, അടുത്തുള്ളവ കാഡസ്ട്രൽ കീകളായിരിക്കാം. ഇത് ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അഭിഭാഷകരെ മനസിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും; രജിസ്ട്രേഷൻ മിനിറ്റിനൊപ്പം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നന്നായി നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരു പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. അളക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അളക്കൽ രീതികൾ, ടോളറൻസുകൾ, ഫയൽ അവതരണ ഫോർമാറ്റുകൾ, വ്യത്യസ്ത കൃത്യതകളോടെ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വ നടപടിക്രമങ്ങൾ. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അളക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വ്യക്തമാണെങ്കിൽ, അത് മോശമായി ഉയർത്തിയതിനാലോ രീതിയിലെ വ്യത്യാസം മൂലമോ ആണെങ്കിൽ, അതിനായി LADM പോയിന്റ്_പാർസലിനെ പരിഗണിക്കുന്നു, ഇത് അർമ്മഗെദ്ദോൻ വിധി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും -അത് നിലവിൽ വരുന്നു-.

നിയമപരമായ മുൻ‌ഗണന ഒരു റഫറൻസാണ്, അത് തെറ്റല്ല. ഭ physical തിക സാഹചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാഡസ്ട്രൽ സർവേ നടത്തുമെന്നും നിയമത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഏരിയയും കാഡസ്ട്രൽ ഏരിയയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിരുകളുടെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്നും ക്ലെയിമുകൾക്ക് തെളിവില്ലെന്നും നിയമത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പൊതു സ്ഥലങ്ങളോട് ചേർന്നല്ല, കാഡസ്ട്രൽ പ്രദേശം നിലനിൽക്കും. ഇത് എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ നിലവിലുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ മാറ്റണം എന്ന് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കഥയാണ്; നിയമപ്രകാരം ഞാൻ ആലേഖനം ചെയ്ത അവകാശം തിരിച്ചറിയണം, എന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ മാറിയതുകൊണ്ട് മുൻ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.

നിർവചിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിവര ശുദ്ധീകരണ രീതികൾ അത് വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു നിയമപരമായ വ്യക്തി ബാൻകോ ഡാവിവെൻഡ ആണെങ്കിലും നോട്ടറി പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും വ്യത്യസ്ത പേരുകളോടെ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ഏകീകരണ നടപടിക്രമം ആവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ, ഒരു പ്രോപ്പർ‌ട്ടി വ്യത്യസ്‌ത രീതികളിൽ‌ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും അത് സമാനമാണെങ്കിൽ‌, അത് സ്വത്തുക്കളുടെ ലയനമല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഏകീകരണമാണ്. എന്നാൽ രണ്ട് വശങ്ങളും നിയമപരമായിരിക്കണം.

ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആയിരിക്കും മാനവ വിഭവശേഷി, ഈ മേഖലയിൽ സാധാരണയായി മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വഴി മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വയം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഭ്രമണം ലാഭകരമായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നിയമപരമായ ഹാൻഡിൽ മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം our ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് ഒരു പാപമാണ്.

6. അവസാനമായി:

ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മാജിക് പാചകക്കുറിപ്പുകൾ സമാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ രാജ്യത്തെയും സ്ഥാപന യാഥാർത്ഥ്യം വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്, സാങ്കേതികമോ നിയമപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാലല്ല, മറിച്ച് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളും അതിന്റെ അധികാരികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും കാരണം. എന്നിരുന്നാലും, മാറ്റാനാവാത്ത വശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മഹത്വത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് കുറച്ചുകാണുന്നു, മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട് മികച്ച അവസ്ഥകൾ സ്ഥാപനപരമായ യുദ്ധം യഥാർത്ഥ സംയോജനത്തിനായി. 

പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സാമാന്യബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ കൃഷി കണ്ടെത്തിയതുമുതൽ മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമുതൽ സ്വത്തവകാശ ഇടപാടുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

രജിസ്ട്രി രജിസ്ട്രി ലാം

ഞങ്ങളുടെ മതസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നു, അവിടെ രജിസ്ട്രി കർമ്മശാസ്ത്ര വിനിമയത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതായി തോന്നുന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മുൻകാലങ്ങളിൽ പണമടച്ച ഓരോ വിലയും, വിലയേറിയ ലോഹ നാണയങ്ങളിൽ ബാലൻസ് കണക്കാക്കി -ഇന്നത്തെ ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും എന്തൊരു മികച്ച ആശയം-. "" എന്നതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഉറപ്പോ അവകാശത്തിന്റെ മൂല്യമോ ആരും സംശയിച്ചില്ല.തുറന്ന കൈമാറ്റം". തീർച്ചയായും, ആ തീയതിയിൽ കാഡസ്‌റ്ററും രജിസ്‌ട്രിയും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്കും ഇതേ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകും, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഔഷധസസ്യങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നവർക്കും ഇതേ കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് ഉണ്ടാകും.

ഹോണ്ടുറാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിലവിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, മോഡൽ ചെയ്ത പ്രക്രിയകൾ എത്തിച്ചേരാത്ത വശങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ബിസിനസ്സ് ഒന്നുതന്നെയാണ്, പരിസ്ഥിതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാറും, പ്രക്രിയകൾ മാറും. ഞങ്ങൾ‌ ജീവിക്കുന്ന സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, ഞാൻ‌ ലേഖനം എഴുതാൻ‌ തുടങ്ങിയ നിമിഷത്തിനും നിങ്ങൾ‌ വായിക്കാൻ‌ യാദൃശ്ചികമായി വന്ന തീയതിക്കും ഇടയിൽ‌, രജിസ്ട്രി-കഡാസ്‌ട്രെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ‌ ഒരു പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ട്, കൂടാതെ മൂന്ന്‌ പുതിയ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സുകൾ‌ അവരുടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സേവനങ്ങള്. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കണം; സാങ്കേതിക വിതരണവും ആധുനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള സമ്മർദ്ദമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്.

രജിസ്ട്രിയും കാഡസ്ട്രെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. അത് സൈദ്ധാന്തികമാക്കുകയും ഒരിക്കലും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ്, അത് ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ കല ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ വളരെ ദയനീയമാണ്, വ്യക്തമായ ചക്രവാളമുള്ള ദമ്പതികളെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാ കേസുകൾക്കും പരിഹാരം നിലവിലുള്ള മാനവ വിഭവശേഷിയിലാണ്, അവർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരാണ്: രജിസ്ട്രി, ലാൻഡ് രജിസ്ട്രി, ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ഓട്ടോമേഷൻ , സിസ്റ്റമാറ്റൈസേഷനും ... ചില പ്രചോദനാത്മക മരിജുവാനയും. 🙂

പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ വരുന്നു. ലേഖനത്തിന്റെ മറ്റേ പകുതി ഒരു കോണിലാണ്.

ഗോൾഗി അൽവാരസ്

എഴുത്തുകാരൻ, ഗവേഷകൻ, ലാൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡലുകളിൽ വിദഗ്ധൻ. ഹോണ്ടുറാസിലെ നാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ SINAP, ഹോണ്ടുറാസിലെ ജോയിന്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് മോഡൽ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡൽ ഓഫ് കാഡസ്‌ട്രേ മാനേജ്‌മെന്റ് - നിക്കരാഗ്വയിലെ രജിസ്‌ട്രി, കൊളംബിയയിലെ SAT ടെറിട്ടറിയുടെ ഭരണസംവിധാനം തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുടെ ആശയവൽക്കരണത്തിലും നടപ്പാക്കലിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. . 2007 മുതൽ ജിയോഫുമാദാസ് നോളജ് ബ്ലോഗിന്റെ എഡിറ്ററും GIS - CAD - BIM - ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ 100-ലധികം കോഴ്‌സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന AulaGEO അക്കാദമിയുടെ സ്രഷ്ടാവുമാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ

2 അഭിപ്രായങ്ങള്

 1. എനിക്ക് ചോദ്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ശ്രമിക്കാം.

  ഡീഡും കഡാസ്റ്ററും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിരുകൾ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കഡാസ്ട്രൽ വിവരങ്ങൾ കാലികമാണെങ്കിൽ, കഡാസ്ട്രൽ വിവരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഹോണ്ടുറൻ നിയമത്തിലെ ഒരു ലേഖനം പറയുന്നു. അതിനാൽ ഉപയോക്താവ് തന്റെ എഴുത്ത് മാറ്റണം. കഡാസ്ട്രൽ റെക്കോർഡിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണത്തിന് ഡീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കണം.

  വ്യവഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പോലുള്ള ഒരു കഡാസ്ട്രൽ കീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിശോധനകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു കഡാസ്ട്രൽ കീ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അളവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് മതിയാകും (ഐഎസ്ഒ 19152-ന്റെ സർവേ റെക്കോർഡ്).

  സിസ്റ്റം സ്വയമേവ അതിരുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ആദ്യം സ്പേഷ്യൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലോട്ടുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് ഒരു പൊതു ഉപയോഗ അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ, മറുവശത്തുള്ളവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സ്‌പേഷ്യൽ സ്‌കീമയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്‌ത ഡാറ്റയ്‌ക്കായി, അത് ഡിബിയിലെ ഒരു പാക്കേജ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജിയോഗ്രാഫിക്‌സിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് സെർവറിൽ, ഫ്ലൈയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു VBA ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവേ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട പ്ലോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അയൽ ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, സർവേ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ഒരു പ്ലോട്ട് പോയിന്റായി അത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയും. അളന്ന ജ്യാമിതി. എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റയുടെ കഡാസ്ട്രൽ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കരുത്.

 2. കഡാസ്ട്രൽ കോഡുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയുടെ വിൽപ്പന രേഖ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി തെറ്റാണെങ്കിൽ, അതായത്, വടക്ക് വശത്ത് അത് X എന്ന വ്യക്തിയോടും കിഴക്ക് വശത്ത് അത് ഒരു വ്യക്തിയോടും ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. Y എന്ന വ്യക്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, X അല്ലെങ്കിൽ Y യ്‌ക്ക് ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്വത്തുക്കളില്ല, അതിന് തെക്ക് ഒരു പൊതു തെരുവും പടിഞ്ഞാറ് ഒരു പ്രാദേശിക റോഡും ഉള്ള രണ്ട് അതിരുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.

  Gracias

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.

എതിരെ പരിശോധിക്കുക
അടയ്ക്കുക
മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ